DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

MEI 1945

TERUG

 

00-05-1945:
- Vanuit het Royal Naval Camp te Brightlingsea vertrekken in mei en juni 1945 de eerste mijnenopruimingsploegen naar Nederland. Via Sluiskil, Terneuzen, Vlissingen, Rotterdam en Den Haag (Oude Alexanderkazerne) komen zij in 1946 in de oude Marinekazerne te Leiden.
- In mei 1945 vertrekt de Nederlandse 'P-Party' (Port-Party), na bijscholing in Engeland en aangevuld met in Zuid-Nederland aangetrokken en opgeleid personeel, naar Bremen en is daar operationeel tot november 1945.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-05-1945:
Dinsdag
- (NL) Seyss-Inquart vertrekt per Schnellboot naar Flensburg (zie ook 02/03-05-1945).
- In een poging om met de Amerikanen te onderhandelen (in plaats van de Russen) trekt Wenck terug naar de Elbe, met gewonden en vluchtelingen.
- Admiraal Karl DŲnitz aanvaardt het ambt van Rijkspresident van Duitsland als opvolger van Adolf Hitler (tot 23 mei 1945).
- Generaal Kesselring geeft toestemming aan generaal Wolff voor de capitulatie van de Duitse troepen in ItaliŽ.
- Russische troepen hijsen de Rode Vlag op het Rijksdaggebouw in Berlijn.
- Vroeg in de ochtend landt het 2e Ghurka-parachutistenbataljon bij Elephant Point, ten zuiden van Rangoon, zodat de geallieerde amfibiestrijdkrachten veilig vanuit zee de Rangoon kunnen opvaren. Na een kort gevecht is de stelling in handen van de Ghurka's.
- Australische troepen landen op het eiland Tarakan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-05-1945:
Woensdag
- (NL) Koningin Wilhelmina en prinses Juliana arriveren in Gilze-Reijen en begeven zich naar Breda.
- (NL) Het begin van operatie Faust, de eerste Canadese voertuigen met voedsel rijden 's morgens om half acht door de Grebbelinie (de eerste voedseltransporten over de weg naar het westen).
- (NL) Delfzijl wordt bevrijd.
- Laatste oorlogsopdracht aan vliegtuigen van 320 squadron : 12 (B-25 North American) Mitchells voeren een aanval uit in Holstein. Het squadron was toen gebaseerd te Achmer bij OsnabrŁck.
- Britse troepen trekken Lubeck binnen.
- Zjoekow ontvangt een radioboodschap (in het Russisch) van het 56e pantserkorps, met een verzoek tot onderhandelen over een staakt-het-vuren.
- De 6e Britse luchtlandingsdivisie van de 21e legergroep trekt Wismar binnen, nog net op tijd om een Russische opmars in Schleswig-Holstein te voorkomen.
- Generaal Weidling, bevelhebber over de Duitse troepen in Berlijn, beveelt alle tegenstand te staken.
- Berlijn door de Russen veroverd.
- De vijandelijkheden tussen de geallieerden en de Duitsers in ItaliŽ worden gestaakt.
- Joegoslavische eenheden bezetten TriŽst.
- Prome en Pegu, in Birma, worden veroverd, waardoor het terugtrekken van de Japanners uit de Arakan ernstig wordt bemoeilijkt.
- De 26e Indiase divisie landt bij Rangoon.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02/03-05-1945:
Woensdag / Donderdag
- (NL) Seyss-Inquart vertrekt, per Schnellboot, naar Flensburg voor overleg met de nieuwe Duitse leider DŲnitz (zie ook 01-05-1945).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-05-1945:
Donderdag
- (NL) Koningin Wilhelmina keert terug uit ballingschap; zij neemt voorlopig haar intrek in een villaatje nabij Breda.
- Geallieerde vliegtuigen bombarderen de schepen Deutschland, Cap Arcona, Thielbeck en Athen in de Lubecker Bocht. 7.000 uit Neuengamme geevacueerde gevangenen komen hierbij om het leven.
- Montgomery ontmoet Duitse gezanten (o.a. admiraal Hans von Friedeburg) op de LŁnebergerheide.
- Hamburg capituleert.
- Insbruck word door de geallieerden bevrijd.
- Einde van de oorlog in Birma, Britse-Indiase troepen trekken de hoofdstad Rangoon binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-05-1945:
Vrijdag
- (NL) Laatste nummer van Volk en Vaderland verschijnt.
- De, Duitse, K1 - (K I) (zie 03-08-1939) wordt bij een geallieerde luchtaanval tot zinken gebracht, na reeds in de Flekkefjord door luchtaanvallen te zijn beschadigd.
- Munchen en Berchtesgaden word door de geallieerden bevrijd. Overgebleven SS'ers en leden van een springcommando van de Luftwaffe steken de Berghof in brand. Tegen 17u30 bereiken de eerste geallieerde eenheden van de 3de Amerikaanse Infanteriedivisie de Berghof. Een van hun eerste daden is het verscheuren van de Nazi-vlag, die op dat moment nog steeds boven de Berghof wappert.
- Montgomery aanvaardt op de LŁneburgerheide in Duitsland de capitulatie van de Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa (Nederland, Noordwest-Duitsland, Denemarken, op Helgoland en de Friese eilanden), het tijdstip is bepaald op 5 mei 's-ochtends 8 uur.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-05-1945:
Zaterdag
- (NL) In Hotel De Wereld te Wageningen, om half vijf, aanvaardt Generaal Foulkes, Commandant van het le Canadese Legerkorps, de capitulatie van het Duitse leger in Nederland van Generaal Johannes Blaskowitz. Hiermede eindigt de Duitse bezetting van Nederland.
- (NL) Eerste voedselschepen arriveren in Rotterdam.
- (NL) Radiotoespraak van Koningin Wilhelmina over de bevrijding.
- De coaster Hasewint (352 brt.), die in de meidagen van 1940 door de Koninklijke Marine was gecharterd, doch er niet meer in slaagde via IJmuiden Engeland te bereiken, wordt te IJmuiden teruggevonden en direct door de Koninklijke Marine gecharterd voor het overbrengen van de inventaris van de Onderzeedienst van Dundee naar de Waalhaven te Rotterdam, waar deze dienst na de oorlog aanvankelijk was gehuisvest.
- H.M.S. Queen Emma, ex Koningin Emma, vertrekt met konvooi K.M.F.4 uit de Clyde naar het Verre Oosten, nadat het schip bij de werf Harland & Wolff te Belfast was ingericht voor dienst in de tropen.
- Opstand te Praag. De troepen van Wlassow steunen daarbij de rechtse Tsjechische verzetsorganisaties. Zij geven zich over aan de Amerikanen wanneer de communistische groepering (o.l.v. J.Smrkowsky) de leiding van de opstand overneemt. Generaal Ferdinand Schorner, commandant van de Duitse legergroep mitte, heeft eenheden naar de stad geroepen om de opstand te breken.
- Bevrijding van Mauthausen, berucht als Arbeitslager waren de commando's Ebensee en Gusen. Meer dan 60 buitencommando's voor mannen en vrouwen bekend.
- Met groot ceremonieel wordt de Amerikaanse vlag boven de Berghof gehesen.
- De eerste geallieerde troepen trekken Kopenhagen binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-05-1945:
Zondag
- (NL) Blaskowitz tekent het capitulatiebevel in de Aula van de Landbouw Hogeschool in Wageningen.
- De Duitsers leggen de wapens neer in Zuid-Duitsland.
- Breslau beŽindigt de tegenstand na een beleg van drie maanden, waarbij 29.000 burgers en militairen om het leven kwamen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-05-1945:
Maandag
- (NL) Schietpartij op de Dam in Amsterdam, tijdens het bevrijdingsfeest op de Dam openen Duitse mariniers, vanuit de Grote Club, het vuur op de menigte, er vallen 19 doden en 117 gewonden.
- (NL) Anton Mussert, leider der NSB, wordt gevangen genomen.
- Arrestatie van Seys-Inquart te Hamburg.
- De Liberators van 321 Squadron (MLD) worden op Cocos eiland gestationeerd om te opereren in Straat Soenda en omliggende eilanden voor het uitvoeren van anti-schip-, bommenwerp- en mijnenlegacties. Per 01-06-1945 waren zes van deze toestellen operationeel.
- (BelgiŽ) Het koninklijk gezin wordt bevrijd door pantsertroepen van generaal Patton (o.l.v. generaal Patch) in het Oostenrijkse Strobl.
- In Eisenhower's hoofdkwartier bij Reims wordt om 03.30 uur (of 02.41 uur) de onvoorwaardelijke Duitse capitulatieovereenkomst getekend door Alfred Jodl en Hans von Friedeburg, in naam van admiraal DŲnitz, ten overstaan van generaal Eisenhower en vertegenwoordigers van de Britse, Franse en Russische strijdmachten, de overeenkomst zal ingaan om middernacht 8 mei.
- Het getto Theresienstadt, met 25.000 gevangenen, wordt door Russische troepen bevrijd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-05-1945:
Dinsdag
- (NL) Intocht van Canadezen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
- De Oosterschelde is volledig ontmijnd.
- Sommige grote havens in Frankrijk zijn steeds bezet gebleven zoal Lorient en Saint-Nazaire.
- Bevrijding van het concentratiekamp Mauthausen.
- Churchill en Truman maken de overwinning in Europa bekend.
- Op verzoek van de Russen wordt de Duitse overgave in het Russische hoofdkwartier in Berlijn nogmaals getekend.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-05-1945:
Woensdag
- Te middernacht wordt in Berlijn-Karlshorst door generaal Stumpf, veldmaarschalk Keitel en admiraal Hans von Friedeburg de onvoorwaardelijke capitulatieovereenkomst met Sovjet-Rusland, in tegenwoordigheid van westelijke militaire vertegenwoordigers, ondertekend.
- Jersey geeft zich over.
- In Noorwegen wordt Quisling gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-05-1945:
Donderdag
- Praag geeft zich over.
- Het 1e OekraÔense front maakt contact met het 3e Amerikaanse leger langs de lijn van Chemnitz naar Rokycany.
- Het 14e leger maakt contact met troepen uit Arakan en snijdt het gebied ten westen van de Irrawaddy af.
- Amerikaanse Mariniers vallen aan langs de Asa-monding.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-05-1945:
Vrijdag
- In Japan vindt op hoog niveau van regeringsleiders en militairen (de Grote Zes) geheim overleg plaats over de Japans-Russische betrekkingen, ter sprake komen de neutralisering van Zuid-Mantsjoerije en de afstand van de Koerillen. Dit overleg eindigt op 14-05-1945.
- Het Amerikaanse 10e leger zet twee korpsen in bij de aanval op Okinawa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-05-1945:
Zaterdag
- (NL) Het Brabantse regiment Stoottroepen krijgt gestalte en wordt in de Koninklijke Landmacht opgenomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-05-1945:
Zondag
- De laatste Duitse troepen in Tsjecho-Slowakije staken hun verzet.
- AustraliŽrs bezetten Wewak en de Wewak-haven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-05-1945:
Maandag
- (BelgiŽ) In Luik vindt een gewelddadige betoging plaats tegen koning Leopold III.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-05-1945:
Dinsdag
- De laatste Duitsers (onder commando van Von Lehr) in JoegoslaviŽ capituleren.
- Luchtaanvallen op de Andaman Eilanden.
- De Japanse kruiser 'Haguro' wordt tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-05-1945:
Woensdag
- Hr.Ms. Tromp is actief in de Straat Malakka waarbij de Japanse kruiser ďHaguroĒ tot zinken werd gebracht door geallieerde torpedobootjagers.
- Nederlandse strijdmacht landt op Tarakan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-05-1945:
Donderdag
- Konvooi ON 303 vertrekt van Liverpool (Groot BrittanniŽ).
- Konvooi OS 129 / KMS 103 vertrekt van Liverpool (Groot BrittanniŽ).
- Konvooi UC 68A vertrekt van Liverpool (Groot BrittanniŽ) naar New York City (USA).
- Konvooi MKF 44 vertrekt van Gibraltar naar Liverpool (Groot BrittanniŽ).
- Konvooi GUS 90 vertrekt van Oran (AlgerijŽ) naar Hampton Roads (USA).
- Vier Amerikaanse mijnenvegers vertrekken, in het kader van de Land Lease overeenkomst, naar de Russische Verre Oosten Vloot.
- Vliegtuigen van de Amerikaanse Task Unit 12.5.3 vallen het Atol Maloelap (Marshall Eilanden) aan.
- Het Australische 2e Korps rukt, met sterke luchtsteun, op over de rivier Hongorai op Bougainville (Solomon Eilanden).
- De Australische 26e Infanterie Brigade valt Japanse posities op Tarakan aan.
- vliegtuigen van de US FEAF vallen vliegvelden op Borneo en Celebes aan.
- Het Amerikaanse 6e Leger verovert de Ipo dam en vallen Woodpecker Ridge op Luzon aan.
- Het Amerikaanse 8e Leger rukt op in de richting van Tugbok op Mindanao.
- De US FEAF valt de vliegvelden van Matsuyama en Nanseiho (Formosa) aan.
- Op Okinawa valt het Amerikaanse 10e Leger het Japanse 32e Leger, rond Sugar Loaf Hill, Wana Ridge, Ishimmi Ridge, Chocolate Drop Hill, en Flattop) aan.
- Nabij Okinawa wordt de Amerikaanse torpedobootjager Douglas H. Fox door Japanse kamikaze-vliegtuigen beschadigd.
- Bij Formosa worden de Japanse hulp-onderzeebootjagers No. 2 Hakusan Maru, Wakatake Maru, en Yobai Maru beschadigd door Amerikaanse vliegtuigen.
- De US 7th Air Force valt met 41 jachtvliegtuigen (gestationeerd op Iwo Jima) het vliegveld van Atsugi op Honshu (Japan) aan.
- Na in Japanse wateren op een mijn te zijn gelopen zinken de Japanse schepen Tairyu Maru en Koan Maru en raakt het Japanse kustverdedigingsvaartuig No. 200 beschadigd.
- De US 14th Air Force valt met 16 B-25 bommenwerpers en 100 jachtvliegtuigen doelen in zuid en oost China aan.
- Op de rivvier Yangtze (China) loopt het Japanse schip Mikazuki Maru op een mijn en zinkt.
- Het Britse 14e Leger valt ten westen van de rivier Sittang de resten van het Japanse 28e Leger aan en rukt ten oosten van de rivier Sittang op in de richting van Mawli (Birma).
- Britse vliegtuigen doen een aanval op de schepen en dokken in Port Blair (Andamanen).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-05-1945:
Vrijdag
- Konvooi UGS 93 vertrekt van Hampton Roads (USA) naar Oran (AlgerijŽ).
- De Amerikaanse 11th Air Force valt doelen rond Kataoka op het eiland Shumushu (Koerillen) aan.
- Vliegtuigen van de Amerikaanse FEAF vallen doelen op het eiland Tarakan en op Borneo aan.
- Het Amerikaans 6e Leger valt, met luchysteun van vliegtuigen van de Amerikaanse FEAF, Woodpecker Ridge en Osboy Ridge op Luzon aan.
- Het Amerikaans 8e Leger neemt, met luchysteun van vliegtuigen van de Amerikaanse FEAF, Mangima Canyon en Tugbok op Mindanao in.
- Vliegtuigen van de FEAF vallen Taichu en Tainan op Formosa aan.
- Het Amerikaanse 10e Leger neemt Sugar Loaf Hill in en valt het Japanse 32e Leger rond Wana Ridge, Chocolate Drop Hill, Flattop, Dick Hill en Sugar Hill op Okinawa aan.
- De Amerikaanse torpedobootjager Longshaw wordt ernstig beschadigd door de Japanse kustbatterij nabij Okinawa en wordt door de eigen bemanning vernield.
- Het Amerikaanse marine-transportschip Sims wordt, nabij Okinawa, door Japanse kamikaze-vliegtuigen beschadigd.
- Het Amerikaanse landingsschip USS LST-808 wordt, nabij Okinawa, beschadigd door Japanse vliegtuigen.
- Het Amerikaanse schip Cornelius Vanderbilt wordt, nabij Ie Shima, beschadigd door Japanse vliegtuigen.
- In Japanse wateren worden de Japanse schepen T-137 en No. 5 Nissen Maru beschadigd door Amerikaanse vliegtuigen.
- Vliegtuigen van de US 20th Air Force legt in de nacht met 30 B-29 bommenwerpers mijnen in Japanse wateren.
- Het Japanse schip No. 18 Nissho Maru loopt in de Inland Zee (Japan) op een mijn en raakt daardoor beschadigd.
- In de Oost Chinese Zee wordt het Japanse schip Enkyo Maru door Amerikaanse vliegtuigen, nabij Kiangsu - China, tot zinken gebracht.
- In de Oost Chinese Zee, nabij de Chinese kust, wordt de Japanse hulp-onderzeebootjager No. 3 Takunan Maru door Amerikaanse vliegtuigen beschadigd.
- In de Gele Zee wordt het Japanse schip Chosan Maru tot zinken gebracht door de Amerikaanse onderzeeŽr USS Shad.
- In de Operatie Chihchiang (de Slag om West Hunan) heroveren Chinese troepen Aishan (China).
- Bommenwerpers van de Amerikaanse 14th Air Force vallen Siangtan, Sinyang, Kiaotow, Sintsiang en Chenghsien (China).
- De Amerikaanse 14th Air Force valt, met 75 jachtvliegtuigen, transportlijnen en andere doelen in zuid en oost China aan.
- Het hoofdkwartier van het Britse 14e Leger verhuisd naar Rangoon (Birma).
- In Birma wordt een begin gemaakt met de overbrenging van de Chinese 30e, 38e en 50e Infanterie Divisie naar China.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-05-1945:
Zaterdag
- De Japanse tegenstand in Ipoh-gebied op Luzon eindigt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-05-1945:
Zondag
- De Canadezen hebben Texel bevrijd, waarmee de "Opstand der Georgiers", voormalige Russische krijgsgevangenen in Duitse Dienst, en in opstand gekomen tegen de Duitse bezetting van Texel, een einde neemt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-05-1945:
Maandag
- De Japanners beginnen zich terug te trekken vanuit Shuri op Okinawa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-05-1945:
Dinsdag
- Montgomery neemt het commando over de Britse bezettingstroepen in Duitsland op zich.
- In Engeland worden er uitgebreide nieuwe rantsoeneringen opgelegd.
- Konvooi OS 130 / KMS 104 vertrekt van Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi GUS 91 vertrekt van Oran (AlgerijŽ) naar Hampton Roads (USA).
- In Amerika informeert Truman het Congres dat de Verenigde Staten Groot-BrittanniŽ 12.775 miljard US-dollar en de Sovjet Unie 8.409 miljard US-dollar, als Lend Lease hulp, hebben toegezegd.
- Zes Amerikaanse mijnenvegers vertrekken, in het kader van de Lend Lease overeenkomst, uit Amerika naar de Russische Verre-Oosten Vloot.
- De Australische 6e Infanterie Divisie neemt Cape Morem (Nieuw Guinea) in.
- Vliegtuigen van de Royal Australian Airforce (RAAF) vallen Japanse posities rond Jamei (Nieuw Guinea) aan.
- Amerikaanse vliegtuigen vallen doelen aan op het eiland Tarakan.
- Amerikaanse vliegtuigen vallen doelen aan op Borneo.
- Het Amerikaanse 6e Leger valt de Wawa-Dam (ook wel Montalban-Dam) op Luzon (Filipijnen) aan.
- Op het eiland Mindanao (Filipijnen) valt het Amerikaanse 8e Leger Impaluatao en Tambongan aan en neemt Kalasungay in.
- Op Formosa valt het Amerikaanse FEAF (Far East Air Force) met 89 B-24 bommenwerpers Koshun, Okayama en Toshien aan.
- Op Okinawa (Ryukyu Eilanden) valt het Amerikaanse 10e Leger, in zware regen het Japanse 32e Leger, rond Love Hill en Yonabaru, aan.
- De Japanse amassadeur in Rusland laat Tokio, nogmaals, weten dat het waarschijnlijk is dat Rusland de geallieerden zal steunen in de oorlog tegen Japan.
- Vliegtuigen van de Amerikaanse vliegkampschepen Bennington and Hornet brengen in Japanse wateren de Japanse onderzeebootjagers Ch-37 en Ch-58 en het Japanse schip T-173 tot zinken.
- De Amerikaanse 20th Air Force legt, in de nacht, met 30 B-29 bommenwerpers mijnen in Japanse wateren.
- Na in Japanse wateren op een mijn te zijn gelopen raakt de Japanse onderzeebootjager Cha-157 beschadigd en zinken de japanse schepen No. 25 en Sagami Maru.
- Resten van Het Japanse leger, ten westen van de rivier Irrawaddy, hergroeperen rond Kama (Birma) terwijl ze voortdurnd worden aangevallen door het Britse 14e Leger.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-05-1945:
Woensdag
- De Britse autoriteiten in Noord-Duitsland arresteren de regering-DŲnitz. Onder de gevangenen bevinden zich: admiraal Karl DŲnitz, veldmaarschalk Wilhelm Keitel, rijksminister Albert Speer en Alfred Rosenberg.
- Himler pleegt zelfmoord.
- Churchill reorganiseert zijn kabinet en schrijft verkiezingen uit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-05-1945:
Donderdag
- Hr.Ms. Tromp gaat weer terug naar de Amerikaanse Zevende Vloot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-05-1945:
Vrijdag
- Konvooi MKS 103 vertrekt van Gibraltar naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- De Amerikaanse Joint Chiefs of Staff (Verenigde Chef's van Staven) keuren de invasie van Japan op 1 november goed.
- Konvooi CU 72 vertrekt van New York City (USA) naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Het Amerikaanse 7th Fighter Command, inclusief P-51 units gelegerd op Iwo Jima, worden overgeplaatst naar de Amerikaanse 20th Air Force.
- De Australische 6e Infanteriedivisie neemt Jamei en Koigin (Nieuw Guinea) in.
- De Japanse kanonneerboot Kairyu Maru wordt, in Oost-Indische wateren, door de Amerikaanse onderzeeboot Blenny tot zinken gebracht.
- Het Japanse schip Nittei Maru wordt, in Oost-Indische wateren, door de Britse onderzeeboot Thorough tot zinken gebracht.
- De Japanse hulp-mijnenveger Wa-105 wordt, in Oost-Indische wateren, door de Britse onderzeeboot Trenchant tot zinken gebracht.
- Het Japanse schip Kamishima Maru loopt, in Oost-Indische wateren, aan de grond.
- Op het eiland Mindanao (Filippijnen) zuivert het Amerikaanse 8e Leger de vallei van de rivier Talomo.
- Op Okinawa valt het Amerikaanse 10e Leger het Japanse 32e Leger rond Naha en Machishi aan.
- Op de Sakishima Eilanden worden de vliegvelden aangevallen door Amerikaanse en Britse vliegtuigen.
- Het Amerikaanse transportschip USS Bates en LSM-135 zinken, na kamikaze-aanvallen, nabij Okinawa.
- De onderzeebootjagers USS Guest en USS Stormes plus escorte-jager USS O'Neill worden beschadigd door kamikaze-aanvallen nabij Okinawa.
- De mijnenvegers USS Butler en USS Spectacle worden zwaar beschadigd door kamikaze-aanvallen nabij Okinawa, deze schepen werden uit dienst gesteld.
- De transportschepen USS Barry en USS Roper worden zwaar beschadigd door kamikaze-aanvallen nabij Okinawa, deze schepen werden uit dienst gesteld.
- Nabij Okinawa wordt het Amerikaanse schip William B. Allison beschadigd door Japanse vliegtuigen.
- De Amerikaanse onderzeebootjager USS Cowell wordt, nabij Okinawa, beschadigd door vuur van eigen schepen.
- De Amerikaanse 20th Air Force valt met 73 P-51 jachtvliegtuigen, die gestationeerd zijn op Iwo Jima, Matsudo en Tokorozama (Japan) aan.
- Na in Japanse wateren op een mijn te zijn gelopen zinken de Japanse schepen Hikawa Maru, No. 3 Toyo Maru, Tobi Maru, Matsushima Maru, Shiragi Maru en No. 1 Nissan Maru.
- De Japanse onderzeebootjagers Sakura en Tsubaki plus de patrouilleboot No. 104 lopen in Japanse wateren op een mijn en raken beschadigd.
- De Japanse schepen Ginsei Maru, Ginzan Maru, No. 3 Shinto Maru, Iyo Maru, and No. 4 Nanko Maru raken in Japanse wateren beschadigd door mijnen.
- In de nacht valt de Amerikaanse 20th Air Force met 464 B-29 bommenwerpers, waarvan er 26 verloren gingen, Tokio (Japan) aan. Er werd 3.262 ton aan brandbommen afgeworpen.
- In de Oost Chinese Zee brengen Amerikaanse vliegtuigen de Japanse schepen Amoy Maru en Kokei Maru tot zinken.
- In de Gele Zee wordt het Japanse schip Tsuki Maru door de Amerikaanse onderzeeboot USS Ray tot zinken gebracht.
- De RAF valt, met 18 Liberator bommenwerpers, Moulmein (Birma) aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-05-1945:
Zaterdag
- Chinese tropen bezeten Joengning, hierdoor dreigt de landroute naar Indo-China voor de Japanners afgesneden worden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-05-1945:
Zondag
- De Chinezen veroveren Nanking.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-05-1945:
Maandag
- De Japanners lijden zware scheepvaartverliezen tijdens luchtaanvallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-05-1945:
Dinsdag
- Na een heel zware strijd verovert de 1e Amerikaanse mariniersdivisie Shoeri op Okinawa. Het eiland heeft de Amerikanen tot dan 20.000 slachtoffers gekost.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-05-1945:
Woensdag
- Uitdienststelling van de beide MAC-schepen Gadila en Macoma; de MLD detachementen worden teruggezonden naar Maydown en de schepen worden in Nederland weer tot 'normale' tanker verbouwd. De aan boord zijnde Swordfish-toestellen worden aan de Britse marine teruggegeven, doch 860 Squadron kreeg de beschikking over, van de R.N.A.S. geleende, torpedovliegtuigen van het type Barracuda Mk II en begon met de opleiding van het personeel hiervoor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-05-1945:
Donderdag
- Opening van de Oorlogsmisdaden Conferentie in Londen (Groot-BrittanniŽ).
- In Londen (Groot-BrittanniŽ) waarschuwd Churchill generaal De Gaulle dat als de Franse troepen de vijndelijkheden in in SyriŽ en Libanon, de Britse troepen tussenbeide zullen komen.
- De verdergaande "botsingen" tussen Franse troepen en Arabische nationalisten in in SyriŽ en Libanon.
- Het Amerikaanse schip American Star en het Russische schip Uzbekistan komen nabij Dutch Harbor (Aleoeten) in aanvaring en lopen beide schade op.
- Nabij Kalabu (Nieuw-Guinea) neemt de Australische 6e Infanterie Divisie posities in en de resten van het Japanse 18e Leger trekken zich terug in de bergen.
- De Australische 6e Infanterie Brigade valt de Japanse posities op het eiland Tarakan aan.
- Vliegtuigen van de Amerikaanse FEAF vallen doelen op Borneo aan.
- Het Amerikaanse 6e Leger valt aan in de Cagayan Vallei op Luzon.
- Het Amerikaanse 8e Leger valt aan in de richting van Mandog op het eiland Mindanao.
- Vliegtuigen van de Amerikaanse FEAF vallen doelen op de eilanden Negros en Cebu (Filippijnen) aan.
- Op het eiland Negros (Filippijnen) trekken de Japanse verdedigers zich terug in de bergen.
- Vliegtuigen van de Amerikaanse FEAF vallen met 114 B-24 bommenwerpers Taihoku (Formosa) aan.
- Het Amerikaanse 10e Leger valt (rond Hill 46, 100 Meter Hill, en Chan) het Japanse 32e Leger aan en rukt verder op naar de ruÔnes van Shuri op Okinawa.
- Amerikaanse vliegtuigen vallen vliegvelden op de Sakishima Eilanden aan.
- Het Japanse schip Man Maru loopt, in Japanse wateren, op een mijn en zinkt.
- Het Japanse schip Tensho Maru loopt, in Japanse wateren, op een mijn en raakt beschadigd. Zij werd naar Osaka (Japan) gesleept waar zij zinkt.
- In Japanse wateren raken, na op een mijn te zijn gelopen, de Japanse kanonneerboot Kazan Maru en de Japanse schepen No. 2 Yoro Maru, Peking Maru en Jindai Maru beschadigd.
- GeÔsoleerde overblijfselen van Het Japanse 28e Leger hergroeperen in de bergen tussen de rivier Irrawaddy river en de rivier Sittang (Birma).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG