DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

AUGUSTUS 1942

TERUG

 

00-08-1942:
- (NL) In het hele land vindt een groot aantal razzia's op joden plaats.
- (NL) Joodse straatnamen worden vervangen.
- (NL) In augustus 1942 verlangt Sauckel, voor de maanden augustus en september, 40.000 Nederlandse arbeiders voor tewerkstelling in Duitsland (Holland-Aktion 2).
- In augustus 1942 wordt Hr.Ms. Tjerk Hiddes ingedeeld bij de Amerikaanse Zevende Vloot om escortediensten te verrichten in de Zuidwest-Pacific.
- In augustus 1942 verlegt admiraal DŲnitz het aanvalsgebied van de U-boten van de Noordamerikaanse wateren naar de konvooiroutes in het noordelijk en het middengedeelte van de Atlantische Oceaan.
- Arrestatie van 118 leden van de Schluze-Boysen/Harnack-Gruppe (door de Gestapo met Rote Kapelle aangeduid).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-08-1942:
Zaterdag
- Hitler geeft het 4e pantserleger het bevel naar Stalingrad te gaan, om de Duitse aanval aldaar te versnellen. Het 11e leger krijgt daarna het zelfde bevel.
- Birma verkrijgt van Japan onafhankelijkheid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-08-1942:
Zondag
- (NL) Razzia op katholieke joden als vergelding voor de kanselboodschap van 26 Juli.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-08-1942:
Maandag
- (NL) General Kommissar Schmidt zegt in een rede te Waubach (Limburg): "De Nederlandse joden zullen Nederland even arm verlaten als ze zijn binnengekomen".
- (BelgiŽ) De 10.000ste jood vertrekt vanuit de Mechelse Dossin-kazerne om in Duitsland te gaan werken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-08-1942:
Dinsdag
- (NL) In Nederland wordt een verbod van kracht tot het houden van duiven.
- (BelgiŽ) Eerste jodentransport uit BelgiŽ naar Auschwitz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-08-1942:
Woensdag
- (BelgiŽ) In Birkenau arriveert het eerste deportatietransport uit BelgiŽ.
- Duitse troepen overschrijden de Koebanrivier.
- De Duitsers veroveren Stawropol en Worosjilowsk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-08-1942:
Donderdag
- (NL) In Nederland komt de taptemelk op de bon.
- (NL) Grote razzia's in Nederland op Joden wegens het geen gehoor geven aan de oproep van 15 juli.
- (NL) Razzia op joden in Amsterdam-zuid.
- (NL) Koningin Wilhelmina houdt een toespraak voor het Amerikaanse Congres.
- (NL) De "PC 468" wordt te Florida, als Hr.Ms. Queen Wilhelmina, aan de Koninklijke Marine overgedragen. De overdracht geschiedt door President F.D. Roosevelt aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina tijdens haar bezoek aan Washington D.C., waarbij vele hoge autoriteiten aanwezig zijn. De Koningin maakt een uitgebreide rondgang over het schip, laat zich voorlichten en maakt diverse praatjes met de bemanning.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-08-1942:
Vrijdag
- (NL) Spoorwegaanslag in Rotterdam.
- (BelgiŽ) Alle Belgische joden tussen 16 en 30 jaar zullen naar Duitsland worden gebracht om daar te werk te worden gesteld.
- Amerikaanse Mariniers landen op Guadalcanal, Florida (Tulagi), Gavutu en Tanambogo van de Solomongroep.
- Het vliegtuig dat Willian Gott, luitenant-generaal van het Britse 8e leger, wordt neergeschoten en Gott komt om. Gott zou normaal Claude Auchinleck opvolgen als bevelhebber van het 8e Britse leger.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-08-1942:
Zaterdag
- Het oppercommando van de Wehrmacht heeft een krachtenberekening voor het Oostfront voor het jaar 1943 opgesteld. In totaal zullen -volgens deze berekeningen- Duitse strijdkrachten aan het Oostfront in de zomer van 1943 3.850.000 man tellen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-08-1942:
Zondag
- (NL) Opnieuw een razzia op joden in Amsterdam-zuid.
- De olievelden bij Maykop worden veroverd, Krasnodar wordt bezet.
- De Slag bij Savo Eiland; in 32 minuten verliest de Amerikaanse Marine drie zware kruisers (Astoria, Quincy en Vincennes) en de Australische Marine ťťn (Canberra).
- Gandhi en de leden van het comite Quit India gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-08-1942:
Maandag
- (NL) Begin van de evacuatie van Walcheren.
- Generaal sir H. Alexander wordt in plaats van generaal Auchinleck tot opperbevelhebber van het Midden-Oosten benoemd, generaal Montgomery wordt bevelhebber van het 8e leger in Noord-Afrika.
- Operatie Pedestal: Engelse poging om een ravitailleringkonvooi naar Malta te laten varen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-08-1942:
Dinsdag
- Het Duitse 6e Leger neemt Kalach (Rusland) in.
- Russische grond, lucht en maritieme troepen evacueren van Kuban (aan de Zwarte Zee), hierbij worden veel kleine Russische vaartuigen tot zinken gebracht of vernield.
- Adolf Hitler, Albert Speer en enige topindustriŽlen, hebben een bespreking om tot een oplossing voor het kolentekort (die de staal en wapenindustrie beÔnvloed) te komen.
- Mainz (Duitsland) wordt in de nacht door 154 Britse vliegtuigen aangevallen.
- Laval houdt, in Frankrijk, een toespraak met daar de tekst "Het uur van de bevrijding van Frankrijk is het uur dat Duitsland de oorlog wint".
- Le Havre (Frankrijk) wordt in de nacht aangevallen door 16 Britse bommenwerpers.
- Konvooi OG 88 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Gibraltar.
- De Italiaanse onderzeeboot zinkt, waarschijnlijk door een luchtaanval op deze datum.
- Tijdens Operatie Pedestal worden er 37 Spitfire's van het Britse vliegdekschip HMS Furious afgevlogen om Malta te versterken. HMS Furious keert daarna terug naar Gibraltar.
- Tijdens Operatie Pedestal wordt (in de Middellandse Zee) het Britse vliegdekschip Eagle door de U-73 tot zinken gebracht.
- Het Noorse schip Mirlo wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-130 tot zinken gebracht.
- Het Britse schip Vimeira wordt, op de Atlantische Oceaan, door de U-109 tot zinken gebracht.
- Vanaf Halifax (Canada) vertrekt konvooi SC 96 naar Liverpool (Engeland).
- De Japanners nemen Deniki (Nieuw Guinea) in.
- Generaal Sydney Rowell arriveert in Port Moresby (Nieuw Guinea) en neemt het commando over de Geallieerde strijdkrachten op zich.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-08-1942:
Woensdag
- Hitler bepaalt dat de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de Duitse volksgroepen in Denemarken, Noorwegen, BelgiŽ en Nederland berust bij Himmler.
- Eenheden van het Duitse 1e tankleger veroveren Elista in de Kalmukkensteppe.
- Besprekingen tussen Stalin, Churchill en Averell Harriman, speciale vertegenwoordiger van president Roosevelt, in Moskou. De Russen worden over operatie Torch (landing in Frans Noord-Afrika) ingelicht. Deze besprekingen duren tot 16-08-1943.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-08-1942:
Donderdag
- Bernard Montgomery nam, twee dagen eerder dan officieel voorzien, de leiding van het 8e Britse Leger. Hiermee vervangt hij Clause Auchinleck die niet meer in de gratie was bij Winston Churchill.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-08-1942:
Vrijdag
- Het Duitse 4e Pantserleger neemt Elista (KalmukkiŽ - Rusland) in.
- De Turkse en de Bulgaarse ambassadeur hebben een onderhoud met Hiler in zijn hoofdkwartier te Vinnitsa (OekraÔne - Rusland).
- De Russische onderzeeboot M-97 loopt, in de Baltische Zee, op een mijn en zinkt.
- In de nacht wordt Ipswich (Engeland) door Duitse bommenwerpers aangevallen.
- Operatie Pedestal: Het Britse schip Brisbane Star arriveert in Malta.
- Amerikaanse bommenwerpers bombarderen het vliegveld van Fuka (Egypte).
- Amerikaanse bommenwerpers bombarderen Tobroek (LibiŽ).
- Vanaf Freetown (Sierra Leone) vertrekt konvooi SL 119 naar Liverpool (Engeland).
- De U-598 brengt, in de Atlantische Oceaan de Britse schepen Michael Jebson en Empire Corporal tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Sylvia de Larrinaga door de Italiaanse onderzeeboot Giuliani tot zinken gebracht.
- In de Zuidelijke Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Arabistan door de Duitse raider Michel tot zinken gebracht.
- In de Pacific brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Seawolf het japanse schip Hachigen Maru tot zinken.
- De Amerikaanse onderzeeboot USS S-39 loopt bij het eiland Rossel (Nieuw Guinea) aan de grond en de bemanning verlaat de boot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-08-1942:
Zaterdag
- De eerste Nederlandse gijzelaars, 5 in getal, worden gefusilleerd.(de Ďvijf gijzelaars van Rotterdamí, die naar aanleiding van de spoorwegaanslag op 7 Augustus gevangen waren genomen)
- RAF groep No 8 (Pathfinder) wordt opgericht. Dit was een vliegtuigformatie binnen de Royal Air Force die tijdens de Tweede Wereldoorlog de geallieerde bommenwerpers voorafging en de doelen voor hen ging markeren.
- Arrestatie van 4.000 staatloze joden in Vichy-Frankrijk. Zij worden aan de Duitsers overgegeven
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-08-1942:
Zondag
- Churchill vertrekt, per vliegtuig, van Moskou, via Teheran, naar Egypte.
- In de Zwarte Zee evacueren de Russische kruiser Krasny Krym en de torpedobootjager Nezamozhnik troepen en voorraden van Novorossisk naar Batum.
- In de Baltische Zee wordt de Duitse mijnenveger R-106 door Russische vliegtuigen tot zinken gebracht.
- In Het Kanaal wordt de Duitse mijnenveger R-184 door Britse MTB's tot zinken gebracht en loopt de Duitse mijnenveger Sperrbrecher-60 op een mijn en wordt aan de grond gezet.
- Operatie Baritone; De Britse "Force H",met vliegdekschip Furious, vertrekt van Gibraltar om Malta met vliegtuigen te versterken.
- In de Middellandse Zee wordt het Palestijnse schip Daniel door de U-77 tot zinken gebracht.
- Amerikaanse bommenwerpers vallen Matruh (Egypte) aan.
- Op de Atlantische Oceaan worden door de U-507 de Braziliaanse schepen Baependy, Araraquara en Annibal Benevolo tot zinken gebracht en door de U-596 wordt het Zweedse schip Suecia tot zinken gebracht.
- Konvooi HX 203 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- Het Amerikaanse slagschip Alabama wordt in dienst gesteld.
- Een 916 man tellend detachement van Ichiki vertrekt, met 6 Japanse torpedobootjagers, vanaf Truk (De Carolinen) om Guadalcanal te gaan versterken.
- In de nacht brengen drie transportschepen, geŽscorteerd door de Japanse kruiser en twee torpedobootjagers, Japanse versterkingen aan land bij Buna (Nieuw Guinea).
- Het Japanse 41e Infanterieregiment arriveert in Rabaul op New Britain (Bismarck Archipel).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-08-1942:
Maandag
- Hr.Ms. Queen Wilhelmina wordt geplaatst onde Commander in Chief of the United States Fleet, en koerst op deze datum naar haar nieuwe basis te Key West. Hier komt zij onder operationeel control van de Commander in the Caribbean. Vanaf dat moment opereert de onderzeebootjager (patrouille-vaartuig, HV) regelmatig met Hr.Ms. Van Kinsbergen en Hr.Ms. Jan van Brakel.
- De Franse stad Rouen wordt het eerste Europese doelwit van Amerikaanse B-17 bommenwerpers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-08-1942:
Dinsdag
- De slag om de Kaukasus-passen begint.
- Aankomst van eerste jodentransport uit JoegoslaviŽ in Birkenau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-08-1942:
Woensdag
- De generaals Alexander en Montgomery worden belast met de leiding van de strijd in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
- De generaals Auchinleck en Ritchie worden gepensioneerd.
- Alan Brooke en Alexander bezoeken het 8e Leger en zijn verrast door de ommezwaai in het moreel nadat Montgommery het bevel overnam.
- Raid op Dieppe. Geallieerde strijdkrachten (4de en 6de brigade van de 2de Canadese divisie (o.l.v. generaal-majoor Roberts) + 1. 000 Britse soldaten en 50 Amerikaanse Rangers + tanks, zowel onder bescherming vanuit de lucht als van commando's aan beide zijden van Dieppe) voeren een rampzalige aanval uit op het strand van Dieppe (Frankrijk) er worden meer dan 1. 000 soldaten gedood en meer dan 2.000 moeten achtergelaten worden als krijgsgevangene.
- Generaal Paulus geeft het 6e leger het bevel de aanval op Stalingrad te beginnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-08-1942:
Donderdag
- De Duitsers bereiken de Wolga. Zeven dagen later staan ze aan de Terek (Kaukasus).
- Aankomst van luchtsteun op Guadalcanal (de gevechten hier duren tot 12 september).
- Otto Georg Thierack wordt, in de plaats van de op 29 januari 1941 gestorven Gurtner, de nieuwe rijksminister van justitie, Thirack wordt als president van het Volksgerichtshof, opgevolgd door Roland Freisler.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-08-1942:
Vrijdag
- Duitse Alpenjagers planten de vlag op het Elbroezgebergte in de Kaukasus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-08-1942:
Zaterdag
- BraziliŽ verklaart de oorlog aan Duitsland en ItaliŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22/25-08-1942:
Zaterdag / Dinsdag
- De Slag om de Oost-Salomon Eilanden. Een lucht- en zeeslag tussen Japanse en Amerikaanse marine ten oosten van de Solomoneilanden tussen eenheden van vliegdekschepen, die zonder beslissing eindigt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-08-1942:
Zondag
- Stalingrad wordt gebombardeerd door 600 Duitse vliegtuigen, hierbij vinden duizenden mensen de dood.
- Hitler stelt het begin van de aanval op Leningrad - met de van de Krim naar het noorden verplaatste strijdkrachten van het 11de leger (o.l.v. veldmaarschalk Von Manstein) - vast op 14 september (operatie Noorderlicht).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-08-1942:
Maandag
- Er vinden gevechten plaats in de buitenwijken van Stalingrad.
- In de Slag om de Oostelijke-Salomon Eilanden wordt het Japanse vliegdekschip Ryuju tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-08-1942:
Dinsdag
- Nieuwe arrestaties van joden in Midden-Frankrijk.
- De Duitsers trekken over de gehele linie de Don over.
- De Russen kondigen in Stalingrad de staat van beleg af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-08-1942:
Woensdag
- Russisch offensief aan het front bij Moskou.
- De Japanners landen op Nieuw-Guinea in de Milnebaai.
- Zeeslag om de Santa Cruzilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-08-1942:
Donderdag
- Russische vliegtuigen bombarderen Berlijn, Danzig en Stettin.
- Aanvang van een Russisch offensief van het Leningradfront (o.l.v.luitenant-generaal Goworow) en het Wolchowfront (o.l.v generaal Meresjkow). Het offensief wordt op 10 september door het Duitse 11de leger voorlopig tot staan gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-08-1942:
Vrijdag
- 'Gruppe Ruoff' dwingt Kotow's leger naar achteren en bereikt de Zwarte Zee bij Anapa.
- De Duitsers bereiken de Wolga ten noorden van Stalingrad.
- BraziliŽ verkaart Duitsland de oorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-08-1942:
Zaterdag
- De Duitsers dreigen alle Fransen van 18 tot 55 jaar voor de arbeidsinzet op te roepen. Laval protesteert bij Sauckel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-08-1942:
Zondag
- Luxemburg wordt geannexeerd door Duitsland.
- Het 1e pantserleger steekt de Terek over.
- Het Afrikakorps start de Slag bij Alam Halfa maar het offensief faalt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-08-1942:
Maandag
- De verzetsgroep Die Rote Kapelle wordt opgedoekt.
- De 24e pantserdivisie snijdt de spoorwegverbinding ten zuiden van Pitomnik af.
- De slag om Alam el Halfa begint.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG