DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

SEPTEMBER 1944

TERUG

 

00-09-1944:
- Vijf motormijnenvegers van de Koninklijke Marine, Hr.Ms. Putten, Hr.Ms. Terschelling, Hr.Ms. Beveland, Hr.Ms. Texel en Hr.Ms. Ameland vertrekken in september 1944 uit Harwich naar Oostende. Hr.Ms. Putten is het eerste Nederlandse oorlogsschip, dat na de oorlog op het continent afmeert.
- In september 1944 worden in New York wijzigingen in de technische uitrusting van Hr.Ms. Van Kinsbergen aangebracht. Onder andere functioneert de Asdic niet naar behoren en krijgt het schip een nieuwe zoekradar, van het type "SF", ingebouwd. Op 30-12-1944 keert zij terug naar Willemstad (CuraÁao).
- In september 1944 wordt de rivierkanonneerboot Hr.Ms. Freyer, door de Duitse bezetter, in de Buitenhaven te Den Helder als blokschip tot zinken gebracht (zie 14-05-1940).
- In september 1944 blijkt er voor Hr.Ms. Friso (2) geen taak meer weggelegd te zijn, waarop zij het bevel krijgt naar Engeland terug te keren, waar zij op 16-09-1944 te Hartlepool afmeert.
- Omstreeks september 1944 wordt te Soerabaja het wrak van Hr.Ms. Soerabaja door de Japanners gelicht (zie 18-02-1942) en als batterijschip gebruikt, doch zij is later (datum onbekend) opnieuw gezonken in het Westervaarwater op 5 mijl van het Djamocangrif.
- (NL) Eind september 1944 De verzetsgroepen op de Veluwe krijgen opdracht om Duitse ordonnansen in auto's en op motoren aan te houden en gevangen te nemen.
- (NL) In september 1944 vinden er grote gevangenentransporten van het kamp Amersfoort naar het KL-Neuengamme plaats.
- Evacuatie van het KL-Natzweiler (Baden-Elsass), ruim 45 buitencommando's voor mannen en vrouwen bekend.
- Generaal Patrick Hurley wordt tot persoonlijk afgezant van president Roosevelt bij de Chinese regering in Tsjoenking benoemd. Hij probeert te bemiddelen tussen de beide Chinese partijen, de nationalisten en communisten, in november 1944 brengt hij een bezoek aan Moa Tse-Toeng (Mao Zedong) in Jenan.
- (eind september) De Japanse generaal Takijiro Onisji neemt het besluit bij de marine zelfmoordpiloten te gaan gebruiken, majoor Tamai krijgt opdracht de eerste groep kamikazepiloten samen te stellen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-09-1944:
Vrijdag
- (BelgiŽ) De Brigade Piron krijgt de opdracht naar Brussel op te trekken.
- De Britten bezetten Arras.
- De Canadezen nemen Dieppe en Rouen in.
- De Amerikanen verjagen de Duitsers uit Verdun en trekken over de Maas.
- Het 8e leger dringt door in de Montegridolfo-stellingen van de Gothen-linie.
- De Bulgaarse regering Bagrjanow treedt af.
- De Duitsers verlaten Griekenland.
- "La jonquile jaune est en fleur" deze zin werd uitgezonden door de BBC, deze zin luide de guerillafase in, alle leden van het Geheime Leger werden per schuiloord gemobiliseerd.
- SHAEF word definitief naar het vasteland verplaatst en Eisenhower neemt nu persoonlijk het bevel over de operaties op zich.
- Montgommery wordt veldmaarschalk benoemd (zie ook 31-08-1944).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-09-1944:
Zaterdag
- (NL) Begin van de zgn. Deppner-executies in het concentratiekamp Vught. Ten minste vierhonderdvijftig gevangen worden vermoord.
- (NL) Massale vlucht van NSB-ers uit Zuid-Limburg.
- (NL) Het geallieerde opperbevel geeft het georganiseerde verzet in Nederland opdracht tot sabotage aan de spoorwegen. Het gaat hier vooral om de spoorverbindingen naar het oosten en naar het zuiden.
- (BelgiŽ) Geallieerde troepen overschrijden de Belgische grens.
- (BelgiŽ) Heel wat politieke gevangenen komen vrij door het gebrek aan bewakers.
- Finland wil de oorlog beŽindigen en zijn betrekkingen met Duitsland verbreken.
- Het Rode Leger bereikt de Bulgaarse grens.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-09-1944:
Zondag
- (NL) Prins Bernard benoemd tot Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.
De mededeling werd door Radio Oranje gedaan, "Het georganiseerde verzet in Nederland, samengebundeld als de Binnenlandse Strijdkrachten heeft een bevelhebber gekregen: Prind Bernhard". Na deze mededeling sprak de Prins zelf de B.S. toe.
- (NL) Koningin Wilhelmina spreekt de bevolking via Radio Oranje toe en zegt dat "de bevrijding voor de deur staat".
- (NL) Begin van het georganiseerde vertrek van Rijksduitsers uit Nederland.
- (NL) Vanuit Westerbork vertrekt de laatste deportatietrein met joden naar Auschwitz.
- Hr.Ms. Flores ontvangt bericht dat zij wordt vrijgemaakt van de Expeditionaire Force.
- (BelgiŽ) Doornik, Brussel en Bergen bevrijd.
- (BelgiŽ) Duitse soldaten vernietigen in Brussel hun archieven waardoor de koepel van het Justitiepaleis brandt.
- (BelgiŽ) De eerste 'Guards' komen op Brussels grondgebied rond 20u.
- (BelgiŽ) De Brigade Piron stak rond 16u30 de Frans-Belgische grens in Rongy (Henegouwen) over.
- (BelgiŽ) Een genieofficier (Robert Veckeman) onderzoekt de bewaking en bewapening van de bruggen over de Ruppel, dank zij hem kunnen de volgende dag de Britse tanks de meeste bruggen onbeschadigd innemen.
- (BelgiŽ) Bij de bevrijding van Brussel vallen er slechts 18 doden.
- (BelgiŽ) De (Belgische) Brigade Piron bereikt Edingen.
- Legerorder van generaal Eisenhower aan het Britse 2e leger om zo snel mogelijk naar de Rijn op te rukken en aan de rechteroever een bruggehoofd te vormen.
- Lyon in handen van Franse bevrijdingstroepen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03/04-09-1944:
Zondag / Maandag
- (NL) Begin van de systematische spoorwegsabotage door de Knokploegen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-09-1944:
Maandag
- (NL) Het verzet stemt in met de benoeming van prins Bernhard tot bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten.
- (NL) Seyss-Inquart kondigt de Uitzonderingstoestand af in de Nederlandse bezette gebieden. Rauter gelast de bevolking na 8 uur 's avonds binnen te blijven.
- (NL) Mussert besluit de NSB-ers uit het westen en het centrum van het land naar het oosten te evacueren.
- (NL) Radio Oranje maakt bekend dat Antwerpen is bevrijd en dat volgens een Duits bericht de Britten, onder commando van generaal Dempsey, de Nederlandse grens in Zuid-Limburg waren gepasseerd.
- (NL) De Regeringsvoorlichtingsdienst verspreidt (om 23.45 uur uitgezonden door Radio Oranje) het onjuiste bericht dat Breda is bevrijd.
- (NL) Uit Westerbork vertrekt de laatste deportatietrein met joden naar het concentratiekamp Theresienstadt.
- (BelgiŽ) De (Belgische) Brigade Piron trekt rond 15.00 uur Brussel binnen (Brussel bevrijd). Van de Meulebroeck neemt zijn ambt als Burgemeester van Brussel op en de 19 samengevoegde gemeenten (27/11/42) worden opnieuw onafhankelijk.
- (BelgiŽ) Antwerpen bevrijd door de Britse 11e pantserdivisie, de havenbekkens van Antwerpen vallen onbeschadigd in geallieerde handen.
- (BelgiŽ) Mechelen en Namen bevrijd.
- De Britse 7e pantserdivisie en 9e infanteriedivisie steken tussen Namen en Dinant de Maas over.
- Landingen op Lae en Salamaua.
- De Duitsers voeren een konvooi gevangenen naar Neuengamme.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-09-1944:
Dinsdag
- (NL) Dolle Dinsdag! Aanleiding: het voorbarig radiobericht van 4 september; "de geallieerden hebben Breda bereikt". Gevolg: op 5 september: vreugderoes onder de bevolking en paniek onder NSB-ers en Duitsers.(veel NSB-ers vluchten het land uit.) De bevolking viert 'de bevrijding'.
- (NL) Mussert vestigt zijn hoofdkwartier op "De Bellinckhof" bij Almelo.
- (NL) De Nederlandsche Arbeidsdienst stroomt leeg.
- (NL) Eerste grote transport van gevangenen uit het concentratiekamp Vught naar Duitsland.
- (NL) Bij Koninklijk Besluit van deze datum komt de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) tot stand. Opperbevelhebber is Prins Bernhard.
- (BeNeLux) BelgiŽ, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg onderteken in Londen een douane-unie met de naam Benelux.
- (BelgiŽ) Leuven, Zele en Charleroi bevrijd.
- (BelgiŽ) Bevrijdingsnummer van Het Laatste Nieuws. De overige Vlaamse dagbladen die tijdens de oorlog actief waren mogen voorlopig niet terug verschijnen.
- (BelgiŽ) In het Belgisch Staatsblad te Londen verschijnen zes wetsbesluiten die dateerden van 1 mei 1944 daardoor werd het gebruik van Duits geld verboden, werd het afhalen van deposito's beperkt tot 2.000 frank en werd de bevolking verplicht de hoeveelheid buitenlandse bankbiljetten aan te geven.
- Generaal von Rundstedt wordt bevordert tot opperbevelhebber West en krijgt van Hitler de opdracht om de vijandelijke legers van elkaar te isoleren.
- Troepen van het 2e OekraÔense front bereiken bij Turnu Severin de grens van RoemeniŽ met JoegoslaviŽ.
- Rusland verklaart Bulgarije de oorlog.
- BulgarijŽ verklaart Duitsland de oorlog.
- Japanse strijdkrachten worden vernietigd bij Bhamo en Tengyel in Birma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-09-1944:
Woensdag
- (NL) Het Duitse bestuur in Nederland kondigt de uitzonderingstoestand af.
- (NL) Tweede grote transport van gevangenen uit het concentratiekamp Vught naar Duitsland.
- Hr.Ms. Flores stoomt op naar Londen.
- (BelgiŽ) Gent, Hoei en Dinant bevrijd.
- (BelgiŽ) Een vreemd vliegtuig (V-1) wordt boven Belgie rond Hasselt gesignaleerd.
- De eerste V-2 worden afgevuurd richting Parijs maar beiden raken onderweg defect.
- Het tweede nieuwe Vergeltungswaffe, de V-2, verschijnt in de lucht op weg naar Londen.
- Eenheden van het Russische 3e OekraÔense Front bereiken de Bulgaars-Roemeense grens.
- Hongarije verklaart Roemenie de oorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-09-1944:
Donderdag
- Koiso-verklaring: de Japanse premier belooft Nederlands-Indie in de toekomst onafhankelijkheid te verlenen, zij het als lid van de Gemeenschappelijke Welwaartssfeer van Groot-Oost-AziŽ.
- (BelgiŽ) Diest, Ieper, Nijvel, Herbeumont, Hasselt en Luik bevrijd.
- (BelgiŽ) De eerste mijnenvegers bereiken de Antwerpse haven. De belangrijke Kruisschanssluis valt licht beschadigd in geallieerde handen.
- BulgarijŽ verklaart Duitsland de oorlog.
- Malinowsky's 2e OekraÔnsche Front steekt de Zuid-Karpaten over en trekt TrassylvaniŽ binnen.
- Lingling in de Chinese provincie Hunan door Japanners veroverd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-09-1944:
Vrijdag
- (NL) Omstreeks 18.43 uur worden de eerste twee V-2 raketten, vanuit Wassenaar (Den Haag), op Londen gelanceerd. Het eerste V-2 offensief duurt tot 18 september.
- Hr.Ms. Flores komt aan in Londen, waar zij in Shadwell Basin afmeert. Zij blijft hier tot begin 1946 liggen.
- Het Militair Bestuur op Java staat het gebruik van de Indonesische nationale vlag toe, het volkslied Indonesia Raja is niet langer verboden.
- (BelgiŽ) Luik, Sint-Truiden en Nieuwpoort bevrijd.
- (BelgiŽ) De Belgische regering uit Londen komt aan in BelgiŽ.
- (BelgiŽ) Het Albertkanaal wordt bij Geel overgestoken door de Britse 50e divisie.
- Het 5e leger begint een offensief op grote schaal tegen de Gothen-linie.
- In China gestationeerde B-29 bommenwerpers (super forten) bombarderen voor de eerste maal overdag de Japanse industrie in Anshan (Mantsjoerije).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-09-1944:
Zaterdag
- (NL) De Raad van Verzet, de Ordedienst en de Knokploegen van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers worden gebundeld als Binnenlandse Strijdkrachten onder leiding van kolonel Koot.
- (BelgiŽ) Neufchateau, Recogne, Sint-Niklaas, Lokeren, Leopoldsburg en Eupen bevrijd.
- (BelgiŽ) De VNV-leiding bereikt Lippstadt in Duitsland.
- (BelgiŽ) De linkeroever van de Schelde is gezuiverd van de Duitsers.
- Opstand in Sofia, er wordt een regering van het Vaderlands Front gevormd onder leiding van K. Georgijew.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-09-1944:
Zondag
- (NL) Het Britse Tweede Leger overschrijdt bij Beeringen het Kempenkanaal.
- (NL) De Brusselse periode van de Staf Militair Gezag (10-09-1944 tot 09-04-1945), vanuit Brussel oefent deze de leiding over het bestuur van bevrijd Nederland.
- (BelgiŽ) Verviers bevrijd.
- Dijon bevrijd.
- Het Amerikaanse 7e legerkorps stoot, over een front van 25 km breed, door in de richting van Aken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10/14-09-1944:
Zondag / Donderdag
- Gusew's 47e Sowjetleger verdrijft de Duitsers uit Praag.
- Het Poolse 1e leger krijgt bevel de Vistula over te steken en de opstand in Warschau te steunen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-09-1944:
Maandag
- (NL) Mr. H.J. Kruis tot chef-staf van het Militair Gezag benoemd.
- (NL) SchŲngarth, Befehlshader der Sicherheitspolizei und des SD, vaardigt het zgn. Niedermachungsbefehl uit (totale terreur tegen het verzet en de bevolking).
- (NL) Patrouilles passeren de Belgisch-Nederlandse grens tot Valkenswaard.
- (BelgiŽ) De brigade Piron krijgt bevel verder te trekken richting Duitsland.
- (BelgiŽ) De Amerikaanse 3e divisie bevrijdt Eupen.
- (BelgiŽ) De Britse 2e divisie bereikt Zeebrugge.
- (BelgiŽ) (nacht) De Duitsers verlaten heimelijk Brugge.
- De tweede Quebec Conferentie begint. De conferentie duurt tot 16-09-1944.
- In het gevechtsfront van het Amerikaanse 5e korps in Luxemburg passeert om 18.05 uur het 85e verkenningseskadron van de Amerikaanse 5e pantserdivisie als eerste de Duitse grens bij Stalzenburg.
- Vooruitgeschoven posten van het Amerikaanse 3e leger komen bij Sombernon in contact met de uit Zuid-Frankrijk oprukkende geallieerde troepen.
- Wapenstilstand tussen Rusland en Bulgarije.
- De Amerikanen landen op Molokai.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-09-1944:
Dinsdag
- (NL) ir. Hupkes (waarnemend president-directeur van de NS) vraagt, via illegale kanalen, opdrachten aan de Nederlandse regering in Londen.
- (NL) Amerikaanse troepen overschrijden de Nederlandse grens in Zuid-Limburg.
- (NL) Bevrijding van Noorbeek, Mesch, Eijsden, Breust, Epen en Slenaken.
- (BelgiŽ) Brugge en Blankenberge bevrijd.
- (BelgiŽ) De President Plotter zinkt nadat hij op een mijn voer in de scheldemonding.
- In de omgeving van Dijon komt een verbinding tot stand met de troepen die in NormandiŽ geland waren en de troepen die in het Zuiden van Frankrijk geland waren.
- Bestandsregeling van de Sovjetunie met RoemeniŽ (BessarabiŽ en Noord-Boekowina worden stilzwijgend aan Rusland toegekend, Zuid-Dobroedsja aan Bulgarije en Hongarije zal Zevenburgen aan RoemeniŽ afstaan).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-09-1944:
Woensdag
- (NL) Vertrek van het laatste transport, van in totaal 67, van Westerbork naar Auschwitz.
- (NL) In de nacht van 13 op 14 september trekken de Duitsers weg uit Maastricht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-09-1944:
Donderdag
- (NL) In de nacht van 13 op 14 september trekken de Duitsers weg uit Maastricht.
- (NL) Maastricht door de Amerikanen bevrijd door eenheden van de 117e en 30e divisie.
- (NL) Eerste aanval van de Canadezen op West Zeeuws-Vlaanderen afgeslagen.
- Het Overgangsbesluit Algemeen Bestuur Nederlands-IndiŽ van kracht geworden. Het algemeen bestuur over Nederlands-IndiŽ overgedragen aan een luitenantgouverneur-generaal. Vestiging van de Nederlands-Indische regering in Brisbane. Dr Hubertus Johannes van Mook waarnemend luitenant-GG.
- De Russische luchtmacht begint met het droppen van voorraden en munitie voor het Poolse thuisleger.
- Troepen van het 2e en 3e Baltische Front beginnen het beslissende offensief tot volledige bevrijding van de Baltische Sovjetrepublieken.
- Tweedaagse staking in Denemarken. Internering van ongeveer 2.000 Deense politiemannen door de Duitsers. Zij gaan over tot de vorming van een illegale politiemacht onder commando van de Vrijheidsraad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-09-1944:
Vrijdag
- Op deze datum meert Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau te Sheerness af op de boei en wordt uit dienst gesteld.
- (BelgiŽ) Geel bevrijd.
- (BelgiŽ) In de bevrijde gebieden in BelgiŽ worden de bioscoopzalen heropend. Tientallen onuitgegeven Amerikaanse en Britse films worden er vertoond.
- Von Rundstedt geeft de order dat de Westwall (Siegfried Linie) tot de laatste patroon en de laatste man moet worden gehouden.
- Het Amerikaanse 1e leger slaat een bres in de Siegfried Linie (Westwall).
- De R.A.F. dropt bommen op het Duitse slagschip 'Tirpitz'.
- Amerikaanse Mariniers landen op Peleliu in de Palau Archipel.
- Amerikaanse eenheden landen op het eiland Morotai, dat als vliegbasis voor de herovering van de Filippijnen gebruikt zal worden.
- De Chinezen bezetten Tengchung.
- Russische troepen trekken Sofia binnen.
- Eenheden van het, door Moskou geformeerde, 1e Poolse leger steken de Weichsel over en vestigen bruggenhoofden in Warschau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-09-1944:
Zaterdag
- (NL) Op deze datum wordt de op 15-09-1944 uit dienst gestelde Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau verhaald naar Shadwell New Basin in Londen, waar zij ruim een jaar zal blijven. Zij heeft deelgenomen aan het escorteren van 1.664 schepen, waarvan er slechts ťťn verloren is gegaan en ťťn wordt beschadigd waarvan de lading nog is geborgen.
- (NL) Hr.Ms. Friso (2) meert af in Hartlepool (GB) (zie 00-09-1944).
- Einde van de tweede Quebec Conferentie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-09-1944:
Zondag
- (NL) Market Garden. Luchtlandingen bij Arnhem, Eindhoven, Grave en Nijmegen (Operatie "Marketí) en een snelle opmars van grondtroepen in Noord-Brabant (Operatie "Garden").
- (NL) In verband met de luchtlandingen van Operatie Market Garden is er, op bevel van de Nederlandse Regering te Londen, een spoorwegstaking (afkondiging via de BBC omstreeks 18.00 uur)! Als represaille verbieden de Duitsers (omstreeks 25-09-1944) de voedseltransporten naar het Westen. Dit leidt tot de Hongerwinter.
- (NL) Het Reichskommissariat verplaatst zich naar Delden.
- (NL) Nijmegen bevrijd.
- (NL) Son bevrijd.
- De Canadezen beginnen aan een zesdaagse veldslag om Boulogne.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-09-1944:
Maandag
- (NL) Duitse tegenaanval rond Arnhem.
- (NL) De Geallieerden veroveren de Waalbrug bij Nijmegen.
- (NL) Eindhoven wordt bevrijd door de 101e Amerikaanse airborne divisie, later op de dag trokken de tanks van het Britse 30e legerkorps de stad binnen, waarmee het contact tussen de Amerikaanse luchtlandingstroepen en de Britten, onder generaal Horrocks, tot stand kwam.
- (NL) De Duitsers lanceren hevige aanvallen op de droppingzones nabij Arnhem.
- (NL) Bevrijding van Sittard, Waubach en Valkenburg.
- Brest capituleert.
- Einde van het eerste V-2 offensief dat op 08-09-1944 in Den Haag begon.
- De Britse onderzeeboot Tradewind torpedeert het Japans schip Junyo Maru, van de 6.000 opvarenden, krijgsgevangenen en koelies op weg van Tandjong Priok naar Padang, komen ongeveer 5.000 om het leven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-09-1944:
Dinsdag
- (NL) De voedsel- en brandstoffenpositie in het westen van Nederland zeer ernstig bedreigd, het elektriciteitsrantsoen tot de helft verminderd.
- (NL) Axel bevrijd.
- (NL) Hulst bevrijd.
- (NL) Sas van Gent bevrijd.
- (NL) De brug over de Maas bij Grave valt onbeschadigd in handen van de Amerikaanse luchtlandingstroepen.
- (BelgiŽ) De Belgische kamers komen voor het eerst terug samen. 270 van de 369 waren aanwezig.
- Tekening van de Fins-Russische wapenstilstand te Moskou.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-09-1944:
Woensdag
- (NL) Prins Bernhard vestigt zijn staf in Breda. De Binnenlandse Strijdkrachten bestond tijdens de bevrijding uit een mengelmoes van verschillende verzetsgroepen en groepjes. De staf van de prins moest daar eenheid in zien te krijgen.
- (NL) Nijmegen bevrijd.
- (NL) Verovering van de Waalbruggen bij Nijmegen. De Amerikanen steken met stormboten de Waal bij Nijmegen over, met het doel de bruggen van de andere kant aan te vallen. Slechts de helft van de mensen (ca. 200) bereikt de overkant, daar zij vanaf de brug door de Duitsers onder vuur werden genomen. Laat in de avond waren de spoor-, en verkeersbrug in Amerikaanse handen.
- (NL) Terneuzen bevrijd.
- (NL) Philippine bevrijd.
- (NL) Oost Zeeuws-Vlaanderen bevrijd.
- (NL) De Britse paraís geven de Rijnbrug bij Arnhem prijs.
- Duits ultimatum aan Hongarije gesteld, na de weigering Hongaarse troepen onder Duits bevel te stellen.
- Finnen en Russen tekenen een voorlopig vredesverdrag.
- Kallo is bevrijd.
- Dumbarton-Oaks: besprekingen tussen Engeland en de Verenigde Staten. Hier worden de grondslagen voor een naoorlogse internationale volkerenorganisatie gelegd. De besrekingen duren tot 07-10-1944.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-09-1944:
Donderdag
- (NL) De Poolse brigade is doorgestoten tot aan de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen, hiermee is de Schelde-oever van Antwerpen tot de Braakman in geallieerde handen gevallen.
- (NL) Vernielingen in de haven van Amsterdam.
- (NL) Bij Arnhem worden de Britse troepen die naar de brug wisten door te steken, overweldigt. De anderen houden wanhopig stand in het nabijgelegen Oosterbeek.
- (NL) Een Poolse parachutistenbrigade landt bij Arnhem.
- (BelgiŽ) Prins Karel wordt tot regent benoemd en legt de eed af voor de Verenigde Kamers van het Parlement.
- Tito en Stalin worden het eens over de "tijdelijke" aanwezigheid van Russische troepen in JoegoslaviŽ.
- Het 8e leger verovert Rimini (Ita).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-09-1944:
Vrijdag
- (NL) In Eindhoven word besloten tot het oprichten van Stoottroepen. Het commando daarover werd in handen gelegd van J.J.F. Borghouts (Peter Zuid). Tot de bevrijding was hij sadotagecommandant in Noord-Brabant en Limburg geweest.
- (NL) De Poolse brigade landt ten zuiden van de Nederrijn.
- Het Canadese 2e korps neemt Boulogne (Fra) in.
- Amerikaanse troepen landen op de Ulithi Atol.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-09-1944:
Zaterdag
- (NL) Vernielingen in de haven van Rotterdam.
- De Polen die ten zuiden van de Rijn zijn geland, slagen er in de Britten te bereiken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-09-1944:
Zondag
- (NL) Duizenden inwoners van het nog niet bevrijde deel van Kerkrade (die schuilden in de gangen van de Domaniale mijn) krijgen van de Duitsers het bevel tot evacuatie, HEEL UNIEK --> door het front heen, richting Spekholzerheide, het stadsdeel dat al door Amerikanen bevrijd was.
- (NL) De generaals van het Britse 30e Legerkorps beslissen op de Conferentie van Valburg dat Operatie Market Garden moet worden opgegeven. Hiermee valt het doek voor de Slag om Arnhem.
- Guderian beveelt legergroep 'Zuid-OekraÔne' terug te trekken tot de lijn DebreÁen-Uzhorod en daarna achter de Donau.
- Japanse tegenaanval op Peleliu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-09-1944:
Maandag
- (NL) De inwoners van Arnhem en Oosterbeek krijgen van de Duitsers het bevel om hun woonplaatsen te ontruimen. Ze moesten vertrekken in de richting van Apeldoorn en Ede. Het verlaten Arnhem werd door de Duitsers systematisch geplunderd.
- (NL) Einde van de strijd bij Arnhem. De Britse paraís verlaten via Oosterbeek het strijdtoneel, in de nacht van 25 op 26 september trekken zij zich over de Rijn op Driel terug.
- (NL) Evacuatie van overlevende Poolse parachutisten (zie 21-09-1944).
- (BelgiŽ) Turnhout en Maaseik bevrijd.
- Hitler beveelt tot mobilisatie van de niet-dienstplichtige mannelijke bevolking van 16-60 jaar in de Volkssturm voor de verdediging van Das Reich.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-09-1944:
Dinsdag
- (NL) De Duitsers eisen van de mannelijke bevolking van 16 tot 60 jaar gevolg te geven aan de oproep voor het verrichten van graafwerkzaamheden.
- (NL) Aanvang evacuatie Arnhem.
- (NL) De Slag bij Overloon begint. Einde 16 oktober.
- Het 8e leger steekt de Rubicon over.
- Overeenkomst van Casserta tussen Britse militaire leiders en vertegenwoordigers van de Griekse regering en verzetsbeweging.
- Generaal Zervas (EDES) en generaal Saraphis (ELAS) plaatsen hun verzetslegers onder het bevel van de Griekse nationale regering van eenheid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-09-1944:
Woensdag
- (NL) Seyss-Inquart verbiedt alle voedseltransporten naar het westen van het land. Dit als antwoordt op de Nederlandse treinstaking.
- (BelgiŽ) Pierlot hervormt zijn kabinet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-09-1944:
Donderdag
- Terugtrekkende eenheden van de Duitse SS vermoorden in het Italiaanse dorpje Marzabotto zeker 1.830 mensen als vergeldingsmaatregel voor steun aan partizanen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-09-1944:
Vrijdag
- President Roosevelt verwerpt het Morgenthau-plan voor de toekomst van Duitsland, dat voorzag in opdeling van Duitsland en ontmanteling van de industrie, zodat het land uitsluitend op landbouw zou zijn aangewezen.
- Koning Peter van JoegoslaviŽ arriveert met zijn kabinet in CaÔro.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-09-1944:
Zaterdag
- (NL) mislukte aanslag op Rauter gepleegd. (In de nacht van 30 september op 1 oktober valt een verzetsgroep uit Putten op de Veluwe een Duitse personenauto aan. Twee Duitse korporaals ontkomen. Een officier wordt zwaargewond en overlijdt de volgende dag en een andere gewonde officier wordt door de verzetsstrijders gevangengenomen.)
Dit voorval is de aanleiding voor 'Het drama van Putten'.
- De geallieerden veroveren Calais.
- 11 transporten van Theresienstadt naar Auschwiz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG