DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

MEI 1942

TERUG

 

00-05-1942:
- (NL) In mei 1942 bereiken de eerste Nederlandse ondergrondse bladen Londen.
- (NL) Begin mei 1942 vragen 53 van de 68 Leidse hoogleraren ontslag aan.
- Ontmoeting van Sauckel met Laval. Sauckel eist direct 250.000 Franse arbeidskrachten voor tewerkstelling in Duitsland.
- Te Montpelier wordt de Mouvement de la Jeunesse Sioniste (MJS) opgericht.
- Eerste arrestaties van Italiaanse joden. Zij worden geinterneerd in kampen in Salerno, Cosenzo en Chioti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-05-1942:
Vrijdag
- (NL) Oprichting van het Nederlandsche Arbeidsfront, dat onder leiding van de NSB'er H.J. Woudenberg staat (zie ook 29-04).
- (NL) Het strand tussen Hoek van Holland en Den Helder wordt Sperrgebiet. Alle kustbewoners worden geevacueerd (zie ook 20-04).
- In Rusland begint een operatie (die 6 maanden zal duren) om de belegerde mensen van Leningrad over het Ladogameer te evacueren.
- De 56ste divisie van het 15de Japanse leger bezet Manalay in Noord-Birma. De Britten evacueren Mandalay.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-05-1942:
Zaterdag
- Joden in Nederland moeten de Jodenster dragen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-05-1942:
Zondag
- (NL) Alle joden vanaf zes jaar moeten in het openbaar een jodenster dragen.
- (NL) Duits OD-proces (Ordedienst): 80 doodvonnissen, 72 voltrokken, de rest tuchthuisstraf. (OD = Para-militaire Verzetsorganisatie).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-05-1942:
Maandag
- (NL) 460 Nederlanders worden, in het kader van een gijzelingsactie, gearresteerd en naar Haaren (N-Br) overgebracht.
- De eerste nauwkeurig te dateren selectie in het kamp Birkenau (Auschwitz). Eerste vernietiging van een volledig transport (ui het getto Sosnowitz) in Birkenau. Het konvooi bestond uit 1.200 mannen, vrouwen en kinderen.
- De Britten evacueren uit hun laatste Birmaanse haven aan de Golf van Bengalen, Akyab.
- Vanaf de 'Yorktown' doen vliegtuigen een aanval op Tulagi.
- Zeeslag in de Koraal-Zee: eerste zeeslag in de geschiedenis waarin de strijd werd door de vliegtuigen en de schepen zelf geen contact met elkaar hadden. De Japanners verliezen het vliegdekschip Shoho, het zwaar beschadigde vliegdekschip Shokaku kan hersteld worden. De Amerikaanse verliezen: het vliegdekschip Lexington, een tanker en een torpedoboot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-05-1942:
Dinsdag
- Britse troepen landen op Madagascar (Operatie Ironclad). Hr.Ms. Van Galen neemt, samen met de kruisers HMS "Birmingham", Hr.Ms. Jacob van Heemskerck, het vliegkampschip HMS "Illustrious" en Hr.Ms. Tjerk Hiddes, deel aan de Britse bezetting van Madagascar.
- De Japanners landen op Corregidor.
- Het Japanse keizerlijk hoofdkwartier geeft opdracht operatie Midway in de eerste week van juni uit te voeren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-05-1942:
Woensdag
- (NL) 400 man van de Nederlandse Arbeidsdienst, die naar het Oostfront vertrekken, leggen de eed van trouw af op Hitler.
- Japanse troepen veroveren het eiland Corregidor en maken 11.574 Amerikanen en Filippino's krijgsgevangen. Hiermee zijn de Filippijnen geheel in Japanse handen gekomen. Generaal Wainwright ondertekent de capitulatie ten overstaan van de Japanse generaal Homma.
- Russische legers omsingelen Duitse legereenheden Cholm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-05-1942:
Donderdag
- (NL) In Nederland worden 6 doodvonnissen voltrokken in verband met de overval op een distributiekantoor.
- De marinebasis DiŽgo-Suarez geeft zich over, dit is het einde van Operatie Ironclad, de geallieerde bezetting van Madagascar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07/08-05-1942:
Donderdag / Vrijdag
- De Slag in de Koraalzee; Japan verliest het vliegdekschip 'Soho' Amerika verliest de 'Lexington'.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-05-1942:
Vrijdag
- Duits (11e leger) zomeroffensief in de Krim begonnen. Na zware voorbereidende aanvallen van de Luftwaffe, slaat Manstein een bres van 5 kilometer in de verdedigingslinie rond Kerch.
- Ten zuidoosten van Nieuw-Guinea eindigt de Slag in de Koraalzee onbeslist. De Japanse invasievloot voor Port Moresby moet terugkeren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-05-1942:
Zaterdag
- Bespreking te Poltawa tussen Hitler en de legeraanvoerders van de in het zuidelijk gedeelte van Rusland gelegerde troepen.
- Begin van een groot Russische offensief door het Zuid-westfront (o.l.v.maarschalk Timosjenkp) op het Donjets-bruggehoofd bij Isjim met het doel Charkow ter heroveren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-05-1942:
Zondag
- (NL) In de Indische Oceaan wordt het Nederlandse schip Genota door de Japanse raiders Aikoku Maru en Hokoku Maru als krijgsbuit ingenomen.
- Het Russische schip Chernomorets, die 500 gewonden vanaf de Krim evacueert, wordt in de Zwarte Zee door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht (iedereen komt om).
- De Duitse zware kruiser Admiral Scheer arriveert in Narvik (Noorwegen), zij kwam van Trondheim (Noorwegen).
- De Duitse blokkadebreker Portland arriveert in Bordeaux (Frankrijk) vanaf Japan.
- Troepenkonvooi WS 19 vertrekt van de Clyde (Engeland) naar Suez (Egypte) en Bombay (India).
- Een Italiaans konvooi vertrekt van Napels (ItaliŽ) naar Tripoli (LibiŽ). Het konvooi bestaat uit 2 koopvaardijschepen geŽscorteerd door de Italiaanse torpedoboten Castore en Climene.
- Een Italiaans konvooi vertrekt van Napels (ItaliŽ) naar Tripoli (LibiŽ). Het konvooi bestaat uit 4 koopvaardijschepen geŽscorteerd door de Italiaanse torpedobootjagers Da Recco en Premuda plus de torpedoboten Pallade, Polluce en Prestinari.
- De Britse mijnenlegger Welshman komt op Malta aan met voorraden van Gibraltar.
- Nabij Malta loopt de Duitse schnellboot S-31 op een mijn en zinkt.
- In de Middellandse Zee wordt het Britse (ex Italiaans) hospitaalschip Ramb IV door een luchtaanval zwaar beschadigd, later is zij door de eigen bemanning onbruikbaar gemaakt.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-588 het Britse schip Kitty's Brook tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-333 het Britse schip Clan Skene tot zinken.
- Konvooi HX 189 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- Bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen de Japanse vliegbootbasis op het eiland Deboyne (oost Nieuw Guinea) aan.
- Op de Filippijnen geeft de Amerikaanse generaal Sharp de onder hem geplaatste Amerikaanse troepen de order tot overgave.
- In de Indische Oceaan wordt het Britse schip Nankin (met documenten aan boord waaruit blijkt dat de japanse marinecode JN25B door de geallieerden is gekraakt) door de Duitse raider Thor als krijgsbuit ingenomen. De Nankin krijgt nu de naam Leuthen en met een Duitse bemanning naar Japan gestuurd.
- Troepenkonvooi WS 17BZ vertrekt van Mombassa (Kenia) naar Bombay (India).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-05-1942:
Maandag
- (NL) In Nederland worden 24 veroordeelden uit het Maastrichtse OD-proces terechtgesteld.
- Een zionistisch congres in Washington bespreekt de vorming van een Joodse staat in Palestina.
- In de provincie Quebec (Canada) wordt, na een referendum, de volledige dienstplicht ingevoerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-05-1942:
Dinsdag
- (NL) Joden mogen niet langer een rekening hebben bij de postgiro.
- Tijdens zware gevechten breken de Duitsers de Russische weerstand.
- De Russen proberen Charkow te omsingelen.
- De eerste nauwkeurig te dateren massavernietiging van een geheel transport door gifgas in Auschwitz: ca 1 500 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Sosnowitz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-05-1942:
Woensdag
- (NL) In de Atlantische Oceaan brengt de U-156 het Britse schip City of Melbourne en het Nederlandse schip Koenjit tot zinken.
- In Het Kanaal brengen Britse MTB's de Duitse torpedoboten Iltis en Seeadler tot zinken en vallen zij de Duitse raider Stier aan.
- Konvooi SL 110 vertrekt van Freetown (Sierra Leone) naar Liverpool (Engeland).
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-69 het Amerikaanse schip Norlantic tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-128 het Britse schip Denpark tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-162 het Amerikaanse schip Esso Houston tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-94 het Zweedse schip Tolken en het Britse schip Batna tot zinken.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-506 het Amerikaanse schip Gulfpenn tot zinken.
- In de Pacific brengt de Amerikaanse onderzeeboot USS Drum het Japanse schip Shonan Maru tot zinken.
- B-17 en B-26 bommenwerpers van de US 5th Air Force, vallen Rabaul op New Britain (Bismarck archipel) aan.
- Nabij het eiland Ambon (Nederlands IndiŽ - IndonesiŽ) wordt het Japanse schip Taifoku Maru door Australische bommenwerpers tot zinken gebracht.
- Nabij het eiland Ambon (Nederlands IndiŽ - IndonesiŽ) wordt de Japanse kanonneerboot Taiko Maru door Australische bommenwerpers beschadigd.
- In Japanse wateren loopt het Japanse schip Nagasaki Maru op een Japanse mijn en zinkt.
- Britse bommenwerprs bombarderen Akyab (Birma).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-05-1942:
Donderdag
- Decreet over de verplichte tewerkstelling in Duitsland van Poolse arbeidskrachten.
- De code van de Japanse marine wordt gekraakt, de ontcijferaars krijgen de eerste informatie over de plannen om de Amerikaanse Pacifische vloot in de Stille Zuidzee uit te schakelen binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-05-1942:
Vrijdag
- (NL) Meer dan 2.000 Nederlandse beroeps-officieren en -onderofficieren gaan opnieuw in krijgsgevangenschap.
- (NL) Himmler en Heydrich brengen een bezoek aan Nederland.
- De Duitsers (11e leger) nemen de stad Kerch in.
- Britse strijdkrachten trekken zich terug over de grens tussen Birma en India.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-05-1942:
Zaterdag
- Te Corregidor geven de Amerikanen zich over. Japan verovert in de tweede helft van de maand Birma helemaal. De Britse en Nederlandse krijgsgevangenen worden van Belawan Deli naar Zuid-Birma gedeporteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-05-1942:
Zondag
- (NL) De Nederlandsche SS zweert trouw aan Hitler.
- (NL) Vele Nederlanders worden als gijzelaars ondergebracht in het Grootseminarie Haaren in Brabant.
- Aanvang van een Duitse tegenaanval met het 17de leger (generaal Hoth) en het 1ste tankleger (generaal Von Kleist) tegen het Russische offensief in de richting van Charkow. Op 22 mei komt een verbinding met het 6de leger (generaal van de tankgroepen Paulus) tot stand in het gebied Balakleja. Hierdoor worden de Russische aanvalsleger afgesneden.
- Oprichting van het vernietigingskamp Sobibor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-05-1942:
Maandag
- Admiraal Harwood wordt commandant van de Britse Middellandse Zeevloot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-05-1942:
Dinsdag
- De Russische flotieljeleider Kharkov levert voorraden af in Sebastopol.
- In de nacht wordt Mannheim (Duitsland) door 197 Britse vliegtuigen van RAF Bomber Command aangevallen.
- De Duitse raider Stier bereikt de Gironde (Frankrijk).
- 65 Vliegtuigen van het Britse RAF Bomber Command vallen, in de nacht, St. Nazaire (Frankrijk) aan.
- Konvooi ON 96 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Halifax (Canada).
- In de nacht bombarderen de Duitsers Hull (Engeland).
- In de Middellandse Zee brengt de Britse onderzeeboot HMS Thrasher het Duitse schipPenelope tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan scheidt konvooi SL109F zich af van Konvooi SL 109 en gaat als zelfstandig konvooi naar Liverpool (Engeland).
- Op de Atlantische Oceaan brengt de Italiaanse onderzeeboot Cappellini het Zweedse schip Tisnaren tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-506 het Amerikaanse schip Heredia tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-751 het Amerikaanse schip Isabela tot zinken.
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-103 het Amerikaanse schip Ogontz tot zinken.
- Een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-21, maakt een verkenningsvlucht boven Suva Bay (Fiji eilanden).
- Troepenkonvooi WS 17BZ, afkomstig van Mombassa (Kenia), arriveert te Bombay (India).
- In Tanzania maakt een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-30, een verkenningsvlucht over Zanzibar en Dar-es-Salaam.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-05-1942:
Woensdag
- Molotow bezoekt Londen.
- De Duitsers heroveren Kerch-schiereiland.
- De Japanners nemen in Birma defensieve stellingen in. Heel Birma is in Japanse handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-05-1942:
Donderdag
- (NL) Tweede verordening betreffende het plaatsten van joods vermogen bij de bank Lippmann-Rosenthal. Voor 30 Juni moet al het bezit en vermogen boven de É 250,- worden ingeleverd bij deze bank.
- (NL) Joden mogen geen bankkluizen meer huren.
- Hitler stelt operatie Herkules (de verovering van Malta) voor onbepaalde tijd uit.
- Conferentie in Londen tussen de Sovjet-Unie en Engeland. De Sovjet-Unie laat onder druk van de geallieerden haar territoriale eisen vallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-05-1942:
Vrijdag
- (NL) 30.000 exemplaren van het eerste nummer van het pamflet "De Vliegende Hollander" worden boven Nederland uitgeworpen.
- Hr.Ms. Isaac Sweers vertrekt naar Southampton via Durban, Simonstown, Freetown en Gibraltar, om bij Thornycraft in onderhoud te gaan. Hierbij werden de 12,7 mm mitrailleurs vervangen door 20 mm Oerlikons, de ketelfronten gewijzigd en de dieptebominstallatie uitgebreid.
- Eerste vergadering in uitgebreide kring van leden van de Kreisauer Kreis (Duitse verzetsgroep) op Schloss Kreisau, het landgoed van de belangrijkste figuur van deze groepen, Helmuth James Graf von Moltke.
- Mexico verklaart de oorlog aan de As-landen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-05-1942:
Zaterdag
- In de Noordelijke IJszee loopt het Duitse schip Niederwald op een mijn en zinkt.
- De Russische torpedobootjager Boiki zet bij Sebastopol troepen aan land.
- In de Zwarte Zee wordt het Turkse schip Safak door de Russische onderzeeboot SC-205 tot zinken gebracht.
- In Het Kanaal loopt het Duitse patrouillevaartuig V-1808 op een mijn en zinkt.
- Een Italiaans konvooi vertrekt van Brindisi (ItaliŽ) naar Benghazi (LybiŽ), de 2 schepen worden geŽscorteerd door de Italiaanse torpedobootjagers Da Recco en Saetta.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Samuel Q. Brown door de U-103 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Britse schip Margot door de U-588 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Watsonville door de U-155 tot zinken gebracht.
- P-39's van de US 11th Fighter Squadron arriveren te Umnak (Aleoeten).
- Een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-29, maakt een verkenningsvlucht over Syney (AustraliŽ).
- B-25 bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen Lae (Nieuw Guinea) aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-05-1942:
Zondag
- (NL) Op de Atlantische Oceaan wordt het Nederlandse schip Hector door de U-103 tot zinken gebracht.
- Russische schepen zetten een 1.009 man sterke troepenmacht te Sebastopol aan land.
- De Duitse zware kruiser Lutzow vertrekt van Trondheim (Noorwegen) naar Narvik (Noorwegen).
- Karl DŲnitz heeft een onderhoud met Hitler aangaande U-boot operaties.
- In de nacht bombarderen de Duitsers Poole (Engeland).
- Konvooi SL 111 vertrekt van Freetown (Sierra Leone) naar Liverpool (Engeland).
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Braziliaanse schip Goncalves Diaz door de U-502 tot zinken gebracht.
- Konvooi HX 191 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- In de Pacific wordt het Japanse schip Kotoku Maru door de Amerikaanse onderzeeboot USN Pompano tot zinken gebracht.
- Een Japans verkenningsvliegtuig, afkomstig van de Japanse onderzeeboot I-21, maakt een verkenningsvlucht boven Auckland (Nieuw Zeeland).
- B-25 bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen Lae (Nieuw Guinea) aan, maar ze worden, voor de eerste keer, gestoord door Japanse jachtvliegtuigen, 5 B-25's gaan verloren.
- B-26 bommenwerpers van de US 5th Air Force vallen Rabaul op New Britain (Bismarck Archipel) aan.
- B-17 bommenwerpers van de US 10th Air Force vallen Rangoon (Birma) aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-05-1942:
Maandag
- De Japanners bezetten Lombok, Flores en Soembawa.
- In AustraliŽ worden drie mensen, die een fascistisch bewind wilden vormen en vervolgens met Japan over vrede wilden onderhandelen, gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-05-1942:
Dinsdag
- (BelgiŽ) In BelgiŽ moeten joden voortaan een gele ster dragen.
- Begin van de operatie Theseus: offensief van het Duits-Italiaanse tankleger (o.l.v. generaal Rommel) op het El Gazalafront; doel: de verovering van Toroek. Het Duitse Afrika-korps telt met 2 zware en 1 licht tankdivisie tezamen 333 tanks, het XXste Italiaanse korps met 1 tank- en 1 gemotoriseerde divisie tezamen 228 tanks op de aanvalsvleugels in het zuiden, het Xde en het XXIste Italiaanse korps met 4 infanteriedivisies. Engelse strijdkrachten: het XXXste korps met 2 tankdivisies en 1 gemotoriseerde brigade, het XIIde korps met 3 gemotoriseerde divisies. Tegenover 542 vliegtuigen van de Luftwaffe kan de Engelse Desert Air Force 604 toestellen in de lucht brengen.
- Sluiting van een Engels-Russisch verdrag voor 20 jaar ter gelegenheid van een bezoek van Molotow in Londen. Geen territoriale clausules, afwijzing van afzonderlijke vrede.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-05-1942:
Woensdag
- (klopt deze datum wel? zie 05-05-1942) Indienststelling van Hr.Ms. Tjerk Hiddes (ex HMS "Non Pareil").
- Het Tsjechische verzet pleegt een aanslag te Praag op Reinhard Heydrich, de Reichsprotektor van Bohemen en MoraviŽ. De Gestapo executeert 1.331 Tsjechen als represaille na de aanslag.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-05-1942:
Donderdag
- De Duitsers vernietigen een grote Russische troepenmacht bij Charkow. De Duitsers verliezen 20.000 manschappen en maken 24.000 krijgsgevangenen. Ze veroveren 1.200 tanks en 2.000 kanonnen.
- De tankslag bij Bir Hakeim.
- Mexico verklaart de As-staten de oorlog.
- De Enterprise en de Hornet bereiken Midway.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-05-1942:
Vrijdag
- (NL) Joden mogen niet langer vissen.
- Hitler ontvangt de leider van een Indische anti-Engelse beweging, Shoebhas Chandru Bose.
- De joden in Vicy-Frankrijk worden verplicht de davidster te dragen.
- Conferentie te Washington tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Roosevelt zet zijn ideeŽn uiteen over de ontwapening van Duitsland, over controle en toezicht op de zware Duitse industrie ter voorkoming van een heimelijke herbewapening, en over het toekomstige politionele optreden van de grote mogendheden. Molotow bevestigt de algehele instemming van Stalin met deze voorstellen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-05-1942:
Zaterdag
- Eerste bomaanval op Keulen. 1.407 Engelse bommenwerpers, opgestegen van 52 vliegvelden, werpen in totaal 1.455 ton bommen af; 460 doden en 45.000 daklozen. De Engelse verliezen: 40 bommenwerpers, bovendien 45 zwaar beschadigd waarvan 12 bij de landing verloren gaan.
- Luxemburg wordt hij het Duitse Rijk gevoegd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-05-1942:
Zondag
- In Tokio wordt besloten Nederlands-IndiŽ bij het Japanse keizerrijk in te lijven.
- Canterbury wordt aangevallen door de Duitse luchtmacht.
- De eerste bombardementsvluchten boven Duitsland van Britse Mosquito's, deze vliegtuigen waren van hout gemaakt.
- Zwaar gevechten in de 'heksenketel' bij Gazala.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG