DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

SEPTEMBER 1945

TERUG

 

00-09-1945:
- In september 1945 ondernam Hr.Ms. Jacob van Heemskerck een reis naar Nederlands-IndiŽ om aldaar patrouillediensten te verrichten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-09-1945:
Zaterdag
- (NL) De Nederlandse regering verzoekt Mountbatten's SEAC hoofdkwartier de Japanse troepen in Nederlands IndiŽ opdracht te geven om de Onafhankelijke Indonesische Regering te ontbinden.
- In de Koerillen beginnen Russische troepen met de bezetting van de eilanden Kunashiri, Shikotan en Taraku.
- Het 53e Leger van het Russische Trans-Baikal Front bezet Kailu, Chaoyang, Fuhsin en Gushanbeitseifu (Manchukuo).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-09-1945:
Zondag
- Aan boord van het Amerikaanse slagschip "Missouri", liggend in de Baai van Tokio, ondertekenen Japanse gezanten de Japanse capitulatie-overeenkomst (het 'Instrument of Surrender' = akte van overgave). Namens de Nederlandse regering tekent luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich.
- Amerikaanse troepen trekken Tokyo binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-09-1945:
Maandag
- Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (cdt. Ktz. jhr. G.A. Berg) vertrekt (vanuit Engeland.) naar Batavia.
- Britse mariniers, aangevoerd met HMS Princess Beatrix en HMS Queen Emma, landen te Pebang. Jaren achtereen heeft een Japans Samurai-zwaard aan boord van het m.s. Koningin Emma gehangen, dat aan dit feit herinnerde. Een detachement Britse mariniers hijst de Nederlandse en Britse vlag te Sabang; Nederlandse troepen waren nog niet beschikbaar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-09-1945:
Zondag
- Amerikaanse troepen landen in het zuiden van Korea. De demarcatielijn ten opzichte van de Russische troepen in het noorden van het land is volgens afspraak de 38ste breedtegraad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-09-1945:
Woensdag
- Overplaatsing van het vlieg- en grondpersoneel van 320 Squadron van het RAF-station Fersfield naar het RAF-station te Croft, om over te schakelen op Mosquito-vliegtuigen . Op 01-05-1946 werd dit squadron uit dienst gesteld op de vliegbasis Twente.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-09-1945:
Vrijdag
- In Camp Le Jeune, het grote Amerikaanse Opleidings-centrum van het Korps mariniers in North Carolina, wordt de Mariniersbrigade opgericht. De eerste commandant was kolonel der mariniers M.R. de Bruyne. Op 07-06-1949 werd de Mariniersbrigade opgeheven; het Amfibisch bataljon zette de korpstaak in IndonesiŽ voort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-09-1945:
Zondag
- (NL) De lichte kruiser Hr.Ms. Tromp (cdt. Ktz. F. Stam) komt, als eerste Nederlandse oorlogsschip na de Tweede Wereldoorlog, te Tandjong Priok (in 'De schepen van de Koninklijke marine in de Tweede Wereldoorlog' staat als plaats Batavia vermeld) aan. De dag daarvoor waren reeds de Britse zware kruiser HMS Cumberland met 2 fregatten, 3 mijnenvegers, 2 boeienleggers en 4 landingsvaartuigen gearriveerd. HMS Cumberland was het vlaggeschip van het Vijfde Kruiser Eskader onder commando van Sbn. W.R. Patterson.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-09-1945:
Maandag
- De commandant en 44 kampbewakers van Bergen-Belsen worden in Luneberg voor een Brits oorlogstribunaal gebracht. Elf van hen zullen ter dood veroordeeld worden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-09-1945:
Zondag
- (BelgiŽ) Koning Leopold III vestigt zich in Zwitserland bij familie te Pregny (pas op 22 juli 1950 zal hij terugkeren naar BelgiŽ). Koning Leopold III verklaart in een officiele boodschap dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van de natie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG