DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

JUNI 1944

TERUG

 

00-06-1944:
- In juni 1944 zet Hr.Ms. Jacob van Heemskerck, vanaf de Middellandse Zee, koers naar Groot BrittanniŽ voor 'groot onderhoud', dat een jaar zou duren. N.B. Tijdens de oorlog kreeg de kruiser, van haar bemanning, de koosnaam 'OUDE JACOB'.
- (eerste helft van juni) Russische veldtocht in KareliŽ (Finland)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-06-1944:
Donderdag
- (BelgiŽ) Het Belgisch Legioen heett vanaf nu het Geheim Leger (ong. 54.000 leden).
- 99,3% van de Amerikaanse en 97,7% van de Britse amfibievaartuigen zijn zeewaardig. Admiraal Ramsay aanvaard het bevel over de invasievloot en de kanaalsector vanuit zijn hoofdkwartier Southwick House bij Portsmouth.
- De joodse padvindersorganisatie van Frankrijk (Eclaireurs Israelites de France) wordt opgenomen in de Armee Juive.
- Koning Peter van JoegoslaviŽ dringt er bij de volken van zijn land in een verklaring op aan om de eenheid te bewaren gedurende de strijd, de nieuwe premier Dr. Iwan Subasic zal alle verzetsgroepen consulteren voordat er een nieuwe regering zal worden gevormd.
- Birma, brigadegeneraal Mike Calvert bereikt met de 77ste brigade van de chindits Lakum nabij Mogaung.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-06-1944:
Vrijdag
- (BelgiŽ) Belgische piloten maken verkenningsvluchten boven Le Havre.
- De Chinezen belegeren Myitkyina.
- Valmontone (ItaliŽ) valt in geallieerde handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-06-1944:
Zaterdag
- Van deze datum tot 05-06-1944 worden, voorafgaand aan "Operatie Neptune", door Hr.Ms. Soemba nog konvooien geŽscorteerd langs de zuidkust van Engeland.
- Na 64 dagen strijd eindigt de slag bij Kohima met de ordelijke terugtocht van de japanse 31ste divisie.
- Hitler geeft met tegenzin veldmaarschalk Albert Kesselring, de Duitse opperbevelhebber in ItaliŽ, toestemming Rome te ontruimen.
- Het Franse Comitť van Nationale Bevrijding zal zich voortaan als "Voorlopige Regering van de Franse Republiek" beschouwen.
- De zuster van Eva Braun trouwt met een generaal in het paviljoen.
- De Duitsers beseffen dat de geallieerde aanval ieder moment kan beginnen.
- Task Force O (Omaha) scheept met 35.000 man en 3.000 voertuigen in.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-06-1944:
Zondag
- 03.15 u: De invasievloot vaart uit.
- 05.00 u: Het signaal wordt uitgezonden dat de operatie met 24 uur is uitgesteld.
- Generaal Eisenhower geeft in de late avond opdracht om op dinsdag 6 juni operatie Overlord te beginnen.
- De Amerikanen (het Amerikaanse 5e leger) rijden de buitenwijken van Rome binnen.
- Kesselring verklaard Rome tot open stad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-06-1944:
Maandag
- Operatie Neptune gaat van start.
- 4.15 u: Er wordt beslist om verder te gaan met de invasie, met de woorden O.K. we'll go.
- 21.15 u: De BBC laat ten behoeve van de Franse verzetsbeweging in verband met het precieze tijdstip van de komende invasie de tweede regel van Verlaines gedicht over de herfst ("blessent mon coeur d'une longueur monotone") uitgaan; de Duitse militaire inlichtingendienst, op de hoogte van de betekenis van deze code, slaat tevergeefs alarm bij het Duitse opperbevel; het Duitse leger blijft slechts in staat van "verdedigende paraatheid".
- 22.56 u: de eerste vliegtuigen met luchtlandingstroepen vertrekken richting Frankrijk.
- 23.01 u: De laatste vliegtuigen met luchtlandingstroepen vertrekken richting Frankrijk.
- Clark trekt Rome binnen, het is de eerste veroverde hoofdstad van een asmogenheid.
- Koning Victor Emanuel doet afstand van de troon ten gunste van zijn zoon Umberto.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-06-1944:
Dinsdag

- De geallieerde invasie in Normandie onder de naam operatie Overlord.

00.05 u: De landing wordt voorbereid door massale bomaanvallen op alle kustbatterijen tussen Le Havre en Cherbourg.
00.10 u: Paraverkenners worden gedropt op de meest kwetsbare plaatsen van het slagveld.
- 00.15 uur - Britse gliders landen aan de Orne en het Kanaal van Caen.
- 00.20 u: Britse parachutisten landen rond Voraville, Breville en tussen Colombelles en Bires.
- 00.20 tot 02.30 u: Massale dropping van paracommando-eenheden. 1.662 vliegtuigen en 512 zweefvliegtuigen brengen 15.000 Amerikanen boven Normandie. Doel is een bruggenhoofd te veroveren op de oevers van het riviertje Mederet, het dorp Sainte-Mere-Eglise, Beuzeeville en Pont l'Abbe te bevrijden, het sluiten van alle wegen naar het Utah-strand, om de Duitsers te beletten versterkingen aan te voeren tegen de landende geallieerde troepen.
7.990 Britten in 733 vliegtuigen en 355 zwevers landen tussen de rivieren Orne en Dives aan de oostelijke kant van NormandiŽ. Ze moeten de bruggen veroveren om het slagveld af te zonderen en de kustbatterij van Merville het zwijgen opleggen. Vanuit Merville kunnen de Duitsers met grof geschut het grootste deel van de landingsstrand bestoken.
- 00.50 u: Britse parachutisten landen rond Voraville, Breville en tussen Colombelles en Bires.
- 00.55 u: De mijnenvegers maken de vaargeulen voor Omaha vrij.
- 01.30 u: Bij het 7de Duitse leger komen berichten binnen van luchtlandingen.
- 02.00 u: Mijnenvegers maken de vaargeulen vrij.
- 02.20 u: De schepen die belast zijn met de beschieting van Omaha nemen hun post in.
- 02.30 u: Het vlaggeschip van Admiraal Moon ligt op zijn post.
- 03.00 u: De Duitsers signaleren oorlogsschepen voor de kust van Port-en-Bessin en de overgebleven kustradars bevestigen dit.
Alle transportschepen voor Omaha liggen op hun plaats 17 km buiten de kust.
- 03.30 u: Britse gliders landen rond Breville.
- 04.00 u: Britse para's nemen het Franse stadje Renville in. 52 zweefvliegtuigen landen er in de sector van de 82ste luchtlandingsdivisie.
- 04.05 u: De landingsvaartuigen voor Utah worden te water gelaten.
- 04.30 u: Troepen van het 505ste regiment dringen Saint-Mere-Eglise binnen en verbreken de contacten met Cherbourg en ruimen de Duitse verzetshaarden op.
Troepen van het 4de en 24ste cavalerie eskadron landen op de Saint-Marcourf eilanden.
De eerste landingsvaartuigen varen richting Omaha.
De kustbatterij van Merville wordt aangevallen door Britse para's.
De Musquito-nachtjagers worden afgelost door zes groepen P-38 lightnings, zij vliegen een schema om de invasiestranden en schepen continu te bewaken.
- 05.15 u: Dageraad.
- 05.30 u: De schepen van Utah worden onder vuur genomen door Duitse kustbatterijen, de marine beantwoordt de schoten.
Aanvalsgroep G komt aan op de kust van Gold.
- 05.42 u: Een belangrijk coŲrdinatieschip loopt op een mijn hierdoor boog de eerste landingsgolf van Utah af naar de zuid-oostelijke richting.
- 05.45 tot 07.15 u: Beschieting en bombardement van Gold.
- 05.50 u: Kruisers, slagschepen en destroyers beginnen een zware beschieting van Duitse stellingen, tot de andere schepen en landingsvaartuigen bij de kust zijn.
- 06.00 u: De zon gaat op. 1.333 bommenwerpers gooien 5.316 ton bommen op de Duitse versterkingen langs de Normandische kust. De bombardementen houden vijf minuten voor de eigenlijke landing begint op.
- 06.30 u: Uur H : Landing van de Amerikanen op de stranden Utah en Omaha. De landingsgolf van Utah land op 1.800 meter van hun oorspronkelijke landingsplaats.
- 07.10 u: Amerikaanse Rangers van het 2de bataljon vallen de Pointe du Hoc aan.
- 07.25 u: Uur H voor Sword en Juno.
- 07.35 tot 07.45 u: Uur H voor de Canadese troepen op Juno.
- 07.45 u: Troepen gaan aan land nabij Courselles (Juno).
- 07.55 u: Troepen gaan aan land nabij Bernieres (Juno).
- 09.30 u: Saint-Mere-Eglise is bevrijd.
De strandtoegangen 1,2 en 3 van het strand Utah zijn bezet.
- 09.45 tot 12.45 u: vloed.
- 10.00 uur - President Roosevelt richt zich in een radiorede tot het Amerikaanse volk.
- 11.00 u: De crisis in Omaha is voorbij. De 185ste brigade slaagt er in Sword in om het strand te verlaten.
- 12.00 uur - Rede van Winston Curchill in het Lagerhuis over de geallieerde invasie in NormandiŽ. Ook Radio Moskou maakt het nieuws bekend.
Duitsers zetten een zware tegenaanval in om Saint-Mere-Eglise te heroveren.
Er wordt contact gemaakt met de 101ste luchtlandingsdivisie rond Pouppeville.
- in de middag - Churchill en Stalin wisselen telegrammen naar aanleiding van het begin van de invasie.
- 12.30 u: De Britten trekken vanop het 'Sword'-strand landinwaarts.
- 13.00 u: 4 toegangen tot het strand Utah zijn gerealiseerd.
- 13.30 u: Amerikaanse troepen trekken vanaf het 'Omaha'-strand landinwaarts.
- 15.00 uur - Hitler gelast, eindelijk, de 12e SS-Pantserdivisie en de Panzer-Lehrdivision in de strijd te werpen.
- 16.30 u: De 21ste Duitse SS-Pantserdivisie lanceert een tegenaanval nabij het 'Sword'-strand.
- 18.00 uur - De Britse opmars naar Caen wordt tot stilstand gebracht.
Radiorede van generaal de Gaulle voor de BBC.
- 19.00 u: De 21ste pantserdivisie doet een tegenaanval om het strand van Sword te heroveren.
- 21.00 u: 76 zweefvliegtuigen landen rond Les Forges.
- 23.00 u: 100 zweefvliegtuigen landen rond Les Forges.

Doelstelling Voor Utah: Een bruggehoofd vestigen en contact maken met de vroeger gelande paratroepen rond Quineville en Sainte-Marie-du-Mont.

Doelstelling voor Omaha: De batterij van de Pointe du Hoc uitschakelen en oprukken tot de lijn Isigny-Trevieres-Vaucelles.

Doelstelling voor Gold: De stad Bayeux veroveren en contact maken met de Canadezen op de oostflank en de Amerikanen op de westflank.

Doelstelling voor Juno: Een diep bruggehoofd veroveren, ondermeer de heuvels die uitkijken over Caen.

Doelstelling voor Sword: De stad Caen innemen en de Britse lucht-landingstroepen ontzetten.

Hoewel van deze doelstellingen nauwelijks iets gerealiseerd was op de avond van 6 juni '44, werd de landing een succes genoemd. Vooral Omaha was beter verdedigd dan de geallieerden hadden verwacht. Daar vielen ook de meeste slachtoffers.

 

- De Fuhrer krijgt bericht van massale geallieerde landingen in Normandie. D-day is begonnen, maar Hitler weigert te geloven dat het de echte invasie is.

 

- (NL) 1.500 gevangenen uit de Polizeigefšngnis te Scheveningen worden naar het Kamp Vught overgebracht, ruim 400 van hen worden van juli tot begin september gefusilleerd.

- (NL) Terechtstelling van Gerrit van der Veen.

- (NL) Mussert maakt bekend dat hij zich als vrijwilliger bij de Wehrmacht heeft gemeld.

- (NL) Geslaagde overval door een Knokploeg op de gevangenis van Rotterdam.

- (BelgiŽ) Leopold III krijgt te horen dat hij Laken zal moeten verlaten.

- D-Day. De grootste militaire onderneming aller tijden, de geallieerde invasie op de Normandische kust, op de stranden tussen Cherbourg en Le Havre, is begonnen (Operatie Overlord =Opperheer).

- Begin van de grote geallieerde landing in W. Europa, 'Operatie Neptune' voor de geallieerde marines, operatie 'Overlord' voor de geallieerde land- en luchtmacht en 'Operatie Geronimo' is de nachtelijke luchtlandingsoperatie boven NormandiŽ.
Enkele Nederlandse oorlogsschepen zijn hierbij ingeschakeld:
de kanonneerboten Hr.Ms. Flores en Hr.Ms. Soemba en het A.A. schip Hr.Ms. Douwe Aukes; voorts het hospitaalschip Batavier II, tien GV-schepen, twee tankers, twintig coasters, zeven coasters als pompboot en elf sleepboten. Acht Nederlandse trawlers (met Britse bemanningen) nemen eveneens hieraan deel. Ook het 320 Squadron van de M.L.D. had een werkzaam aandeel; in de vroege ochtend van 06-06-1944 werden aanvallen uitgevoerd bij Calais, ook tijdens de volgende nachten. Op 10-06-1944 werd het Duitse pantserhoofdkwartier La Caine vernield en daarna volgden dagaanvallen op pantserconcentraties. 12-06-1944 Brachten H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Bernhard een bezoek aan '320'. Het squadron vloog in juni 345 sorties en wierp 650 ton bommen af. Acht Mitchells gingen verloren met 25 man van het vliegend personeel.

- HMS Queen Emma neemt deel aan de invasie van de 'Vesting Europa' en is ingedeeld bij Assault Group J1; er wordt geregeld heen en weer gevaren tussen de Engelse en de Franse kust met nog vele andere geallieerde landingsschepen, waarbij ook het s.s. Mecklenburg (kap. J.L. Meyer) van de S.M.Z. In totaal is veertig maal de overtocht gemaakt, o.a. met troepen van de Amerikaanse Luchtmacht en divisies van de Britse Guards.

- Hr.Ms. Flores neemt deel aan de actie bij de landing van de Assault-groep van het geallieerde expeditieleger. Zij is hiertoe ingedeeld bij de Eastern Task Force en vormt, met HMS Belfast en HMS Diadem, groep E, onder schout-bij-nacht F.H.G. Dalrymple-Hamilton, van de bombardementsschepen, hieraan zijn elf torpedobootjagers toegevoegd. Groep E heeft tot taak vuursteun te verlenen in de sector Juno. Om 05.15 uur wordt de bombardementspositie bereikt (de Duitse 75 mm batterij 'Arromanches III'). Door heiÔgheid zijn inslagwaarnemingen echter onmogelijk, pas na 07.45 uur wordt het zicht beter en om 08.24 wordt de batterij, die in de sector Gold staat opgesteld, tot zwijgen gebracht.

- Hr.Ms. Soemba komt voor de kust van NormandiŽ aan (zie 00-05-1944). Hr.Ms. Soemba neemt deel aan de beschietingen voorafgaand aan de grote landingen van troepen in de Amerikaanse sector.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-06-1944:
Woensdag
- Hr.Ms. Flores is in Portsmouth om munitie- en olie te laden en keert daarna terug naar de sector Sword waar zij tot 30-06-1944 verblijft en verschillende doelen, ten oosten van de rivier de Orne, onder vuur neemt.
- Van deze datum tot 12-06-1944 neemt Hr.Ms. Soemba, nog steeds in de Amerikaanse sector (zie 06-06-1944), deel aan bombardementen en luchtafweeracties.
- (BelgiŽ) Koning Leopold III moet laken verlaten en wordt naar een kasteel nabij Dresden gebracht.
- Het joodse peloton van de maquis uit Armee Juive sluit zich aan bij het vrijkops van Montagne noire.
- De Geallieerden bereiken Bayeux.
- De Geallieerden veroveren het vliegveld Mokmer op Biak.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-06-1944:
Donderdag
- (NL) Koningin Wilhelmina en minister-president Gerbrandy dringen aan op coŲrdinatie van het verzet.
- (BelgiŽ) Hitler besluit de koning der Belgen en zijn gezin als gijzelaars naar Duitsland te deporteren, naar het kasteel Hirschstein.
- Bayeux wordt ingenomen.
- De BBC zend de boodschap "Le Roi Salomon a mis ses gros sabots" uit, dit is het teken dat voor het Geheime Leger de 1ste fase van de sabotage acties inluidt. Hierna werden tot aan de bevrijding 100 bruggen opgeblazen of vernietigd, 285 locomotieven en 116 treinen werden vernietigd.
- Montgomery gaat aan land.
- De 325ste divisie voert een aanval uit op de verhoogde weg bij La Fiere.
- Papandreou is gereed met de vorming van zijn kabinet, waarin ook vertegenwoordigers van het verzet zijn opgenomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-06-1944:
Vrijdag
- De Duitse torpedobootjager ZH 1, ex Gerard Callenburgh, die op 15-05-1940 in de Nieuwe Waterweg tot zinken was gebracht, en voor de Duitse marine werd afgebouwd, werd op deze dag in Het Kanaal, 20 mijl ten Noord-Westen van Ile de Batz, in gevecht met Britse, Canadese en een Poolse torpedobootjager tot zinken gebracht.
- Hr.Ms. Sumatra wordt tijdens operatie 'Neptune', als blokschip tot zinken gebracht in de positie 147Ý Quistreham Light op 4.500 meter in 7,5 meter water als onderdeel van 'Goosberry 5'.
- 01.25 uur: Duitse schepen proberen Normandie te bereiken maar ze worden beschoten en zo weggedreven.
- Het 21ste en 23ste Sovjetleger beginnen een offensief in KareliŽ om de Finnen terug te drijven tot de grens van 1940 en tot vrede te dwingen.
- De oppositiepartijen ontnemen Badoglio het premierschap en benoemen de reformistische socialist Bonomi, voorzitter van het Comitť voor de Nationale Bevrijding, tot eerste minister.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-06-1944:
Zaterdag
- (NL) Gerrit van der Veen wordt in Overveen terechtgesteld, samen met o.a. Frans Duwaer (gearresteerd op 8 juni 1944), de drukker van zijn persoonsbewijzen.
- De 2de SS-pantserdivisie Das Reich vertrekt uit Toulouse maar wordt onophoudelijk aangevallen door het verzet.
- Door de aanvallen op de 2e SS pantserdivisie "das Reich" door het verzet nemen de Duitsers wraak op het stadje Oradour-sur-glane, 642 mensen vinden de dood. 10 Mensen veinzen de dood en overleven de slachting.
- Kleine Duitse tegenaanvallen tegen vooruitgeschoven posten rond Caen.
- (nacht) De RAF bombardeert het vliegveld van Le Mans.
- De Finse commandant, maarschalk Karl von Mannerheim, beveelt de Finnen terug te trekken op de sterkere VT-verdedigingslinie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-06-1944:
Zondag
- (NL) Geslaagde overval door een Knokploeg op "De Koepel" te Arnhem: 130 gevangenen hebben de mogelijkheid te ontsnappen, 54 maken er gebruik van. Tevoren op 11 mei (Arnhem) en 6 juni (Rotterdam) eveneens geslaagde gevangenis-overvallen.
- Carentan wordt gebombardeerd.
- McAuliff neemt het bevel over Groep F, de 501ste, 506de para-infanterie en de 327ste glider-infanterie op zich.
- Task force 58 begint operatie Forager met luchtaanvallen en zware beschietingen van Saipan, Tinian, Guam, Rota en Pagan als voorbereiding op de aanval op de Marianen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-06-1944:
Maandag
- (NL) De Tweede Distributiestamkaart wordt in gebruik genomen.
- Alle Normandische bruggehoofden zijn met elkaar verbonden. Het front wordt uitgebreid tot 80 kilometer.
- De Britten bombarderen het dorpje Aunay-sur-Odan met 6.500 ton bommen.
- Carantan wordt veroverd.
- Begin Operatie Perch.
- De Duitse Groep F voert een dubbele tangaanval op Carentan uit.
- (BelgiŽ) Albert Melot wordt door de Gestapo gevangen gezet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-06-1944:
Dinsdag
- Hr.Ms. Soemba is van deze datum tot 28-06-1944 terug in Plymouth (zie 07-06-1944), waar het onder Brits bevel komt.
- (NL) Op deze dag komt de eerste V-I op Nederlands grondgebied terecht.
- Luitenant Michael Wittman compagniecommandant van het 501e SS zware tankbataljon vernietigt 27 tanks van het 4e Country-of-London-vrijwilligerskorps in een tankslag bij het dorp Villers-bocage.
- Een Britse poging om ten westen van Caen door te breken mislukt.
- Om 4.18 uur ontploft de eerste vliegende bom (V-l) op Britse bodem (bij Swanscombe). Er zouden er nog 5.819 volgen. (24.000 doden en zwaargewonden).
- Londen wordt gebombardeerd door V1-bommen.
- Britse Beaufigther-vliegtuigen voeren een aanval uit op een groot aantal E-boten en R-boten voor de kust van Le Touquet en brengen 4 schepen tot zinken.
- De eerste geallieerde vliegvelden op Franse bodem worden geopend.
- De Russische generaal Konec start de tegenaanval met het eerste Oekrainsche leger.
- De Japanse vloot krijgt de opdracht zich op Operatie A-Go voor te bereiden. (Zie ook 15-06)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-06-1944:
Woensdag
- 325 Britse Lancasters reken af met de Duitse flottielje in Le Havre; 11 E-boten, 2 torpedoboten en 40 andere vaartuigen werden tot zinken gebracht.
- Zware gevechten rond de heuvelrug van Montebourg.
- De geallieerde 7de Pantserdivisie trekt zich terug.
- De Gaulle zet voet aan wal in Frankrijk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-06-1944:
Donderdag
- (NL) Start van Duitse V-1 offensief op Londen.
- Registratie van de Ambonezen en andere inheemsen (afkomstig uit de Molukken) op Java.
- Operatie Perch is afgelopen, Caen is niet ingenomen.
- B-29's van de luchtmacht van het Amerikaanse 20ste leger gestationeerd in China bombarderen de ijzer en staalfabriek in Yahata in Japan zelf.
- De Amerikaanse noordelijke aanvalsmacht arriveert voor Saipan (van de Marianenaschipel), de Amerikaanse 2de en 4de mariniersdivisie (van Task Force 58) landen op de westkust van het eiland en ontmoeten hevige tegenstand..
- De Japanse vloot krijgt het teken om zich op de operatie A-go voor te bereiden men wil de Amerikaanse vloot naar de Palau-eilanden of de westelijke Carolinen lokken en daar vernietigen. (Zie ook 13-06)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-06-1944:
Vrijdag
- De Amerikanen bereiken Barneville.
- Heuvel 192 wordt aangevallen maar niet veroverd.
- De 82ste luchtlandingsdivisie steekt de Douve over.
- Hitler geeft bevel tot het afschieten van raketten op Engeland.
- In hun zoektocht naar arbeidskrachten houden de Duitsers razzia's in Genua (ItaliŽ).
- Zware Japanse tegenaanvallen op Saipan worden afgeslagen.
- In Birma neemt de 22e divisie, onderdeel van luitenant-generaal Joseph Stilwell's Chinese leger, Kamaing in.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-06-1944:
Zaterdag
- De Fuhrer komt in Soisson zijn bevelhebbers persoonlijk op het hart drukken dat Cherbourg tot elke prijs moest worden verdedigd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17/19-06-1944:
Zaterdag / Maandag
- Verovering van het eiland Elba door Franse eenheden onder bevel van generaal de Lattre de Tassigny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-06-1944:
Zondag
- (BelgiŽ) Kardinaal Van Roey reageert in een herderlijke brief op de wegvoering van de koninklijke familie naar Duitsland.
- Amerikaanse troepen bereiken de westkust van Cotentin waarmee het Duitse garnizoen in Cherbourg omsingeld is Hitler heeft het garnizoen, bijna 40.000 man, bevolen tot de laatste man stand te houden. De geallieerden bevinden zich op 10 km van Cherbourg.
- Amerikaanse Mariniers veroveren het vliegveld Aslito op Saipan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-06-1944:
Maandag
- (BelgiŽ) 510 Amerikaanse bommenwerpers stijgen op om Noord-Frankrijk te bombarderen, slechts een keert niet terug nl. de Able Mabel, dit vliegtuig stort neer in de St.-Joriswijk in Brugge.
- Een zware storm beschadigd de Amerikaanse Mulberry bij Saint-Laurant en wordt onherstelbaar.
- Heuvel 192 wordt aangevallen maar niet veroverd.
- Een zwaar artillerie bombardement op Montebourg.
- De geallieerde 50ste divisie neemt Hottot in.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19/21-06-1944:
Maandag / Woensdag
- De Slag in de Filipijnenzee (ten oosten van Luzon); De Japanse lucht- en zeemacht onder commando van vice-admiraal Ozawa vallen Task Force 58 aan, de Japanners en de Amerikanen lijden zware verliezen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19/22-06-1944:
Maandag / Donderdag
- Een zware orkaan brengt grote schade toe aan de Britse Mulberry-haven bij Arromanches; de Amerikaanse kunstmatige haven bij Saint Laurent wordt daarbij geheel vernield.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-06-1944:
Dinsdag
- Het Britse 30ste korps opent de aanval op de Albertlinie ťťn van een reeks Duitse grendelstellingen in Noord-ItaliŽ (ten zuiden van Lago di Trasimeno aan beide zijden van de Chiusi) de strijd is hard de Duitsers geven niet zomaar terrein prijs.
- De Amerikanen vallen de verdediging van Cherbourg aan (om deze af te tasten).
- Het 8e leger trekt Perugia binnen.
- Wiborg wordt door Russische troepen van het Leningradfront veroverd. De Finse Golf is weer open voor de vloot van de Sovjet-Unie.
- Sorido en Boroekoe op Biak in geallieerde handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-06-1944:
Woensdag
- De Duitse bevelhebber generaal Von Schlieben weiger zich over te geven en zo Cherbourg opgeven.
- Oprichting van het Poolse comite voor nationale bevrijding (Comite van Lublin) onder leiding van Osobka-Morawski.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-06-1944:
Donderdag
- Aanval van de Amerikaanse luchtmacht op Berlijn.
- Imphal in Assam door het Britse 14e leger bevrijd. Troepen van de Britse 2e divisie bereiken de verdedigers van Imphal maar de Japanners blijven zich verwoed en fanatiek verzetten
- Birma, de 77e brigade van de chindits opent vanuit het zuidoosten de aanval op Mogaung na zware gevechten valt de stad op de 26e.
- Joachim von Ribbentrop nazi-minister van buitenlandse zaken bezoekt Helsinki in een poging Finland sterker aan Duitsland te binden.
- De Russische Operatie Bagration, die zowat heel de Duitse Legergroep Midden zal vernietigen, gaat van start. De Russische troepen vallen op drie fronten aan (en kunnen in 2 maanden 600 km veroveren).
- Eerste illegale gesprek te Berlijn van de sociaal-democraten Julius Leber en Adolf Reichwein met de communisten Anton Saefkow en Franz Jacob over mogelijke samenwerking.
- De geallieerden gooien al hun middelen in de strijd om Cherbourg te veroveren. Zelfs vanuit zee wordt Cherbourg bestookt.
12.40 uur 10 eskaders mustangs en Typhoons vallen de versterking van Cherbourg aan met bommen en boordkanonnen.
13.00uur 562 jachtbommenwerpers, die helaas niet alleen vijandelijke maar ook eigen troepen raken omdat de rook die de doelen markeerde naar het zuiden was afgedreven, bombarderen de Duitse stellingen.
14.00 uur 377 middelzware bommenwerpers vallen elf belangrijke bolwerken van Cherbourg aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-06-1944:
Vrijdag
- (NL) Op vrijdag 23 juni 1944, precies ťťn jaar na de vier succesvolle overvallen op ťťn dag, werd een mislukte overval op een distributiekantoor in Haarlem gepleegd in opdracht van Johannes Post. Jan Wildschut wordt hierbij opgepakt en komt niet meer vrij.
- Het rode leger begint met het zomeroffensief in Wit-Rusland en de Baltische provincies, het 1ste Baltische en het 1ste, 2de, en 3de Wit-Russische front in totaal 1,2 miljoen soldaten vallen de Duitse divisies van legergroep mitte aan over een lengte van 450 mijl.
- Bagramyan's 1e Baltische Front dringt over een linie van 50 kilometer meer dan 15 kilometer op tegen de linkerflank van Reinhardt's 3e pantserleger.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-06-1944:
Zaterdag
- De onderzeeboot Hr.Ms. K XIV (K 14) (cdt. ltz. 1e klasse J.F. Drijfhout van Hoof) beschadigt met een torpedo de Japanse mijnenlegger Tsugaru (4.400 t) in Straat Sagewin.
- Het 3/12 bataljon van de 4de divisie valt een stelling aan bij Dugosville.
- 70 verzetslieden vernietigen in Kopenhagen een wapenfabriek en houden een algemene staking, die door de Duitsers bloedig wordt onderdrukt.
- (nacht) 4 'Mitchel''s voeren een actie uit op de Normandische schepen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-06-1944:
Zondag
- Gollwitzer's 53e korps probeert zich een weg te vechten uit de omsingeling van Witebsk.
- De bevelhebber van Cherbourg krijgt bevel de stad te verdedigen tot de laatste patroon.
- Cherbourg wordt zwaar gebombardeerd o.a. door 3 slagschepen en 4 kruisers.
- Een aanval op Caen wordt afgeslagen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-06-1944:
Maandag
- Zware versterkingen zoals Fort au Roule en het arsenaal bieden nog weerstand in Cherbourg.
- De Britten lanceren operatie Epsom de opmars ten westen van Caen troepen en tanks van de 15de, 43ste en 11de tankdivisies maken eerst goede vooruitgang maar komen na zware verliezen tot stilstand.
- Mogaung in Birma wordt door Chinese troepen veroverd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-06-1944:
Dinsdag
- Cherbourg wordt veroverd.
- De laatste radio-uitzending uit Witebsk van het 53e korps maakt melding van een uitbraakpoging en munitiegebrek. 35.000 manschappen verdwijnen.
- Rauray wordt ingenomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-06-1944:
Woensdag
- Van deze datum tot 11-07-1944 is Hr.Ms. Soemba weer voor de Normandische kust. Gedurende de eerste elf dagen van juli 1944 is Hr.Ms. Soemba vrijwel onafgebroken in actie. Vele malen worden vijandelijke troepenconcentraties en stellingen onder vuur genomen en steeds met succes. Niet voor niets krijgen de beide Nederlandse kanonneerboten Hr.Ms. Flores en Hr.Ms. Soemba van de geallieerden de gevleugelde bijnaam "THE TERRIBLE TWINS". Vijandelijke vliegtuigen, TM-boten en dwergonderzeeboten proberen op hun beurt de vijand afbreuk te doen en, hoewel de in de nabijheid van Hr.Ms. Soemba liggende Britse, met Polen bemande, kruiser "HMS DRAGON" wordt getorpedeerd, ontsnapt Hr.Ms. Soemba steeds aan schade. Zo worden bijvoorbeeld op 10-07-1944 in de onmiddellijke nabijheid van Hr.Ms. Soemba wordt een aantal magnetische mijnen afgeworpen. Twaalf stuks detoneren direct, doch Hr.Ms. Soemba blijft als door een wonder gespaard.
- Begin van de tweede slag bij Caen.
- Heuvel 112 (nabij Caen) wordt ingenomen.
- Het Britse 2e leger vestigt een bruggehoofd over de Odon bij Mondrainville.
- Russische tanks steken de Berezina over.
- De 500ste V-1 wordt gelanceerd, een V-1 raakt de kazerne van de Wellington Guards, gevolg 21 doden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-06-1944:
Donderdag
- De havenstad Cherbourg capituleert eindelijk voor het Amerikaanse 7de korps de Amerikanen tellen 22.000 slachtoffers er worden 39.000 Duitsers krijgsgevangene gemaakt.
- Mullberry B wordt opnieuw in gebruik genomen na de storm van 19 juni.
- Operatie Epson is afgelopen slechts kleine vooruitgang.
- De Duitsers voeren 5 tegenaanvallen uit tegen stellingen rond Caen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-06-1944:
Vrijdag
- Tot deze dag zijn er 2000 V1''s op Groot-BrittanniŽ, veelal Londen, afgevuurd.
- De Duitsers beschikken over het eerste operationele squadron van messerschmitt me 262 straaljachtvliegtuigen, de eenheid I/KG51 kampfgeschwader zal op korte termijn in Frankrijk ingezet worden.
- Kleine Duitse tegenaanvallen rond Caen.
- Cherbourg wordt door Amerikaanse troepen ingenomen.
- Opstand en staking in Kopenhagen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG