DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

FEBRUARI 1943

TERUG

 

00-02-1943:
Begin Februari 1943
- (NL) Eerste nummer van Trouw verschijnt.
- Half februari 1943 moest een zeer belangrijk konvooi worden opgevangen, bestaande uit enkele van de grootste schepen van de koopvaardijvloot, namelijk de "Queen Mary" de "Aquitania" de "Ile de France" de "Nieuw Amsterdam" en de hulpkruiser "Queen of Bermuda". Het escorte bestond uit de kruisers HMS "Gambia", HMS "Devonshire", Hr.Ms. Jacob van Heemskerck, Hr.Ms. Tromp en de torpedobootjager Hr.Ms. Van Galen en later gevolgd door de torpedobootjager Hr.Ms. Tjerk Hiddes. Aan boord van de passagiersschepen bevond zich een gehele divisie Australische troepen uit het Midden-Oosten, die op weg naar huis waren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-02-1943:
Maandag
- De charmezangeres Tino Rossi geeft enkele concerten in Belgie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01/08-02-1943:
Maandag / Maandag
- De Japanse evacuatie van Guadalcanal. Japanse torpedobootjagers evacueren 11.000 man.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-02-1943:
Dinsdag
- (NL) Fusillade van tien gijzelaars in Haarlem.
- Het noordelijke deel van het ingesloten 6e Duitse leger, bij Stalingrad, kapituleert, daarmee is de slag om Stalingrad ten einde. Er komen 90.000 man in Russische krijgsgevangenschap (volgens Russische verklaringen 130.000 krijgsgevangenen). Er worden ook 34.000 gewonden achtergelaten. Dit betekende het keerpunt van de oorlog aan het Oostfront. Om Stalingrad te heroveren hadden de Russen gebruik gemaakt van een ongehoorde vuurkracht op een front van 3.500 meter groepeerden ze meer dan 4.000 stuks geschut, dus meer dan een per meter.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-02-1943:
Woensdag
- In Duitsland worden voor het 6e leger drie dagen van nationale rouw afgekondigd, de schouwburgen en bioscopen in Duitsland en Nederland zijn drie dagen gesloten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-02-1943:
Donderdag
- (NL) Mussert maakt zijn "Gemachtigden" bekend.
- (NL) Minister-president Gerbrandy spoort het overheidspersoneel via Radio Oranje aan tot sterker verzet.
- Voorhoede-eenheden van het Britse 8e leger trekken TunesiŽ binnen.
- 19 U-boten brengen op de Atlantische Oceaan 11 schepen van het konvooi ON.166 met 59.765 BRT tot zinken. Drie Duitse duikboten worden tot zinken gebracht.
- Begin van Operatie Gondola. In de Golf van Biskaje voeren Britse en Amerikaanse bommenwerpers, uitgerust met zeer krachtige schijnwerpers, luchtaanvallen uit op Duitse onderzeeŽrs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-02-1943:
Vrijdag
- (NL) Liquidatie van generaal Seyffardt (Gemachtide voor het Nederlandsch Legioen), door Jan Verleun, lid van de illegale groep CS VI.
- (NL) Joden mogen geen verzoekschriften meer richten aan de Duitse autoriteiten, maar dienen dit uitsluitend te doen aan de Joodsche Raad.
- Rybalko's 3e tankleger bereikt de bevroren Donjets, maar wordt opgehouden door de SS-Leibstandarte.
- Mussolini ontslaat graaf Ciano (minister van buitenlandse zaken, Mussolini zelf neemt deze post over) en Grandi. Graaf Ciano wordt benoemd tot ambassadeur bij het Vaticaan. Er volgt een reorganisatie van het gehele Italiaanse kabinet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-02-1943:
Zaterdag
- (NL) Razziaís op studenten door de Sicherheitspolizei. 500 studenten uit Amsterdam, Delft, Utrecht en Wageningen worden opgepakt en naar Vught gebracht. Veel studenten duiken onder, de universiteiten komen stil te liggen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-02-1943:
Zondag
- (NL) Aanslag op Reydon (nieuw benoemde NSB-secretaris-generaal van het DVK).
- (BelgiŽ) Hendrik Elias, de leider van het VNV, noemt de verplichte en vrijwillige tewerkstelling in Duitsland "een plicht voor volk en vaderland".
- Onderdelen van het 5e stoottroepen- en 2e jagerleger bereiken een punt op 50 kilometer van Rostow.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-02-1943:
Maandag
- (NL) Rauter gelast vervroegd sluitingsuur van cafes enz.
- (NL) Voor Noord- en Zuid-Holland geldt de avondklok (22.00 uur).
- (BelgiŽ) Schepen Eric Sasse van Antwerpen wordt vermoord.
- Sovjettroepen heroveren de stad Koersk.
- BraziliŽ sluit zich aan bij de Verenigde Naties.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-02-1943:
Dinsdag
- (NL) Razzia op zgn. Ďplutocratenzonení.
- (BelgiŽ) Bomaanslag op een trein met Duitse verlofgangers nabij Zaventem.
- (BelgiŽ) Kardinaal Van Roey klaagt opnieuw bij de Heilige Stoel de deportaties en verplichte tewerkstelling aan. Maar weer bracht het geen baat.
- Jappaners trekken zich uit Gualdalcanal terug. Het eiland Guadalcanal is nu volledig in Amerikaanse handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-02-1943:
Woensdag
- Joodse weeskinderen uit Amsterdam worden via Westerork direct op transport naar Polen gezet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-02-1943:
Woensdag
- De SS-Leibstandarte voert een strijd met Russische troepen buiten Charkow.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-02-1943:
Vrijdag
- (NL) De gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Aerdenhout en Voorschoten zijn voor Joden verboden.
- Sovjettroepen heroveren Krasnodar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-02-1943:
Zaterdag
- (NL) Himmler stelt Hitler voor om alle Nederlandse ex-militairen te interneren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-02-1943:
Zondag
- (NL) In Amsterdam en Den Haag wordt het sluitingsuur voor cafes enz. vervroegd tot 19.00 uur. De avondklok wordt vervroegd tot 20.00 uur.
- Sovjettroepen heroveren Rostow aan de Don.
- Het Russische 3e jagerleger ontruimt Worosjilowgrad.
- De Duitsers beginnen in TunesiŽ een zwaar tegenoffensief in westelijke richting vanuit de Faid-pas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14/22-02-1943:
Zondag / Maandag
- De slag om Kasserine.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-02-1943:
Maandag
- Als, aan het Russisch Front, Kharkov door de Russen omsingeld dreigt te raken, slaat generaal Hauser Hitler's orders in de wind en begint met de terugtrekking van het IIe SS Panzer Korps.
- Daglichtaanval van 23 Britse en 21 Amerikaanse vliegtuigen op Duinkerken (Frankrijk), hierbij worden ook de sluizen beschadigd waardoor de Duitse "Raider" Togo niet uit Duinkerken kan vertrekken.
- Daglichtaanval van 12 Britse vliegtuigen op Tours (Frankrijk).
- Konvooi JW 53 vertrekt van Loch Ewe (Engeland) naar Kola Inlet (Rusland).
- Konvooi UC 1 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar CuraÁao.
- Napels (ItaliŽ) wordt door de Amerikanen gebombardeerd.
- Op SiciliŽ wordt Palermo door de Amerikanen gebombardeerd.
- In Iran wordt Ali Soheili opnieuw minister-president.
- In de Middellandse Zee wordt het Franse schip Marguerite door de Britse onderzeeboot HMS Saracen tot zinken gebracht.
- In de Middellandse Zee wordt het Italiaanse schip Petrarca door de Britse onderzeeboot HMS Una tot zinken gebracht.
- Tijdens de slag om de Kasserine-Pas valt een groep van het Duitse Afrika Korps Gafsa (TunesiŽ) aan en komt er achter dat de plaats is geŽvacueerd.
- In TunesiŽ wordt Kairouan door Amerikaanse bommenwerpers aangevallen.
- Het Amerikaanse schip Atlantic Sun wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-607 tot zinken gebracht.
- De U-225 wordt, op de Atlantische Oceaan, door Britse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Op de Aleoeten vallen Japanse vliegtuigen Amchitka aan.
- In de Stille Oceaan brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Pickerel het Japanse schip Tateyama Maru tot zinken.
- Op de Solomon-eilanden wordt AirSols (US Aircraft Command, Solomons) geÔnstalleerd als commando voor alle, op land gestationeerde, vliegtuigen in het gebied van de "South Pacific".
- Vila, op het eiland Kolombangara (Solomons eilanden), wordt door Amerikaanse vliegtuigen aangevallen.
- Kahili, op het eiland Bougainville (Solomons eilanden), wordt door Amerikaanse vliegtuigen aangevallen.
- De Amerikaanse onderzeeboot Gato brengt, nabij de Solomons eilanden, het Japanse schip Suruga Maru tot zinken.
- Finschhafen (Nieuw-Guinea) wordt door de Amerikanen gebombardeerd.
- Rabaul op New Britain (Bismarck Archipel) wordt door de Amerikanen gebombardeerd.
- Nabij New Britain (Bismarck Archipel) wordt het Japanse schip Kokoku Maru door Amerikaanse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Amerikaanse vliegtuigen vallen het eiland Ambon (IndonesiŽ) aan
- Amerikaanse vliegtuigen vallen Dili (Timor - IndonesiŽ) aan.
- Amerikaanse vliegtuigen vallen Myitnge (Birma) aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-02-1943:
Dinsdag
- De Duitsers trekken weg uit Charkow en Rostow.
- Studenten te Munchen (o.a. Sophie en Hans Scholl) gaan over tot openlijk verzet.
- Goebels' redevoering over de totale oorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-02-1943:
Woensdag
- Protest van de kerken bij Seyss-Inquart over de toenemende rechteloosheid, op 21 februari 1943 wordt dit protest van de kansel voorgelezen.
- De jaarklassen 1920, 1921 en 1922 worden in Frankrijk voor de verplichte arbeidsinzet opgeroepen, einde tweede Sauckel-actie in Frankrijk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-02-1943:
Woensdag
- De Duitse verzetsgroep Die Weisse Rose wordt opgerold in Munchen. De initiatiefnemers, Hans en Sophie Scholl (zie ook 16-02-1943) worden enkele dagen later gefusilleerd.
- Rede van Goebbels over de totale oorlog in het Berlijnse sportpaleis.
- De 77e brigade (Chindits) steekt de Chindwin in Birma over.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-02-1943:
Vrijdag
- Hausser's 2e SS-pantserkorps valt het 6e leger aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-02-1943:
Zaterdag
- (NL) Leden van de rechtelijke macht bespreken de wantoestanden in het kamp Ommen.
- Duitse eenheden breken door bij de El Qasserin-pas en zij bereiken Thala en Tťbessa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-02-1943:
Zondag
- Een protestschrijven wordt in de Katholieke en Protestantse Kerken in Nederland voorgelezen tegen het beleid van de bezetter (executies, vervolging, deportatie, verplichte arbeidsdienst, tewerkstelling, enz.). Deze brief was op 17 februari aan de rijkscommissaris Seyss-Inquart verzonden en in deze brief wordt geprotesteerd tegen:
 1) toenemende rechteloosheid;
 2) ten dode toe vervolgen van Joodse medeburgers;
 3) het opdringen van een levens- en wereldbeschouwing, die lijnrecht in strijd is met het evangelie van Jezus;
 4) de verplichte Arbeidsdienst als Nationaal-Socialistisch opvoedingsinstrument;
 5) het aantasten van de vrijheid van het christelijk onderwijs;
 6) het gedwongen tewerk stellen van Nederlandse arbeiders in Duitsland;
 7) het ter dood brengen van gijzelaars;
 8) het gevangen nemen en houden van velen, onder zodanige omstandigheden, dat reed een ontstellend aantal in de concentratiekampen het offer van hun leven moesten brengen;
 9) het als slaven opjagen, grijpen en wegvoeren van duizenden jonge mensen.
- Hans en Sophie Scholl, leden van de Duitse verzetsgroep Die Weisse Rose, worden gefusilleerd (zie ook 16 en 21-02-1943).
- Amerikaanse troepen landen op Russell Island (Solomoneilanden).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-02-1943:
Maandag
- Het 48e pantserkorps sluit zich aan bij het 2e SS-pantserkorps.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-02-1943:
Dinsdag
- De slag de Mareth-linie in Noord-Afrika.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-02-1943:
Woensdag
- (BelgiŽ) De 55-jarige advocaat Raoul Engol wordt in Elsene met een kogel in de rug gedood.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-02-1943:
Woensdag
- De Duitsers lanceren een tegenaanval om het Russisch offensief te stoppen.
- Na hevige gevechten maken de Britse troepen zich definitief meester van de El-Qasserinm-pas. Rommels leger is uitgeput.
- Vorming van het Indochinese Democratische Front door de Vietminh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-02-1943:
Vrijdag
- Duitse eenheden onder generaal Jurgen von Arnim vallen in Noord-TunesiŽ Britse troepen aan, deze aanvallen duren tot 24 maart waarbij de Britten geleidelijk tot Medjez en Bťja worden teruggedrongen.
- In Birkenau arriveert het eerste zigeunertransport uit Duitsland, zij worden in een speciale afdeling Familienlager (Abschnit B II) ondergebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-02-1943:
Zaterdag
- (BelgiŽ) Aanhouding van 750 Belgische politieagenten en rijkswachters. Volgens de Duitse bezetter voeren ze hun taak niet naar behoren uit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-02-1943:
Zondag
- Generaal Heinz Guderian wordt inspecteur-generaal van de pantsertroepen en hij krijgt grote volmachten voor de uitbouw van de Duitse pantserlegers.
- Negen Noorse parachutisten uit Groot-BrittanniŽ saboteren de Norsk Hydro energiecentrale, waar "zwaar water" voor atoomonderzoek wordt gemaakt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG