DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

MAART 1944

TERUG

 

00-03-1944:
- Begin Maart 1944 (NL) De eerste Landwachters verschijnen op straat.
- Het RAF Bomer Command bombardeert in toenemende mate de Franse spoorwegverbindingen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-03-1944:
Woensdag
- De 16de brigade Chindits steekt de Chindwin over terwijl Chinese troepen en Merrill's Marauders onder bevel van generaal Joseph Stilwell optrekken naar Myitkyina.
- Generaal Swift krijgt bevel, op Los Negros faciliteiten voor luchtmacht en Marine te scheppen.
- Saukel geeft toe, dat van de 5.000.000 buitenlandse arbeiders er slechts 200.000 vrijwilligers zijn.
- Er breken massale stakingen uit in Turijn en andere Noord-Italiaanse steden.
- De Japanse opperbevelhebber op Java maakt de officiele instelling van de Djawa Hokaido - organisatie voor de volkstoewijding en offerbereidheid op Java - bekend. Het hoofdkantoor zetelt te Batavia met ir. Soekarno aan het hoofd. Einde van de Poetera als tweede volksbeweging.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-03-1944:
Donderdag
- Omdat Turkije de geallieerden weigert te helpen wordt het land uitgesloten van de leen en pachtwet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-03-1944:
Vrijdag
- De twee voornaamste Griekse verzetsgroepen, de EAM (ELAS) en de EDES, komen tet overeenstemming om gezamelijk tegen Duitsland op te treden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-03-1944:
Zaterdag
- Eerste aanval van de Amerikaanse luchtmacht op Berlijn.
- Begin van het Russische offensief in de Karpaten.
- Zjoekow valt Manstein's linkerflank aan en loopt een deel van het 1e pantserleger onder de voet.
- Chinese troepen in Birma bezeten Maingkwan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-03-1944:
Zondag
- De 77ste brigade van brigadegeneraal Mike Calvert (Chindits) landt met zweefvliegtuigen op de twee plaatsen ('Broadway' en 'Chowringhee') codenamen Broadway en Piccadilly in de Kaukkwevallei in Noord-Birma.
- Konew's 2e OekraÔense Front valt aan van Zwenigorodka tot Uman.
- In de Krim zetten de Russen het offensief in richting Odessa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-03-1944:
Maandag
- In de Noordelijke IJszee brengen vliegtuigen, van het Britse vliegdekschip HMS Chaser, de U-973 tot zinken
- Berlijn (Duitsland) wordt door 658 Amerikaanse bommenwerpers (waarvan er 69 verloren gaan) aangevallen.
- De V-wapen faciliteiten in Frankrijk worden aangevallen door 260 Amerikaanse bommenwerpers.
- In de nacht doen 267 Britse vliegtuigen aanvallen op de Franse spoorwegen.
- In Het Kanaal wordt de Duitse patrouilleboot V-1304 tot zinken gebracht door Britse MTB's.
- In de Middellandse Zee loopt het Amerikaanse schip Virginia Dare op een mijn en raakt oherstelbaar beschadigd, het Amerikaanse schip Daniel Chester French, die hier ook op een mijn liep, zinkt.
- Konvooi KMS 43 vertrekt van Gibraltar naar Port Said (Egypte).
- In de Atlantische Oceaan brengen Britse en Canadese oorlogsschepen de U-744 tot zinken.
- Konvooi HX 282 vertrekt van New York City (Amerika) naar Liverpool (Engeland).
- In de Stille Oceaan brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Nautilus het Japanse schip America Maru tot zinken.
- In Nieuw-Zeeland wordt het vlees gerantsoeneerd.
- De Amerikaanse 5e Mariniersregiment landt op het eiland New Britain (Bismarckarchipel) bij Volupai.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-03-1944:
Dinsdag
- Leden van de nazi-organisatie voor vrouwen rekruteren van deur tot deur vrouwen tussen 17 en 45 jaar voor arbeid ten behoeve van de gemeenschap om het tekort aan arbeidskrachten weg te nemen.
- Operatie U-Go, het Japanse offensief om de geallieerden naar India te verdrijven, gaat van start.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-03-1944:
Woensdag
- De luchtmacht van het 8ste Amerikaanse leger doet overdag een massale precisieaanval op de Erker-kogellagerfabriek in Berlijn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-03-1944:
Donderdag
- Rommel maakt Mussolini deelgenoot van zijn ernstige bezorgdheid over de gang van zaken tijdens zijn oponthoud in Rome nadat hij was teruggeroepen na de slag van Medenine.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-03-1944:
Vrijdag
- In de OekraÔne wordt Uman door de Sovjets bevrijd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-03-1944:
Zaterdag
- (NL) In de nacht van 11 op 12 maart 1944 wordt de agent Albrecht (Engelandvaarder) boven Drenthe gedropt, hij richt de militaire spionagegroep Albrecht op.
- De geallieerden heroveren in het Arakangebergte in Noord-Birma Buthidaung en omsingelen en veroveren vervolgens het Japanse fort in Razabil
- Het 2de OekraÔense front van generaal Radion Malinovsky schuift de tegenstand van het Duitse 8ste leger opzij en bereikt de rivier de Bug.
- Nieuwe landingen op enkele eilandjes van de Admiraliteits-groep rond het eiland Manus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-03-1944:
Zondag
- Hr.Ms. Flores komt aan te Plymouth.
- Hr.Ms. Soemba komt, vanuit Gibraltar, aan te Plymouth (zie ook 04-02-1944). Het is dan al duidelijk dat er "iets in de lucht hangt".
- (BelgiŽ) In BelgiŽ worden de jaarklassen 1922-1924 voor verplichte arbeid in Duitsland opgeroepen.
- In Turijn gaan 100. 000 arbeiders in staking waardoor de oorlogsproductie van Fiat en van nog zeven andere Turijnse fabrieken werden lamgelegd.
- Joint Chiefs of Staff geeft aan generaal MacArthur en admiraal Nimitz opdracht Ermirau op het eiland St.Matthias in plaats van Kavieng op New Ireland en Hollandia op Nieuw-Guinea in plaats van Hansa Bay te bezeten. Rabaul en Kavieng moeten met zo weinig mogelijk troepen worden geisoleerd.
- Amerikaanse Mariniers bezetten Wotho Atol.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-03-1944:
Maandag
- Hr.Ms. Flores vertrekt van Plymouth naar Portsmouth waar zij de zelfde dag nog aankomt en tot 23-05-1944 in reparatie ligt.Bij deze reparatie worden onder andere de kanonslopen uitgewisseld met die van, de inmiddels uit dienst gestelde kruiser, Hr.Ms. Sumatra (zie 25-02-1944). In de achterliggende periode had Hr.Ms. Flores, naast veelvuldige bombardementen, een belangrijke taak vervuld als escorteur, waarbij in totaal 2.996 schepen werden geŽscorteerd.
- De Russen nemen Cherson in.
- De Sovjetregering erkent het kabinet-Badoglio.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-03-1944:
Dinsdag
- Het communistische Griekse Nationaal Bevrijdingsfront (EAM) vormt een voorlopige ondergrondse regering: PEEA (Politiek comite van nationale bevrijding).
- Britse troepen van het 14e leger zijn in Noord-Birma de Chindwin overgetrokken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-03-1944:
Woensdag
- Voorafgegaan door een luchtbombardement van 250 vliegtuigen (het klooster wordt vernietigt) bestormen de Nieuw-Zeelanders en de IndiŽrs Monte Cassino.
- De Poolse regering in ballingschap verwerpt de Russische verklaring over de grenzen van het nieuwe Polen.
- Landingen op het eiland Manus. Op 25 maart 1944 is ook dit eiland stevig in Amerikaanse handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-03-1944:
Donderdag
- Stalin schrijft aan Roosevelt De vaagheid van uw mededelingen betreffende de vorming van een tweede front in Frankrijk heeft hij ons ongerustheid gewekt die ik u niet mag verbloemen.
- De Japanners snijden de weg Kohima-Imphal af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-03-1944:
Vrijdag
- 'White City' blokkeert de posities die door de Chindits bij Mawlu zijn opgezet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-03-1944:
Zaterdag
- Het 2de OekraÔense front heeft de Dnjepr bereikt en een groot bruggenhoofd gevestigd bij Mogilev podolsky het Duitse zuidelijke front is gespleten en de Russen zijn in positie om op te trekken naar RoemeniŽ.
- Vier Duitse divisies vallen Hongarije binnen en bezetten het land in minder dan 24 uur.
- Hitler geeft het laatste interview van zijn leven aan de Berlijnse correspondent van een Zweedse krant. Het vraaggesprek spitst zich vooral toe op de rol van Finland, dat vrede met de Sovjet-Unie wil en voorzichtig bezig is via Zweden onderhandelingen met de Russen aan te knopen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-03-1944:
Zondag
- Een Duitse tegenaanval op heuvel 193 mislukt en geeft de geallieerden iets meer speelruimte een Nieuw-Zeelandse tankaanval op het klooster is een fiasco.
- De FŁhrer ontvangt in de conferentiezaal van de Berghof alle Duitse generaalveldmaarschalken en opperbevelhebbers voor een bespreking over de situatie aan het zuidelijk deel van het Oostfront. Hij neemt een door alle deelnemers ondertekende loyaliteitsverklaring in ontvangst.
- Het rode leger nadert de Balkan en daarom heeft Hitler Hongarije laten bezetten (zie 18-03-1944). Hongarije is dus in staat van oorlog met Duitsland. Admiraal Horthy, de regent, wordt op een politiek zijspoor gezet en moet een pro-nazi-premier benoemen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-03-1944:
Maandag
- Ondanks nieuwe frontale aanvallen van de Nieuw-Zeelanders onder leiding van generaal Harold Alexander blijven de Duitse verdedigers, veteranen van de 1ste parachutedivisie, in en rond het klooster.
- Emirau op St.Matthias-eiland in Amerikaanse handen. Deze actie betekent het einde van de reeks Cartwheel-offensieven tegen Rabaul.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-03-1944:
Dinsdag
- Montgomery zet zijn offensief tegen de Marethlinie in.
- Katoekow's 1e tankleger gaat in de aanval bij Cherny Ostrow.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-03-1944:
Woensdag
- Hr.Ms. Flores en Hr.Ms. Soemba, die naast elkaar liggen afgemeerd, worden bezocht door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Bij dit bezoek worden aan een aantal bemanningsleden onderscheidingen uitgereikt (Bronzen Kruis). De commandanten van Hr.Ms. Flores en Hr.Ms. Soemba kregen elk het Bronzen Kruis met eervolle vermelding. Kltz. J.J.M. Sterkenburg, de op 05-08-1943 gesneuvelde commandant van Hr.Ms. Soemba, kreeg, posthuum, het Bronzen Kruis met eervolle vermelding. De onderscheiding werd afgegeven aan de commandant van Hr.Ms. Soemba "ter bewaring op het schip waarop hij, op zo moedige wijze, het leven heeft gelaten .".


Mutatie behorende bij het Bronzen Kruis met eervolle vermelding, posthuum uitgereikt aan Kltz. J.J.M. Sterkenburg, de op 05-08-1943 gesneuvelde commandant van Hr.Ms. Soemba:
" . Als commandant van een onzer kanonneerboten grote moed, bekwaamheid en koelbloedigheid betoond bij het op uitstekende wijze voeren van het bevel tijdens gevechtsacties tegen de vijand nabij de kust van SiciliŽ, waarbij hij op 5 augustus 1943, na door een granaattreffer van een kustbatterij dodelijk te zijn gewond, met volkomen zelfbeheersing de nodige orders gaf en tot het einde toe een voorbeeld van toewijding en hoge plichtsbetrachting voor zijn bemanning bleef ."
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- (BelgiŽ) In het hele land worden de lichtingen 1922-1924 opgeroepen voor gedwongen tewerkstelling in Duitsland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-03-1944:
Donderdag
- De Duitse patrouilleboot V-6109 wordt, in de Noordelijke IJszee, tot zinken gebracht door Russische vliegtuigen.
- In Hongarije wordt Dome Sztojay aangewezen als minister-president en als minister van buitenlandse zaken, hij vormt een Pro-Duitse regering.
- Antonescu heeft een ontmoeting met Hitler en vraagt hierbij om een annexatie van Hongarije.
- In Duitsland vallen de Amerikanen Brunswick (met 205 bommenwerpers) en Handorf (met 68 bommenwerpers) aan.
- In de nacht vallen 13 Britse vliegtuigen Dortmund (Duitsland) aan.
- Amerikaanse vliegtuigen vallen in Frankrijk de spoorwegen en vliegvelden aan, in de ochtend met 220 toestellen en in de middag met 146 toestellen.
- In de nacht vallen 20 Britse vliegtuigen Lyon (Frankrijk) aan.
- In de nacht vallen 143 Britse vliegtuigen Laon (Frankrijk) aan.
- Konvooi ON 229 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar New York City (Amerika).
- Konvooi OS 72 / KMS 46 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Freetown (SiŽrra Leone) en Gibraltar.
- In Palestina vallen Joodse militanten Britse kantoren in Jerusalem, Haifa en Jaffa aan.
- Konvooi MKF 29A vertrekt van Gibraltar naar de Clyde (Engeland).
- De Japanse onderzeeboot I-42 wordt, in de Stille Oceaan, tot zinken gebracht door de Amerikaanse onderzeeboot USS Tunny.
- In de Bismarckarchipel bombarderen de Amerikaanse torpedobootjagers USS Franks en USS Haggard de Japanse watervliegtuigbasis op het eiland Eloaue.
- Het Japanse schip Hokko Maru loopt, in Japanse wateren, aan de grond en zinkt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-03-1944:
Vrijdag
- Overeenstemming onder de geallieerde legerleiding over uitstel van gelijktijdige landing in Zuid-Frankrijk (onder codenaam Anvil) op D-Day; er komen aldus meer landingsvaartuigen voor operatie Overlord vrij.
- Generaal-majoor Orde Wingate commandant van de Chindits komt bij een vliegtuig ongeluk om het leven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-03-1944:
Zaterdag
- Hitler geeft de opdracht dat krijgsgevangenen die, na ontsnapping uit Stalag Luft III, worden opgepakt, moeten worden geŽxecuteerd.
- Manstein en Kleist hebben, in Duitsland, een vergadering met Hitler over de situatie aan het Russische Front.
- In de nacht vallen 10 Britse vliegtuigen Berlijn (Duitsland) aan.
- Hirson (Frankrijk) wordt door 140 Amerikaanse vliegtuigen aangevallen.
- In de nacht vallen 22 Britse vliegtuigen Lyon (Frankrijk) en 193 Britse vliegtuigen Aulnoye (Frankrijk) aan.
- In de Golf van Biskaje wordt de U-976 door Britse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Konvooi GUS 35 vertrekt van Port Said (Egypte) naar Hampton Roads (Amerika).
- De Japanse onderzeebootjager Ch-54 wordt, in de Stille Oceaan, tot zinken gebracht door de Amerikaanse onderzeeboot USS Pollack.
- Bij de Marshalleilanden brengen de Amerikaanse torpedobootjager USS Manlove en de onderzeebootjager USS PC-1135 de Japanse onderzeeboot I-32 tot zinken.
- Het eiland Manus (Admiraliteitseilanden) is in Amerikaanse handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-03-1944:
Zondag
- (BelgiŽ) Het bombardement van Kortrijk kost aan 250 mensen het leven.
- Eenheden van het 2e OekraÔnsche-Front steken de Dnjestr over en bereiken aan de Proeth de grens.
- De Britse troepen trekken terug tot Imphal.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-03-1944:
Maandag
- Generaal-Majoor W.D.A. Lentaigne volgt Wingate op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-03-1944:
Dinsdag
- (BelgiŽ) Kortrijk wordt gebombardeerd.
- De Duitsers trekken gehaast terug van de zuidoever van de Bug.
- Nikolayev valt in handen van het rode leger.
- Hube's 1e pantserleger wordt omsingeld.
- Het 3e OekraÔense front begint aan een offensief tegen de havenstad Odessa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-03-1944:
Woensdag
- De Japanse 20ste divisie graaft zich in de Shenambergen bij Imphal in het begin van het beleg van Imphal.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-03-1944:
Donderdag
- Hitler woedend over de Russische overwinningen in de OekraÔne stuurt twee veldmaarschalken de laan uit, Von Manstein en Von Kleist, omdat ze zijn haltebefehl genegeerd hebben.
- De 16de brigade Chindits nu onder bevel van brigadegeneraal Bernard Fergusson trekt zich terug na een mislukte aanval op het belangrijkste Japanse voorradendepot in Indaw.
- Amerikaanse luchtaanval op de Carolinen.
- Begin van een reeks zware bombardementen op de Japanse vliegvelden bij Hollandia op Nederlands Nieuw-Guinea. Dit is tevens het begin van operatie Reckless tegen Hollandia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-03-1944:
Vrijdag
- Een nachtelijke aanval van de RAF op Neurenberg richt ten koste van veel vliegtuigen weinig schade aan. Van de 795 bommenwerpers gaan er 95 verloren.
- De opperbevelhebber van de Japanse vloot, admiraal Mineichi Koga, komt om bij een vliegtuigongeval.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

TERUG