DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

APRIL 1945

TERUG

 

01-04-1945:
- (NL) De stad Doetinchem wordt door de Canadezen bevrijd.
- (NL) Bij de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene" is de taak van de mariniers van de tweede Gevechtsgroep van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene" ten einde. Op 05-03-1945 zijn zij naar Engeland vertrokken.
- Het Amerikaanse 1e en 9e leger voltooien de omsingeling van het Roergebied.
- Hamm en Paderborn worden bezet.
- Het Franse 2e legerkorps vestigt bij Philippburg een bruggehoofd over de Rijn.
- Operatie IJsberg, landingen op Okinawa, na een zwaar bombardement vestigen 60.000 manschappen van het Amerikaanse 10e leger een bruggehoofd. Commandant van de landingstroepen is vice-admiraal Richmond K. Turner, commandant van de eskaders met vliegkampschepen is vice-admiraal Marc A. Mitscher en de commandant van het 10e Amerikaanse leger is luitenant-generaal Simon B. Buckner. De Japanse troepen worden aangevoerd door generaal-majoor Mitsoeroe Oeshijima, deze heeft zijn troepen (80.000 man) teruggetrokken achter Shoeri, waardoor de amfibilandingen nauwelijks weerstand ondervonden.
- Verschijning van het semi-nationalistische blad Indonesia Merdeka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-04-1945:
- (NL) Begin van operatie Destroyer. Doel was de zuivering van de Betuwe.
- (NL) Seyss-Inquart oppert in een gesprek met secretaris-generaal Hirschfeld een wapenstilstand, waardoor grootschalige hulpverlening aan de hongerprovincies mogelijk zou worden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-04-1945:
- Eenheden van het 1e en 3e Amerikaanse leger voltooien de omsingeling van het economisch belangrijke Ruhrgebied.
- MacArthur wordt aangesteld als opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in de Indische Oceaan, admiraal Nimitz wordt bevelhebber van de vloot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-04-1945:
- (NL) Het Militair Gezag vaardigt een beschikking uit, waardoor de opsporing van politieke delinquenten volledig onder het Militair Gezag valt. Hiermee vervalt de beschikking van Generaal Kruls van 10-01-1945.
- (NL) Mussert vlucht over de afsluitdijk naar Den Haag.
- (NL) Veldmaarschalk Bernhard Montgommery's 21e leger begint het offensief ter bevrijding van Nederland en de verovering van Noord-Duitsland. In nederland heerst een tekort aan voedsel en de Nederlandse naoorlogse houding jegens de geallieerden hangt sterk af van de snelle bevrijding van het land.
- (BelgiŽ) Leo Mundeleer, minister van defensie, verbiedt bij ministerieel besluit de publicatie van het dagblad Le Gaulois, waarin op 4 april werd gezegd dat er bij het toezicht aan de Rijn geen plaats kon zijn voor Vlaamse troepen.
- Het 2e OekraÔnsche Front bezet Bratislawa.
- De Russische troepen van het 2e en 3e OekraÔense Front hebben de bevrijding van Hongarije voltooid.
- De Sovjet-Unie maakt bekend dat zij het Russische-Japanse verdrag van neutraliteit niet langer zal verlengen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-04-1945:
- In Kosice maakt de nationale-frontregering van Tsjechen en Slowaken haar programma bekend en verklaart de Tsjechische Republiek tot een democratische republiek. De bevrijding van het land wordt vanaf nu de eerste prioriteit en het volk wordt opgeroepen massaal de strijd met de Duitsers aan te binden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-04-1945:
- (NL) Georgische opstand op Texel, duurt tot 21 april. 476 Georgiers lieten hier bij het leven. Volgens de tot nu toe beschikbaar zijnde gegevens verloren 422 Duitse militairen het leven ten gevolge van de Georgische opstand; te weten 403 op Texel en 19 in het Marine-Lazarett in Heiloo.
- (NL) De steden Almelo en Zuphen worden bevrijd.
- In Engeland wordt de tweede onderzeeboot van de Britse 'T' klasse door de Koninklijke Marine in dienst gesteld; Hr.Ms. Tijgerhaai (cdt. Ltz1 KMR A. van Altena). Het was echter te laat om nog aan de strijd tegen Japan deel te nemen.
- In Wenen beginnen verzetslieden (op een sein van de Russen) een opstand, die echter door verraad aan de SS in de kiem werd gemoord.
- Russische troepen dringen KŲnigsberg binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-04-1945:
- (NL) Er wordt besloten om Arnhem vanuit het oosten aan te vallen. De 49e divisie en enige pantsereenheden worden bij Huissen en Doornenburg over de Rijn gezet en naar het, inmiddels bevrijde Westervoort overgebracht.
- Er is een nieuwe Tsjechoslowaakse regering gevormd, Fierlinger is premier en Masaryk minister van buitenlandse zaken.
- Slag in de Oost-Chinese Zee.
- 's Werelds grootste slagschip, de Yamato, wordt door Amerikaanse vliegtuigen tot zinken gebracht terwijl het op weg is naar de Amerikaanse troepen in Okinawa.
- Van Iwo Jima vertrekken 108 P-51's ter ondersteuning van de bommenwerpers op weg naar Japan. Dit waren de eerste Amerikaanse, van land vertrokken, jagers die naar Japan vlogen.
- Operatie Kikusui (= drijvend chrysanthemum) een massale kamikaze aanval met 355 vliegtuigen. De Amerikaanse vloot wordt voor Okinawa aangevallen door "gewone"- en kamikaze- vliegtuigen; 1 Japans schip en 6 Amerikaanse schepen worden tot zinken gebracht.
- Vorming van een nieuw kabinet in Japan onder leiding van Suzuki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-04-1945:
- (NL) Operatie Amherst. Ca. 700 Franse parachutisten van het 2e en 3e Rťgiment de Chasseurs Parachutistes worden gedropt in de driehoek Groningen - Coevorden - Zwolle. Het doel van deze operatie was het veiligstellen van vitale bruggen en het vliegveld bij Steenwijk te bezetten.
- Na verraden te zijn werden de broers en verzetsstrijders Rienk en Meint Zwerver samen met Wim Wardenaar door de SD gearresteerd en verhoord.
Zij werden in het "scholtenhuis" gevangengezet. Diezelfde dag werden, als represaille voor een
aanslag op een SDíer, tien mannen uit het Groninger Huis van Bewaring gehaald en bij Norg doodgeschoten (ĎSilbertanne-moordení).
De toen ernstig zieke Rienk werd hardhandig meegenomen, samen met zijn broer, ziek als hij was om vervolgens gefussilleerd te worden
door de Duitsers samen met zijn broer op 8-4-1945 als verzetsstrijder te Norg. Hun lichamen worden naar gevangenkamp
Neuengamme gebracht en daar begraven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-04-1945:
- Executie van Hans Oster, officier bij de Abwehr, hij waarschuwde bij herhaling de Nederlandse militair attache in Belrijn, majoor G.J.Sas, voor de militaire aanval van Duitsland op Nederland. Hij werd gearresteerd naar aanleiding van de 20ste juli.
- Na een twee jaar durende gevangenschap wordt Dietrich Bonhoeffer, pastoor van de Belijdende kerk, opgehangen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-04-1945:
- (NL) Deventer door de Canadezen bevrijd, de Duitsers blazen de IJsselbrug op.
- (NL) Leeuwarden en Groeningen bevrijdt.
- (NL) Generaal Johannes Blaskowitz benoemd tot bevelhebber van de "Vesting Holland".
- Bij zonsopgang rijden tanks van de 21e tankbrigade over drie bruggen over de Senino (noord ItaliŽ), zij worden doelgericht bijgestaan door geallieerde vliegtuigen.
- Generaal William Sims 14e leger begint aan de herovering van Rangoon. Het is een gevecht tegen de tijd, want half mei begint de regenmoesson. Hij moet ook voorkomen dat de Japanners een front ten noorden van Rangoon vormen en hem daar tegenhouden.
- Gevangenenkamp Neuengamme bevrijdt, een massagraf wordt geopend en daar worden de broers en verzetsstrijders
Rienk en Meint Zwerver gevonden en ge-indentifeerd. Ze worden terug naar Nederland vervoerd om te worden herbegraven op 28-8-1945 in Winsum
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-04-1945:
- (NL) Kamp Erika nabij Ommen wordt bevrijd.
- (NL) De Canadezen trekken bij Brummen over de IJssel.
- Het Amerikaanse 9e leger bereikt de rechteroever van de Elbe ten zuiden van Magdenburg.
- (ZIE OOK 16-04-1945) 21.000 gevangenen in Buchenwald, waarvan ruim 130 buitencommando's bekend zijn, door Amerikaanse troepen bevrijd.
- Verdrag van vriendschap en bijstand gesloten tussen de Sovjetunie en de regering van Tito.
- Bij Gardelegen worden 1.100 geŽvacueerde gevangenen door de SS in een Schuur verbrand of bij ontvluchtingpogingen neergeschoten.
- Het Amerikaanse 9e leger bereikt nabij Magdeburg de Elbe. Steeds meer Duitse steden geven zich zonder verzet over, terwijl Hitler's legers in het westen uiteenvallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-04-1945:
- (NL) Canadese militairen bevrijden kamp Westerbork, ongeveer 880 gevangenen worden bevrijd.
- (NL) Bespreking van jhr. Six, vertegenwoordiger van de Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, met Seyss-Inquart, de laatste geeft te kennen dat hij niet bereid is te capituleren vůůr er een algemene capitulatie in Duitsland is, hij is wel bereid de voedselaanvoer te hervatten wanneer de geallieerden bij de Grebbelinie blijven liggen en de verzetsgroepen hun acties tegen de Duitsers staken. Dit is de eerste bespreking, die in de verte de bevrijding van HEEL Nederland aankondigde.
- (NL) In de nacht van 12 op 13 april steken de 49e divisie en enkele pantsereenheden de IJssel over.
- President Roosevelt sterft omstreeks 15.35 uur aan een hersenbloeding in zijn buitenverblijf in Warm Springs te Georgia, hij was president sinds 1933, het jaar waarin Hitler Rijkskanselier werd. Harry S. Truman volgt hem op, ťťn van zijn eerste beslissingen is het afgelasten van een plan om oude, pilootloze, vliegtuigen vol explosieven op industriŽle doelen in Duitsland af te vuren, Churchill is bang dat het tot represailles tegen Londen zal leiden.
- Het Amerikaanse 9e leger steekt over een 10 km breed front de Elbe over en bezet Brunswijk.
- De legergroep van Devers verovert Heilbronn.
- Essen in Amerikaanse handen.
- Troepen van het Amerikaanse 3e leger bezetten Erfurt.
- Franse troepen in Baden-Baden en Rastadt.
- De Russen nemen Wenen in (zie ook 13-04-1945).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-04-1945:
- (NL) Koningin Wilhelmina zet bij Eede weer voet op Nederlandse bodem.
- Wenen wordt bezet door Russische troepen van het 2e en 3e OekraÔense Front (zie ook 12-04-1945).
- De Chinezen beginnen een offensief op Honan en Hupeh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-04-1945:
- (NL) Arnhem is in geallieerde handen.
- (NL) De strijd om de stad Groningen barst los.
- Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden in het westen, informeert de gecombineerde staf-chefs dat de geallieerde aanval op Berlijn ondergeschikt is aan het veiligstellen van de noordelijke flank (Noorwegen en Denemarken) en de zuidelijke flank (Duitsland en Oostenrijk). De Britten zijn teleurgesteld, maar gaan accoord met zijn argumenten en keuren zijn plannen op de 18e goed.
- Het offensief van het 5e Amerikaanse leger in Noord-ItaliŽ gaat van start. Voorafgegaan door een bombardement van 500 vliegtuigen van de tactische luchtmacht vallen de 1e Amerikaanse tankdivisie, de 10e Amerikaanse bergdivisie en de 1e Braziliaansedivisie aan tussen Vergato en Montese, zij maken goede vorderingen.
- Slochteren wordt bevrijdt. Geallieerden rijden door de hoofdstraat maar worden door hun eigen vliegtuigen voor vijanden aangezien en onder vuur genomen. Hierbij vallen veel burgerslachtoffers. 1 daarvan is Anje Zwerver. Anje Zwerver was een landelijke koerierster voor de knokploegen en het verzet. Zij ligt samen met haar broers, wie ook verzetsrijders waren, begraven in een oorlogsgraf in Winsum.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-04-1945:
- (NL) Bespreking van minister-president Gerbrandy met Churchill over de situatie in West-Nederland, "we have them in our grip".
- (NL) Bij Zoutkamp bereiken de Canadezen de Waddenzee.
- (NL) Leeuwarden wordt bevrijd. Nagenoeg de gehele provincie Friesland is bevrijd.
- (NL) Doesburg wordt bevrijd.
- Bergen-Belsen wordt bevrijd.
- Eva Braun reist van Munchen naar Berlijn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-04-1945:
- (NL) De Duitse troepen in de stad Groningen capituleren.
- (ZIE OOK 11-04-1945) Bevrijding van het concentratiekamp Buchenwald.
- Het Rode Leger start de Slag om Berlijn. (Het 1e Belorussische Front en het 1e OekraÔense Front zetten de beslissende aanval op Berlijn in).
- De Russen beginnen met hun aanval op Praag.
- De 78e en 56e divisie van het Britse 8e leger steken, door een combinatie van land- en amfibieaanvallen, de Fossa Marina over, een kanaal ten noordoosten van Argenta uitmondend in Lago di Comancchio. De Duitse linie is gefragmenteerd en de geallieerden zijn Argenta voorbij.
- Het Amerikaanse 6e leger op Luzon verovert het San Francisco-gebied.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-04-1945:
- (NL) Hannie Schaft, het meisje met het rode haar, wordt geŽxecuteerd.
- (NL) De Wieringermeerdijk wordt door Duitse militairen op twee plaatsen opgeblazen, de Wieringermeerpolder wordt geŽvacueerd.
- Het Duitse leger in de Ruhr geeft zich over.
- Argenta (ItaliŽ) in geallieerde handen.
- Eenheden van het 10e Amerikaanse korps landen op Mindanao (Filippijnen).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-04-1945:
- (NL) Canadese troepen (het 1e korps) bereiken het IJsselmeer. Behalve het gebied rond Delfzijl en de Waddeneilanden is geheel noord en oost-Nederland bevrijd.
- De Britten geven hun goedkeuring aan het plan van generaal Dwight D. Eisenhower om Berlijn niet het hoofddoel te laten zijn. 
- Het Roergebied is geneutraliseerd.
- Het Britse 2e leger in LŁneburg.
- Amerikaanse troepen steken bij Prex de grens met Tsjechoslowakije over.
- Het Amerikaanse 9e leger verovert Maagdenburg.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-04-1945:
- (NL) Operatie Cleanser (de verovering van de Veluwe) is voltooid.
- (NL) Kamp Amersfoort wordt overgedragen aan het Rode Kruis.
- Mussolini gaat uit veiligheidsoverwegingen naar Milaan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-04-1945:
- (NL) Nijkerk bevrijd door het Canadese leger.
- (NL) Inundering door de Duitsers van de Beemster en de Schermer.
- Tijdens Hitler laatste verjaardag (56) wordt op de Obersalzberg de laatste afdeling (Ortsgruppe) van de NSDAP opgericht. In tegenstelling tot de rest van Duitsland was er op de Berg geen afdeling van de nationaal-socialistische partij.
- Na vijf dagen strijd valt Neurenberg, tempel van het nationaal-socialisme, in handen van het 3e Amerikaanse leger (volgens sommige bronnen het Amerikaanse 7e leger). De stad wordt verdedigd door twee divisies, de Luftwaffe en Volkssturmbataljons en een ring van luchtdoelgeschut. De bevelhebber had Hitler gezworen dat hij en zijn mannen zich dood zouden vechten.
- Begin van de evacuatie van het kamp Sachsenhausen.
- Maarschalk Georgi Zjoekov's 1e Wit-Russische front verplettert de Duitse weerstand aan de Oder en rukt op naar Berlijn. De Sovjets moeten drie defensieve linies, van steeds twee tot drie lagen troepen, oprollen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-04-1945:
- De kinderen van de afdeling van Heiszmeyer in kamp Neuengamme werden midden in de nacht gebracht naar een leegstaande school aan de Bullenhuserdam in Hamburg. Meteen zijn ze in de kelder van die school door ophanging om het leven gebracht en met hen waren twee Nederlandse ziekenverzorgsters. Ook werden die nacht twee Franse artsen en 24 Russische krijgsgevangenen in die school opgehangen. Dit alles om de misdaad van de afdeling Heismeyer te verdoezelen en eventuele sporen uit te wissen.
- (NL) Duitse militairen blazen de sluizen van IJmuiden op.
- Te Moskou wordt een verdag van vriendschap en bijstand tussen de Sovjetunie en de republiek Polen gesloten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-04-1945:
- April 1945 kwam een telegram uit Berlijn met de mededeling dat de afdeling van Heiszmeyer op Kamp Neuengamme direct moest verdwijnen. De SS-ers wisten wat dat betekende: de kinderen moeten gedood worden; de sporen van de misdaad moeten worden uitgewist.
De kinderen werden daartoe vervoerd naar een leegstaande school aan de Bullenhuserdam in Hamburg.
In de nacht van 20 op 21 april 1945 zijn deze kinderen van Kamp Neuengamme door ophanging om het leven gebracht, tezamen met hun twee Nederlandse ziekenverzorgsters. Zie daarvoor ook: deze site
- De Russen trekken Berlijn binnen.
- Kamp (KL) Sachsenhausen, waarvan meer dan 50 buitencommando's bekend zijn, bevrijd.
- De 6e Zuid-Afrikaanse tankdivisie en de 6e Britse tankdivisie maken contact bij Finale noordelijk van de Reno (ItaliŽ). De Duitsers trekken terug uit Argenta richting Po, maar laten het merendeel van hun kanonnen, tanks en transportmiddelen achter.
- IndiŽrs veroveren de olievelden bij Yenangyaung.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-04-1945:
- Het 8e en 5e leger bereiken de Po.
- Het Amerikaanse 8e leger voltooit de veldtocht op de Filipijnen door de inname van Cebu.
- Hermann Goering stelt de FŁhrer per telegram vanuit Berchtesgaden voor om het dicreet van 29 juni 1941 van kracht te doen worden. Hitler ontslaat Goering echter uit al zijn functies en ontneemt hem het recht van opvolging. Goering wordt (op de Obersalzberg) door SS-officieren gearresteerd.
- Kamp (KL) Flossenburg, waarvan ongeveer 90 buitencommando's voor mannen en vrouwen bekend zijn, wordt bevrijd.
- De laatste Duitsers in de Harz (Duitsland) worden gevangengenomen.
- Het Britse 2e leger bereikt de buitenwijken van Hamburg.
- De slag om Delfzijl begint, de 5e en 6e canadese Brigade zet de mars in naar Delfzijl waarin 209 Canadezen werden gedood of verwondt. Aan Duitse zijde vallen 130 slachtoffers. De slag om Delfzijl zal uiteindelijk tot 2 mei duren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23/24-04-1945:
- Samenkomst van graaf Bernadotte, Walter Schellenberg en Himler te LŁbeck.
- De slag om Groningen begint. Voor de 2e Canadese Infanteriedivisie zal het een van de zwaarste slagen uit de 2e wereldoorlog worden en wordt ook "little Stalingrad" genoemd. De slag zal uiteindlijk tot 2 mei duren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-04-1945:
- Te Amsterdam wordt de voedselvoorziening volledig stopgezet.
- De RAF kondigt voedseldroppings voor Nederland aan, de Duitsers geven geen toestemming.
- Het 1e OekraÔnsche Front en het 1e Belorussische Front maken contact ten zuidwesten van Berlijn (De omsingeling van Berlijn is compleet).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-04-1945:
- (NL) Britse troepen bereiken de Grebbelinie.
- Patrouilles van het Amerikaanse 1e leger maken contact met de Russen (Zjadow's 5e jagerleger) bij Torgau aan de Elbe.
- De R.A.F. bombardeert Berchtesgaden. Ruim 300 geallieerde bommenwerpers bestoken ruim een uur lang de Obersalzberg met hun bommenlast.
- Leljoesjenko's 4e jager-tankleger en Perkhorovich's 47e leger maken contact ten westen van Berlijn, Berlijn is omsingeld.
- Oprichting in San Francisco van de Verenigde Naties.
- De Donau wordt overgestoken.
- Italiaanse partizanen maken een einde aan Mussolini's Republiek van Salo. Hijzelf probeert uit Milaan te ontkomen.
- Achter de Duitse linies in ItaliŽ breekt en opstand van partizanen uit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-04-1945:
- (NL) De Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten ontvangt uit Londen een telegram van generaal Eisenhower, waarin deze Seyss-Inquart laat verzoeken om met geallieerde vertegenwoordigers over de situatie in westelijk Nederland van gedachten te wisselen.
- (NL) Seyss-Inquart wijst na overleg met generaal Blaskowitz, de contactman van het College van Vertrouwensmannen, vier afwerpterreinen aan voor de geallieerde voedselzendingen.
- Bremen veroverd.
- Voorafgegaan door zware luchtaanvallen begint de aanval op Berlijn, deze aanval komt van aale kanten tegelijk.
- Generaal Wenck onderneemt het laatste Duitse offensief tot ontzet van Berlijn, hij weet op 27 april Ferch te bereiken, het offensief loopt echter dood.
- Straatgevechten in Milaan.
- Italiaanse partizanen actief in Genua.
- Het Britse 8e leger verovert Verona en steekt de rivier de Adige over.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-04-1945:
- "Fort Berlijn" is gereduceerd tot een oost-westrechthoek van 16 km lang en 4,8 km breed. De Duitse troepen in de stad worden op dat moment geplaagd door desertie en zelfmoord.
- Franse troepen trekken de Frans-Italiaanse grens over en bezetten Ventimiglia.
- Het Amerikaanse 5e leger trekt Genua binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-04-1945:
- (NL) Het eerste contact tussen geallieerden en Duitsers vindt plaats in het westen van Nederland. De Reichskommissar voor Nederland, Arthur Seyss-Inquart, heeft de geallieerden voorgesteld dat zij voedsel en kolen naar het bezette westelijke Nederland mogen vervoeren om de situatie van de burgerbevolking te verlichten, indien hun troepen in het oosten pas op de plaats maken. Het leidt tot het staken van de vijandelijkheden en bespaart Nederland de ellende van een voortgezette strijd.
- (BelgiŽ) Het Algemeen partijbureau van de socialistische partij (BSP) verzet zich tegen de terugkeer van Leopold III op de troon.
- Het 79e Sovjetinfanteriekorps begint de aanval op de Rijksdag met een aanval over de Motke BrŁcke. De Duitsers lanceren fanatieke tegenaanvallen en bij het ministerie van binnenlandse zaken (verdedigd door SS-troepen) en de Kroll Opera is de weerstand zeer zwaar.
- Het Amerikaanse 7e leger verovert Augsburg en bereikt bij FŁssen de Oostenrijkse grens.
- De BBC verspreidt 's-middags het bericht dat Himmler via graaf Bernadotte onvoorwaardelijke overgave aan de westelijke geallieerden heeft aangeboden.
- Brescia en Bergamo door eenheden van het Amerikaanse 5e leger verovert, zij bereiken het Comomeer.
- Mussolini (vermomd als Duits militair) en Claretta Petacci worden bij de Zwitserse grens (bij het dorpje Giulinodi Mezzegra) door partizanen gevangengenomen en terechtgesteld (doodgeschoten door Walter Audisio, communist en lid van het Vrijwilligers Vrijheidskorps), het bevrijdingscomitť verklaart zich verantwoordelijk voor deze executie. De verminkte lichamen worden ondersteboven opgehangen in de Piazzale Loreto in Milaan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-04-1945:
- (NL) Britse bommenwerpers droppen de eerste voedselzendingen boven West-Nederland, o.a. vliegveld Ypenburg (Den Haag). De droppings (Operatie Manna) duren 9 dagen. Er wordt ook voedsel afgeworpen bij Amsterdam, Rotterdam, Gouda en Haarlem.
- (NL) Het Comite ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Nederlands IndiŽ wordt opgericht.
- (BelgiŽ) Door een fusie van de vooroorlogse vakbonden en andere syndicale groeperingen wordt het Algemeen Belgisch vakverbond (ABVV) opgericht.
- Het concentratiekamp Dachau, dat gedurende zijn bestaan ongeveer 170 buitencommando's voor mannen en vrouwen heeft gekend, wordt door Amerikaanse troepen bevrijd.
- Britse troepen veroveren VenetiŽ, Mestre, Padua, Vicenza en Como. Amerikaanse troepen trekken Milaan binnen.
- Hitler beveelt generaal-kolonel Ritter von Greim Berlijn te verlaten en Heinrich Himmler, bevelhebber van de SS, te arresteren vanwege zijn pogingen vrede te sluiten.
- Adolf Hitler trouwt met zijn maitresse Eva Braun en Hitler dicteert zijn politieke testament: zijn opvolger wordt admiraal Karl DŲnitz, rijkskanselier wordt Joseph Goebbels, kanselier van de partij Martin Bormann. Hitler roept het Duitse volk en zijn nieuwe leiding op tot een onbarmhartig verzet tegen de Weltvergifter aller VŲlker, dem internationalen Judentum.
- Achter de schermen hebben Karl Wolff, commandant van de SS en politie in ItaliŽ, enAllen Dulles, hoofd van de OSS (office of Strategic Services) in Zwitserland afspraken gemaakt. Wolff en generaal Heinrich von Vietinghoff, de Duitse opperbevelhebber in ItaliŽ, tekenen, bij Caseta, de onvoorwaardelijke overgave van ItaliŽ, ingaande op 2 mei.
- Eerste plundering van de Duitse bevolking op de Obersalzberg.
- De bij Frankfurt-Guben aan de Oder omsingelde Duitsers proberen naar Berlijn uit te breken. Na drie dagen zware gevechten zijn de Duitsers gedecimeerd. Van de 200.000 soldaten zijn er 60.000 gesneuveld en 120.000 gevangengenomen. Alleen enkele hele kleine groepjes  konden door de Sovjetlinies sluipen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-04-1945:
- (NL) In Achterveld accordeert Seyss-Inquart, in aanwezigheid van generaal Bedel-Smith, prins Bernhard, generaal de Guignand en de Russische generaal Soesloparow, de regelingen voor snelle hulpverlening aan het westen van het land.
- De carriers HMS Empress, Shah, en Avenger met hun vliegtuigen van Force 63 doen aanvallen op de vliegvelden op Nicobar en Port Blair op de Andamanaen. Bij de artilleriebeschieting van Hr.Ms. Tromp op Car Nicobar vallen twee doden door de ontploffing van een granaat.
- Laatste stafbespreking van Hitler in de FŁhrerbunker, Hitler en Eva Braun plegen in de middag zelfmoord.
- 15.30 uur, Zelfmoord van Hitler (hij overlijdt na inname van gif en door vervolgens een kogel in zijn hoofd te schieten) en zijn vrouw Eva Braun (met wie hij een dag eerder trouwde, neemt gif in), rijkskanselier Joseph Goebbels volgt het voorbeeld van zijn meester nadat hij zijn vrouw en zes kinderen gedood had (in de bunker van de Rijkskanselarij).
- De lichamen van Adolf Hitler en Eva Braun worden door de SS gecremeerd.
- Munchen word door de Amerikanen bezet.
- Radio Flensburg maakt bekend dat Hitler in Berlijn de dood heeft gevonden.
- Bevrijding van Ravensbruck (van dit kamp zijn ongeveer 30 buitencommando's bekend).
- Krebs vraagt Zjoekow om een wapenstilstand.
- De Russen beginnen hun laatste aanval.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG