DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

OKTOBER 1942

TERUG

 

00-01-1942:
- (NL) In januari 1942 wordt Hr.Ms. Jacob van Heemskerck met spoed, rond Kaap de Goede Hoop, naar Nederlands-IndiŽ gedirigeerd, teneinde de zeestrijdkrachten in dat gebied te versterken. Het schip kwam daar echter te laat aan en werd in maart 1942 bij de Eastern Fleet ingedeeld.
- In januari 1942 begint de U-boot campagne in de Noord-Amerikaanse- en Canadese wateren van de Atlantische Oceaan, er worden zware verliezen aan de koopvaardij toegebracht.
- Arcadia-conferentie in Washington, vorming van een gezamenlijke Brits-Amerikaanse legerstaf: de Combined Chiefs of Staff.
- (eind januari 1942) Begin van de deportaties van Duitsland naar Theresienstadt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-01-1942:
Donderdag
- (NL) De omroepbladen worden vervangen door ťťn nieuw programmablad: De Luistergids.
- (NL) Joden mogen niet langer niet-joods huishoudelijk personeel hebben.
- (NL) Bij George Lawley & Sons te Neposet, Massachusetts (USA) wordt Hr.Ms. Queen Wilhelmina, als PC 468, op stapel gezet.
- 26 Staten erkennen het Atlantisch Handvest, waaronder Nederland. Verklaring van deze Staten in Washington: "Met Duitsland of Japan zal geen afzonderlijke vrede gesloten worden." De landen zijn: de Verenigde Staten van Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, de Unie van de Socialistische Sovjet Republieken, China, AustraliŽ, BelgiŽ, Canada, Costa Rica, Cuba, Tsjecho-Slowakije, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Griekenland, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Panama, Polen, Zuid-Afrika en Joegoslavie.
- De Japanse luchtmacht begint met de dagelijkse bombardering van Singapore.
- Japanse luchtaanvallen op Laboean Bilik en Laboean Deli (oost Sumatra).
- Delen van de Japanse 48ste divisie bezetten Manilla.
- (Nieuwjaarsnacht) Jean Moulin, coŲrdinator van de Franse Resistance in opdracht van generaal de Gaulle, boven Frankrijk gedropt. Hij weet in de zomer van 1942 de belangrijkste verzetsgroepen tot samenwerking te brengen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-01-1942:
Vrijdag
- (NL) Dr. H.J. van Mook benoemd tot luitenantgouverneur van Nederlands-IndiŽ.
- Het Duitse garnizoen van Bardia geeft zich over.
- De Japanners bezetten Manila.
- Japanse luchtaanval op Babo (Nieuw-Guinea).
- Chinese troepen zijn Birma binnengetrokken ter ondersteuning van de Britse troepen van generaal Wavell.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02/09-01-1942:
Vrijdag / Vrijdag
- De Amerikaanse en Filippijnse troepen van MacArthur bereiden na de val van Manila defensieve stellingen voor op het schiereiland Bataan en het eiland Corregidor. MacArthur beseft dat Japan op zee en in de lucht sterker is. Hij weet dat hij niet op versterkingen hoeft te rekenen. De wanhopige verdediging tegen de Japanners begint op de 9e op het bergachtige schiereiland. De 80.000 soldaten en 26.000 burgers bieden enige maanden weerstand, ondanks tropische ziekten en logistieke tekorten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-01-1942:
Zaterdag
- (BelgiŽ) De bezetter verbiedt het beluisteren van radio-uitzendingen die niet door hen gecontroleerd worden.
- Als gevolg van de Arcadiaconferentie wordt de Britse generaal sir Archibald Wavell de commandant van het nieuwe Amerikaanse, Britse, Nederlandse en Australische commando (ABDA = American, Britisch, Dutch, Australian). Hij moet het zuidwesten van de Stille Zuidzee beschermen. Het hoofdkwartier is te Lemberg, bij Bandung op Java.
- De Chinese nationalistische leider Tsjang Kai-sjek wordt opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in zijn land.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-01-1942:
Zondag
- (NL) Hr.Ms. Van Kinsbergen komt, gemeerd liggend in Trinidad, onder bevel van de Commander "Caribian Patrol Force" en komt in Task Force 6.3, met als standplaats San Juan op Puerto Rico. Haar taak bestaat uit het verrichten van konvooidiensten tussen Trinidad, CuraÁao en Aruba naar havens in Venezuela en Florida.
- Amerikaanse "Vliegende Forten" doen een aanval op het Japanse steunpunt te Jolo (Soeloe eilanden).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-01-1942:
Maandag
- (NL) Vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen protesteren bij Schrieke tegen de rechteloosheid van de Joden en vragen een gesprek met Seyss-Inquart aan..
- Stalin geeft het bevel voor een nieuw offensief op 7 januari.
- Mislukte Russische invasie op Sebastopol.
- Japanse vliegtuigen doen een bomaanval op Ambon.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-01-1942:
Dinsdag
- Roosevelt maakt als het ondubbelzinnige doel van de Amerikaanse politiek bekend: de verplettering van het Duitse militarisme.
- Terugtocht van Duitse troepen naar de Marada-Marsa-el-Berga-stelling (Noord-Afrika).
- Japanse vliegtuigen doen bomaanvallen op Ambon en de Natoena eilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-01-1942:
Woensdag
- Japan landt op Nieuw-Guinea, Celebes en de Molukken.
- Japanse vliegtuigen doen een bomaanval op Ambon.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-01-1942:
Donderdag
- Generaal Hopner, commandant van het 4de tankleger, die zijn troepen op eigen verantwoording het bevel gaf tot de terugtocht in de Winterstellung, wordt door Hitler uit het leger ontslagen.
- Japanse bomaanval op Tarakan en Loewoek (oost Celebes).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-01-1942:
Vrijdag
- (NL) De zgn. ĎBenoemingsverordeningí met betrekking tot het bijzonder onderwijs verschijnt. Joden mogen niet langer benoemd worden.
- (NL) In de Golf van Siam brengt de Nederlandse onderzeeboot O19 twee Japanse vrachtschepen tot zinken.
- (NL) Een Nederlands marine-vliegtuig doet een aanval op Jolo (Soeloe eilanden).
- Russische troepen dringen de provincie Smolensk weer binnen.
- Japanse bomaanval op Tarakan (oost Celebes).
- Amerikaanse vliegboten, gestationeerd op Ambon, doen een aanval op een Japanse scheepsmacht nabij de Sangi-eilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-01-1942:
Zaterdag
- (NL) Vanuit Amsterdam wordt de eerste groep joden naar joodse werkkampen overgebracht.
- Duitse luchtaanvallen op Liverpool en Merseyside.
- Sir Archibald Wavell (commandant ABDA) arriveert op Java (zie 03-01-1942).
- Japanse troepen landen op Noord-Celebes, Tarakan en Borneo.
- Japanse luchtaanvallen op Taroena (Sangi eilanden) en Balik Papan (oost Borneo).
- De Japanners in Birma steken de Salween over en bezetten Mantaben.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-01-1942:
Zondag
- (NL) De Nederlandse mijnenlegger Hr.Ms. Willem van der Zaan valt, nabij Tjilatjap (zuid Java), een Japanse onderzeeboot aan.
- Begin van de Japanse aanval op Nederlands-IndiŽ begint met landingen bij het oliecentrum Tarakan op Borneo en bij Manado en Kema op Celebes. Australische vliegtuigen, gestationeerd op Ambon, doen aanvallan op deze landingsvloten.
- Operatie Paukeslag voor de Amerikaanse kust, waarbij Duitse U-boten een scheepstonnage van 142.373 bruto registerton tot zinken brengen.
- De Japanners trekken Kuala Lumpur (de hoofdstad van Malakka) binnen.
- Het Amerikaanse vliegdekschip 'Saratoga' wordt voor de kust van Hawaii door een Japanse onderzeeboot getorpedeerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-01-1942:
Maandag
- (NL) Nederlandse-, Amerikaanse- en Australische vliegtuigen, gestationeerd op Ambon, doen aanvallan op de Japanse landingsvloot bij Kema (noord Celebes).
- De premier van de Joegoslavische regering in ballingschap, generaal Dusan Simovic neemt ontslag, professor Yovanovic vervangt hem.
- Britse eenheden heroveren Solloem.
- Tarakan (Borneo) en Menado (Celebes) door Japanse troepen bezet.
- De Japanners veroveren Kuala Lumpur, de hoofdstad van MaleisiŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-01-1942:
Dinsdag
- (NL) De Nederlanders op Tarakan geven zich aan de Japanners over.
- (NL) Vliegtuigen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) vallen de Japanse scheepsmacht bin Tarakan aan.
- Op deze datum krijgt Hr.Ms. Soemba haar vuurdoop. Enkele Japanse bommenwerpers voeren een aanval op haar uit, waarbij zij niet wordt getroffen.
- De geallieerde regeringen confereren in Londen. Zij besluiten plechtig de oorlogsmisdadigers te bestraffen.
- Japanse luchtaanvallen op Ambon, Ternate en Kolonedale (oost Celebes).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-01-1942:
Woensdag
- (NL) De Nederlanders ontruimen het steunpunt van de Marine Luchtvaart Dienst te Sorong (Nieuw-Guinea).
- (NL) In de nacht valt RAF Bomber Command, met 17 vliegtuigen, diverse Nederlandse vliegvelden aan, en met 11 vliegtuigen wordt Rotterdam gebombardeerd.
- Japanse vliegtuigen leggen mijnen in Straat Riouw.
- Japanse luchtaanvallen op Ambon, Balik Papan (oost Borneo) en Tg. Oeban (Riouw archipel).
- In de nacht valt RAF Bomber Command, met 18 vliegtuigen, Emden (Duitsland) aan, en met 95 vliegtuigen wordt Hamburg (Duitsland) gebombardeerd.
- In de Arctische Oceaan wordt het Duitse schip Turkheim door de Russische onderzeeboot S-102 tot zinken gebracht.
- De Duitse raider Thor vertrekt van de Gironde (Frankrijk) voor haar tweede patrouille.
- Omstreeks deze datum, in de EgeÔsche Zee, zinkt (waarschijnlijk door een mijn) de Britse onderzeeboot Triumph.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Empire Surf door de U-43 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Chepo door de U-43 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Norness door de U-123 tot zinken gebracht.
- De Japanners landen nabij Moron in Bataan op Luzon (Filippijnen).
- Japanse vliegtuigen bombarderen Singapore.
- Admiraal Archibald Wavell arriveert in Java voor de officiŽle opening van het hoofdkwartier van ABDA Command.
- Het hoofdkwartier van de Amerikaanse Far East Air Force verplaatst van Java naar Darwin (AustraliŽ).
- Japanse vliegtuigen bombarderen Rangoon (Birma).
- Het Britse vliegdekschip HMS Indomitable vertrekt vanaf de haven van Sudan, met 48 Hurricane jachtvliegtuigen, naar Java.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-01-1942:
Donderdag
- (NL) Zinken kwartje, dubbeltje, halve stuiver en cent in de roulatie gebracht.
- Japanse bombardementen op de Molukken.
- Begin van deportaties vanuit het getto Lodz naar het kamp Auschwitz-Birkenau.
- Raid van de RAF-bommenwerpers op Hamburg en Emden.
- De Amerikaanse vice-admiraal Hart wordt benoemd tot bevelhebber over de Geallieerde Zeestrijdkrachten in het ABDA gebied (aanduiding = Abda-float).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-01-1942:
Vrijdag
- (NL) Het eerste nummer van "De Schouw" het twee wekelijks - later maandelijks- verschijnend orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer verschijnt.
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen doen een aanval op het vliegveld van Kuching (Serawak).
- (BelgiŽ) De secretarissen-generaal noemen de Belgische voedselsituatie precair.
- Japanse luchtaanvallen op Medan (oost Sumatra) en Ambon.
- Japanse (Het 16de Japanse leger) invasie van Birma vanuit Siam.
- Zware Amerikaanse verliezen op het Bataan-schiereiland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16/17-01-1942:
Vrijdag / Zaterdag
- Bij een vliegtuigongeluk overlijdt veldmaarschalk Walther von Reichenau, bevelhebber van legergroep SŁd aan het oostfront, hij wordt opgevolgd door veldmaarschalk Fedor von Bock (op 19 januari).
- Hitler vervangt veldmaarschalk Wilhelm von Leeb, commandant van legergroep Nord, door generaal George von KŁchler.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-01-1942:
Zaterdag
- (NL) Begin van de concentratie van joden in Amsterdam.
- (NL) Joden uit Zaandam moeten naar Amsterdam verhuizen, hun woningen worden verzegeld.
- Het konvooi, waar Hr.Ms. Isaac Sweers deel van uitmaakt, wordt ten noordoosten van Sidi Barrani door Duitse onderzeeboten aangevallen, waarbij de Britse jager HMS "Ghurka" door een torpedo in het achterschip werd getroffen en in brand vloog. Onmiddellijk werd door Hr.Ms. Isaac Sweers een sloep en een aantal reddingsvlotten gestreken. Op het voorschip werd een tros uitgebracht om de getroffen jager uit de vuurzee te slepen, waarna de overlevenden konden worden overgenomen. Kort nadat de commandant, 5 officieren en 234 onderofficieren en manschappen waren gered, zonk HMS "Ghurka" weg.
- U-Boten doen hun eerste aanval op een konvooi in de Noordelijke IJszee. De U-454 brengt de destroyer Matabele en een koopvaardijschip van konvooi PQ-8 tot zinken.
- Capitulatie van ingesloten Duits-Italiaanse troepen in het gebied van Solloem-Halfaya-pas. Verliezen sinds het begin van de Britse offensieven op 18/11/41: 13.000 Duitsers, 20.000 Italianen en 17.000 Engelsen.
- Japanse luchtaanvallen op Kendari (zuidoost Celebes) en Ambon.
- In Straat Soenda brengt de Britse torpedobootjager HMS Jupiter een Japanse onderzeeboot tot zinken.
- Amerikaanse vliegtuigen bombarderen Menado (noord Celebes).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17/18-01-1942:
Zaterdag / Zondag
- (NL) In de nacht van 17 op 18 januari 1942 wordt Dr. H.B. (Herman Bernard) Wiardi Beckman, bij een poging om naar Engeland uit te wijken, op het Scheveningse strand gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-01-1942:
Zondag
- Militair verbond tussen Duitsland, Italie en Japan.
- De Russen lanceren een aanval ten zuiden van Charkow.
- Feodosia op de Krim door Duitse troepen veroverd.
- Japanse luchtaanvallen op Sabang (noord Sumatra) en het vliegveld van Palembang (oost Sumatra).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-01-1942:
Maandag
- (NL) Kuching (Serawak) wordt aangevallen door Nederlandse marine-vliegtuigen.
- Japanse bombardementen op Ambon, Celebes en Sumatra.
- Japans offensief tegen Birma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-01-1942:
Dinsdag
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen vallen Kunching (Serawak).
- De Wannsee-conferentie in Berlijn onder leiding van Heydrich: besloten wordt tot de eind-oplossing van het Jodenvraagstuk in heel Europa. Dit besluit betekent de dood van alle joden.
Wannseeconferentie in het gelijknamige dorpje Wannsee. Een kleine, doch gekende conferentie waar weinig documenten van zijn teruggevonden.
De Wannsee-conferentie van de staatssecretarissen van de voornaamste Duitse ministeries onder voorzitterschap van Heydrich, waarbij deze de definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk in geheel Europa door evacuering naar het oosten en andere maatregelen bekend maakt. Tijdens deze conferentie die o.a. werd bijgewoond door Eichmann, Schongarth en Freisler, werd besloten tot de Endlosung der Judenfrage. Voor deze Endlosung, die voor de slachtoffers niets anders dan de dood betekende kwamen alle joden in aanmerking. Heydrich legde op de conferentie een lijst voor met de aantallen die uitgeroeid moesten worden in elk land; De Endlosung werd gronding voorbereid: ook Engeland, Zweden, Zwitserland, Ierland, Spanje en Portugal werden erbij betrokken. Want eens zouden ook die landen onderworpen worden.
- De Duitsers vervangen encryptiecode voor de weerberichten (kort weerberichtcode) dat gebruikt wordt door de U-boten door een nieuwe versie. Hierdoor kunnen de crytografen uit Bletchley Park de oude versie (waarvan de codeboeken in mei 1941 uit het weerschip MŁnchen en U-boot U-110 werden gekaapt) niet meer gebruiken. Hierdoor kunnen de geallieerden de encryptie van Shark, de code van de Duitse marine in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, niet meer decoderen en zal resulteren in het grote zwarte gat vanaf 1 februari 1942.
- De Russische generaal Timosjenko herovert Kertsj en Theodosia. In Rusland stabiliseert het front.
- Australische en Amerikaanse onderzeeŽrs brengen, bij Darwin, een Japanse onderzeeŽr tot zinken.
- Japanse luchtaanval op Sibolga (west Sumatra).
- Amerikaanse bommenwerpers vallen een Japanse scheepsmacht in de Celebes Zee aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-01-1942:
Woensdag
- (NL) Aanslag van het ĎMilitair Contactí van de CPN op een NSB-studentenhuis in Amsterdam.
- (NL) Vanaf deze datum wordt Hr.Ms. Soemba ingezet bij de bewaking van Straat Soenda.
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen doen een aanval op Kuching (Serawak).
- Aanvang van de vernieling (door eigen personeel) van de olie-installaties te Balik Papan.
- Begin van het tweede offensief van generaal Rommel in Cyrenaica (LybiŽ).
- Raid van RAF-bommenwerpers op Bremen en Emden.
- Japanse luchtaanvallen op Medan (oost Sumatra) en Ambon.
- De gehele Minahassa (noord Celebes) is door de Japanners bezet (Zie ook 22-01-19420).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-01-1942:
Donderdag
- (NL) Engels bombardement op Enschede, ruim 30 doden.
- (NL) Nederlanders verwoesten de olieboortorens bij Balikpapan aan de oostkust van Borneo opdat deze niet in Japanse handen zouden vallen.
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen doen een aanval op Kuching (Serawak).
- (NL) Vliegtuigen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) vallen, in Straat Makassar, een Japanse scheepsmacht aan en rapporteren treffers op 8 schepen.
- (BelgiŽ) Reimond Tollenaere, propagandaleider van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) sneuvelt aan het oostfront.
- Japanse luchtaanvallen op Ambon, Gorontalo (noord Celabes), Belawan (noordoost Sumatra), Sabang en  het vliegveld van Palembang.
- De Japanse strijdkrachten krijgen vaste voet op Nieuw-Ierland en in Rabaul, de hoofdstad van Nieuw-BrittanniŽ.
- De Japanse troepen bezetten Minahasa (Zie ook 21-01-19420).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-01-1942:
Vrijdag
- (NL) Joden mogen geen auto meer rijden.
- (NL) Besloten wordt dat op Persoonsbewijzen van joden twee keer een J wordt gestempeld.
- Op deze datum werd besloten Hr.Ms. Isaac Sweers naar het ABDA-gebied te dirigeren en kort daarop vertrok Hr.Ms. Isaac Sweers naar Nederlands Oost-IndiŽ.
- Russische doorbraak in het gebied tussen Smolensk en het Ilmenmeer.
- En protocollair verbond tussen de Poolse en Tsjechoslowaakse regering in ballingschap te Londen regelt een naoorlogse statenbond van beide landen.
- Duitse troepen bezetten Agedabia.
- De Japanse luchtmacht voert hevige bombardementen uit op Lae, Nieuwe-Guinea.
- De Japanners landen op Rabaul, Kavieng (New Ireland) en Balikpapan, ook Kieta op Bougainville (Solomon Eilanden) wordt door eenheden van de Japanse vierde vloot bezet.
- Japanse landingen op Nieuw-Brittannie.
- Op de Filippijnen trekken Amerikaans-Filippijnse troepen zich terug op een lijn van Bagac in het oosten tot Orion in het westen.
- Marine-actie in de Straat van Makassar.
- In Australie wordt de algehele mobilisatie afgekondigd. De Australische regering vraagt Londen en Washington om directe militaire versterkingen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-01-1942:
Zaterdag
- (NL) Ruim 180.000 Nederlanders werken in Duitsland.
- (NL) De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. K18 torpedeert ťťn Japanse kruiser en brengt, nabij Balik Papan, ťťn Japanse torpedobootjager tot zinken.
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen doen een aanval op Kuching (Serawak).
- De Russen heroveren Barenkowo.
- De Britten maken voorbereidingen ter evacuatie van Benghazi.
- Japanse landingen bij het oliecentrum Balik Papan op Borneo en bij Kendari op Celebes.
- Een divisie van vier Amerikaanse torpedobootjagers (Ford, Parrott, Pope en Paul Jones) doet een succesvolle nachtelijke aanval op de Japanse landingsvloot voor Balik Papan (torpedotreffers op 5 of 6 schepen).
- Slag in de straat van Makassar. Vier Amerikaanse destroyers, Nederlandse bommenwerpers en een onderzeeŽr vallen een Japans konvooi aan. Vier Japanse transportschepen worden tot zinken gebracht.
- Japanse luchtaanvallen op Samarinda (oost Borneo), Ternate en Ambon.
- De Amerikaanse onderzeeboot USS Sturgeon brengt in de straat van Makassar een groot Japans oorlogsschip tot zinken.
- De Australische premier Curtin eist zitting in het Britse oorlogskabinet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-01-1942:
Zondag
- (NL) Vroegere Duits-Joodse families uit Hilversum moeten naar Westerbork.
- (NL) Bij de beschieting van Oosthaven bestoken drie Japanse bommenwerpers Hr.Ms. Soemba met bommen. Vijf bommen vallen aan stuurboordszijde op ťťn meter naast het schip, vijf bommen aan bakboordszijde en nog eens vijf bommen op tien yards achter de achtersteven. Hierop wordt zij nog hevig met boordwapens beschoten, waarbij zij slechts licht beschadigd wordt. De schutters aan boord van Hr.Ms. Soemba slagen er evenwel in ťťn van de aanvallers uit de lucht te halen. Bij deze actie wordt de richter van het 7,5 cm kanon, matroos 2e klas W.G. van de Well, zeer zwaar gewond, doch desondanks blijft hij op zijn post en geeft nog zeven schoten af. Daarna zakt hij bewusteloos in elkaar en overlijd om 19.00 uur aan inwendige bloedingen. Eťn uur later wordt hij benoorden Krakatau, op zee, begraven. Bij leven werd hij door de commandant bij keuze bevorderd en posthuum de Bronzen Leeuw toegekend. Op 03-05-1961 wordt er een ondiepwatermijnenveger naar hem vernoemd. Naast deze gesneuvelde eiste deze actie nog ťťn gewonde.
- (BelgiŽ) Het vriest twaalf graden onder nul in Belgie, de bevolking tracht te overleven zonder steenkool en gas.
- Thailand verklaart de oorlog aan Groot-BrittanniŽ en Amerika.
- Japanse luchtaanvallen op Namlea (Boeroe) en Ambon.
- Amerikaanse bommenwerpers doen een aanval op de Japanse scheepsmacht te Balik Papan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-01-1942:
Maandag
- Aankomst van de eerste Amerikaanse troepen in Noord-Ierland. Dit lokt hevig protest uit van de Ierse minister-president de Valera.
- Japanse landing op de noordelijke Salomonseilanden.
- Japanse luchtaanvallen op Sabang, Olehleh (noord Sumatra) en Bima (Soembawa).
- Bij MaleisiŽ worden enkele Japanse troepenschepen aangevallen door 68 Britse vliegtuigen (13 worden er neergehaald). In de nacht gaan, tijdens de aanval op het Japanse konvooi, de Britse destroyer Thanet en de Australische destroyer Vampire verloren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-01-1942:
Dinsdag
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen doen een aanval op Kuching (Serawak).
- (NL) Hr.Ms. Sumatra wordt, na haar modernisering op het Marine Etablissement te Soerabaja, weer in dienst gesteld.
- Formatie van het Comitť Chefs-van-Staven, Raad voor de Grote Oceaan en de Adviesraad voor Brits-Amerikaanse Grondstoffen.
- Japanse luchtaanvallen op Bima (Soembawa), Makassar, Madjene (west Celebes) en Emmahaven (west Sumatra).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-01-1942:
Woensdag
- (NL) Bombardement op Rotterdam, 24 doden.
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen vallen, nabij Pamankat en Sinkawang (west Borneo), Japanse landingsvaartuigen aan.
- Herovering van Vyrenaica door de Duitse troepen.
- Generaal Timosjenko dringt de OekraÔne binnen.
- Japanse bombardementen op de Molukken.
- De Japanners landen op de westkust van Borneo nabij Pontianak.
- Japanse luchtaanvallen op Padang en Emmahaven (west Sumatra).
- Japanse vliegtuigen vallen, in Straat Banka, een geallieerd konvooi aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-01-1942:
Donderdag
- (NL) De Japanners landen in Pontianak (west Borneo). De steunpunten van de Marine Luchtvaart Dienst te Sambas en Pontianak waren door de Nederlanders al ontruimd.
Generaal Auchinleck meldt Churchill, dat hij vreest Benghazi, in elk geval tijdelijk, te moeten ontruimen.
- Generaal Carl Spaatz (opperbevelhebber van de Amerikaanse luchtmacht) wordt aangesteld als commandant van het gevechtscommando van de luchtmacht. Spaatz wordt opgevolgd door generaal-majoor Millard Harmon.
- Rommel herovert Benghazi.
- Conflict tussen Alfred Rosenberg, de minister voor de bezette gebieden in het Oosten, en Erich Koch, de rijkscommissaris voor de OekraÔne, over de herinvoering van de godsdienstoefeningen in de OekraÔne.
- Japanse luchtaanvallen op Padang (west Sumatra).
- Japanse vliegtuigen vallen, in Straat Banka, een geallieerd konvooi aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-01-1942:
Vrijdag
- (NL) Max Blokzijl wordt leider van het Persgilde.
- De Britten trekken zich terug op Singapore en vernietigen de toegangsweg.
- De Japanners bezetten in Birma Moelmein.
- De Japanners landen op Ambon en Boeton.
- Japanse luchtaanvallen op Koepang (Timor) en Palembang (oost Sumatra). 
- Japanse vliegtuigen vallen, in Straat Banka, een geallieerd konvooi aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-01-1942:
Zaterdag
- Het Russische tegenoffensief bereikt zijn hoogtepunt met vooruitgeschoven posten tot op 90 kilometer van de Russische grens.
- Japanse luchtaanvallen op Baoe Baoe (Boeton), Bandjermassin (zuid Borneo), Tg. Balai (oost Sumatra) en Sabang.
- De Amerikaanse onderzeeboot USS Sturgeon torpedeert, in Straat Makassar nabij Balik Papan, een Japans transportschip.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

FEBRUARI 1942

 

01-02-1942:
Zondag
- (NL) De eerste groep Nederlandse joden wordt in de werkverruiming geplaatst. Later wordt er te Ellecom een speciaal kamp met SS-bewaking opgericht.
- (NL) Hr.Ms. Van Speijk wordt bij de Duitse marine als "K III" (kanonneerboot 3) in dienst gesteld (zie 10-05-1940).
- De cryptografen uit Bletchley Park kunnen Shark, de code van de Duitse marine in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, niet meer decoderen en resulteert in het grote zwarte gat. De reden was dat de Duitse marine een vierde rotor en een nieuw reflectorwiel voorzagen in de Enigma codeermachines die in gebruik waren op de U-boten in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Het zwarte gat zal meer dan tien maanden duren.
- Installatie van een Noorse regering onder leiding van minister-president Quisling door de Rijkscommissaris Terboven.
- De Marshall- en Gilberteilanden worden aangevallen door de Amerikaanse vliegdekschepen Enterprise en Yorktown en de kruisers Northampton en Salt Lake City.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-02-1942:
Maandag
- Japanse landingen op Ambon.
- Het Britse 8e leger stabiliseert de linie Gazala - Bir Hakeim.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-02-1942:
Dinsdag
- (NL) De namen van de levende leden van het Huis van Oranje worden verboden.
- Hr.Ms. Sumatra vertrekt naar Trincomalee, met aan boord oudstejaars adelborsten voor de zeedienst, de marinestoomvaartdienst en de administratie.
- Hr.Ms. Tromp wordt ingedeeld bij de 'Combined Striking Force'.
- Ambon capituleert.
- Begin van de Japanse luchtaanvallen op Port Moresby (Nieuw-Guinea).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-02-1942:
Woensdag
- Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Van Ghent, Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. Piet Hein nemen, met de 'Combined Striking Force', deel aan de actie bij Kangean.
- Rommel verovert Derna.
- Japan eist een onvoorwaardelijke overgave van Singapore, de Britten weigeren.
- Beaverbrook wordt aangesteld als minister van Productie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-02-1942:
Donderdag
- De Verenigde Staten verklaart de oorlog aan Thailand.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-02-1942:
Vrijdag
- (NL) Overdag leggen de Britten, met 46 vliegtuigen, mijnen nabij de Friese eilanden (Noordzee).
- In de nacht wordt Brest (Frankrijk) door de Britten met 60 vliegtuigen gebombardeerd.
- Rashid Ali en de "Grote Mufti" van Jeruzalem arriveren, vanuit Duitsland, in ItaliŽ.
- De "Grote Mufti" van Jeruzalem heeft een onderhoud met Benito Mussolini.
- In Egypte vormt de, anti-Britse, politicus Nahas Pasha een nieuwe regering.
- Op de Atlantische Oceaan wordt de U-82 door de Britse " sloop" HMS Rochester en korvet HMS Tamarisk tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Halcyon door de U-109 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Opawa door de U-106 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Major Wheeler door de U-107 tot zinken gebracht.
- Op Luzon (Filippijnen) landen Japanse versterkingen die direct naar het front op het schiereiland Bataan gaan.
- Oorlogsschepen en andere vaartuigen vertrekken, met vluchtelingen, van Singapore.
- Japanse troepen bezetten Samarinda, nabij Borneo, en nemen de oliefaciliteiten in.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-02-1942:
Zaterdag
- Verdediging van het zuidoostelijke strand van Cyrenaica door Duitse troepen.
- Laatste fase van de strijd om Singapore: nadat eenheden van de Japanse gardedivisie in de nacht van 8/2/42 op het eiland Ubin in het oostelijk deel van de Straat van Johore zijn geland, begint op dezelfde dag de beschieting van het eiland Singapore door de artillerie van het 25ste Japanse leger. In de nacht van 10/2/42 steken de 5de en de 8ste Japanse divisie de Straat van Johore over, waarna de volgende nacht de gardi-divisie en twee tankeenheden volgen. Tot 15 februari dringen de Japanners de Britten in de stad Singapore terug, waarop de verdediger, luitenant-generaal Percival, 's avonds op 15 februari met ongeveer 70 000 man capituleert voor de opperbevelhebber van het Japanse leger, luitenant-generaal Yamashita.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-02-1942:
Zondag
- Aankomst van Hr.Ms. Isaac Sweers te Colombo, waar zij voor onderhoud en reparatie een dokbeurt onderging.
- De Japanse luchtmacht voert een aanval op Soerabaja uit.
- Britse troepen houden stand bij El Gazala, 60km ten westen van Tobroek (LibiŽ) en brengen hiermee komt de opmars van het Afrikakorps tot stilstand.
- Fritz Todt, Rijksminister voor bewapening en munitie in het Nazi-regime komt om het leven bij een vliegtuigongeluk nabij het Duitse hoofdkwartier Wolfsschanze (Rastenburg). Hij wordt opgevolgd door Albert Speer.
- Russische troepen isoleren (omsingelen) 90.000 Duitsers in het Demjansk-gebied.
- Japanse eenheden bezeten Gasmara op New Britain (Bismarck Archipel).
- (nacht) Eenheden van de Japanse gardedivisie landen op het eiland Ubin in het oostelijk deel van de Straat van Johore, op dezelfde dag begint de beschieting van het eiland Singapore door de artillerie van het 25ste Japanse leger.
- Japanse troepen gaan bij Singapore aan land.
- Manuel Quezon (president van de Filippijnen) stelt de Verenigde Staten voor om zijn land onafhankelijk te verklaren en de Filippijnse eenheden te demobiliseren, zodat de Japanse en Amerikaanse troepen kunnen vertrekken. De Verenigde Staten zien niets in dit voorstel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-02-1942:
Maandag
- (NL) 150 staatloze joden uit Utrecht worden overgebracht naar Amsterdam of Westerbork.
- De Japanners nemen Martaban, in Birma, in en landen bij Makassar op Celebes (Nederlands IndiŽ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-02-1942:
Dinsdag
- (NL) Het protest, van 2.400 kunstenaars, tegen de Kultuurkamer wordt aan Seyss-Inquart.
- Groot-BrittanniŽ biedt de Verenigde Staten 34 antionderzeebootjagers met bemanning aan in de strijd tegen de U-Boten.
- (nacht) De 5de en de 8ste Japanse divisie steken de Straat van Johore over, waarna de volgende nacht de garde-divisie en twee tankeenheden volgen. De Japanse troepenmacht drijft de Britse, Brits-Indische en Australische troepen tot op 15 km van de stad Singapore.
- De Japanners landen op Makassar en Sumatra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-02-1942:
Woensdag
- Indienststelling van Hr.Ms. Van Galen ex HMS "Noble".
- Adolf Hitler prijst het optreden van het Vlaamse legioen in de slag on Leningrad, hierop roept Lťon Degrelle iedereen op zich aan te sluiten bij het Waalse legioen.
- De Verenigde Staten zend troepen naar Curacao en Aruba voor de verdediging van belangrijke olieraffinaderijen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-02-1942:
Donderdag
- (NL) Begin van de aanmeldingscrisis in de toneelwereld. (Alle Nederlanders die met het toneel verbonden zijn dienen zich verplicht aan te sluiten bij de Nederlandse Cultuurkamer)
- Japanse troepen veroveren Bandjermasin, de hoofdstad van Borneo.
- De 'Scharnhorst', 'Gneisenau' en 'Prinz Eugen' ontsnappen uit de haven van Brest door Het Kanaal naar de Noordzee.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-02-1942:
Vrijdag
- Hr.Ms. Java voegt zich bij de 'Combined Striking Force' en neemt deel aan de actie bij Kangean.
- Hitler ziet af van de invasie van Groot-BrittanniŽ (Operatie SeelŲwe).
- Japanse troepen bezetten de stad Medan in Nederlands IndiŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-02-1942:
Zaterdag
- De Noorse evangelisch-lutherse bisschoppen zenden een protestbrief aan de minister van kerkelijke zaken en onderwijs vanwege de nazificatie maatregelen.
- Japanse parachutisten worden gedropt op drie verschillende punten in het gebied van olieraffinaderijen rond Palembang, Sumatra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14/15-02-1942
Zaterdag / Zondag
- Hr.Ms. Tromp neemt deel aan de acties bij Banka en Biliton.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-02-1942:
Zondag
- Hr.Ms. Java, Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Kortenaer, Hr.Ms. Piet Hein en Hr.Ms. Banckert nemen deel aan de actie bij Gasparstraten. Op deze datum, tijdens de tocht naar de Gaspar Straten, liep Hr.Ms. Van Ghent in de Stolzestraat, tussen Banka en Billiton, op het rif van Bamidjo, nabij de Lima Eilanden, in de positie 03.05 Z.B. en 107.21 O.L. Hr.Ms. Van Ghent werd ter plekke, nadat een groot deel van de inventaris in veiligheid was gebracht, door de bemanning vernield.
- Hr.Ms. Sumatra komt aan te Trincomalee en wordt ingedeeld bij het 5e kruisereskader.
- Russische parachutisten worden in het Demjansk-gebied gedropt, maar worden vernietigt.
- Luitenant-generaal Percival, opperbevelhebber van de Engelse troepen in Singapore, ondertekent de onvoorwaardelijke overgave van Singapore. Van de geallieerde troepen zijn er 9.000 gesneuveld en er worden 138.000 Britse en Australische soldaten krijgsgevangen genomen.
- Japanse troepen landen op de Zuidoost kust van Sumatra nabij de monding van de rivier de Musi.
- Palembang wordt door de Japanners veroverd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-02-1942:
Maandag
- (NL) De Nederlandse Rijkscommissaris Seyss-Inquart krijgt een brief overhandigd met daarin het protest van 2.400 kunstenaars tegen de Nederlandse Kultuurkamer.
- Een U-boot brengt bij Aruba een tanker tot zinken en vuurt met zijn dekgeschut op de olie- installaties aan de wal.- Japanse troepen veroveren Palembang, Sumatra.
- Duitse duikboten brengen 3 olietankers tot zinken en beschieten een raffinaderij op de Nederlandse Antillen.
- De integratie van het Amerikaanse en Britse opperbevel, de Combined Chiefs of Staff, komt tot stand.
- Nieuwe landbouwwet voor de bezette gebieden in het oosten door Rosenberg uitgevaardigd.
- Eerste Duits-Italiaanse onderzeeboot-operaite in de Caribische Zee en in de wateren rondom de Antillen: 6 U-boten brengen 32 schepen van tezamen 158. 395 BRT. tot zinken, 5 Italiaanse onderzeeers brengen 16 schepen met in totaal 96. 305 BRT. tot zinken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-02-1942:
Dinsdag
- (NL) Vertegenwoordigers van kerkgenootschappen protesteren bij Seyss-Inquart tegen de behandeling van de joden.
- Hr.Ms. Van Nes wordt, als escorteur van het s.s. "Sloet van de Beele" van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, ten zuiden van het eiland Banda, door Japanse vliegtuigen van het vliegdekschip "Ryujo" tot zinken gebracht in de positie 03.27 Z.B. en 106.38 O.L. Hierbij verloren 68 opvarenden het leven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-02-1942:
Woensdag
- Japanse bommenwerpers bombarderen Surabaja en Japanse troepen landen op Bali en bezetten Denpasar (Nederlands IndiŽ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-02-1942:
Donderdag
- (NL) Ca. 2000 kunstenaars protesteren tegen de oprichting van de Nederlandsche Kultuurkamer.
- De meeste Nederlandse acteurs melden zich aan bij de cultuurkamer, uitzonderingen zijn de groepen van Albert van Dalsum, Ko Arnoldi en Pierre Balledux, deze groepen worden hierop opgeheven.
- Hr.Ms. Java neemt deel aan de actie in de Straat Bandoeng.
- Hr.Ms. De Ruyter komt in gevecht in Straat Bandoeng.
- Hr.Ms. Piet Hein wordt, tijdens een gevecht in Straat Bandoeng, tot zinken gebracht door artillerievuur en torpedo's van de Japanse torpedobootjagers "Osiho", "Michishio" en "Asashio" in de positie 08.40 Z.B. en 15.20 O.L.
- De (tot nu toe) vrijwel onbekende generaal Dwight D. Eisenhower wordt het hoofd van de algemene planningsstaf van het Amerikaanse leger. Hij maakt zich sterk voor de Amerikaanse troepenopbouw in Engeland (Operatie Bolero) en denkt na over een invasie van het vaste land van Europa over Het Kanaal vanuit Engeland (Operatie Sledgehammer).
- De op Bandoeng (Java) gestationeerde Amerikaanse B-17 vliegtuigen worden door de Japanse luchtmacht vernietigd.
- Japanse troepen landen op Timor, Nederlandse troepen trekken het binnenland in.
- De Japanse invasie van Bali.
- De Japanners bombarderen Darwin. Er worden 16 schepen tot zinken gebracht en 172 mensen komen om.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-02-1942:
Vrijdag
- Hr.Ms. Tromp wordt ernstig beschadigd in het gevecht in Straat Bandoeng, waarbij elf opvarenden om het leven kwamen. Volgens de Japanse nieuwsmedia was het schip tot zinken gebracht. Naast HMS 'Ark Royal' is Hr.Ms. Tromp overigens het meest 'tot zinken gebrachte schip', want niet minder dan vijfmaal werd door de Japanse radio bekendgemaakt dat het Nederlandse oorlogsschip was gezonken. De AustraliŽrs gaven de kruiser daarom de bijnaam 'THE GHOSTSHIP'.
- De Duitse regering besluit 627.000 Russische arbeiders naar Duitsland te halen.
- In Frankrijk worden politieke leiders van de Derde Republiek door het Vichy opperste gerechtshof berecht. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de vernederende nederlaag in 1940. Lťon Blum (voormalig premier), Paul Reynaud en Edouard Daladier verdedigen zich zo glansrijk dat dit proces nooit is afgesloten.
- Amerika geeft Rusland een lening van een miljard dollar.
- Japanse troepen bereiken de straat Sunda op Sumatra tegenover de westpunt van Java (Nederlands IndiŽ).
- Japanse landingen op Bali en Timor.
- Rond middernacht, 75 mijl zuidwest van Halifax (Canada), brengt de U-96 het Britse schip MS Empire Seal tot zinken, er valt 1 dode en 56 overlevenden worden worden door het Britse CAM schip Empire Flame opgepikt en naar Halifax gebracht.
- Om 04.53 brengt de U-96 het Britse schip MS Lake Osweya tot zinken.
- Om 04.00 op 25 mijl ten oosten van Trinidad brengt de U-129 het Noorse schip SS Nordvangen tot zinken.
- Om 11.31 op 60 mijl ten westen van Martinique raakt de U-156 het Amerikaanse SS Delplata met 3 torpedo's, het schip blijft drijven en de gehele bemanning (53 man) wordt de volgende dag opgepikt door USS Lapwing, die het schip met kannonvuur tot zinken brengt daar zij niet te bergen was.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-02-1942:
Zaterdag
- Nederlands-Indie ontvangt nieuwe commando's uit Washington: Java moet tot het uiterste worden verdedigd door zee- en luchtmacht.
- Rommel opent een offensief tegen het Britse 8e leger.
- Britse troepen in Birma beginnen de terugtocht over de Sittang.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-02-1942:
Zondag
- Luchtmaarschalk Sir Arthur "Bomber" Harris neemt de leiding van het R.A.F. Bombercommand op zich.
- Als eerste Amerikaanse commando in Europa wordt in Engeland het US Army Bomber Command onder brigadegeneraal Eaker opgericht.
- De VS president Roosevelt beveelt generaal McArthur om de Filipijnen (Bataan) te verlaten, tevens wordt hij bevorderd tot opperbevelhebber van de Geallieerde legers in het Zuidwesten van de Oceaan (AustraliŽ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-02-1942:
Maandag
- (NL) Arbeidsinzet (de Arbeitseinsatz) in Duitsland wordt verplicht (alle Nederlanders werden verplicht voor de Duitsers te gaan werken.).
- (NL) Hr.Ms. Tromp vertrekt naar Fremantle om daar definitief te worden hersteld.
- Groot-BrittanniŽ, AustraliŽ de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland tekenen een verdrag tot wederzijdse bijstand.
- Nieuw Russisch offensief aan het centrale front.
- Bali grotendeels door de Japanners bezet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-02-1942:
Dinsdag
- (NL) Te Tandjong Perak (Priok?) wordt Hr.Ms. Banckert door Japanse luchtaanvallen beschadigd. En op 28-02-1942 nogmaals.
- Het Poolse Verbond voor gewapende strijd krijgt de naam Armia Krajowa (AK), Vaderlands leger.
- Het Amerikaanse vliegdekschip Enterprise leidt de aanval op de Japanners op het eiland Wake.
- Eenheden van de Japanse vloot o.l.v. admiraal Nisjimoera in de Java Zee gesignaleerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-02-1942:
Woensdag
- Het A.B.D.A.-commando wordt opgeheven, de commandant Sir Archibald Wavell wordt opperbevelhebber in India, de verdediging van Java wordt aan de Nederlanders overgelaten, Britse, Australische en Amerikaanse eenheden zullen hulp bieden.
- In Los Angeles (USA) worden massale salvo's met afweergeschut afgevuurd uit angst voor een luchtaanval.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-02-1942:
Donderdag
- Tijdens een bombardement op Kiel wordt de Duitse slagkruiser Gneisenau zeer zwaar beschadigd. De schade is zo zwaar dat het schip nooit meer in de vaart is gekomen.
- Eenheden van de Japanse vloot o.l.v. admiraal Moerita in Straat Karimata gesignaleerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-02-1942:
Vrijdag
- Slag in de Javazee. Tevergeefs proberen de geallieerde zeestrijdkrachten (onder bevel van schout-bij-nacht Doorman) met 5 kruisers en 9 torpedobootjagers de vanuit de Straat van Makassar naar het zuiden varende Japanse invasievloot voor Java tegen te houden.
- Hr.Ms. Java neemt deel aan de Slag in de Javazee en wordt om 23.32 uur getroffen door een torpedo van de Japanse zware kruiser 'Nachi', en zonk ongeveer 20 minuten later, in de positie 06.00 Z.B. en 122.05 O.L. Van de bemanning sneuvelde 96 procent (512 man) waaronder de commandant Ktz. P.B.M. van Straelen.
- Tijdens de Slag in de Javazee wordt Hr.Ms. De Ruyter om 23.34 uur getorpedeerd door de zware Japanse kruiser 'Haguro' en zonk ongeveer 1,5 uur later (28-02-1942) in de positie 06.00 Z.B. en 112.05 O.L., circa 35 mijl ten zuidwesten van Bawean.
- Hr.Ms. Kortenaer wordt, tijdens de Slag in de Javazee, tot zinken gebracht in de positie 06.29 Z.B. en 112.05 O.L., door een torpedo van de Japanse kruiser 'Haguro' circa 43 mijl ten zuidwesten van Bawean. Hierbij verloren 59 opvarenden het leven.
- De Britten verliezen HMS Electra en HMS Jupiter in de Slag in de Javazee.
- Tijdens de Slag in de Javazee escorteert Hr.Ms. Witte de With de beschadigde Britse kruiser HMS "Exeter" naar Soerabaja.
- Op datum krijgt Hr.Ms. Soemba opdracht om op te stomen naar de westkust van Sumatra. Zij heeft op dat moment nog maar 30 ton brandstof aan boord, maar in de Veeckensbaai ligt de tanker TAN 8 op haar post, waar zij gaat bunkeren. Nog diezelfde avond verschenen zes Japanse kruisers met een landingsvloot voor Merak. Hr.Ms. Soemba ligt onder de hoge wal van Enggano om niet ontdekt te worden. Onder bescherming van de nieuwe luchtverdediger Hr.Ms. Jacob van Heemskerck weet zij te ontkomen.
- Japanse bommenwerpers vallen Port Blair, de hoofdstad van de Andamanen aan.
- De Slag in de Javazee. Een geallieerde vloot onder commando van Schout-bij-nacht Doorman slaagt er niet in een Japanse vloot voor de invasie van Java tegen te houden, Schout-bij-Nacht Karel Doorman sneuvelt hierbij.
- Het Russisch offensief in de Krim wordt voortgezet op het Kerch-schiereiland en bij Sebastopol.
- Engelse commandoraid op Bruneval ter verkrijging van gegevens over het aldaar geplaatste radarapparaat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-02-1942:
Zaterdag
- (NL) Invoering van de aanmeldingsplicht voor werklozen.
- De eerste wapendroppings t.b.v. het Nederlandse verzet vinden plaats
- Om circa 01.00 uur zinkt Hr.Ms. De Ruyter, nadat zij ongeveer 1,5 uur eerder (27-02-1942 om 23.34 uur) getorpedeerd was door de zware Japanse kruiser 'Haguro', in de positie 06.00 Z.B. en 112.05 O.L., circa 35 mijl ten zuidwesten van Bawean. Met het schip ging naast Schout-bij-nacht K.W.F.M. Doorman ook haar commandant Kltz. E.E.B. Lacomblť en 365 opvarenden ten onder.
- Tijdens een poging van Hr.Ms. Evertsen om samen met USS 'Houston' en HMAS 'Perth' via Straat Soenda naar de Indische Oceaan uit te breken, raken de schepen in gevecht met Japanse kruisers en torpedobootjagers, waarbij Hr.Ms. Evertsen in zinkende toestand op het kustrif van het eiland Seboekoe Besar werd gezet.
- Te Tandjong Perak (Priok?) wordt Hr.Ms. Banckert, voor de tweede maal, door Japanse luchtaanvallen geteisterd waardoor er nog meer schade ontstond, het schip wist toch het Marine Etablissement in Soerabaja te bereiken alwaar het schip op 02-03-1942 door de bemanning werd vernield.
- Hr.Ms. Isaac Sweers vertrekt van Colombo naar de Indische wateren, maar onderweg ontving men een telegram om terug te keren omdat de Slag in de Javazee was gestreden.
- De Japanse invasie van Java.
- Britse parachutisten vernietigen een Duits radarstation in Bruneval. De para's ontsnappen, met buitgemaakt materieel, over zee.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-02/01-03-1942:
Zaterdag / Zondag
- Actie in Bantambaai; verlies van de 'Exeter'.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

MAART 1942

 

00-03-1942:
- In maart 1942 wordt Hr.Ms. Jacob van Heemskerck ingedeeld bij de Eastern Fleet.
- In Warschau, centrum van de Poolse zionistische jeugdbewegingen, wordt tot de oprichting van een gezamenlijke joodse strijdorganisatie besloten. Hieraan nemen ook de communisten deel.
- De inspectie van de concentratiekampen organisatorisch ingedeeld bij het Witschaftverwalungshauptamt, waarover Oswald Pohl de leiding had.
- Eerste malaria-experiment op gevangenen in het kamp Dachau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-03-1942:
Zondag
- Te Tandjong Priok wordt Hr.Ms. Poolster door de bemanning tot zinken gebracht. Het werd in september 1943 door de Japanners gelicht en verbouwd tot vrachtschip 'Horai Maru'. Het is vermoedelijk in Japanse dienst verloren gegaan.
- Te Soerabaja wordt Hr.Ms. Witte de With bij een Japanse luchtaanval beschadigd.
- Ongeveer 60.000 Japanse troepen landen op diverse plekken op Java.
- Japanners brengen de Britse schepen Exeter, Encounter en Pope tot zinken in de Javazee. De Amerikaanse kruiser Houston en de Australische kruiser Perth in de baai van Bantam.
- Nadat Duitse troepen de Kathedraal van Trondheim hebben betreden en alle kinderen van 10 tot 18 jaar wordt opgelegd om lid te worden van de Nationaal Socialistische jeugdbeweging treden alle 7 bisschoppen van de staatskerk af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-03-1942:
Maandag
- Hr.Ms. Witte de With wordt, op het Marine Etablissement te Soerabaja, door Marine- en werfpersoneel vernield.
- De, na twee dagen van luchtaanvallen, zwaar beschadigde Hr.Ms. Banckert wordt, op het Marine Etablissement in Soerabaja, door de bemanning vernield. Na de capitulatie van Japan werd zij in Soerabaja teruggevonden als "PATROLBOAT 106", doch bleek onherstelbaar beschadigd.
- Op weg naar Colombo krijgt Hr.Ms. Soemba opdracht om rendez-vous te maken met het m.s. 'Siberg' van de K.P.M. om deze naar de Emmahaven te begeleiden, en vervolgens door te stomen naar Colombo. De 'Siberg' kwam niet opdagen, het schip bleef in de Wijnkoopsbaai liggen en viel in Japanse handen, en Hr.Ms. Soemba zet de reis alleen voort.
- Op Java doen Amerikaanse, Britse en Nederlandse troepen een tegenaanval op 3 Japanse colonnes om hen te beletten verder landinwaarts te trekken.
- Berlijn erkent dat de Sovjetaanvallen in het Donetsbekken, op de Krim en in de streek van Koersk steeds heviger worden.
- Alle AustraliŽrs kunnen vanaf nu voor dienst opgeroepen worden.
- Japanse troepen landen op Zamboanga (Mindanao).
- Japanse troepen landen op het Filippijnse eiland Mindoro.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-03-1942:
Dinsdag
- Nederlandse troepen vernielen de eigen marine installaties te Surabaja (Nederlands IndiŽ).
- De eerste missie van een Lancaster bommenwerper. Een Lancaster bommenwerper legt mijnen bij Denemarken in de Bocht van Helgoland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-03-1942:
Woensdag
- Het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Tydeman, wordt te Tjilatjap door een Japanse luchtaanval tot zinken gebracht, door de Japanners gelicht en eind 1945 als wrak teruggevonden; op 24-04-1946 door Hr.Ms. Jacob van Heemskerck in Straat Soenda tijdens schietoefeningen tot zinken gebracht.
- De Nederlandse troepen in Nederlands IndiŽ vernietigen de eigen havenwerken van Tandjong Priok en de gouverneur-generaal draagt het opperbevel over.
- Geheim bevel van de Reichssicherheitshauptamt betreffende de toelating van de Noorse, Deense, Nederlandse en Belgische nazi- en fascistengroepen als enige bevoegde partijen in deze landen (Noorwegen Quisling; Denemarken: Clausen; Nederland:Mussert; Belgie:Leon De Grelle, Staf de Aerge).
- Amerikaanse troepen arriveren in Noord-Ierland.
- Aanvallen vanaf Amerikaanse vliegdekschepen op de Marcus Eilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-03-1942:
Donderdag
- (NL) De nikkelen stuivers worden uit de roulatie genomen.
- Japanse troepen rukken de stad Batavia in Nederlands IndiŽ binnen.
- Admiraal Sir Dudley Pound wordt opgevolgd door generaal Sir Alan Brooke als hoofd van het Comitť van Stafchefs verantwoordelijk voor de oorlogsvoering.
- Engeland verruimt de dienstplichtleeftijd tot 45 jaar.
- Het Russisch offensief in de Krim loopt vast.
- Bevel van de OKW ter verovering van het Russische schiereiland Kertsj en de vestiging Sebastopol op de Krim.
- Luitenant-generaal Sir Harold Alexander volgt luitenant-generaal Thomas Hutton op als de Britse bevelhebber in Birma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-03-1942:
Vrijdag
- (NL) In Nederland arresteren SD agenten, onder leiding van Schreieder, de 'gedropte' SOE agent H. Lauwers. Dit is het eerste resultaat van het door Duitsland opgezette Engelandspiel.
- Het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Willibrord Snellius, wordt als blokschip voor de ingang van het Marine Etablissement te Soerabaja tot zinken gebracht; de laatste resten van het schip zijn in 1956/1957 op de wal gezet en gesloopt.
- De Nederlandse troepen in Nederlands IndiŽ geven Jogjakarta op waardoor de marinebasis Surabaja op Oost Java geÔsoleerd raakt.
- Batavia wordt door de Japanners bezet.
- (BelgiŽ) In Belgie wordt de gedwongen tewerkstelling voor werklozen in Duitsland ingevoerd.
- Japanse troepen rukken de stad Rangoon in Birma binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-03-1942:
Zaterdag
- Japanse troepen bezetten de plaats Lembang op Java.
- Het 15de Japanse leger verovert, o.l.v. Loto, Rangoon, de hoofdstad van Birma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-03-1942:
Zondag
- Nadat de Japanners gedreigd hebben de stad Bandung in Nederlands IndiŽ te bombarderen wordt te Kalidjati (Java) besloten tot de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten.
- De Duitse veldmaarschalk Gerd von Rundstedt volgt Veldmaarschalk Erwin von Witzleben op als opperbevelhebber van het westen.
- RAF-bommenwerpers vallen Essen aan.
- Rangoon door Japanse eenheden bezet.
- Japanse bezetting van Lae en Salamanua aan de Huon Golf in Nieuw-Guinea.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-03-1942:
Maandag
- Officiele capitulatie van Nederlands Oost-IndiŽ aan Japan door Lt.Generaal H. ter Poorten te Kalidjati (Java), 93.000 man wordt krijgsgevangen gemaakt, de strijd op Sumatra, Timor en Midden-Celebes gaat nog door.
- De Amerikaanse marinecommandant in Europa, vice-admiraal Robert Ghormley, wordt vervangen door admiraal Harold Stark.
- In Londen wordt een Brits-Griekse overeenkomst getekend met betrekking tot de organisatie en inzet van Griekse gewapende legereenheden.
- Yamasjita wordt aangesteld als opperbevelhebber van de Filipijnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-03-1942:
Dinsdag
- Bandoeng valt in handen van de Japanners.
- (BelgiŽ) Het Waalse legioen defileert in de Brusselse straten.
- (BelgiŽ) Bomaanslag op het hoofdkwartier van de Rex-beweging in Brussel.
- (BelgiŽ) Aanmeldingsplicht van 24-jarige studenten, die niet in hun onderhoud kunnen voorzien, bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus.
- Aanvallen op Lae en Salamaua.
- De Hongaarse rijksbestuurder von Horthy benoemt Nikolaus Kallay tot Hongaars minister president en minister van buitenlandse zaken.
- De Amerikaanse generaal Joseph Warren Stilwell wordt benoemd tot opperbevelhebber in China. Stilwell krijgt het commando over de beide Chinese divisies die in Birma opereren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-03-1942:
Woensdag
- (NL) De Nederlandse regering stelt het Vaarplichtbesluit in, dat koopvaardijschepen verplicht in oorlogstijd te blijven varen.
- In Nederlands IndiŽ neemt de Japanse generaal Hitosji Imamoera, bevelhebber van het Japanse 16de leger de bevoegdheden van de gouverneur-generaal over.
- Mac Arthur vertrekt uit Corregidor en wordt opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in AustraliŽ.
- Generaal Joseph Stilwell wordt commandant van het 5e en 6e Chinese leger in het oostelijke gebied van de Sjan en de stad Mandalay.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-03-1942:
Donderdag
- (NL) De bronzen centen worden uit de roulatie genomen.
- Japanse troepen landen op Sabang en Oost-Sumatra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-03-1942:
Vrijdag
- (NL) Koffiesurrogaat op de bon.
- Duitsland beveelt de deportatie van 110.000 Roemeense Joden.
- In een massale aanval vanuit Kerch verliezen de Russen 130 tanks in drie dagen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-03-1942:
Zaterdag
- Sovjettroepen doen een aanval op Staraja Roessa, de omsingelde Duitse legerbasis aan het noordelijk front.
- De Nieuw-Zeelandse regering verhoogt de dienstplicht van 46 naar 50 jaar en mobiliseert vrouwen voor militaire dienst. Tevens wordt in de oorlogsindustrie een 54 urige werkweek ingesteld.
- Het eerste grote contingent Amerikanen komt in AustraliŽ aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-03-1942:
Zondag
- Omstreeks deze datum begint het ďEnglandspielĒ.
- Op deze datum wordt Hr.Ms. Isaac Sweers ingedeeld bij de Britse Eastern Fleet.
- Hr.Ms. Soemba komt aan in Colombo (zie 02-03-1942).
- Volgens radio Tokio zijn er op West-Java meer dan 50.000 Amerikaanse, Britse en Australische troepen krijgsgevangen gemaakt.
- Adolf Hitler houdt ter ere van de Heldengedenktag een rede waarin hij de vernietiging van het Rode Leger (in de zomer van 1942) voorspelt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-03-1942:
Maandag
- Groot Sovjetoffensief tegen de Duitse linies van Orjol door Koersk naar Charkov onder leiding van Timosjenko.
- De Duitse leider van het Ostministerium, Alfred Rosenberg, protesteert tegen de acties van Erich Koch die in de OekraÔne op grote schaal gevangenen zonder vorm van proces laat liquideren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-03-1942:
Dinsdag
- De Europeanen in Padang (Sumatra) krijgen allen huisarrest.
- De Duitsers open het vernietigingskamp Belzec (tot midden december 42 gebruikt).
- Deportaties vanuit het getto Lublin naar Belzec en andere vernietigingskampen.
- MacArthur komt in AustraliŽ aan, hij wordt geallieerd opperbevelhebber in het zuidwestelijk gebied van de Stille Oceaan (hoofdkwartier Sydney, AustraliŽ) generaal Wainwright blijft opperbevelhebber op de Filippijnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-03-1942:
Woensdag
- (NL) Tot deze datum zend de Nirom (Nederlands-Indische Radio Omroep) nog het Wilhelmus uit.
- De conclusie van een Duits onderzoek naar de oorzaken van de gezonken schepen Atlantis en Python (november 1941) meldt dat de Enigmacode van de Duitse marine niet is gecompromiteerd. De vrees van de Duitsers was dat hun marinecommunicatie door de geallieerden werd afgeluisterd.
- Duitsland sluit alle Noorse havens en legt mijnen van de Noordkaap tot Alesund.
- Memorandum van Schenckendorff over het gebruik van Russische vrijwilligers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-03-1942:
Donderdag
- (BelgiŽ) De waarde van de Belgische frank wordt losgekoppeld van het goud en gekoppeld aan de Duitse Reichsmark.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-03-1942:
Vrijdag
- (NL) Joden mogen hun meubels en huisraad niet meer verkopen.
- Manstein zet de nieuw aangekomen 22e pantserdivisie in bij een, vruchteloze, tegenaanval.
- Generaal Wainwright volgt generaal Douglas McArthur op als bevelhebber van de Filippijnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-03-1942:
Zaterdag
- SA-Obergruppenfuhrer und SS-Obergruppenfuhrer Fritz Sauckel (Reichsstatthalter van Thuringen) wordt bij Erlass van Hitler Generalbevollmachtigte fur den Arbeitseinsatz benoemd: inschakeling van in totaal 7,5 miljoen buitenlandse arbeiders (Fremareiter) en ongeveer 30 miljoen Duitse burgers in de Duitse fabrieken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-03-1942:
Zondag
- Tweede slag aan de Syrte tussen de Italiaanse en Britse marine.
- Sir Safford Crips arriveert in Karachi met het voorstel India na het einde van de oorlog de volledige Dominion-status met het recht van uittreding te verlenen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-03-1942:
Maandag
- Hr.Ms. Soemba vertrekt van Colombo naar Bombay, voor onderhoud.
- Japanse troepen bezetten de Andamanen in de golf van Bengalen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-03-1942:
Dinsdag
- Japan beschiet en bombardeerd het schiereiland Bataan ten westen van de Filippijnse hoofdstad Manila.
- Tijdens de zwaarste luchtaanvallen sinds 1941 vallen Duitse bommenwerpers de Britse steden Dover, Portland en Newhaven aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-03-1942:
Woensdag
- (NL) Verbod op huwelijken tussen joden en niet-joden. Buitenechtelijke relaties van joden worden aan strenge straffen onderworpen.
- Japanse troepen snijden de weg van Rangoon naar Mandalay (Birma) af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-03-1942:
Donderdag
- (NL) De Joden uit Beverwijk, Bloemendaal, Den Heler, Santpoort, Zandvoort, Alkmaar en IJmuiden in Nederland moeten zich naar Amsterdam begeven. Eveneens alle Joden uit Zeeland.
- De Russen doen een hernieuwde aanval in de Krim.
- In Duitsland wordt een bevel van kracht tot Kennzeichnung van Joodse woningen: op de voordeur moet een gele ster aangebracht worden.
- Eerste RSHA-transport afkomstig uit Slowakije komt in Bierkenau binnen. Aldus werden de transporten aangeduid die door Amt IV B 4 (Eichmann) van het Reichssicherheishaupamt naar Auschwitz en andere vernietigingskampen werden geleid.
- Uit de Engelse haven Fallmouth vertrekt een expiditiegroep voor de raid op St.Nazaire.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-03-1942:
Vrijdag
- (NL) De Duitse wetten die bepalen dat huwelijken en geslachtsverkeer tussen joden en niet-joden verbied (Neurenberger wetten) worden ook van toepassing voor Nederland.
- Een Britse commandogroep doet een overval op een Duits radarstation ten Noorden van Le Havre.
- Admiraal sir James Somerville wordt commandant van de Verre-Oostenvloot in Ceylon (het huidige Sri Lanka).
- Generaal sir Thomas Blamey wordt opperbevelhebber van de Australische troepen en, onder bevel van MacArthur, commandant van de geallieerde lanstrijdkrachten in AustraliŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-03-1942:
Zaterdag
- (NL) De Nederlandse troepencommandanten in midden en noord-Sumatra capituleren.
- Het eerste transport van Slowaakse Joden arriveert in Auschwitz om te worden vergast.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28/29-03-1942:
Zaterdag / Zondag
- (NL) Aanval op St. Nazaire door marine en commando's. HMS 'Campbeltown', ex Hr.Ms. Campbeltown, wordt in de nacht van 28 op 29 maart 1942, met het voorschip volgeladen met explosieven, ingezet om de sluisdeuren in St. Nazaire buiten werking te stellen tijdens de operatie 'Chariot'.
- Luchtaanval op LŁbeck door de Engelse luchtmacht. Dit is een ommekeer in de oorlog, vanaf nu is ook de burgerbevolking het doelwit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-03-1942:
Zondag
- Sovjettroepen behalen in de streek van Kalinin een overwinning op de Duitse troepen.
- Groot-BrittanniŽ belooft India, na de oorlog, onafhankelijkheid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-03-1942:
Maandag
- Aankomst van het eerste RSHA-transport uit Frankrijk in Birkenau.
- Nieuwe commando's door de Amerikaanse legerleiding ingesteld. MacArthur opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in het zuidwestelijk gebied van de Pacific (Australie, Filippijnen, Solomon Eilanden, Bismarck Archipel en Nederlands-IndiŽ zonder Sumatra). Admiraal C.W.Nimitz opperbevelhebber commando in overige Pacific-Ocean Area.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-03-1942:
Dinsdag
- De regering van Liberia staat Amerika voor de duur van de oorlog het recht toe om luchtmachtbases in haar land aan te leggen.
- Landing van Japanse troepen op Christmas-Island (ten Zuidwesten van Java)
- Japanse troepen veroveren Toungoo (Brima) en steken de rivier de Irrawaddy over.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

APRIL 1942

 

00-04-1942:
- Van april tot juni 1942 ondergaat Hr.Ms. Tromp wijzigingen in de bewapening, onder andere te Sydney.
- (begin 1942) Internering van Europese mannen, vrouwen en kinderen vooral in Zuid-Sumatra.
- Jean Moulin richt het Comite General des experts (CGE) en het Bureau d'information et de propagande (BIP) op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-04-1942:
Woensdag
- In Nederland wordt de aanmelding van kunstenaars bij de Kultuurkamer verplicht gesteld.
- (NL) Afkondiging van het Arbeidsdienstplichtbesluit. Werknemers bij de overheid of het bijzonder onderwijs moesten zes maanden Arbeidsdienstplicht gaan vervullen zodra zij 18 jaar werden. Voor nieuwe sollicitanten boven de 18 en studenten gold, dat zij eerst de Arbeidsdienstplicht vervuld moesten hebben. (Gedeeltelijk) werklozen konden ook voor deze dienstplicht opgeroepen worden.
- (BelgiŽ) Hendrik De Man verlaat Belgie en trekt zich terug in Zwitserland.
- Eerste Japanse landingen op Nederlands Nieuw-Guinea (Vanuit Nederlands-IndiŽ voeren Japanse troepen in 3 weken landingen uit van Sorong tot Hollandia).
- Britse troepen geven Prome (Brima) aan de Japanners prijs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-04-1942:
Donderdag
- Hevige luchtaanvallen van het tweede Duitse vliegercorps en Italiaanse bommenwerpers op Malta, met het doel het eiland stormrijp te maken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-04-1942:
Vrijdag
- Amerikaanse bommenwerpers voeren bombardementen ui op Tangoon (Brima) en Port Blair (Andamanen).
- Massale Japanse aanval op de laatste defensielinie in Bataan. Slotfase van de strijd op Bataan en de Filippijnen. Het 14de Japanse leger (o.l.v. Homma) breekt met de 4de infanteriedivisie en de 65ste brigade door het front van de 41ste Filippijnse divisie en werpt dan met de 21ste en de 16de infanteriedivisie de rechtervleugel van Amerikaanse en Filippijnse eenheden terug. Het 11de Amerikaanse korps (o.l.v. King) wordt na vergeefse tegenaanvallen op 6 april onder de voet gelopen en op 9 april tot de capitulatie gedwongen. Van de 78.000 man kunnen zich slechts 2.000 in de vesting op het eiland Corregidor in veiligheid brengen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-04-1942:
Zaterdag
- (BelgiŽ) De Belgische rantsoenen blijven kleiner dan de Franse en Nederlandse.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-04-1942:
Zondag
- Totaal 75 Japanse bommenwerpers bombarderen Colombo, de hoofdstad van Ceylon.
- Bijna de gehele clerus van de Noorse Staatskerk legt in navolging van zijn besschoppen uit protest het ambt neer voor zover het de officiele betrekkingen met de staat betreft. De Noorse kerk wordt hierdoor een vrij kerk. Bisschop Berggrav wordt gearresteerd.
- Hitler ondertekent richtlijn nummer 41 (Fuhrer-Weisung nr.41), Moskou en Leningrad worden doelen van minder belang, de Russische oliegebieden van Bakoe in de Kaukasus worden het belangrijkste doel.
- De kruisers 'Dorsetshire' en 'Cornwall' worden door de Japanners tot zinken gebracht.
- Congres van Slavische Volkeren in Moskou.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-04-1942:
Maandag
- Japan verovert Sumatra.
- De Japanse luchtmacht bombardeert voor het eerst de Brits-Indische steden Madras, Coconada en Vizagapatam.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-04-1942:
Dinsdag
- (NL) Het Nederlands Interkerkelijk overleg schrijft een gezamenlijke brief aan Seyss-Inquart over het optreden van de SD.
- Leden van de Nirom worden wegens het uitzenden van het Wilhelmus onthoofd (zie 18/3/42).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-04-1942:
Woensdag
- Enkele Duitse formaties in LibiŽ beginnen een opmars in de streek van Tmini-Mekili.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-04-1942:
Donderdag
- (NL) Bespreking van Sauckel met Seyss-Inquart over de werving van Nederlandse arbeidskrachten voor de Duitse industrie, hij eist vůůr 15 mei 30.000 Nederlandse metaalarbeiders (Holland-Aktion 1).
- (BelgiŽ) Voortaan moeten mijnwerkers ook op zon- en feestdagen werken.
- Op het schiereiland Bataan geven Amerikaanse en Filipijnse troepen,o.l.v. generaal King, zich over aan de Japanners, ongeveer 70.000 man wordt krijgsgevangen gemaakt.
- Russische tegenaanval door het Krim-Front.
- De 'Hermes' wordt door de Japanners tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-04-1942:
Vrijdag
- (NL) Tabak en versnaperingen op de bon.
- (NL) Rondschrijven van de Kerken in Nederland met protest tegen de groter wordende rechteloosheid (o.a. met betrekking tot de Joden en de Arbeidsdienst).
- De Japanners beginnen met een 3 weken durend bombardement op Corregidor.
- 4. 852 man van het 14de Japanse leger landen op de oostkust van Cebu (Filippijnen) en overmeesteren in een twee dagen durende strijd 6.500 Amerikanen en Filippino's, die het eiland verdedigen.
- Het Indiase Congres verwerpt de Britse voorstellen met betrekking tot de naoorlogse status.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-04-1942:
Zaterdag
- (NL) De Nederlandse ex-premier De Geer, voorstander van een compromis met de Duitsers publiceert zijn brochure 'De synthese in de oorlog'.
- Alle 'vreemdelingen' op Java boven 17 jaar moeten zich laten registreren.
- Het Bulgaarse kabinet neemt ontslag omdat zij weigeren in te stemmen met Hitler's oorlogsprogramma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-04-1942:
Zondag
- (NL) Op Nederlands Timor vallen vliegtuigen van de RAAF Koepang aan.
- (NL) De Japanners bezetten Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea.
- In de Arctische Oceaan loopt het Duitse schip Kurzesee op een mijn en zinkt.
- In de nacht vallen de Britten, met 251 vliegtuigen, Essen (Duitsland) aan.
- In de nacht vallen de Britten, met 27 vliegtuigen, Le Havre (Frankrijk) aan.
- In de nacht leggen de Britten, met 20 vliegtuigen, mijnen voor de Duitse kust.
- Konvooi OS 25 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Freetown (SiŽra Leone).
- In de nacht vallen de Britten, met 18 vliegtuigen, Genua (ItaliŽ) aan.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Delvalle door de U-203 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Wsso Boston door de U-130 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Ben Brush door de Italiaanse onderzeeboot Calvi tot zinken gebracht.
- De Amerikaanse patrouillevaartuig USN PT-35 wordt, nabij het eiland Cebu (Filippijnen), door de eigen bemanning vernield.
- De Japanse 214e Infanterie Regiment neemt Migyaungye aan de Irrawaddy rivier (Birma) in.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-04-1942:
Maandag
- (NL) Henk Sneevliet, leider van de RSAP, wegens zijn illegale activiteiten samen met zes anderen geŽxecuteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-04-1942:
Dinsdag
- (NL) Begin van de Arbeidsinzet in Nederland.
- Het Bolero-plan van generaal Marshall wordt te Londen door de Britse regering en de chefs van staven geaccepteerd. Dit betekent de opbouw van een Amerikaanse strijdmacht in het Britse koninkrijk voor militaire acties in Europa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-04-1942:
Woensdag
- Amerikaanse bommenwerpers brengen grote schade toe aan de Roemeense olievelden bij Ploesti.
- Hitler besluit, dat de verenigde troepen van Hongarije, ItaliŽ en RoemeniŽ tijdens de zomerveldtocht tot eigen legers moeten worden gegroepeerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-04-1942:
Donderdag
- Door personeelsgebrek verlaat Hr.Ms. Sumatra Trincomalee en via Bombay wordt opgestoomd naar Portsmouth, waar het schip op 31-10-1942 afmeerde.
- (BelgiŽ) De oprichting van ondernemingen wordt verboden.
- Onder Duitse druk wordt maarschalk Pťtain Pierre Laval weer in Franse Vichy-regering opgenomen. FranÁois Darlan wordt benoemd tot opperbevelhebber van de Vichy-strijdmacht.
- Malta krijgt het King George Kruis.
- De Indiase Congrespartij weigert voorstellen van de Comissie Cripps.
- Japans operatieplan voor de tweede oorlogsfase in hoofdlijnen vastgelegd. 4.160 man van het 14de Japanse leger landen op Panay. De verdedigers, 7.000 Amerikanen en Filippino's trekken zich in de binnenlanden terug voor een guerrillaoorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-04-1942:
Vrijdag
- Hr.Ms. Soemba vertrekt van Bombay (zie 23-03-1942) naar de Arabische Zee. Zij is ingedeeld bij de Britse Eastern Fleet onder bevel van admiraal Sir James F. Somerville en is ingedeeld bij de 'Hormuz Force'.
- De RAF voert een luchtaanval, op lage hoogte, uit op de (U-boot) dieselmotorenfabriek in het Zuid-Duitse Augsburg. Van de twaalf Lancasters gaan er zeven verloren en de andere vijf worden beschadigd.
- De Britse troepen in Birma vernietigen de olievelden van Yenangyaung en trekken zich onder Japanse druk terug.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-04-1942:
Zaterdag
- Hr.Ms. Van Kinsbergen vertrekt vanuit CuraÁao naar Engeland, via Key West en Norfolk, voor het uitvoeren van dringende reparaties. Daar zij onderweg nogal wordt opgehouden (opsporingsactie naar de Duitse onderzeeboot "U 130", die op 19-04-1942 de Bullenbaai heeft beschoten, en het verlenen van assistentie aan de laketanker "Rrebeca" van Shell) wordt bij aankomst te Norfolk besloten om het gehele onderhoudsprogramma op de Norfolk Navy Yard te laten uitvoeren, wat tot 28-10-1942 duurt.
- Onder leiding van brigade-generaal James H. Doolittle neemt een eerste groep bommenwerpers startend vanaf vliegdekschepen een luchtaanval op de Japanse steden Tokio, Jokohoma, Kobe en Nagoja (de "Doolittle-aanval" vanaf de 'Hornet'). Alle zestien toestellen gaan bij de landing in China door slecht weer verloren. Het bombardement was gepland op 19 april maar doordat de vliegdekschepen, waaronder de Hornet van waar de B-25's moesten opstijgen, werden ontdekt door de Japanse radar moesten ze vroeger starten. De president verklaarde in een toespraak dat de toestellen op gestegen waren van de basis Sangri La.
- De Cubaanse president Fulgenico Batista tekent een decreet waardoor alle onderdanen van de As-mogendheden verplicht het land moeten verlaten.
- Pierre Laval wordt hoofd van de Vichy-regering.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-04-1942:
Zondag
- In de Nederlandse r.k.- en protestantse kerkdiensten wordt een getuigenis voorgelezen, waarin grote bezorgdheid over de gang van zaken en het beleid van de Duitse bezetter wordt uitgesproken.
- Chinese troepen komen de Britse troepen in Birma te hulp aan het front bij de Irrawaddy.
- Een Duitse U-boot beschiet de raffinaderijen van Shell in de Bullenbaai te CuraÁao.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-04-1942:
Maandag
- (NL) Het Noordzee strand voor iedereen gesloten.
- Een eenheid van 47 spirtfires wordt door de Amerikaanse vliegdekschip Wasp naar Malta gebracht. Aangekomen vernietigde de Luftwaffe de eenheid volledig. Doordat de radar op Sicilie het onderschept had was de Luftwaffe gealarmeerd.
- Het oppercommando van de Wehrmacht staat de vorming en opstelling aan het front van Kaukasische en Rukmeense vrijwilligerslegioenen toe.
- Een gecombineerde Brits-Chinese strijdmacht herovert de oliestad Yenangyaung te Brima en bevrijd daarbij enige duizenden Britten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-04-1942:
Dinsdag
- Hr.Ms. Soemba arriveert in de Golf van Oman (zie 17-04-1942) en de commandant wordt belast met het commando van de Anti-Submarine-Patrouille- en Escortedienst.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-04-1942:
Woensdag
- Op Oost- en Midden-Java worden de meeste ambtenaren gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-04-1942:
Donderdag
- In Noorwegen worden 1.100 leerkrachten naar Werkkampen gestuurd omdat ze niet lid wilden worden van de door Quisling opgerichte onderwijzersbond.
- Voor het eerst voorziet een Duitse "melkkoe"-onderzeeŽr (U-459) Duitse U-boten van brandstof en voorraden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-04-1942:
Vrijdag
- (NL) Meeste joodse slagerijen gesloten.
- Hevige Engelse bombardementen op Rostock.
- Duits bombardement op Exeter, dit bombardement was een vergelding voor het Britse bombardement op LŁbeck. Hitler beveelt aanvallen op alle Britse steden die voorkomen in de beroemde Baedeker-reisgids. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-04-1942:
Zaterdag
- Hevige luchtaanvallen op Bath, Norwich en York door de Duitse luchtmacht.
- De Franse legercommandant Henri Honorť Giraud die in mei 1940 gevangen genomen was weet te ontsnappen uit een Duitse burcht nabij KŲnigstein.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-04-1942:
Zondag
- Hr.Ms. Van Kinsbergen verleent assistentie aan de laketanker "Rebeca" (Shell), die in de Anuraybaai, bij het eiland Paraquana, aan de grond is gelopen, zij wist het schip weer vlot te krijgen. In de voorgaande week had zij tevens meegewerkt aan de opsporingsacties naar de Duitse onderzeeboot "U 130", die op 19-04-1942 de Bullenbaai had beschoten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-04-1942:
Maandag
- Bij een Canadees referendum stemt 65% van de bevolking voor het zenden van militairen overzee.
- Gandhi wijst de eventuele komst van Amerikaanse militairen naar Brits IndiŽ af vanwege de Amerikaanse invloed op de bevolking.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-04-1942:
Dinsdag
- De Britse RAF voert een zwaar bombardement uit op de Noorse marinebasis Trondheim.
- Roosevelt kondigt de economische maatregelen aan. (1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-04-1942:
Woensdag
- (NL) Bekendmaking dat alle joden in Nederland vanaf 2 mei verplicht zijn tot het dragen van de jodenster.
- (NL) In Nederland wordt, ter vervanging van de vakbonden, het Nederlands Arbeidsfront opgericht (o.l.v. H.J.Woudenberg), deze staat geheel onder invloed van de NSB en moet allen die door arbeid in eigen levensbehoeften voorzien verenigen.
- Ontvangst van Mussolini en Ciano in kasteel Klesshein bij Salzburg. Thema is het verloop van de strijd in de Sovjet-Unie. Ciano schrijft in zijn dagboek: De Russische koude is door Hitlers genie overwonnen... Ze komen in het Berghof dan overeen tijdens besprekingen, om eind mei in Noord-Afrika tot de aanval over te gaan op Tobroek in te nemen. Daarna zal in juli, voordat de Duits-Italiaanse troepen naar Egypte opdringen, het eiland Malta door paratroepen worden veroverd (operatie Herkules).
- Pierre Laval brengt een bezoek aan Hitler.
- De Britten in Brima ontruimen de stad Mandalay.
- Japanse troepen bezetten Lashio in Birma en snijden daarmee de Birmaweg, de enige landverbinding met China, definitief af.
- Begin van een geallieerde luchtbrug van Assam naar China.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-04-1942:
Donderdag
- Bij George Lawley & Sons te Neposet, Massachusetts (USA) wordt Hr.Ms. Queen Wilhelmina, als PC 468, te water gelaten.
- Hitler en Mussolini besluiten een tweedaagse conferentie nabij Salzburg.
- Stalin verklaart dat hij geen territoriale ambities heeft behalve het heroveren van eigen land op de nazi's.
- Hongarije en RoemeniŽ zullen voedsel leveren t.b.v. de Winterhulp en het Rode Kruis Voorjaar.
- De Japanners voltooien de verovering van Centraal-Birma (de verovering van het eindpunt van de Birmaweg, Lashio en ook het spoorwegknooppunt Hsipaw).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

MEI 1942

 

00-05-1942:
- (NL) In mei 1942 bereiken de eerste Nederlandse ondergrondse bladen Londen.
- (NL) Begin mei 1942 vragen 53 van de 68 Leidse hoogleraren ontslag aan.
- Ontmoeting van Sauckel met Laval. Sauckel eist direct 250.000 Franse arbeidskrachten voor tewerkstelling in Duitsland.
- Te Montpelier wordt de Mouvement de la Jeunesse Sioniste (MJS) opgericht.
- Eerste arrestaties van Italiaanse joden. Zij worden geinterneerd in kampen in Salerno, Cosenzo en Chioti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-05-1942:
Vrijdag
- (NL) Oprichting van het Nederlandsche Arbeidsfront, dat onder leiding van de NSB'er H.J. Woudenberg staat (zie ook 29-04).
- (NL) Het strand tussen Hoek van Holland en Den Helder wordt Sperrgebiet. Alle kustbewoners worden geevacueerd (zie ook 20-04).
- In Rusland begint een operatie (die 6 maanden zal duren) om de belegerde mensen van Leningrad over het Ladogameer te evacueren.
- De 56ste divisie van het 15de Japanse leger bezet Manalay in Noord-Birma. De Britten evacueren Mandalay.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-05-1942:
Zaterdag
- Joden in Nederland moeten de Jodenster dragen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-05-1942:
Zondag
- (NL) Alle joden vanaf zes jaar moeten in het openbaar een jodenster dragen.
- (NL) Duits OD-proces (Ordedienst): 80 doodvonnissen, 72 voltrokken, de rest tuchthuisstraf. (OD = Para-militaire Verzetsorganisatie).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-05-1942:
Maandag
- (NL) 460 Nederlanders worden, in het kader van een gijzelingsactie, gearresteerd en naar Haaren (N-Br) overgebracht.
- De eerste nauwkeurig te dateren selectie in het kamp Birkenau (Auschwitz). Eerste vernietiging van een volledig transport (ui het getto Sosnowitz) in Birkenau. Het konvooi bestond uit 1.200 mannen, vrouwen en kinderen.
- De Britten evacueren uit hun laatste Birmaanse haven aan de Golf van Bengalen, Akyab.
- Vanaf de 'Yorktown' doen vliegtuigen een aanval op Tulagi.
- Zeeslag in de Koraal-Zee: eerste zeeslag in de geschiedenis waarin de strijd werd door de vliegtuigen en de schepen zelf geen contact met elkaar hadden. De Japanners verliezen het vliegdekschip Shoho, het zwaar beschadigde vliegdekschip Shokaku kan hersteld worden. De Amerikaanse verliezen: het vliegdekschip Lexington, een tanker en een torpedoboot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-05-1942:
Dinsdag
- Britse troepen landen op Madagascar (Operatie Ironclad). Hr.Ms. Van Galen neemt, samen met de kruisers HMS "Birmingham", Hr.Ms. Jacob van Heemskerck, het vliegkampschip HMS "Illustrious" en Hr.Ms. Tjerk Hiddes, deel aan de Britse bezetting van Madagascar.
- De Japanners landen op Corregidor.
- Het Japanse keizerlijk hoofdkwartier geeft opdracht operatie Midway in de eerste week van juni uit te voeren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-05-1942:
Woensdag
- (NL) 400 man van de Nederlandse Arbeidsdienst, die naar het Oostfront vertrekken, leggen de eed van trouw af op Hitler.
- Japanse troepen veroveren het eiland Corregidor en maken 11.574 Amerikanen en Filippino's krijgsgevangen. Hiermee zijn de Filippijnen geheel in Japanse handen gekomen. Generaal Wainwright ondertekent de capitulatie ten overstaan van de Japanse generaal Homma.
- Russische legers omsingelen Duitse legereenheden Cholm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-05-1942:
Donderdag
- (NL) In Nederland worden 6 doodvonnissen voltrokken in verband met de overval op een distributiekantoor.
- De marinebasis DiŽgo-Suarez geeft zich over, dit is het einde van Operatie Ironclad, de geallieerde bezetting van Madagascar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07/08-05-1942:
Donderdag / Vrijdag
- De Slag in de Koraalzee; Japan verliest het vliegdekschip 'Soho' Amerika verliest de 'Lexington'.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-05-1942:
Vrijdag
- Duits (11e leger) zomeroffensief in de Krim begonnen. Na zware voorbereidende aanvallen van de Luftwaffe, slaat Manstein een bres van 5 kilometer in de verdedigingslinie rond Kerch.
- Ten zuidoosten van Nieuw-Guinea eindigt de Slag in de Koraalzee onbeslist. De Japanse invasievloot voor Port Moresby moet terugkeren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-05-1942:
Zaterdag
- Bespreking te Poltawa tussen Hitler en de legeraanvoerders van de in het zuidelijk gedeelte van Rusland gelegerde troepen.
- Begin van een groot Russische offensief door het Zuid-westfront (o.l.v.maarschalk Timosjenkp) op het Donjets-bruggehoofd bij Isjim met het doel Charkow ter heroveren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-05-1942:
Zondag
- (NL) In de Indische Oceaan wordt het Nederlandse schip Genota door de Japanse raiders Aikoku Maru en Hokoku Maru als krijgsbuit ingenomen.
- Het Russische schip Chernomorets, die 500 gewonden vanaf de Krim evacueert, wordt in de Zwarte Zee door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht (iedereen komt om).
- De Duitse zware kruiser Admiral Scheer arriveert in Narvik (Noorwegen), zij kwam van Trondheim (Noorwegen).
- De Duitse blokkadebreker Portland arriveert in Bordeaux (Frankrijk) vanaf Japan.
- Troepenkonvooi WS 19 vertrekt van de Clyde (Engeland) naar Suez (Egypte) en Bombay (India).
- Een Italiaans konvooi vertrekt van Napels (ItaliŽ) naar Tripoli (LibiŽ). Het konvooi bestaat uit 2 koopvaardijschepen geŽscorteerd door de Italiaanse torpedoboten Castore en Climene.
- Een Italiaans konvooi vertrekt van Napels (ItaliŽ) naar Tripoli (LibiŽ). Het konvooi bestaat uit 4 koopvaardijschepen geŽscorteerd door de Italiaanse torpedobootjagers Da Recco en Premuda plus de torpedoboten Pallade, Polluce en Prestinari.
- De Britse mijnenlegger Welshman komt op Malta aan met voorraden van Gibraltar.
- Nabij Malta loopt de Duitse schnellboot S-31 op een mijn en zinkt.
- In de Middellandse Zee wordt het Britse (ex Italiaans) hospitaalschip Ramb IV door een luchtaanval zwaar beschadigd, later is zij door de eigen bemanning onbruikbaar gemaakt.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-588 het Britse schip Kitty's Brook tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-333 het Britse schip Clan Skene tot zinken.
- Konvooi HX 189 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- Bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen de Japanse vliegbootbasis op het eiland Deboyne (oost Nieuw Guinea) aan.
- Op de Filippijnen geeft de Amerikaanse generaal Sharp de onder hem geplaatste Amerikaanse troepen de order tot overgave.
- In de Indische Oceaan wordt het Britse schip Nankin (met documenten aan boord waaruit blijkt dat de japanse marinecode JN25B door de geallieerden is gekraakt) door de Duitse raider Thor als krijgsbuit ingenomen. De Nankin krijgt nu de naam Leuthen en met een Duitse bemanning naar Japan gestuurd.
- Troepenkonvooi WS 17BZ vertrekt van Mombassa (Kenia) naar Bombay (India).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-05-1942:
Maandag
- (NL) In Nederland worden 24 veroordeelden uit het Maastrichtse OD-proces terechtgesteld.
- Een zionistisch congres in Washington bespreekt de vorming van een Joodse staat in Palestina.
- In de provincie Quebec (Canada) wordt, na een referendum, de volledige dienstplicht ingevoerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-05-1942:
Dinsdag
- (NL) Joden mogen niet langer een rekening hebben bij de postgiro.
- Tijdens zware gevechten breken de Duitsers de Russische weerstand.
- De Russen proberen Charkow te omsingelen.
- De eerste nauwkeurig te dateren massavernietiging van een geheel transport door gifgas in Auschwitz: ca 1 500 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Sosnowitz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-05-1942:
Woensdag
- (NL) In de Atlantische Oceaan brengt de U-156 het Britse schip City of Melbourne en het Nederlandse schip Koenjit tot zinken.
- In Het Kanaal brengen Britse MTB's de Duitse torpedoboten Iltis en Seeadler tot zinken en vallen zij de Duitse raider Stier aan.
- Konvooi SL 110 vertrekt van Freetown (Sierra Leone) naar Liverpool (Engeland).
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-69 het Amerikaanse schip Norlantic tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-128 het Britse schip Denpark tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-162 het Amerikaanse schip Esso Houston tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-94 het Zweedse schip Tolken en het Britse schip Batna tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-506 het Amerikaanse schip Gulfpenn tot zinken.
- In de Pacific brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Drum het Japanse schip Shonan Maru tot zinken.
- B-17 en B-26 bommenwerpers van de US 5th Air Force, vallen Rabaul op New Britain (Bismarck archipel) aan.
- Nabij het eiland Ambon (Nederlands IndiŽ - IndonesiŽ) wordt het Japanse schip Taifoku Maru door Australische bommenwerpers tot zinken gebracht.
- Nabij het eiland Ambon (Nederlands IndiŽ - IndonesiŽ) wordt de Japanse kanonneerboot Taiko Maru door Australische bommenwerpers beschadigd.
- In Japanse wateren loopt het Japanse schip Nagasaki Maru op een Japanse mijn en zinkt.
- Britse bommenwerprs bombarderen Akyab (Birma).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-05-1942:
Donderdag
- Decreet over de verplichte tewerkstelling in Duitsland van Poolse arbeidskrachten.
- De code van de Japanse marine wordt gekraakt, de ontcijferaars krijgen de eerste informatie over de plannen om de Amerikaanse Pacifische vloot in de Stille Zuidzee uit te schakelen binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-05-1942:
Vrijdag
- (NL) Meer dan 2.000 Nederlandse beroeps-officieren en -onderofficieren gaan opnieuw in krijgsgevangenschap.
- (NL) Himmler en Heydrich brengen een bezoek aan Nederland.
- De Duitsers (11e leger) nemen de stad Kerch in.
- Britse strijdkrachten trekken zich terug over de grens tussen Birma en India.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-05-1942:
Zaterdag
- Te Corregidor geven de Amerikanen zich over. Japan verovert in de tweede helft van de maand Birma helemaal. De Britse en Nederlandse krijgsgevangenen worden van Belawan Deli naar Zuid-Birma gedeporteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-05-1942:
Zondag
- (NL) De Nederlandsche SS zweert trouw aan Hitler.
- (NL) Vele Nederlanders worden als gijzelaars ondergebracht in het Grootseminarie Haaren in Brabant.
- Aanvang van een Duitse tegenaanval met het 17de leger (generaal Hoth) en het 1ste tankleger (generaal Von Kleist) tegen het Russische offensief in de richting van Charkow. Op 22 mei komt een verbinding met het 6de leger (generaal van de tankgroepen Paulus) tot stand in het gebied Balakleja. Hierdoor worden de Russische aanvalsleger afgesneden.
- Oprichting van het vernietigingskamp Sobibor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-05-1942:
Maandag
- Admiraal Harwood wordt commandant van de Britse Middellandse Zeevloot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-05-1942:
Dinsdag
- De Russische flotieljeleider Kharkov levert voorraden af in Sebastopol.
- In de nacht wordt Mannheim (Duitsland) door 197 Britse vliegtuigen van RAF Bomber Command aangevallen.
- De Duitse raider Stier bereikt de Gironde (Frankrijk).
- 65 Vliegtuigen van het Britse RAF Bomber Command vallen, in de nacht, St. Nazaire (Frankrijk) aan.
- Konvooi ON 96 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Halifax (Canada).
- In de nacht bombarderen de Duitsers Hull (Engeland).
- In de Middellandse Zee brengt de Britse onderzeeboot HMS Thrasher het Duitse schipPenelope tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan scheidt konvooi SL109F zich af van Konvooi SL 109 en gaat als zelfstandig konvooi naar Liverpool (Engeland).
- Op de Atlantische Oceaan brengt de Italiaanse onderzeeboot Cappellini het Zweedse schip Tisnaren tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-506 het Amerikaanse schip Heredia tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-751 het Amerikaanse schip Isabela tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-103 het Amerikaanse schip Ogontz tot zinken.
- Een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-21, maakt een verkenningsvlucht boven Suva Bay (Fiji eilanden).
- Troepenkonvooi WS 17BZ, afkomstig van Mombassa (Kenia), arriveert te Bombay (India).
- In Tanzania maakt een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-30, een verkenningsvlucht over Zanzibar en Dar-es-Salaam.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-05-1942:
Woensdag
- Molotow bezoekt Londen.
- De Duitsers heroveren Kerch-schiereiland.
- De Japanners nemen in Birma defensieve stellingen in. Heel Birma is in Japanse handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-05-1942:
Donderdag
- (NL) Tweede verordening betreffende het plaatsten van joods vermogen bij de bank Lippmann-Rosenthal. Voor 30 Juni moet al het bezit en vermogen boven de É 250,- worden ingeleverd bij deze bank.
- (NL) Joden mogen geen bankkluizen meer huren.
- Hitler stelt operatie Herkules (de verovering van Malta) voor onbepaalde tijd uit.
- Conferentie in Londen tussen de Sovjet-Unie en Engeland. De Sovjet-Unie laat onder druk van de geallieerden haar territoriale eisen vallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-05-1942:
Vrijdag
- (NL) 30.000 exemplaren van het eerste nummer van het pamflet "De Vliegende Hollander" worden boven Nederland uitgeworpen.
- Hr.Ms. Isaac Sweers vertrekt naar Southampton via Durban, Simonstown, Freetown en Gibraltar, om bij Thornycraft in onderhoud te gaan. Hierbij werden de 12,7 mm mitrailleurs vervangen door 20 mm Oerlikons, de ketelfronten gewijzigd en de dieptebominstallatie uitgebreid.
- Eerste vergadering in uitgebreide kring van leden van de Kreisauer Kreis (Duitse verzetsgroep) op Schloss Kreisau, het landgoed van de belangrijkste figuur van deze groepen, Helmuth James Graf von Moltke.
- Mexico verklaart de oorlog aan de As-landen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-05-1942:
Zaterdag
- In de Noordelijke IJszee loopt het Duitse schip Niederwald op een mijn en zinkt.
- De Russische torpedobootjager Boiki zet bij Sebastopol troepen aan land.
- In de Zwarte Zee wordt het Turkse schip Safak door de Russische onderzeeboot SC-205 tot zinken gebracht.
- In Het Kanaal loopt het Duitse patrouillevaartuig V-1808 op een mijn en zinkt.
- Een Italiaans konvooi vertrekt van Brindisi (ItaliŽ) naar Benghazi (LybiŽ), de 2 schepen worden geŽscorteerd door de Italiaanse torpedobootjagers Da Recco en Saetta.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Samuel Q. Brown door de U-103 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Margot door de U-588 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Watsonville door de U-155 tot zinken gebracht.
- P-39's van de US 11th Fighter Squadron arriveren te Umnak (Aleoeten).
- Een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-29, maakt een verkenningsvlucht over Syney (AustraliŽ).
- B-25 bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen Lae (Nieuw Guinea) aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-05-1942:
Zondag
- (NL) Op de Atlantische Oceaan wordt het Nederlandse schip Hector door de U-103 tot zinken gebracht.
- Russische schepen zetten een 1.009 man sterke troepenmacht te Sebastopol aan land.
- De Duitse zware kruiser Lutzow vertrekt van Trondheim (Noorwegen) naar Narvik (Noorwegen).
- Karl DŲnitz heeft een onderhoud met Hitler aangaande U-boot operaties.
- In de nacht bombarderen de Duitsers Poole (Engeland).
- Konvooi SL 111 vertrekt van Freetown (Sierra Leone) naar Liverpool (Engeland).
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Braziliaanse schip Goncalves Diaz door de U-502 tot zinken gebracht.
- Konvooi HX 191 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- In de Pacific wordt het Japanse schip Kotoku Maru door de Amerikaanse onderzeeboot USN Pompano tot zinken gebracht.
- Een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-21, maakt een verkenningsvlucht boven Auckland (Nieuw Zeeland).
- B-25 bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen Lae (Nieuw Guinea) aan, maar ze worden, voor de eerste keer, gestoord door Japanse jachtvliegtuigen, 5 B-25's gaan verloren.
- B-26 bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen Rabaul op New Britain (Bismarck Archipel) aan.
- B-17 bommenwerpers van de US 10th Air Force vallen Rangoon (Birma) aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-05-1942:
Maandag
- De Japanners bezetten Lombok, Flores en Soembawa.
- In AustraliŽ worden drie mensen, die een fascistisch bewind wilden vormen en vervolgens met Japan over vrede wilden onderhandelen, gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-05-1942:
Dinsdag
- (BelgiŽ) In BelgiŽ moeten joden voortaan een gele ster dragen.
- Begin van de operatie Theseus: offensief van het Duits-Italiaanse tankleger (o.l.v. generaal Rommel) op het El Gazalafront; doel: de verovering van Toroek. Het Duitse Afrika-korps telt met 2 zware en 1 licht tankdivisie tezamen 333 tanks, het XXste Italiaanse korps met 1 tank- en 1 gemotoriseerde divisie tezamen 228 tanks op de aanvalsvleugels in het zuiden, het Xde en het XXIste Italiaanse korps met 4 infanteriedivisies. Engelse strijdkrachten: het XXXste korps met 2 tankdivisies en 1 gemotoriseerde brigade, het XIIde korps met 3 gemotoriseerde divisies. Tegenover 542 vliegtuigen van de Luftwaffe kan de Engelse Desert Air Force 604 toestellen in de lucht brengen.
- Sluiting van een Engels-Russisch verdrag voor 20 jaar ter gelegenheid van een bezoek van Molotow in Londen. Geen territoriale clausules, afwijzing van afzonderlijke vrede.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-05-1942:
Woensdag
- (klopt deze datum wel? zie 05-05-1942) Indienststelling van Hr.Ms. Tjerk Hiddes (ex HMS "Non Pareil").
- Het Tsjechische verzet pleegt een aanslag te Praag op Reinhard Heydrich, de Reichsprotektor van Bohemen en MoraviŽ. De Gestapo executeert 1.331 Tsjechen als represaille na de aanslag.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-05-1942:
Donderdag
- De Duitsers vernietigen een grote Russische troepenmacht bij Charkow. De Duitsers verliezen 20.000 manschappen en maken 24.000 krijgsgevangenen. Ze veroveren 1.200 tanks en 2.000 kanonnen.
- De tankslag bij Bir Hakeim.
- Mexico verklaart de As-staten de oorlog.
- De Enterprise en de Hornet bereiken Midway.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-05-1942:
Vrijdag
- (NL) Joden mogen niet langer vissen.
- Hitler ontvangt de leider van een Indische anti-Engelse beweging, Shoebhas Chandru Bose.
- De joden in Vicy-Frankrijk worden verplicht de davidster te dragen.
- Conferentie te Washington tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Roosevelt zet zijn ideeŽn uiteen over de ontwapening van Duitsland, over controle en toezicht op de zware Duitse industrie ter voorkoming van een heimelijke herbewapening, en over het toekomstige politionele optreden van de grote mogendheden. Molotow bevestigt de algehele instemming van Stalin met deze voorstellen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-05-1942:
Zaterdag
- Eerste bomaanval op Keulen. 1.407 Engelse bommenwerpers, opgestegen van 52 vliegvelden, werpen in totaal 1.455 ton bommen af; 460 doden en 45.000 daklozen. De Engelse verliezen: 40 bommenwerpers, bovendien 45 zwaar beschadigd waarvan 12 bij de landing verloren gaan.
- Luxemburg wordt hij het Duitse Rijk gevoegd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-05-1942:
Zondag
- In Tokio wordt besloten Nederlands-IndiŽ bij het Japanse keizerrijk in te lijven.
- Canterbury wordt aangevallen door de Duitse luchtmacht.
- De eerste bombardementsvluchten boven Duitsland van Britse Mosquito's, deze vliegtuigen waren van hout gemaakt.
- Zwaar gevechten in de 'heksenketel' bij Gazala.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

JUNI 1942

 

00-06-1942:
- (NL) De vluchtweg, "De Zweedse weg", begint te fungeren (vluchtroute via de haven van Delfzijl naar Zweden van de verzetsgroep van Allard Oosterhuis).
- (NL) In juni 1942 wordt Hr.Ms. Van Galen ingedeeld bij de Amerikaanse Zevende Vloot om escortediensten te verrichten in de Zuid-west Pacific en in de Indische Oceaan.
- Saukel eist opnieuw van Laval 150.000 Franse arbeiders op voor de Duitse bedrijven in ruil voor vrijlating van 50.000 Franse krijgsgevangenen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-06-1942:
Maandag
- (NL) Het Zeeschepenbesluit treed in werking. Hierbij nam de Nederlandse regering in feite de rechten en plichten van de scheepseigenaren over.
- Hitler vliegt naar 'legergroep Zuid' bij Poltawa.
- Het Duits-Italiaanse offensief loopt vast. De Engelsen nemen de commandant van het Duitse Afrikacorps, generaal Cruwell, gevangen.
- 956 Engelse bommenwerpers vallen Essen en het Ruhrgebied (o.a. Duisburg en Oberhausen) aan, 31 bommenwerpers worden neergehaald.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-06-1942:
Dinsdag
- (NL) Op de Atlantische Oceaan wordt het Nederlandse schip Triton door de U-558 tot zinken gebracht.
- De Duitse Artillerie, Karl en Dora inbegrepen, beginnen, als voorbereiding op de aanval van het Duitse 11e Leger, met het bestoken van Sebastopol (Rusland).
- Duitse bommenwerpers beginnen met zware aanvallen op Sebastopol (Rusland).
- Russische schepen zetten bij Sebastopol (Rusland) troepenmacht van 2.785 man aan land.
- De Russische onderzeeboot SC-214 brengt, in de Zwarte Zee, een Turks schip tot zinken.
- In de nacht wordt Essen (Duitsland) door 195 Britse vliegtuigen aangevallen.
- De Duitse patrouilleboot V-1510 loopt, in Het Kanaal, op een mijn en zinkt.
- Konvooi ON 100 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Cape Cod (Amerika).
- In de nacht wordt Canterbury (Engeland) door de Duitsers gebombardeerd.
- Het Italiaanse schip Reginaldo Giuliani vertrekt, geŽscorteerd door de torpedobootjager Freccia en de torpedoboten Pegaso, Partenope en Pallade, van Tarente (ItaliŽ) naar Benghazi (LibiŽ).
- Op de Middellandse Zee brengen Britse vliegtuigen ernstige schade toe aan de U-652, deze weet Bardia (LibiŽ) nog te bereiken maar wordt daar door de eigen bemanning tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Illinois door de U-159 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Mattawin door de U-553 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Knoxville City door de U-158 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Noorse schip Berganger door de U-578 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Reine Marie Steward door de Italiaanse onderzeeboot Da Vinci tot zinken gebracht.
- B-17 bommenwerpers van de Amerikaanse 5th Air Force vallen Rabaul opNew Britain (Bismarck Archipel) aan.
- De Australische patrouilleboot Kuru brengt voorraden naar Portugees Timor.
- Nabij Rangoon loopt het Japanse schip Kofuku Maru op een mijn en zinkt.
- Op de Indische Oceaan splitst het troepenkonvooi WS 18 zich in een sectie naar Suez (Egypte) en een sectie naar Bombay (India).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-06-1942:
Woensdag
- Slag om Midway. Plan van de Japanners: na een zijdelingse aanval op de Aleoeten met sterke eenheden op de Midway-eilanden te landen en met alle beschikbare strijdkrachten van de verenigde vloot (o.l.v.admiraal Yamamoto) de ter ontzetting van de Aleoeten opstomende Amerikaanse vloot tot de beslissende slag te dwingen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-06-1942:
Donderdag
- Heydrich sterft aan de gevolgen van de aanslag die enkele dagen tevoren door het Tsjechisch verzet op hem werd gepleegd. Zware Duitse represailles zullen volgen.
- Het offensief van de Japanse troepen tegen de 12de Chinese legergroep leidt tot de inname van de luchtbasis Fuchow.
- (4 juni Japanse tijd, 5 juni Amerikaanse tijd). Bij een slag van vliegtuigen opgestegen van vliegdekschepen, verliezen de Japanners de vliegdekschepen Akagi, Kaga, Soryu en Hiryu terwijl het Amerikaanse vliegdekschip Yorktown na bomtreffers te hebben opgelopen (op 6 / 7 juni) door een onderzeeer (de I-168) tot zinken wordt gebracht.
- De Britten voeren een tegenaanval uit op het front van Rommel. De aanval mislukt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-06-1942:
Vrijdag
- (BelgiŽ) Het eerste transport van Belgische joden arriveert te Birkenau.
- De Japanse kruiser Mikuma wordt tot zinken gebracht door Amerikaanse duikbommenwerpers van het vliegdekschip Enterprise.
- Mexico sluit zich aan bij de Verenigde Naties.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-06-1942:
Zaterdag
- (6 juni Japanse tijd, 7 juni Amerikaanse tijd). De Japanse onderzeeboot I-168 brengt het zwaar beschadigde Amerikaanse vliegdekschip Yorktown tot zinken.
- Nadat Heydrich aan zijn verwondingen is voerleden, laat Goring in Berlijn 152 Joden bij een Sonderaktion neerschieten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-06-1942:
Zondag
- Operatie Storfang: begin van de aanval op Sebastopol door het 11de Duitse leger (o.l.v. Generaal Von Manstein) met 7 1/2 divisies en 1 1/2 divisie.
- De Duitse aanval op Bir Hakeim.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-06-1942:
Maandag
- (BelgiŽ) Het Britse RAF Bomber Command valt, met 12 vliegtuigen, Brugge (BelgiŽ) aan.
- In Sebastopol (Rusland) wordt de, zwaar beschadigde, Russische torpedobootjager Sovershenny door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- In Berlijn (Duitsland) vindt de staatsbegrafenis van Reinhard Heydrich plaats.
- In de nacht valt het Britse RAF Bomber Command, met 170 vliegtuigen, Essen (Duitsland) aan.
- In de nacht valt het Britse RAF Bomber Command, met 19 vliegtuigen, Dieppe (Frankrijk) aan.
- In de Noordzee wordt de Duitse mijnenveger Sperrbrecher-15, door Britse vliegtuigen, beschadigd. Ze wordt naar een haven gesleept en daar wordt zij afgevoerd van de sterkte.
- Een Italiaans konvooi, 1 handelsschip geŽscorteerd door de Italiaanse torpedobootjagers Usodimare en Premuda, vertrekt van Napels (ItaliŽ) naar Tripoli (LibiŽ).
- Een Italiaans konvooi, 1 handelsschip geŽscorteerd door de Italiaanse torpedoboten Circe en Lince, vertrekt van Palermo (SiciliŽ) naar Tripoli (LibiŽ).
- In de Middellandse Zee wordt de Italiaanse torpedobootjager Usodimare, per abuis, door de Italiaanse onderzeeboot Alagi tot zinken gebracht.
- In de Middellandse Zee wordt het Egyptische schip Said door de U-83 tot zinken gebracht.
- In de Middellandse Zee wordt het Palestijnse schip Esther door de U-83 tot zinken gebracht.
- In de Middellandse Zee wordt het Palestijnse schip Typhoon door de U-83 tot zinken gebracht.
- In de Middellandse Zee wordt het Noorse schip Athene door de U-559 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan scheidt konvooi SL 111F zich af van konvooi SL 111 en gaat als zelfstandig konvooi naar Liverpool (Engeland).
- In de Atlantische Oceaan wordt het Noorse schip Pleasantville door de U-135 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Sicilian door de U-172 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Hunduraanse schip Tela door de U-504 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Noorse schip South Africa door de U-128 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Rosenborg door de U-504 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Suwied door de U-107 tot zinken gebracht.
- In de Indische Oceaan wordt het Noorse schip Wilford door de Japanse onderzeeboot I-18 tot zinken gebracht.
- In de Indische Oceaan wordt het Britse schip King Lund door de Japanse onderzeeboot I-10 tot zinken gebracht.
- In de Indische Oceaan wordt het Griekse schip Agios Georgios IV door de Japanse onderzeeboot I-16 tot zinken gebracht.
- In de Indische Oceaan wordt het Griekse schip Christos Markettos door de Japanse onderzeeboot I-20 tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-06-1942:
Dinsdag
- (NL) Bekendmaking van de oprichting van de Nederlandsche Oost-Compagnie. Deze organisatie hield zich bezig met het rekruteren van o.a. landbouwers in de bezette delen van de Sowjet Unie.
- De Sovjetunie garandeert de oude grenzen van Tsjechoslowakije.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-06-1942:
Woensdag
- Reinhard Heydrich overlijdt aan de verwondingen die hij heeft opgelopen bij een aanslag (27-05-1942) van Tsjechische verzetsstrijders.
- De SS neemt wraak op de dood van Reinhard Heydrich door het Tsjechische dorp Lidice (plaats van de aanslag op Reinhard Heydrich) met de grond gelijk te maken. 199 mannen worden doodgeschoten, 195 vrouwen overgebracht naar een concentratiekamp samen met 70 kinderen
- Uit het getto van Theresienstadt vertrekken 3 treinen met 3.000 Tsjechische Joden die in Wit-Rusland worden omgebracht als represaille na de aanslag op Heydrich.
- Generaal Auchinleck maakt een schatting van de Britse verliezen in Noord-Afrika: 2.000 doden en gewonden, 8.000 in krijgsgevangenkamp, voorts verloren ze 350 tanks. Ze maakten 4.000 Duitsers krijgsgevangen en stelden 400 tanks buiten gevecht.
- De Vrije Fransen trekken zich uit Bir Hakeim terug.
- De Filippijnen sluiten zich aan bij de Verenigde Naties.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10/15-06-1942:
Woensdag / Maandag
- Het Duitse 6e leger lanceert operatie 'Wilhelm' tegen het Russische 28e leger in het Woltsjansk-gebied.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-06-1942:
Donderdag
- (NL) Joden geweerd van de vismarkten.
- (NL) Nederlandse boeren zullen via de Oostcompagnie als kolonisten naar West-Rusland vertrekken (zie ook 09-06).
- (BelgiŽ) De priester Cardijn en drie van zijn medestanders (zijn hulpaalmoezenier en de voorzitters van KAJ en JOC) worden in hechtenis genomen.
- Het Engelse kabinet besluit eerst dan tot een geallieerde landing in Noord-Frankrijk over te gaan, als daarvoor genoeg strijdkrachten beschikbaar besteld kunnen worden. Over dit besluit wordt een memorandum aan Roosevelt gezoden (20/6); in plaats van invasie in Noord-Frankrijk wordt een landing in Noord-Afrika voorgesteld.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-06-1942:
Vrijdag
- (NL) Joden mogen geen groente en fruit meer kopen in niet-joodse winkels.
- (NL) Besluit dat joden hun fiets en andere vervoermiddelen moeten inleveren.
- (NL) Alle vormen van sport worden voor joden verboden.
- In Oost-Europa voert Hitler de slavernij voor alle Slavische volkeren in.
- Himmler keurt het zogenaamde Generalplan Ost goed. De volken van Oost-Europa moeten naar Siberie worden overgebracht; ongeveer 85% van de Polen, 65% van de Oekrainers, 75% van de Wit-Roethenen en 50% van de Tsjechen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-06-1942:
Zaterdag
- (NL) Eerste groep arbeiders gedwongen naar Duitsland overgebracht.
- Generaal Neil Ritchie geeft het bevel tot de terugtocht van het Britse 8e leger.
- De Japanners landen op de Aleoeten waardoor een der verbindingswegen tussen Amerika en Rusland wordt afgesneden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-06-1942:
Zondag
- Alle Europese mannen op Java worden geinterneerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14/30-06-1942:
Zondag / Dinsdag
- Britse terugtocht tot in Egypte (zie ook 13-06).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-06-1942:
Maandag
- Redevoering van Hideki Todjo in Tokio waarin hij de Filippijnen onafhankelijkheid toezegt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-06-1942:
Dinsdag
- Na zware luchtaanvallen bereikt ťťn van de twee konvooien Malta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-06-1942:
Woensdag
- Hitler keurt een plan van de bevelhebber van de U-boten goed om een verrassingsaanval op het scheepsverkeer voor de Braziliaanse kust uit te voeren. Door een protest van het ministerie van buitenlandse zaken wordt het plan echter op 29 juni afgelast.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-06-1942:
Donderdag
- Luchtaanval van 1.000 Britse bommenwerpers op Bremen.
- Duitse doorbraak ten noorden en oosten van het front bij Sebastopol.
- Generaal-majoor Spats neemt het commando over van de 8ste Amerikaanse luchtmacht in Engeland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-06-1942:
Vrijdag
- Conferentie van Washington tussen Roosevelt en Churchill (voortijdig afgebroken wegens kritieke toestand in Noord-Afrika) over het tweede front en het atoom onderzoek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-06-1942:
Zaterdag
- (NL) Het kader van de NSB zweert in Utrecht trouw aan Mussert.
- De Japanners bombarderen Vancouver, in Canada.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-06-1942:
Zondag
- Tobroek wordt veroverd door de Italiaans-Duitse strijdkrachten (Erwin Rommel en z'n Afrikakorps). Ruim 25.000 Britten worden krijgsgevangen gemaakt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-06-1942:
Maandag
- (NL) Eerste gevangenen arriveren in concentratiekamp Ommen.
- (NL) De Joden in Nederland moeten hun fietsen inleveren.
- (NL) 1 miljard gulden boete opgelegd aan de Nederlandse gemeenten Hilversun, Bussum, Huizen, Laren en Blaricum.
- Erwin Rommel wordt gepromoveerd tot veldmaarschalk en wordt hij op vijftigjarige leeftijd de jongste Duitse veldmaarschalk ooit.
- Overeenkomst tussen Vichy-frankrijk en Duitsland in ruil voor de vrijlating van Franse krijgsgevangenen worden Fransen in Duitsland tewerkgesteld.
- Hitler verkrijgt Mussolini's instemming bij de voortzetting van het offensief in Noord-Afrika; van de voorgestelde landing op Malta wordt afgezien.
- Achtervolgingsgevechten in de Marmarica en West-Egypte door Duits-Italiaanse legereenheden.
- Een Japanse duikboot beschiet Fort Stevens aan de monding van de Columbiarivier (Oregon). Het is de eerste en laatste beschieting van een militair doel in de Verenigde Staten door de vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22/26-06-1942:
Maandag / Vrijdag
- Operatie 'Fridericus II' wordt ingezet ten zuidoosten van Charkow door het 1e pantserleger en onderdelen van het 6e leger.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-06-1942:
Dinsdag
- Fuhrerweisung nr.45: gewijzigd zomeroffensief op het Oostfront.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-06-1942:
Woensdag
- De marine-attachť te Washington DC deelt in een bericht aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten mee, dat de President der Verenigde Staten van Amerika voornemens is een nieuwe "patrol craft" van 173 foot aan te bieden. De President stelde de naam Hr.Ms. Queen Wilhelmina voor en het schip te laten dopen door de Koningin of Prinses, bij voorkeur op 31 augustus. Dit aanbod was een vriendelijke geste en geen commerciŽle land-lease-transactie. Een brief van 27-06-1942 zegt onder andere: ."It's in the President's thought that the Netherlands Navy would be glad to put the vessel into escort-duty in the Caribbean area".
- Generaal Dwight D.Eisenhower arriveert in Londen als opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa.
- Rommel trekt met zijn legers over de Egyptische grens.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-06-1942:
Donderdag
- Te Londen wordt besloten: binnen 4 maanden zal worden getracht met een gecombineerde Anglo-Amerikaanse strijdmacht Frans Marokko, Algerije en zo mogelijk Tunesie te bezetten.
- Generaal Auchinleck neemt persoonlijk het bevel over het Britse 8e leger van generaal Ritchie over en besluit van Matroeh op El Alamein terug te trekken.
- De Britse luchtmacht bombardeert Bremen met 1.006 bommenwerpers, 46 worden er neergehaald.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-06-1942:
Vrijdag
- (NL) De Joodsche Raad van Amsterdam krijgt van de bezetter te horen dat de joden worden gedeporteerd en wordt gesommeerd aan deze deportatie zijn medewerking te verlenen.
- Capuzzo, Sollum, Halfaya en Sidi Barrani vallen in Duitse handen Rommel stelt de volgende aanvalsdoelen vast: El Alamein-Alexandrie-Nijl-delta-Cairo (dat tegen 30 juni bereikt moet zijn), met uitstel van de operatie Malta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-06-1942:
Zaterdag
- Konvooi PQ17 verlaat het verzamelpunt nabij IJsland met 36 schepen (een andere bron meldt 35 schepen).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-06-1942:
Zondag
- De Duitsers lanceren hun zomeroffensief (operatie Blau) langs een front van Koersk tot de Zee van Azow (de Koersk-Woronezj-sector).
- Het 11e leger trekt op naar Sebastopol en steekt de Noord-Baai over.
- De Britten trekken zich terug tot posities bij El Alamein.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-06-1942:
Maandag
- De Duitse zegetocht gaat verder, de Britse soldaten moeten zich terug trekken naar El Alamein (Egypte). De 8ste Amerikaanse luchtvloot voert zijn eerste weliswaar bescheiden luchtaanval uit met 1 Boston Bommenwerper.
- De Mighty Eight zou de meest gevreesde luchtvloot worden op het einde van de oorlog.
- Verovering van de vesting Mersa Matruh door de Duitsers en Italianen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-06-1942:
Dinsdag
- (NL) De joden moeten tussen acht uur Ďs avonds en zes uur Ďs morgens in hun eigen woning blijven.
- (NL) Joden mogen niet meer fietsen en geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer.
- (NL) Verdere restricties aan het uitoefenen van beroepen door joden.
- Rommel bereikt El Alamein.
- Verordening van Goring over de behandeling van arbeiders uit het oosten.
-  Sluiting van de Joodse scholen in het Derde Rijk. In Nederland mogen de Joden 's avonds na 8u niet meer buitenshuis zijn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

JULI 1942

 

00-07-1942:
Begin Juli 1942
- (NL) Kamp Westerbork - in 1939 opgericht als onderkomen voor gevluchte Duitse joden - wordt door de Duitsers ingericht als Polizeiliches Durchgangslager.
- (NL) In juli ontstaat de ontsnappingsroute "De Zwitserse Weg".
- (NL) In juli 1942 beginnen de eerste massale deportaties van joden.
- La France Libre voortaan La France Combattante genoemd.
- Aanvang van de eerste ontsnappingsdienst van het Bureau central de renseignements et d'action.
- De Noorse Kerkenraad, die in het voorjaar van 1942 werd opgericht geeft een verklaring uit, die de volledige breuk met de regering-Quisling nog eens bevestigt.
- Duits U-boten brengen op de Atlantische Oceaan voor de Amerikaanse kust, op de Noordzee en op de Middellandse zee 93 geallieerde vrachtschepen met in totaal 454.535 BRT. tot zinken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-07-1942:
Woensdag
- (NL) Bouwstop afgekondigd.
- Konvooi PQ17 wordt gedetecteerd door een Duits verkenningsvliegtuig die op zijn beurt Duitse U-boten en oorlogschepen verwittigt.
- Het Afrikakorps opent de eerste slag bij El Alamein, een veldslag in de Noord-Afrika campagne, en slaagt met veel moeite om 's avonds door de eerste Britse linie te breken, doch El Alamein houdt stand.
- 2.000 Japanse geniesoldaten landen in Luga Point.
- Inname van Sebastopol door het 11de Duitse leger; de opperbevelhebber Von Manstein tot veldmaarschalk bevorderd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-07-1942:
Donderdag
- (BelgiŽ) Minister Pierlot roept vanuit Londen de Belgen op om hun land te verdedigen.
- Einde van de Russische evacuatie van Sebastopol.
- Erwin Rommel laat z'n Afrikakorps vanuit het noorden aanvallen om zo El Alamein in te nemen. De eerste Britse tegenaanval loopt vast, maar een tweede geallieerde aanval doet Rommel besluiten om te hergroeperen en de bereikte linies vast te houden.
- De gecombineerde chefs van staven geven een directief uit voor de herovering van New Britain, New Ireland en Nieuw-Guinea.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-07-1942:
Vrijdag
- Sebastopol in Duitse handen.
- Veldmaarschalk Rommel breekt de drie dagen durende poging af om door de El-Alameinstelling van het 8ste Engelse leger (o.l.v.generaal-majoor Ritchie) te breken en gaat met zijn verzwakte eenheden over tot het defensief.
- De As-staten verklaren, dat ze Egypte's onafhankelijkheid na haar bevrijding zullen respecteren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-07-1942:
Zaterdag
- (NL) Eerste oproepen voor 'arbeidsinzet in Duitsland' worden verspreid onder de joden.
- De restanten van het Russische kustleger geven zich over op het Khersonesskiy-schiereiland, de Duitsers maken hier 30.000 gevangenen.
- Bij Sebastopol maken de Duitsers 90.000 krijgsgevangenen.
- De inlichtingendienst van de Britse marine (Admiralty OIC) kan First Sea Lord Sir Dudley Pound niet garanderen dat het Duits slagschip Tirpitz haar ankerplaats in Noorwegen heeft verlaten en zo een bedreiging vormt voor konvooi PQ17 (Verlies van konvooi P.Q.17; 23 schepen worden voor de kust van Noorwegen door U-boten en vliegtuigen tot zinken gebracht).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-07-1942:
Zondag
- Van konvooi PQ 17 worden in de Noordelijke IJszee de Britse schepen Washington, Bolton Castle, Pan Craft, Fairfield City en Zaafaran door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Van konvooi PQ 17 wordt in de Noordelijke IJszee het Britse schip Earlston door Duitse vliegtuigen en de U-334 tot zinken gebracht.
- Van konvooi PQ 17 wordt in de Noordelijke IJszee het Britse schip Byron door Duitse vliegtuigen en de U-703 tot zinken gebracht.
- Van konvooi PQ 17 wordt in de Noordelijke IJszee de Amerikaanse schepen Peter Kerr en Carlton door de U-88 tot zinken gebracht.
- Van konvooi PQ 17 wordt in de Noordelijke IJszee het Amerikaanse schip Honomu door de U-456 tot zinken gebracht.
- Van konvooi PQ 17 wordt in de Noordelijke IJszee het Britse schip River Afton door de U-703 tot zinken gebracht.
- Van konvooi PQ 17 wordt in de Noordelijke IJszee het Amerikaanse schip Daniel Morgan door de U-88 tot zinken gebracht.
- Konvooi OP 13 komt, in Straat Denemarken, in een geallieerd mijnenveld waarbij de Britse mijnenveger HMS Niger plus de Britse schepen Heffron, Hybert, John Randolph, Massmar en Rodina zinken.
- Het Duitse 4e Pantserleger valt de buitenwijken van Voronezh (Rusland) binnen.
- Einde van "alle" Russische weerstand in de Krim (Rusland).
- Het Russische patrouillevaartuig KM-0106 wordt, in de Zwarte Zee, door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- De Russische onderzeeboot SC-320 brengt, in de Baltische Zee, het Duitse schip Anna Katrin Fritzen tot zinken.
- In de nacht leggen 14 Britse vliegtuigen mijnen in de Golf van Biskaje.
- Amerikaanse bommenwerpers vallen Benghazi (LibiŽ) aan.
- Vanuit Freetown (SiŽrra Leone) vertrekt konvooi SL 115 naar Liverpool (Engeland).
- Nabij het eiland Kiska (Aleoeten) worden de Japanse torpedobootjagers Kasumi en Shiranui beschadigd en de Japanse torpedobootjager Arare tot zinken gebracht door de Amerikaanse onderzeeboot USS Growler.
- Amerikaanse bommenwerpers vallen Lae en Salamanua (Nieuw Guinea) aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-07-1942:
Maandag
- (NL) Joden mogen niet langer telefoneren en mogen geen niet-joden meer bezoeken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-07-1942:
Dinsdag
- Duitse troepen in Woronezj.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-07-1942:
Woensdag
- (NL) De familie van Anne Frank duikt onder in het achterhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht.
- Het 1e pantserleger steekt de Donjets over. Eerste fase van het Duitse zomeroffensief afgesloten: het Russische front tussen de Don en Donjet aan het wankelen gebracht, doch de vernietiging van een groot deel der Russische strijdkrachten is mislukt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-07-1942:
Donderdag
- (NL) In Amsterdam duikt het gezin van Anne Frank onder op "De Achterkamer".
- (NL) In de Indische Oceaan wordt het Nederlandse schip Alchiba tot zinken gebracht door de Japanse onderzeeboot I-10.
- De Duitse hulp onderzeebootjager UJ-1110 loopt, in de Noordelijke IJszee, op een mijn en zinkt.
- Enige overgebleven schepen van konvooi PQ 17 arriveren in Archangelsk (Rusland).
- In de Baltische Zee wordt het Zweedse schip Margaretha door de Russische onderzeeboot S-7 tot zinken gebracht.
- De Duitse lichte kruiser KŲln en de torpedobootjager Friedrich Eckoldt vertrekken van een Duitse haven naar Noorwegen.
- Het Britse schip Gripfast wordt in Het Kanaal door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- De Britse schepen Manor en Pomella worden in Het Kanaal door Duitse S-boten tot zinken gebracht.
- Drie kleine konvooien (elk 1 schip groot) vertrekken van Griekenland naar Benghazi (LibiŽ), ze worden geŽscorteerd door de Italiaanse torpedobootjagers Feccia, Folgore, Lamp en Saetta plus vier torpedoboten.
- In Turkije wordt de Minister van Buitenlandse Zaken, Sukru Saracoglu, Minister President.
- De U-561 legt een mijnenveld voor Port Said (Egypte).
- Het Britse schip Manchester City wordt, nabij Beirut (Libanon), door de Italiaanse onderzeeboot Perla tot zinken gebracht.
- Nabij Beirut (Libanon) wordt de Italiaanse onderzeeboot Perla door het Britse korvet Hyacinth buitgemaakt.
- Het Britse schip Empire Explorer wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-575 tot zinken gebracht.
- Het Hondurese schip Nicholas Cuneo wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-571 tot zinken gebracht.
- Het Amerikaanse schip Santa Rita wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-172 tot zinken gebracht.
- Het Joegoslavische schip Triglav wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-66 tot zinken gebracht.
- Het Britse schip Cape Verde wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-203 tot zinken gebracht.
- Nabij het Atol Kwajalein (Marshall Eilanden) Brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Thresher het Japanse schip Shinshu Maru tot zinken.
- Het Chinese 79e Leger van het 9e Chinese Oorlogsgebied herovert Nancheng (China).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-07-1942:
Vrijdag
- Himmler geeft professor Clauberg opdracht in Ravensvruck zijn sterilisatiemethode op joodse vrouwen toe te passen.
- Konvooi PQ17 komt met twee schepen toe in de haven van Archangelsk. Negen andere schepen zouden een week later toekomen in de haven van Moermansk. PQ17 was het konvooi dat het zwaarst te lijden had van alle konvooien tijdens de Tweede Wereldoorlog die werden ingezet door de geallieerden.
- In de eerste slag om El Alamein lanceren de Britten, onder leiding van generaal Auchinleck, een tweede aanval tegen de as-mogendheden en maken meer dan 1000 krijgsgevangenen.
- InŲnŁ, president van Turkije, hecht zijn goedkeuring aan de hervorming van het Turkse kabinet, de nieuwe premier, M. Saracoglu, is tevens minister van buitenlandse zaken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-07-1942:
Zaterdag
- (NL) De kerken protesteren bij Seyss-Inquart tegen de aangekondigde jodendeportaties.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-07-1942:
Zondag
- De Duitsers stellen nieuwe eisen met betrekking tot de behandeling van de Franse joden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-07-1942:
Maandag
- (NL) Tweede grote gijzelaarsactie. Christiansen laat voor de tweede maal talrijke personen gevangen nemen (ditmaal 600) en als gijzelaars overbrengen naar het grootseminarie te Haaren, als preventieve maatregel tegen eventuele sabotage.
- (BelgiŽ) In het geheim komen vertegenwoordigers van de katholieke, de socialistische en de liberale partij samen om de toekomst van BelgiŽ na de oorlog te bespreken.
- Het Russische oppercommando besluit tot terugtrekken naar Stalingrad, de Wolga en de Kaukasus waarmee het vrijwillig terrein prijsgeeft.
- Hoth's 4e pantserleger, overgeplaatst van Bock's commando naar List's commando, krijgt bevel naar Rostow op te trekken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-07-1942:
Dinsdag
- (NL) Begin uitvoering van de "EndlŲsung der Judenfrage" met grote razziaís op joden in Amsterdam-centrum en -zuid.
- De legergroep Von Weichs heeft sinds het begin van operatie Blau (vanaf 30 februari Braunschweig genoemd) 32.536 Russen krijgsgevangen gemaakt, bovendien 1.239 tanks en 599 stukken geschut vernietigd of buitgemaakt.
- Generaal Auchinleck laat z'n geallieerde troepen het Afrikakorps aanvallen nabij Ruweisat ridge. De Eerste Slag om Ruweisat ridge mislukt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-07-1942:
Woensdag
- (NL) Vertrek van de eerste trein met gedeporteerde joden uit Amsterdam in het kader van de 'Arbeidsinzet' in oost-SileziŽ (Polen).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-07-1942:
Donderdag
- Het eerste transport Joden uit Nederland via Westerbork naar Auschwitz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-07-1942:
Vrijdag
- (NL) Joden mogen alleen nog maar tussen 15.00 en 17.00 uur boodschappen doen. In tijd van distributie betekent dit dat veel artikelen niet langer door joden gekocht kunnen worden, omdat die snel zijn uitverkocht.
- Hr.Ms. Tjerk Hiddes vertrekt naar Kaapstad waar zij, tot augustus 1942, ingedeeld was bij de Britse Eastern Fleet, onder bevel van admiraal Sir James F. Somerville, en zij escortediensten verrichtte in de Zuid-Atlantische Oceaan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-07-1942:
Zaterdag
- (BelgiŽ) De Belgische boekhandelaars ontvangen een lijst met 1 470 literaire werken die niet meer mogen verkocht worden.
- (BelgiŽ) Opnieuw worden in Luik 20 gijzelaars gegrepen n.a.v. enkele bomaanslagen
- 'Legergroep B' krijgt het bevel om naar Stalingrad te gaan.
- Besprekingen tussen Churchill, de adviseur van president Roosevelt Hopkins en de chef van de generale staf in Londen over de geallieerde operatieplannen in 1942.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-07-1942:
Zondag
- Het zwaartepunt van de Duitse U-botenoorlog wordt op de route van Noord-Atlantische konvooien gelegd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-07-1942:
Maandag
- (NL) Herderlijke brief van het Nederlandse episcopaat over de deportatie van joden.
- (NL) Begin van de Ďfietsen-razziaí in alle gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.
- Mussolini keert van zijn verblijfplaats in Derna, van waaruit hij zijn intocht in Cairo had willen houden, terug.
- Hitler en Mussolini ontmoeten elkaar in de buurt van Rimini.
- Rommel tracht tevergeefs de Britse linies te forceren.
- Worosjilowgrad wordt door de Russen ontruimd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-07-1942:
Dinsdag
- (NL) Seyss-Inquart gelast de vordering allerlei metalen voorwerpen.
- Onderdelen van het 18e leger, onder Tomitoro Horii, rukken het binnenland van Nieuw Guinea binnen in de richting van Port Moresby.
- Admiraal Wilson Leahy wordt aangesteld als Chef van de Staf van Roosevelt.
- Generaal Auchinleck laat z'n troepen opnieuw het Afrikakorps aanvallen nabij Ruweisat ridge. De Tweede Slag om Ruweisat ridge mislukt eveneens.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-07-1942:
Woensdag
- (BelgiŽ) Eerste razzia's op Joden in Antwerpen en Brussel.
- Het vernietigingskamp Treblinka geopend. 
- Opstand in het getto van Warschau; 310.332 Joden worden naar de vernietigingskampen in Belzec en Treblinka gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-07-1942:
Donderdag
- Duitse eenheden (legergroep A) heroveren Rostow aan de Zee van Azow.
- Aanvang van de deportatie van joden uit het getto van Warschau.
- De Acht grondbeginselen voor het burgerlijk bestuur in het oosten door Bormann bekendgemaakt.
- Laval weet een compromis met betrekking tot de Duitse eisen jegens de joden te bereiken. Laval stemt toe in de deportatie van buitenlandse en staatsloze joden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-07-1942:
Vrijdag
- De Britse en Amerikaanse regering besluiten tot het vormen van een tweede front in Noord-Afrika (operatie Torch).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-07-1942:
Zaterdag
- (NL) Minister president Gerbrandy spoort via Radio Oranje aan tot hulp aan de joden.
- De Duitsers trekken bij Tsym-Lyanskaja over de Don.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-07-1942:
Zondag
- (NL) In alle kerken - behalve de Nederlands hervormde - wordt een protest tegen de jodenvervolging voorgelezen.
- (BelgiŽ) Een honderdtal Belgische communisten wordt aangehouden en naar Duitsland gevoerd.
- De Britse luchtmacht bombardeert Hamburg.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-07-1942:
Maandag
- Ondanks de mislukte aanvallen voordien (bij Ruweisat ridge), lanceren de geallieerden nog twee aanvallen die eveneens uitdraaien op een fiasco.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-07-1942:
Dinsdag
- De Britse luchtmacht bombardeert Hamburg voor de 2de maal.
- Verdediging van de Alamein-stelling door het Duits-Italiaanse tankleger
- EthiopiŽ sluit zich aan bij de Verenigde Naties.
- Ontstaan van de ZOB, een Poolse zionistische partizanenorganisatie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-07-1942:
Woensdag
- 'Legergroep B' en het 4e pantserleger stoten tot diep in de Kaukasus door.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-07-1942:
Donderdag
- In de  Baltische Zee brengt de Russische onderzeeboot SC-7 het Duitse schip Kathe tot zinken.
- In Het Kanaal brengen Britse vliegtuigen de Duitse mijnenveger M-4008 tot zinken.
- In de nacht wordt Birmingham (Engeland) door de Duitsers gebombardeerd.
- In de Middellandse Zee brengt de U-77 het Egyptische schip Fany tot zinken.
- In de Middellandse Zee brengt de U-375 de Egyptische schepen Amina en Ekbal tot zinken.
- Amerikaanse bommenwerpers bombarderen Tobruk (LibiŽ).
- In de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Pacific Pioneer door de U-132 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Cranford door de U-155 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Danmark door de U-130 tot zinken gebracht.
- In de Golf van Mexico brengt de U-166 het Amerikaanse schip Robert E. Lee tot zinken, maar later op de dag wordt de U-166 door de Amerikaanse onderzeebootjager PC-566 tot zinken gebracht.
- Nabij Truk (de Carolinen) wordt het Japanse schip San Clemente Maru door de Amerikaanse onderzeeboot USN Grenadier tot zinken gebracht.
- Japanse troepen bezetten de eilanden Aru, Kei en Tanimbar tussen Timor en Nieuw Guinea.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-07-1942:
Vrijdag
- Duitse troepen hebben over een lengte van ruim 200 km de rivier de Don overschreden.
- Het 8e Britse Leger is uitgeput. Generaal Auchinleck verklaart dat aanvallen voorlopig ten einde zijn en verkiest om z'n leger op sterkte te brengen. Dit is het einde van de eerste slag bij El Alamein.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

AUGUSTUS 1942

 

00-08-1942:
- (NL) In het hele land vindt een groot aantal razzia's op joden plaats.
- (NL) Joodse straatnamen worden vervangen.
- (NL) In augustus 1942 verlangt Sauckel, voor de maanden augustus en september, 40.000 Nederlandse arbeiders voor tewerkstelling in Duitsland (Holland-Aktion 2).
- In augustus 1942 wordt Hr.Ms. Tjerk Hiddes ingedeeld bij de Amerikaanse Zevende Vloot om escortediensten te verrichten in de Zuidwest-Pacific.
- In augustus 1942 verlegt admiraal DŲnitz het aanvalsgebied van de U-boten van de Noordamerikaanse wateren naar de konvooiroutes in het noordelijk en het middengedeelte van de Atlantische Oceaan.
- Arrestatie van 118 leden van de Schluze-Boysen/Harnack-Gruppe (door de Gestapo met Rote Kapelle aangeduid).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-08-1942:
Zaterdag
- Hitler geeft het 4e pantserleger het bevel naar Stalingrad te gaan, om de Duitse aanval aldaar te versnellen. Het 11e leger krijgt daarna het zelfde bevel.
- Birma verkrijgt van Japan onafhankelijkheid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-08-1942:
Zondag
- (NL) Razzia op katholieke joden als vergelding voor de kanselboodschap van 26 Juli.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-08-1942:
Maandag
- (NL) General Kommissar Schmidt zegt in een rede te Waubach (Limburg): "De Nederlandse joden zullen Nederland even arm verlaten als ze zijn binnengekomen".
- (BelgiŽ) De 10.000ste jood vertrekt vanuit de Mechelse Dossin-kazerne om in Duitsland te gaan werken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-08-1942:
Dinsdag
- (NL) In Nederland wordt een verbod van kracht tot het houden van duiven.
- (BelgiŽ) Eerste jodentransport uit BelgiŽ naar Auschwitz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-08-1942:
Woensdag
- (BelgiŽ) In Birkenau arriveert het eerste deportatietransport uit BelgiŽ.
- Duitse troepen overschrijden de Koebanrivier.
- De Duitsers veroveren Stawropol en Worosjilowsk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-08-1942:
Donderdag
- (NL) In Nederland komt de taptemelk op de bon.
- (NL) Grote razzia's in Nederland op Joden wegens het geen gehoor geven aan de oproep van 15 juli.
- (NL) Razzia op joden in Amsterdam-zuid.
- (NL) Koningin Wilhelmina houdt een toespraak voor het Amerikaanse Congres.
- (NL) De "PC 468" wordt te Florida, als Hr.Ms. Queen Wilhelmina, aan de Koninklijke Marine overgedragen. De overdracht geschiedt door President F.D. Roosevelt aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina tijdens haar bezoek aan Washington D.C., waarbij vele hoge autoriteiten aanwezig zijn. De Koningin maakt een uitgebreide rondgang over het schip, laat zich voorlichten en maakt diverse praatjes met de bemanning.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-08-1942:
Vrijdag
- (NL) Spoorwegaanslag in Rotterdam.
- (BelgiŽ) Alle Belgische joden tussen 16 en 30 jaar zullen naar Duitsland worden gebracht om daar te werk te worden gesteld.
- Amerikaanse Mariniers landen op Guadalcanal, Florida (Tulagi), Gavutu en Tanambogo van de Solomongroep.
- Het vliegtuig dat Willian Gott, luitenant-generaal van het Britse 8e leger, wordt neergeschoten en Gott komt om. Gott zou normaal Claude Auchinleck opvolgen als bevelhebber van het 8e Britse leger.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-08-1942:
Zaterdag
- Het oppercommando van de Wehrmacht heeft een krachtenberekening voor het Oostfront voor het jaar 1943 opgesteld. In totaal zullen -volgens deze berekeningen- Duitse strijdkrachten aan het Oostfront in de zomer van 1943 3.850.000 man tellen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-08-1942:
Zondag
- (NL) Opnieuw een razzia op joden in Amsterdam-zuid.
- De olievelden bij Maykop worden veroverd, Krasnodar wordt bezet.
- De Slag bij Savo Eiland; in 32 minuten verliest de Amerikaanse Marine drie zware kruisers (Astoria, Quincy en Vincennes) en de Australische Marine ťťn (Canberra).
- Gandhi en de leden van het comite Quit India gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-08-1942:
Maandag
- (NL) Begin van de evacuatie van Walcheren.
- Generaal sir H. Alexander wordt in plaats van generaal Auchinleck tot opperbevelhebber van het Midden-Oosten benoemd, generaal Montgomery wordt bevelhebber van het 8e leger in Noord-Afrika.
- Operatie Pedestal: Engelse poging om een ravitailleringkonvooi naar Malta te laten varen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-08-1942:
Dinsdag
- Het Duitse 6e Leger neemt Kalach (Rusland) in.
- Russische grond, lucht en maritieme troepen evacueren van Kuban (aan de Zwarte Zee), hierbij worden veel kleine Russische vaartuigen tot zinken gebracht of vernield.
- Adolf Hitler, Albert Speer en enige topindustriŽlen, hebben een bespreking om tot een oplossing voor het kolentekort (die de staal en wapenindustrie beÔnvloed) te komen.
- Mainz (Duitsland) wordt in de nacht door 154 Britse vliegtuigen aangevallen.
- Laval houdt, in Frankrijk, een toespraak met daar de tekst "Het uur van de bevrijding van Frankrijk is het uur dat Duitsland de oorlog wint".
- Le Havre (Frankrijk) wordt in de nacht aangevallen door 16 Britse bommenwerpers.
- Konvooi OG 88 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Gibraltar.
- De Italiaanse onderzeeboot zinkt, waarschijnlijk door een luchtaanval op deze datum.
- Tijdens Operatie Pedestal worden er 37 Spitfire's van het Britse vliegdekschip HMS Furious afgevlogen om Malta te versterken. HMS Furious keert daarna terug naar Gibraltar.
- Tijdens Operatie Pedestal wordt (in de Middellandse Zee) het Britse vliegdekschip Eagle door de U-73 tot zinken gebracht.
- Het Noorse schip Mirlo wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-130 tot zinken gebracht.
- Het Britse schip Vimeira wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-109 tot zinken gebracht.
- Vanaf Halifax (Canada) vertrekt konvooi SC 96 naar Liverpool (Engeland).
- De Japanners nemen Deniki (Nieuw Guinea) in.
- Generaal Sydney Rowell arriveert in Port Moresby (Nieuw Guinea) en neemt het commando over de Geallieerde strijdkrachten op zich.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-08-1942:
Woensdag
- Hitler bepaalt dat de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de Duitse volksgroepen in Denemarken, Noorwegen, BelgiŽ en Nederland berust bij Himmler.
- Eenheden van het Duitse 1e tankleger veroveren Elista in de Kalmukkensteppe.
- Besprekingen tussen Stalin, Churchill en Averell Harriman, speciale vertegenwoordiger van president Roosevelt, in Moskou. De Russen worden over operatie Torch (landing in Frans Noord-Afrika) ingelicht. Deze besprekingen duren tot 16-08-1943.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-08-1942:
Donderdag
- Bernard Montgomery nam, twee dagen eerder dan officieel voorzien, de leiding van het 8e Britse Leger. Hiermee vervangt hij Clause Auchinleck die niet meer in de gratie was bij Winston Churchill.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-08-1942:
Vrijdag
- Het Duitse 4e Pantserleger neemt Elista (KalmukkiŽ - Rusland) in.
- De Turkse en de Bulgaarse ambassadeur hebben een onderhoud met Hiler in zijn hoofdkwartier te Vinnitsa (OekraÔne - Rusland).
- De Russische onderzeeboot M-97 loopt, in de Baltische Zee, op een mijn en zinkt.
- In de nacht wordt Ipswich (Engeland) door Duitse bommenwerpers aangevallen.
- Operatie Pedestal: Het Britse schip Brisbane Star arriveert in Malta.
- Amerikaanse bommenwerpers bombarderen het vliegveld van Fuka (Egypte).
- Amerikaanse bommenwerpers bombarderen Tobroek (LibiŽ).
- Vanaf Freetown (Sierra Leone) vertrekt konvooi SL 119 naar Liverpool (Engeland).
- De U-598 brengt, in de Atlantische Oceaan de Britse schepen Michael Jebson en Empire Corporal tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Sylvia de Larrinaga door de Italiaanse onderzeeboot Giuliani tot zinken gebracht.
- In de Zuidelijke Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Arabistan door de Duitse raider Michel tot zinken gebracht.
- In de Pacific brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Seawolf het japanse schip Hachigen Maru tot zinken.
- De Amerikaanse onderzeeboot USS S-39 loopt bij het eiland Rossel (Nieuw Guinea) aan de grond en de bemanning verlaat de boot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-08-1942:
Zaterdag
- De eerste Nederlandse gijzelaars, 5 in getal, worden gefusilleerd.(de Ďvijf gijzelaars van Rotterdamí, die naar aanleiding van de spoorwegaanslag op 7 Augustus gevangen waren genomen)
- RAF groep No 8 (Pathfinder) wordt opgericht. Dit was een vliegtuigformatie binnen de Royal Air Force die tijdens de Tweede Wereldoorlog de geallieerde bommenwerpers voorafging en de doelen voor hen ging markeren.
- Arrestatie van 4.000 staatloze joden in Vichy-Frankrijk. Zij worden aan de Duitsers overgegeven
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-08-1942:
Zondag
- Churchill vertrekt, per vliegtuig, van Moskou, via Teheran, naar Egypte.
- In de Zwarte Zee evacueren de Russische kruiser Krasny Krym en de torpedobootjager Nezamozhnik troepen en voorraden van Novorossisk naar Batum.
- In de Baltische Zee wordt de Duitse mijnenveger R-106 door Russische vliegtuigen tot zinken gebracht.
- In Het Kanaal wordt de Duitse mijnenveger R-184 door Britse MTB's tot zinken gebracht en loopt de Duitse mijnenveger Sperrbrecher-60 op een mijn en wordt aan de grond gezet.
- Operatie Baritone; De Britse "Force H",met vliegdekschip Furious, vertrekt van Gibraltar om Malta met vliegtuigen te versterken.
- In de Middellandse Zee wordt het Palestijnse schip Daniel door de U-77 tot zinken gebracht.
- Amerikaanse bommenwerpers vallen Matruh (Egypte) aan.
- Op de Atlantische Oceaan worden door de U-507 de Braziliaanse schepen Baependy, Araraquara en Annibal Benevolo tot zinken gebracht en door de U-596 wordt het Zweedse schip Suecia tot zinken gebracht.
- Konvooi HX 203 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- Het Amerikaanse slagschip Alabama wordt in dienst gesteld.
- Een 916 man tellend detachement van Ichiki vertrekt, met 6 Japanse torpedobootjagers, vanaf Truk (De Carolinen) om Guadalcanal te gaan versterken.
- In de nacht brengen drie transportschepen, geŽscorteerd door de Japanse kruiser en twee torpedobootjagers, Japanse versterkingen aan land bij Buna (Nieuw Guinea).
- Het Japanse 41e Infanterieregiment arriveert in Rabaul op New Britain (Bismarck Archipel).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-08-1942:
Maandag
- Hr.Ms. Queen Wilhelmina wordt geplaatst onde Commander in Chief of the United States Fleet, en koerst op deze datum naar haar nieuwe basis te Key West. Hier komt zij onder operationeel control van de Commander in the Caribbean. Vanaf dat moment opereert de onderzeebootjager (patrouille-vaartuig, HV) regelmatig met Hr.Ms. Van Kinsbergen en Hr.Ms. Jan van Brakel.
- De Franse stad Rouen wordt het eerste Europese doelwit van Amerikaanse B-17 bommenwerpers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-08-1942:
Dinsdag
- De slag om de Kaukasus-passen begint.
- Aankomst van eerste jodentransport uit JoegoslaviŽ in Birkenau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-08-1942:
Woensdag
- De generaals Alexander en Montgomery worden belast met de leiding van de strijd in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
- De generaals Auchinleck en Ritchie worden gepensioneerd.
- Alan Brooke en Alexander bezoeken het 8e Leger en zijn verrast door de ommezwaai in het moreel nadat Montgommery het bevel overnam.
- Raid op Dieppe. Geallieerde strijdkrachten (4de en 6de brigade van de 2de Canadese divisie (o.l.v. generaal-majoor Roberts) + 1. 000 Britse soldaten en 50 Amerikaanse Rangers + tanks, zowel onder bescherming vanuit de lucht als van commando's aan beide zijden van Dieppe) voeren een rampzalige aanval uit op het strand van Dieppe (Frankrijk) er worden meer dan 1. 000 soldaten gedood en meer dan 2.000 moeten achtergelaten worden als krijgsgevangene.
- Generaal Paulus geeft het 6e leger het bevel de aanval op Stalingrad te beginnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-08-1942:
Donderdag
- De Duitsers bereiken de Wolga. Zeven dagen later staan ze aan de Terek (Kaukasus).
- Aankomst van luchtsteun op Guadalcanal (de gevechten hier duren tot 12 september).
- Otto Georg Thierack wordt, in de plaats van de op 29 januari 1941 gestorven Gurtner, de nieuwe rijksminister van justitie, Thirack wordt als president van het Volksgerichtshof, opgevolgd door Roland Freisler.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-08-1942:
Vrijdag
- Duitse Alpenjagers planten de vlag op het Elbroezgebergte in de Kaukasus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-08-1942:
Zaterdag
- BraziliŽ verklaart de oorlog aan Duitsland en ItaliŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22/25-08-1942:
Zaterdag / Dinsdag
- De Slag om de Oost-Salomon Eilanden. Een lucht- en zeeslag tussen Japanse en Amerikaanse marine ten oosten van de Solomoneilanden tussen eenheden van vliegdekschepen, die zonder beslissing eindigt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-08-1942:
Zondag
- Stalingrad wordt gebombardeerd door 600 Duitse vliegtuigen, hierbij vinden duizenden mensen de dood.
- Hitler stelt het begin van de aanval op Leningrad - met de van de Krim naar het noorden verplaatste strijdkrachten van het 11de leger (o.l.v. veldmaarschalk Von Manstein) - vast op 14 september (operatie Noorderlicht).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-08-1942:
Maandag
- Er vinden gevechten plaats in de buitenwijken van Stalingrad.
- In de Slag om de Oostelijke-Salomon Eilanden wordt het Japanse vliegdekschip Ryuju tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-08-1942:
Dinsdag
- Nieuwe arrestaties van joden in Midden-Frankrijk.
- De Duitsers trekken over de gehele linie de Don over.
- De Russen kondigen in Stalingrad de staat van beleg af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-08-1942:
Woensdag
- Russisch offensief aan het front bij Moskou.
- De Japanners landen op Nieuw-Guinea in de Milnebaai.
- Zeeslag om de Santa Cruzilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-08-1942:
Donderdag
- Russische vliegtuigen bombarderen Berlijn, Danzig en Stettin.
- Aanvang van een Russisch offensief van het Leningradfront (o.l.v.luitenant-generaal Goworow) en het Wolchowfront (o.l.v generaal Meresjkow). Het offensief wordt op 10 september door het Duitse 11de leger voorlopig tot staan gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-08-1942:
Vrijdag
- 'Gruppe Ruoff' dwingt Kotow's leger naar achteren en bereikt de Zwarte Zee bij Anapa.
- De Duitsers bereiken de Wolga ten noorden van Stalingrad.
- BraziliŽ verkaart Duitsland de oorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-08-1942:
Zaterdag
- De Duitsers dreigen alle Fransen van 18 tot 55 jaar voor de arbeidsinzet op te roepen. Laval protesteert bij Sauckel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-08-1942:
Zondag
- Luxemburg wordt geannexeerd door Duitsland.
- Het 1e pantserleger steekt de Terek over.
- Het Afrikakorps start de Slag bij Alam Halfa maar het offensief faalt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-08-1942:
Maandag
- De verzetsgroep Die Rote Kapelle wordt opgedoekt.
- De 24e pantserdivisie snijdt de spoorwegverbinding ten zuiden van Pitomnik af.
- De slag om Alam el Halfa begint.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

SEPTEMBER 1942

 

00-09-1942:
- (NL) In september 1942 vindt de tweede gijzelaarsactie tegen vroegere CPN-functionarissen en -leden plaats.
- In september 1942 nam Hr.Ms. Jacob van Heemskerck deel aan de operaties 'Stream' en 'Jane', die beide gericht waren op de verovering van Madagascar.
- In september 1942 beginnen de eerste koudwater-experimenten op gevangenen in Dachau.
- In september 1942 beginnen de Japanners met de aanleg van de beruchte Birmaspoorweg tussen Thanbynzayt (Birma) en Nong Pladuk (Siam).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-09-1942:
Dinsdag
- (BelgiŽ) In Duitsland bevinden zich 70.907 Belgische krijgsgevangenen waaronder 4.094 officieren.
- Landing van Duitse troepen vanuit de Krim op het schiereiland Taman.
- Het 6de Leger voert een stormloop uit op Stalingrad en dringen tot in de voorsteden binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-09-1942:
Woensdag
- De Duitsers ruimen het joodse getto in Warschau op. Ruim 50.000 joden zijn vergast of naar kampen gestuurd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-09-1942:
Donderdag
- De Duitsers bereiken de Wolga bij Sarepta.
- Het 4e pantserleger ontmoet het 6e leger bij Pitomnik.
- Nieuw-Zeelanders vallen aan bij Alam el Halfa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-09-1942:
Vrijdag
- Duitse torpedobootjagers leggen mijnen in de Kara Straat (Nabij Nova Zembla - Noordelijke IJszee).
- De Zweedse onderzeeboot Sjoborren zinkt, in de Baltische Zee, na een aanvaring.
- Russische vliegtuigen vallen Boedapest (Hongarije) aan.
- In de nacht wordt Bremen (Duitsland) door 251 Britse vliegtuigen aangevallen.
- Konvooi ON 127 vertrekt van LIverpool (Engeland) naar New York City (Amerika).
- Op weg van Piraeus (Griekenland) naar Tobruk (LibiŽ) wordt het Italiaanse schip Polluce en een ander Italiaans schip, door geallieerde vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Het Italiaanse schip Padenna wordt, in de Middellandse Zee, door de Britse onderzeeboor HMS Trasher tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-171 het Mexicaanse schip Amatlan tot zinken.
- De resterende troepen van het Japanse Kawaguchi detachement landen, in de nacht, op Guadalcanal (Solomon eilanden).
- In de Straat Bangka (tussen Sumatra en het eiland Bangka) loopt het Japanse schip Suki Maru op een mijn en zinkt.
- Nabij Honshu (Japan) brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Guardfish de Japanse schepen Tenyu Maru, Chita Maru en Kaimei Maru tot zinken.
- Nabij Honshu (Japan) brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Pompano het Japanse schip No. 27 Nanshin Maru tot zinken.
- Nabij Formosa wordt het Japanse schip Kashino door de Amerikaanse onderzeeboot USS Growler tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-09-1942:
Zaterdag
- (NL) De zilveren rijksdaalders, guldens, halve guldens, kwartjes en dubbeltjes en de bronzen halve stuivers worden uit de roulatie genomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-09-1942:
Zondag
- (NL) Taptemelk op de bon.
- Hr.Ms. Tjerk Hiddes vertrekt, in vlootverband, vanuit Kilindini naar Madagascar om deel te nemen aan de verovering daarvan.
- De in april 1942 via Zweden naar Londen uitgeweken conservatieve Deense politicus John Christmas Moller roept de Denen voor de BBC op tot openlijk verzet tegen de bezettingsmacht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-09-1942:
Maandag
- Als gevolg van het voorlezen, ook in de katholieke kerken, van het protest op 26 juli , worden de katholiek gedoopte Joden naar Westerbork afgevoerd.
- Het 51e korps van het 6e leger valt de Mamayev-Kurganheuvel en het centrum van Stalingrad aan.
- Linie bij Alam el Halfa gestabiliseerd.
- Japanse strijdkrachten trekken zich terug uit de Milne Baai.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-09-1942:
Dinsdag
- In de Zwarte Zee beginnen de Russische kruiser Krasny Krym en torpedobootjagers met het transport van versterkingen van Poti naar Tuapse (Rusland).
- In de nacht wordt Frankfurt (Duitsland) door 249 Britse vliegtuigen aangevallen.
- Dagbombardement van 12 Britse vliegtuigen op Cherbourg en Le Havre (Frankrijk).
- Suda Bay (Kreta) wordt door Amerikaanse B-24 bommenwerpers aangevallen.
- In de nacht wordt het eiland Tulagi (Solomon Eilanden) door de Japanse kruiser Sendai en acht torpedobootjagers beschoten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-09-1942:
Woensdag
- Alle in Batavia wonende vrouwen, kinderen en oude mannen van geallieerde nationaliteiten moeten zich melden voor opname in beschermde wijken.
- Duitsland beveelt de verplichte krijgsdienst in de Elzas en Lotharingen.
- Hitler ontslaat generaal List (bevelhebber van legergroep A, bij Stalingrad) vanwege kritiek op zijn oostfrontbeleid. Generaal Paul von Kleist wordt zijn vervanger.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-09-1942:
Donderdag
- Kempf's 48e pantserkorps valt aan.
- Duitse troepen veroveren Noworossijsk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-09-1942:
Vrijdag
- (NL) Gemengd gehuwde joden moeten zich melden voor registratie.
- Chuikow neemt het bevel over het 62e leger over.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-09-1942:
Zaterdag
- (BelgiŽ) Namens een aantal landen vraagt de Belgische ambassadeur in Rome samen met zijn Poolse collega aan de Paus de Duitse oorlogsmisdadigers te veroordelen.
- Begin van de slag bij Stalingrad. 
- Het passagiersschip Laconia, met 1.800 Italiaanse gevangenen en families van militairen aan boord, wordt door de U-156 tot zinken gebracht. De onderzeeŽr, die overlevenden probeert op te pikken, wordt aangevallen door een Amerikaanse bommenwerper. Admiraal DŲnitz beveelt de duikboot daarop de reddingsactie te stoppen. In de toekomst doen Duitse onderzeeŽrs na een aanval geen poging meer om overlevenden te redden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12/14-09-1942:
Zaterdag / Maandag
- De slag van de Bloody Ridge op Guadalcanal. 60.000 Japanners proberen Henderson Field te veroveren, maar ze worden teruggeworpen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-09-1942:
Zondag
- (NL) In de Atlantische Oceaan brengt de U-558 het Nederlandse schip Suriname, het Britse schip Empire Lugard en het Noorse schip Vilia tot zinken.
- In de Noordelijke IJszee brengt de U-589 het Russische schip Stalingrad tot zinken.
- In de Noordelijke IJszee brengt de U-408 het Britse schip Atheltemplar tot zinken en het Amerikaanse schip Oliver Ellsworth wordt door haar zo zwaar beschadigd dat zij later tot zinken wordt gebracht.
- In de Noordelijke IJszee worden het Russische schip Sukhona, het Amerikaanse schip Oregonian en de Britse schepen Empire Beaumont, Empire Stevenson, Africander en Macbeth door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- In de Noordelijke IJszee wordt het Amerikaanse schip John Penn zwaar beschadigd door Duitse vliegtuigen, het wordt later door de eigen bemanning tot zinken gebracht.
- Konvooi QP 14 vertrekt van Archangelsk (Rusland).
- De Russische veldmaarschalken Georgi Zhukov en Alexander Vasilevsky beginnen met de planning van Operatie Uranus, de Russische tegenaanval bij Stalingrad.
- Generaal Vasili Chuikov verhuist het hoofdkwartier van het Russische 62e Leger, van Mamayev Kurgan naar de Tsaritsyn bunker in Stalingrad (Rusland).
- In de nacht wordt Bremen (Duitsland) door 446 Britse vliegtuigen aangevallen.
- Generaal Dwight D. Eisenhower neemt het commando op de planning van Operatie Torch op zich.
- De Britten en de Amerikanen bombarderen, in de nacht, Tobruk en Benghazi (LibiŽ).
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-515 het Panamese schip Nimba en het Britse schip Ocean Vanguard tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Zweedse schip Lima door de U-506 tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Stone Street door de U-594 tot zinken gebracht.
- Konvooi HX 207 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-09-1942:
Maandag
- De Duitsers veroveren Tsaritsyn.
- De luftwaffe gooit mijnen in de Wolga.
- De 13e jagerdivisie wordt de Wolga overgezet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-09-1942:
Dinsdag
- (NL) Joodse studenten worden uitgesloten van onderwijs.
- Gevechten in het belangrijkste spoorwegstation van Stalingrad.
- Aanval (in de Solomon-archipel) van de gecombineerde Japanse onderzeeers en kruisers op een Amerikaanse vlooteenheid; het vliegdekschip Wasp wordt, door de Japanse onderzeeboot 'I-19', tot zinken gebracht en ook het slagschip North Carolina en 1 torpedobootjager worden getorpedeerd.
- Japanse landingen op Salomonseilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-09-1942:
Woensdag
- (NL) Eerste uitgifte van zogenaamde 'vrijstellingsstempels' aan joden. Deze stempels zouden de betreffende personen vrijstellen van deportatie. In de praktijk boden ze echter slechts een beperkte tijd bescherming.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-09-1942:
Donderdag
- Het Japanse offensief in de richting van Port Morseby wordt tot staan gebracht bij Ioribawa op de Owen Stanley Bergrug in Nieuw-Guinea.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-09-1942:
Vrijdag
Het Amerikaanse schip Kentucky wordt door Duitse vliegtuigen, in de Noordelijke IJszee, tot zinken gebracht.
- In de Noordelijke IJszee wordt het Panamese schip Troubadour aan  de grond gezet nadat het, door Duitse vliegtuigen, zwaar was beschadigd.
- De Russische onderzeeboot K-2 loopt in de Noordelijke IJszee op een mijn en zinkt.
- Het Britse schip Fernwood wordt te Dartmouth (Engeland) door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Van Liverpool (Engeland) vertrekt konvooi ON 131 naar New York City (Amerika).
- De U-455 legt mijnen nabij Charleston, South Carolina (Amerika).
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-380 het Noorse schip Olaf Fostenes tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-175 het Canadese schip Norfolk tot zinken.
- Het Amerikaanse 7e Mariniers Regiment arriveert, met extra voertuigen, materieel en voorraden, op Guadalcanal (Solomon Eilanden) hierdoor worden de rantsoenen van de Amerikaanse troepen weer op het normale peil gebracht.
- De Britse 29e Infanterie Brigade landt te Tamatave (Madagascar).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-09-1942:
Zaterdag
- In de nacht vallen 89 Britse vliegtuigen Munchen (Duitsland) en 118 Britse vliegtuigen Saarbrucken aan.
- Konvooi ON 132 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar New York City (Amerika).
- Konvooi OS 41 vertrekt van Liverpool (Engeland).
- Amerikaanse B-24 bommenwerpers vallen, in Griekenland, de Griekse scheepvaart en haveninstallaties aan.
- Britse vliegtuigen vallen Catania en Licata (SiciliŽ - ItaliŽ) aan.
- Konvooi HG 89 vertrekt van Gibraltar naar Liverpool (Engeland).
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Alouette door de U-552 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het amerikaanse schip Wichita door de U-516 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Spaanse schip Monte Gorbea door de U-512 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Quebec door de U-156 tot zinken gebracht.
- Konvooi SC 102 vertrekt van New York City (Amerika) naar Liverpool (Engeland).
- Vanuit Halifax (Canada) vertrekt konvooi SC 101 naar Liverpool (Engeland).
- Nabij het eiland Bougainville (Solomon Eilanden) wordt het Japanse schip Shirogane Maru door de Amerikaanse onderzeeboot USS Amberjack tot zinken gebracht.
- Het troepenkonvooi WS 21B arriveert in Bombay (India).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-09-1942:
Zondag
- In de Noordelijke IJszee wordt de Britse mijnenveger HMS Leda door de U-435 tot zinken gebracht.
- In de Noordelijke IJszee wordt het Amerikaanse schip Silver Sword door de U-255 tot zinken gebracht.
- In de Noordelijke IJszee wordt de Britse torpedobootjager HMS Somali door de U-703 tot zinken gebracht.
- De voormalig president van Letland, Karlis Ulmanis, overlijdt in Russische gevangenschap.
- Duitse troepen nemen Terek (Rusland) in.
- In Groot-BrittanniŽ stellen de geallieerde planners de datum voor Operatie Torch (de invasie van Frans Noord-Afrika) op 8 november.
- De Duitse mijnenveger M-4448 loopt, in de Golf van Biskaje, op een mijn en zinkt.
- Op de Atlantische Oceaan worden de Britse schepen Empire Hartlebeeste (door de U-596) en Reedpool (door de U-515) tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-09-1942:
Maandag
- Konvooi PQ 18 arriveert in Archangelsk (Rusland).
- In Stalingrad (Rusland) worden de overgebleven vrouwen en kinderen geŽvacueerd.
- In de Baltische Zee loopt de U-446 op een mijn en zinkt.
- In de Middellandse Zee worden door de Britse onderzeeboot HMS Unruffled de Italiaanse schepen Aquila en Cape Corso tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-175 het Joegoslavische schip Predsednik Kopajtic tot zinken.
- In Amerika maakt de Boeing XB-29 zijn eerste vlucht.
- Nabij Truk (Carolinen) brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Trout het Japanse schip Koei Maru tot zinken.
- De Australische 16e Infanterie Brigade arriveert in Port Moresby (Nieuw Guinea).
- In de Oost Chinese Zee, nabij China, brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Grouper het Japanse schip Tone Maru tot zinken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-09-1942:
Dinsdag
- De Duitsers dringen tot in het centrum van Stalingrad door.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-09-1942:
Woensdag
- Begin van het Russisch tegenoffensief ten noordoosten van Stalingrad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-09-1942:
Donderdag
- (NL) In Nederland het begin van de Koenraad (fictief figuur, echte Hollandse jongen. Koenraad zegt 'meld u aan voor de arbeidsdienst') van de Arbeidsdienst-campagne.
- Generaal Franz Halder, chef van de generale staf van de Wehrmacht, wordt door Hitler ontslagen en vervangen door generaal Kurt Zeitzler.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-09-1942:
Vrijdag
- De Royal Air Force voert, op geringe hoogte, een aanval uit op het hoofdkwartier van de Gestapo in Oslo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-09-1942:
Zaterdag
- AustraliŽrs voeren een tegenaanval uit op de Imita Bergrug in Nieuw-Guinea.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-09-1942:
Zondag
- (BelgiŽ) 19 Brusselse gemeenten worden samengevoegd tot een nieuw juridische agglomeraat Groot-Brussel waarvan J. Grauls burgemeester werd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-09-1942:
Maandag
- Het Stalingrad-Front krijgt de nieuwe naam Don-Front en Rokossowsky wordt de nieuwe bevelhebber.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-09-1942:
Dinsdag
- Hitler houdt een rede voor de bevelhebbers van het oppercommando West over de voltooiing van de Attlantikwall.
- Laatste Duitse offensief in Stalingrad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-09-1942:
Woensdag
- Speech van Adolf Hitler: De Britse leiders zijn idioten op militair gebied.
- Duitsland en Turkije tekenen een nieuw economisch akkoord.
- Luftwaffe ace Hans-Joachim Marseille komt, nabij Sidi Abdel Rahman (Egypte), om als hij, door een motorstoring, uit zijn Me-109 moet springen.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-516 het Britse schip Alipore tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-506 het Britse schip Siam II tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-125 de Britse schepen Empire Avocet en Kumsang tot zinken.
- Amerikaanse vliegtuigen vallen de eilanden Kiska en Attu (Aleoeten) aan.
- De Amerikaanse admiraal Nimitz arriveert met een B-17, voor een eendaagse inspectie, op Guadalcanal (Solomon Eilanden).
- Akyab (Birma) wordt door Britse vliegtuigen aangevallen.
- Nabij Madagaskar wordt door de Britse torpedobootjager HMS Nizam een Vichy Frans schip tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

OKTOBER 1942

 

00-10-1942:
- (begin oktober) Begin van het inrichten van de vrouwenkampen de (z.g. Beschermde wijken) in onder andere Batavia, Malang, Sermarang en Bandung.
- (BelgiŽ) Overlijden van Staf de Clercq. H.Elias volgt hem als leider van het VNV op.
- Moskou en Stalingrad worden belegerd, Stalingrad houdt stand. De Duitsers worden omsingeld en geven zich in 1943 over.
- (tweede helft van oktober) Slag bij Guadalcanal.
- De Duitse gezant in Denemarken wordt door de SS-Gruppenfuhrer Werner Best als Reichsbevollmachtigter vervangen.
- Oprichting van de 1e SS-Baubrigade van gevangenen in het KL-Sachsenhausen, een soort mobiele brigade, bestaande uit honderden gevangenen, die bij opruimingswerkzaamheden na bombardementen werd ingezet. Er zijn 6 SS-Baubrigaden en 8 SS-Eisenbahnbrigaden bekend.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-10-1942:
Donderdag
- (NL) Op de Atlantische Oceaan wordt het Nederlandse schip Achilles door de U-202 tot zinken gebracht.
- In de Zwarte Zee wordt het Duitse schip Salzburg door de Russische onderzeeboot M-118 tot zinken gebracht. Na deze actie werd de M-118 door de Roemeense kanonneerboot Ghigulescu tot zinken gebracht.
- In Berlijn (Duitsland) heeft Erwin Rommel een ontmoeting met Adolf Hitler.
- In de nacht worden de Duitse steden Flensburg (met 27 vliegtuigen), Lubeck (met 25 vliegtuigen) en Wismar (met 78 vliegtuigen) door de Britten gebombardeerd.
- De Italiaanse blokkadebreker Pietro Orseolo vertrekt van Bordeaux (Frankrijk) naar het Verre Oosten.
- Vanuit Trapani (ItaliŽ) vertrekt een Italiaans konvooi, met twee schepen, naar Tripoli (LibiŽ).
- Het Britse schip Empire Tennyson wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-175 tot zinken gebracht.
- Konvooi HX 210 vertrekt van New York (Amerika) naar Liverpool (Engeland).
- Het eerste Amerikaanse straalvliegtuig, de Bell XP-59, maakt een testvlucht.
- Een gecombineerde Japanse vloot vertrekt van Truk (Carolinen) om de Japanse aanval op Guadalcanal te ondersteunen.
- Generaal Herring arriveert in Port Moresby (Nieuw Guinea) om het commando over de troepen in Nieuw Guinea op zich te nemen.
- Nabij Honshu (Japan) worden de Japanse schepen Yomei Maru (door de Amerikaanse onderzeeboot USS Kingfish) en Tosei Maru (door de Amerikaanse onderzeeboot USS Nautilus) tot zinken gebracht.
- In de Oost Chinese Zee wordt het Japanse schip Lisbon Maru, met 800 Japanse militairen en 1.800 krijgsgevangenen aan boord, door de Amerikaanse onderzeeboot USS Grouper getorpedeerd.
- Wendell Willkie arriveert, als persoonlijk afgezant van president Roosevelt, in Chungking (China) voor een onderhoud met Chiang Kai-Shek.
- In de Indische Oceaan wordt het Panamese schip Camila door de Japanse onderzeeboot I-166 tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-10-1942:
Vrijdag
- In de nacht wordt Yalta (Rusland) door de Russische torpedobootjagers Boiki en Soobrazitelny beschoten.
- In de nacht wordt Krefeld (Duitsland) door 188 Britse vliegtuigen aangevallen.
- De Amerikaanse 8th Air Force valt, met 30 bommenwerpers, Meaulte (Frankrijk) aan.
- Vanaf Bordeaux (Frankrijk) vertrekken de Duitse blokkadebrekers Belgrano en Spichern naar het Verre Oosten.
- Het Britse schip Lord Stonehaven wordt, in Het Kanaal, door Duitse S-Boten tot zinken gebracht.
- Konvooi ON 135 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar New York City (Amerika).
- In De Golf van Biskaje beschadigen Britse vliegtuigen de Duitse blokkadebreker Belgrano waardoor deze naar Spanje uitwijkt.
- Een "As" konvooi (met 2 schepen) vertrekt van Tobroek (LibiŽ) naar Piraeus (Griekenland), maar het Italiaanse schip Rondine wordt door geallieerde vliegtuigen beschadigd en keert terug naar Tobroek.
- Italiaanse oorlogsschepen leggen mijnen ten westen van SiciliŽ en bij Cape Bon.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-175 het Panamese schip Aneroid tot zinken.
- Het Amerikaanse schip Aloca Transport wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-201 tot zinken gebracht.
- Nabij Frans Guyana brengt een Amerikaanse bommenwerper de U-512 tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan zinkt de Britse kruiser HMS Curacoa, na een ongelukkige aanvaring met het Britse passagiersschip Queen Mary.
- Amerikaanse mariniers (USMC 5th Defense Battalion) bezetten het atol Funafuti (Ellice Islands - Tuvalu).
- Te Rabaul (New Britain - Bismarck Archipel) wordt de Japanse kruiser Tenryu, door Amerikaanse bommenwerpers, beschadigd.
- In de Oost-Chinese Zee zinkt het Japanse schip Lisbon Maru, op 1 oktober (gisteren) door de Amerikaanse onderzeeboot Grouper getorpedeerd. 1.800 geallieerde krijgsgevangenen komen hierbij om.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02/03-10-1942:
Vrijdag / Zaterdag
- (NL) Geheel in tegenspraak met eerder gedane beloften worden 5.000 Joodse mannen uit de Nederlandse werkkampen weggevoerd en samen met hun vrouwen en kinderen (in totaal 14.000 personen) via Westerbork naar Opper-SileziŽ gedeporteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-10-1942:
Zaterdag
- (BelgiŽ) Amerikaanse vliegende forten bombarderen wapenfabrieken te Luik.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-10-1942:
Zondag
- In de Zwarte Zee leggen Russische onderzeeboten mijnen nabij Feodosia, Yalta, en Akhtopol.
- Het troepenkonvooi WS 23, normaal vanaf de Clyde, vertrekt vanuit Belfast (Noord-Ierland) naar Suez (Egypte) en Bombay (India).
- Het Italiaanse schip Sestriere vertrekt, met een escorte van 4 Italiaanse torpedobootjagers, van Brindisi (ItaliŽ) naar Benghazi (LibiŽ).
- In de Atlantische Oceaan loopt het Britse schip Athelbrae op en mijn en zinkt.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-175 het Amerikaanse schip Caribstar tot zinken.
- In de Stille Oceaan, nabij Oregon (Amerika), wordt het Amerikaanse schip Camden, door de Japanse onderzeeboot I-25, getorpedeerd, de bemanning verlaat het schip dat later zinkt.
- Nabij Honshu (Japan) wordt het Japanse schip Setsuyo Maru, door de Amerikaanse onderzeeboot USS Greenling, tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-10-1942:
Maandag
- Verordening van Himmler tot deportatie van alle joodse KL-Haftlinge naar de vernietigingskampen Auschwitz en Majdanek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-10-1942:
Dinsdag
- (BelgiŽ) De arbeidsdienst in Belgie of Duitsland wordt verplicht voor alle Belgische werknemers van 18 tot 50 jaar en voor vrouwen tussen 21 en 35 jaar. Op 6 maart was het principe van de verplichte arbeid in Belgie voor werklozen reeds ingevoerd. De 48 urenweek wordt als een minimum beschouwd.
- Een bevel van 'legergroep B' stelt duidelijk, dat Stalingrad de hoogste prioriteit heeft.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-10-1942:
Woensdag
Op deze datum vertrekt Hr.Ms. Queen Wilhelmina met een konvooi naar CuraÁao, en zij blijft voorlopig konvooidiensten doen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-10-1942:
Donderdag
- (NL) Geruchten over evacuatie van Den Haag en de kuststreek zaaien paniek onder de aldaar wonenden. In november vindt de evacuatie ban de bewoners uit de kustgebieden plaats.
- (BelgiŽ) De christen-democraat Delfosse wordt opgenomen in de regering in Londen.
- Roosevelt richt zich in een radio-uitzending tot de Fransen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-10-1942:
Vrijdag
- Eenheid van bevelvoering in het Rode Leger doorgevoerd door politieke commissarissen als officieren aan te stellen en zo ondergeschikt te maken aan de militaire commandanten.
- Het presidium van de Opperste Sovjet der USSR staat de oude rang- en onderscheidingstekens voor politieke werkers weer toe.
- Aanvang van de bombardementen op de havens van Napels en Savona, die van strategisch belang zij omdat hieruit de As-troepen in Noord-Afrika worden bevoorraad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-10-1942:
Zaterdag
- Bij een Duitse luchtaanval op Chopi (Zwarte Zee) worden de Russische kruiser Komintern, die al zwaar beschadigd was, en de schepen Balaklava, Kamishi en Lepse tot zinken gebracht.
- In de Zwarte Zee brengt de Russische onderzeeboot SC-216 het Roemeense schip Carpati tot zinken.
- De Britse onderzeeboot Unison brengt, in de Middellandse Zee, het Italiaanse schip Enrichetta tot zinken.
- Amerikaanse bommenwerpers vallen Benghazi (LibiŽ) aan.
- Het Britse schip Duchess of Atholl wordt, in de Atlantische Oceaan, door de U-178 tot zinken gebracht.
- De Amerikaanse regering maakt bekend dat Italiaanse burgers niet langer als vijandelijke vreemdelingen worden gezien.
- Het Japanse schip Kamoi Maru wordt, nabij het eiland Bougainville (Solomon Eilanden), door de Amerikaanse onderzeeboot Wahoo tot zinken gebracht.
- Nabij Balikpapan (Borneo) wordt het Japanse schip Shigure Maru door de Amerikaanse onderzeeboot Seadrogon tot zinken gebracht.
- De Duitse raider Thor arriveert in Yokohama (Japan).
- In India wordt de verjaardag van Gandi gevierd met stakingen en anti-Britse demonstraties.
- In de Indische Oceaan wordt het Britse schip Orcades door de U-172 tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-10-1942:
Zondag
- Hr.Ms. Gerard Callenburg wordt, bij de Duitse Marine, in dienst gesteld als "ZH 1".
- Hr.Ms. Van Galen vertrekt, samen met Hr.Ms. Jacob van Heemskerck en Hr.Ms. Tjerk Hiddes, van Kilindini naar Fremantle, daar zij, tijdelijk, werden uitgeleend aan het Australisch eskader.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11/13-10-1942:
Zondag / Dinsdag
- De Slag om Kaap Esperance bij Guadalcanal; Een Amerikaans eskader brengt de Japanse kruiser Furutuka tot zinken, de kruisers Aoba en Kinuga-sa worden beschadigd. De Amerikaanse verliezen zijn beperkt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-10-1942:
Maandag
- (NL) De kanonneerboot Hr.Ms. Brinio wordt door de Duitse bezetter gelicht en gesloopt (zie 14-05-1940).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-10-1942:
Dinsdag
- In de Noordelijke IJszee leggen Duitse torpedobootjagers mijnen nabij Kanin Nos (Rusland).
- In de nacht worden de Duitse posities bij Sarygol en Kiik-Atlama (OekraÔne - Rusland), door de Russische torpedobootjager Nezamozhnik en het patrouillevaartuig Shkval, beschoten.
- In de nacht vallen de Britten, met 288 vliegtuigen, Kiel (Duitsland) aan.
- In de Golf van Biskaje, nabij La Rochelle, wordt de Britse onderzeeboot Unique door Duitse anti-onderzeeboot vaartuigen tot zinken gebracht.
- De Britse onderzeeboot Utmost brengt, in de Middellandse Zee, het Duitse schip Languste tot zinken.
- De Britse onderzeeboot Unruffled brengt, in de Middellandse Zee, het Italiaanse schip Loreto tot zinken.
- Italiaanse torpedobootjagers leggen een mijnenveld nabij Cape Bon (TunesiŽ).
- De U-221 brengt, op de Atlantische Oceaan, de Noorse schepen Fagersten en Senta plus het Britse schip Ashworth tot zinken.
- Een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-7, maakt een verkenningsvlucht boven Espiritu Santo (Nieuwe Hebriden - Vanuatu).
- Het Amerikaanse 164e infanterieregiment arriveert op Guadalcanal (Solomoneilanden).
- Het Britse schip Empire Nomad wordt, op de Indische Oceaan, door de U-159 tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13/15-10-1942:
Dinsdag / Donderdag
- Oppervlakte-bombardement van Henderson-Field.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-10-1942:
Woensdag
- (NL) Overval op distributiekantoor in Joure.
- De AustraliŽrs stuiten op de Kokoda-route op heftige tegenstand.
- De Filippijnen krijgen de door Japan toegezegde onafhankelijkheid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-10-1942:
Donderdag
- Het 6e leger bereikt de Wolga en begint het 62e leger te vernietigen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-10-1942:
Vrijdag
- (NL) Na de fusillade van 15 augustus worden opnieuw Nederlandse gijzelaars geŽxecuteerd, ditmaal worden, bij Woudenberg, 15 gijzelaars neergeschoten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-10-1942:
Zaterdag
- De Russische 138e jagerdivisie steekt de Wolga over en begint een tegenaanval.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-10-1942:
Zondag
- Hitler vaardigt het Kommando-Befehl uit: geallieerden die deelnemen aan speciale opdrachten (commando-operaties) moeten na hun gevangenneming worden doodgeschoten.
- Vice-admiraal Robert Ghormley, commandant Zuid-Pacific, wordt vervangen door vice-admiraal William Halsey.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-10-1942:
Maandag
- Gibraltar wordt, in de nacht, door Italiaanse P-108 bommenwerpers, aangevallen.
- De Britse onderzeeboot HMS Unbending brengt, in de Middellandse Zee, de Italiaanse torpedobootjager Da Verazzano plus het Italiaanse schip Beppe tot zinken.
- In de Middellandse Zee wordt de Italiaanse sleepboot Pomo, door de Britse onderzeeboot HMS Thrasher, tot zinken gebracht.
- Het Britse schip Scalaria wordt in de Rode Zee, door "As-vliegtuigen", tot zinken gebracht.
- Tobruk (LibiŽ) wordt door Amerikaanse bommenwerpers aangevallen.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Rothley, door de U-332, tot zinken gebracht.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Steel Navigator, door de U-610, tot zinken gebracht.
- In de Stille Oceaan zinkt de Amerikaanse torpedobootjager USS O'Brien. Zij werd, op 15 september, door een torpedo beschadigd en was nu onderweg naar Amerika om de schade te laten herstellen.
- Een Japans vliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-19, maakt een verkenningsvlucht boven Noumea (Nieuw-CaledoniŽ).
- Ten noorden van Guadalcanal (Solomon Eilanden) beschadigen Amerikaanse vliegtuigen de Japanse torpedobootjager Uranami.
- De Amerikaanse onderzeeboot USS Grampus zet, op het eiland Choiseul (Solomon Eilanden), Australische kustwachters aan land.
- De Zuid-Afrikaanse 22e Infanterie Brigade neemt, nabij Ivato (Madagascar), 800 man Vichi troepen gevangen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-10-1942:
Dinsdag
- Russische oorlogsschepen beginnen met het transporteren van de 8e, 9e en 10e Guards Rifle Brigades van Poti naar Tuapse (Rusland - Zwarte Zee).
- In de nacht wordt Gibraltar door Italiaanse P-108 bommenwerpers aangevallen.
- In de Middellandse Zee brengt de Britse onderzeeboot HMS Safari het Italiaanse schip Titania tot zinken.
- In de Middellandse Zee brengt de Britse onderzeeboot HMS Thrasher het Italiaanse schip Lero tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan wordt de U-216 door een Britse bommenwerper (Liberator) tot zinken gebracht.
- Nabij de Solomon Eilanden wordt de Amerikaanse kruiser USS Chester door de Japanse onderzeeboot I-176 beschadigd.
- Het Japanse schip Nanshin Maru wordt, nabij Borneo, door de Amerikaanse onderzeeboot USS Tautog tot zinken gebracht.
- In de Thaise Golf, nabij Bangkok, worden, door de Amerikaanse onderzeeboot USS Gar, mijnen gelegd.
- Nabij Honshu (Japan) brengt, de Amerikaanse onderzeeboot, USS Drum het Japanse schip Ryunan Maru tot zinken.
- In de Oost Chinese Zee brengt, de Amerikaanse onderzeeboot, USS Finback de Japanse schepen Africa Maru en Yamafji Maru tot zinken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-10-1942:
Woensdag
- Ontwerp van Churchill voor een Verenigd Europa (Pruisen gedemilitariseerd).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-10-1942:
Donderdag
- (BelgiŽ) Staf De Clercq overlijdt. Hij wordt opgevolgd door Hendrik Elias.
- Groot-BrittanniŽ bombardeert de industriegebieden rond Milaan, Turijn en Genua in ItaliŽ.
- De tweede slag om El Alamein start. 21.40u Aanvang van het Britse offensief Lightfoot bij El Alamein. Operatie Lightfoot is de eerste van vijf fasen in dit offensief.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-10-1942:
Vrijdag
- Het leger van generaal Bernard Montgomery breekt door bij El Alamein. Het Duits-Italiaanse tankleger wordt in het defensief gedrongen. De geallieerden maken tot 12 mei 1943 in Noord-Afrika in totaal 335 000 Duitsers krijgsgevangen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23/25-10-1942:
Vrijdag / Zondag
- Veldslag op Guadalcanal.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-10-1942:
Zaterdag
- (BelgiŽ) Het verzet pleegt een aanslag op Jozef Podevijn, hoofd van de Fabriekswacht, hij overlijdt 2 dagen later aan zijn verwondingen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-10-1942:
Zondag
- (NL) Hr.Ms. Jacob van Heemskerck, Hr.Ms. Van Galen en Hr.Ms. Tjerk Hiddes komen aan te Fremantle en zij komen onder commando van de Allied Naval Forces 'Western Australia' en werden ingezet voor konvooidiensten in de Australische wateren.
- (NL) Hr.Ms. Isaac Sweers komt te Gibraltar aan en wordt ingedeeld bij "Force H" voor deelname aan "operatie Torch", de geallieerde landing in Noord-Afrika.
- Het El Alamein-offensief neemt toe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-10-1942:
Maandag
- (BelgiŽ) Jozef Podevijn overlijdt aan zijn verwondingen (zie 24-10-1942).
- (BelgiŽ) Kardinaal Van Roey protesteert tegen gedwongen arbeid van Belgen in Duitsland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26/27-10-1942:
Maandag / Dinsdag
- Slag om de Santa Cruz Eilanden; Aan het eskader van admiraal Kinkaid wordt zware schade toegebracht. Het Amerikaanse vliegdekschip Hornet en de destroyer Porter worden tot zinken gebracht en het vliegkampschip Enterprise wordt beschadigd, de Japanse kruiser Yoera wordt tot zinken gebracht en het vliegkampschip Sbokakoe wordt zeer zwaar beschadigd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-10-1942:
Dinsdag
- Het 8e leger hergroepeert voor de uitbraak uit El Alamein.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-10-1942:
Woensdag
- (NL) Hr.Ms. Van Kinsbergen vertrekt, na afronding van het onderhoudsprogramma (aanvang eind april / begin mei 1942), uit Norfolk naar de West. Tijdens de reis wordt een snelle marinetanker geŽscorteerd via San Juan naar Aruba, waarna zij op 04-01-1942 te Willemstad (CuraÁao) afmeert.
- Het eerste vernietigingstransport uit Theresienstadt arriveert in Birkenau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-10-1942:
Donderdag
- Het Russische Zuidwest-Front wordt vastgelegd tussen Woronezj en de Don-Fronten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-10-1942:
Vrijdag
- De AustraliŽrs bij El Alamein gaan opnieuw in de aanval.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-10-1942:
Zaterdag
- Aankomst van Hr.Ms. Sumatra te Portsmouth.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG