DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

APRIL 1942

TERUG

 

00-04-1942:
- Van april tot juni 1942 ondergaat Hr.Ms. Tromp wijzigingen in de bewapening, onder andere te Sydney.
- (begin 1942) Internering van Europese mannen, vrouwen en kinderen vooral in Zuid-Sumatra.
- Jean Moulin richt het Comite General des experts (CGE) en het Bureau d'information et de propagande (BIP) op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-04-1942:
Woensdag
- In Nederland wordt de aanmelding van kunstenaars bij de Kultuurkamer verplicht gesteld.
- (NL) Afkondiging van het Arbeidsdienstplichtbesluit. Werknemers bij de overheid of het bijzonder onderwijs moesten zes maanden Arbeidsdienstplicht gaan vervullen zodra zij 18 jaar werden. Voor nieuwe sollicitanten boven de 18 en studenten gold, dat zij eerst de Arbeidsdienstplicht vervuld moesten hebben. (Gedeeltelijk) werklozen konden ook voor deze dienstplicht opgeroepen worden.
- (BelgiŽ) Hendrik De Man verlaat Belgie en trekt zich terug in Zwitserland.
- Eerste Japanse landingen op Nederlands Nieuw-Guinea (Vanuit Nederlands-IndiŽ voeren Japanse troepen in 3 weken landingen uit van Sorong tot Hollandia).
- Britse troepen geven Prome (Brima) aan de Japanners prijs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-04-1942:
Donderdag
- Hevige luchtaanvallen van het tweede Duitse vliegercorps en Italiaanse bommenwerpers op Malta, met het doel het eiland stormrijp te maken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-04-1942:
Vrijdag
- Amerikaanse bommenwerpers voeren bombardementen ui op Tangoon (Brima) en Port Blair (Andamanen).
- Massale Japanse aanval op de laatste defensielinie in Bataan. Slotfase van de strijd op Bataan en de Filippijnen. Het 14de Japanse leger (o.l.v. Homma) breekt met de 4de infanteriedivisie en de 65ste brigade door het front van de 41ste Filippijnse divisie en werpt dan met de 21ste en de 16de infanteriedivisie de rechtervleugel van Amerikaanse en Filippijnse eenheden terug. Het 11de Amerikaanse korps (o.l.v. King) wordt na vergeefse tegenaanvallen op 6 april onder de voet gelopen en op 9 april tot de capitulatie gedwongen. Van de 78.000 man kunnen zich slechts 2.000 in de vesting op het eiland Corregidor in veiligheid brengen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-04-1942:
Zaterdag
- (BelgiŽ) De Belgische rantsoenen blijven kleiner dan de Franse en Nederlandse.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-04-1942:
Zondag
- Totaal 75 Japanse bommenwerpers bombarderen Colombo, de hoofdstad van Ceylon.
- Bijna de gehele clerus van de Noorse Staatskerk legt in navolging van zijn besschoppen uit protest het ambt neer voor zover het de officiele betrekkingen met de staat betreft. De Noorse kerk wordt hierdoor een vrij kerk. Bisschop Berggrav wordt gearresteerd.
- Hitler ondertekent richtlijn nummer 41 (Fuhrer-Weisung nr.41), Moskou en Leningrad worden doelen van minder belang, de Russische oliegebieden van Bakoe in de Kaukasus worden het belangrijkste doel.
- De kruisers 'Dorsetshire' en 'Cornwall' worden door de Japanners tot zinken gebracht.
- Congres van Slavische Volkeren in Moskou.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-04-1942:
Maandag
- Japan verovert Sumatra.
- De Japanse luchtmacht bombardeert voor het eerst de Brits-Indische steden Madras, Coconada en Vizagapatam.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-04-1942:
Dinsdag
- (NL) Het Nederlands Interkerkelijk overleg schrijft een gezamenlijke brief aan Seyss-Inquart over het optreden van de SD.
- Leden van de Nirom worden wegens het uitzenden van het Wilhelmus onthoofd (zie 18/3/42).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-04-1942:
Woensdag
- Enkele Duitse formaties in LibiŽ beginnen een opmars in de streek van Tmini-Mekili.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-04-1942:
Donderdag
- (NL) Bespreking van Sauckel met Seyss-Inquart over de werving van Nederlandse arbeidskrachten voor de Duitse industrie, hij eist vůůr 15 mei 30.000 Nederlandse metaalarbeiders (Holland-Aktion 1).
- (BelgiŽ) Voortaan moeten mijnwerkers ook op zon- en feestdagen werken.
- Op het schiereiland Bataan geven Amerikaanse en Filipijnse troepen,o.l.v. generaal King, zich over aan de Japanners, ongeveer 70.000 man wordt krijgsgevangen gemaakt.
- Russische tegenaanval door het Krim-Front.
- De 'Hermes' wordt door de Japanners tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-04-1942:
Vrijdag
- (NL) Tabak en versnaperingen op de bon.
- (NL) Rondschrijven van de Kerken in Nederland met protest tegen de groter wordende rechteloosheid (o.a. met betrekking tot de Joden en de Arbeidsdienst).
- De Japanners beginnen met een 3 weken durend bombardement op Corregidor.
- 4. 852 man van het 14de Japanse leger landen op de oostkust van Cebu (Filippijnen) en overmeesteren in een twee dagen durende strijd 6.500 Amerikanen en Filippino's, die het eiland verdedigen.
- Het Indiase Congres verwerpt de Britse voorstellen met betrekking tot de naoorlogse status.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-04-1942:
Zaterdag
- (NL) De Nederlandse ex-premier De Geer, voorstander van een compromis met de Duitsers publiceert zijn brochure 'De synthese in de oorlog'.
- Alle 'vreemdelingen' op Java boven 17 jaar moeten zich laten registreren.
- Het Bulgaarse kabinet neemt ontslag omdat zij weigeren in te stemmen met Hitler's oorlogsprogramma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-04-1942:
Zondag
- (NL) Op Nederlands Timor vallen vliegtuigen van de RAAF Koepang aan.
- (NL) De Japanners bezetten Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea.
- In de Arctische Oceaan loopt het Duitse schip Kurzesee op een mijn en zinkt.
- In de nacht vallen de Britten, met 251 vliegtuigen, Essen (Duitsland) aan.
- In de nacht vallen de Britten, met 27 vliegtuigen, Le Havre (Frankrijk) aan.
- In de nacht leggen de Britten, met 20 vliegtuigen, mijnen voor de Duitse kust.
- Konvooi OS 25 vertrekt van Liverpool (Engeland) naar Freetown (SiŽra Leone).
- In de nacht vallen de Britten, met 18 vliegtuigen, Genua (ItaliŽ) aan.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Delvalle door de U-203 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Amerikaanse schip Wsso Boston door de U-130 tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Panamese schip Ben Brush door de Italiaanse onderzeeboot Calvi tot zinken gebracht.
- De Amerikaanse patrouillevaartuig USN PT-35 wordt, nabij het eiland Cebu (Filippijnen), door de eigen bemanning vernield.
- De Japanse 214e Infanterie Regiment neemt Migyaungye aan de Irrawaddy rivier (Birma) in.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-04-1942:
Maandag
- (NL) Henk Sneevliet, leider van de RSAP, wegens zijn illegale activiteiten samen met zes anderen geŽxecuteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-04-1942:
Dinsdag
- (NL) Begin van de Arbeidsinzet in Nederland.
- Het Bolero-plan van generaal Marshall wordt te Londen door de Britse regering en de chefs van staven geaccepteerd. Dit betekent de opbouw van een Amerikaanse strijdmacht in het Britse koninkrijk voor militaire acties in Europa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-04-1942:
Woensdag
- Amerikaanse bommenwerpers brengen grote schade toe aan de Roemeense olievelden bij Ploesti.
- Hitler besluit, dat de verenigde troepen van Hongarije, ItaliŽ en RoemeniŽ tijdens de zomerveldtocht tot eigen legers moeten worden gegroepeerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-04-1942:
Donderdag
- Door personeelsgebrek verlaat Hr.Ms. Sumatra Trincomalee en via Bombay wordt opgestoomd naar Portsmouth, waar het schip op 31-10-1942 afmeerde.
- (BelgiŽ) De oprichting van ondernemingen wordt verboden.
- Onder Duitse druk wordt maarschalk Pťtain Pierre Laval weer in Franse Vichy-regering opgenomen. FranÁois Darlan wordt benoemd tot opperbevelhebber van de Vichy-strijdmacht.
- Malta krijgt het King George Kruis.
- De Indiase Congrespartij weigert voorstellen van de Comissie Cripps.
- Japans operatieplan voor de tweede oorlogsfase in hoofdlijnen vastgelegd. 4.160 man van het 14de Japanse leger landen op Panay. De verdedigers, 7.000 Amerikanen en Filippino's trekken zich in de binnenlanden terug voor een guerrillaoorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-04-1942:
Vrijdag
- Hr.Ms. Soemba vertrekt van Bombay (zie 23-03-1942) naar de Arabische Zee. Zij is ingedeeld bij de Britse Eastern Fleet onder bevel van admiraal Sir James F. Somerville en is ingedeeld bij de 'Hormuz Force'.
- De RAF voert een luchtaanval, op lage hoogte, uit op de (U-boot) dieselmotorenfabriek in het Zuid-Duitse Augsburg. Van de twaalf Lancasters gaan er zeven verloren en de andere vijf worden beschadigd.
- De Britse troepen in Birma vernietigen de olievelden van Yenangyaung en trekken zich onder Japanse druk terug.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-04-1942:
Zaterdag
- Hr.Ms. Van Kinsbergen vertrekt vanuit CuraÁao naar Engeland, via Key West en Norfolk, voor het uitvoeren van dringende reparaties. Daar zij onderweg nogal wordt opgehouden (opsporingsactie naar de Duitse onderzeeboot "U 130", die op 19-04-1942 de Bullenbaai heeft beschoten, en het verlenen van assistentie aan de laketanker "Rrebeca" van Shell) wordt bij aankomst te Norfolk besloten om het gehele onderhoudsprogramma op de Norfolk Navy Yard te laten uitvoeren, wat tot 28-10-1942 duurt.
- Onder leiding van brigade-generaal James H. Doolittle neemt een eerste groep bommenwerpers startend vanaf vliegdekschepen een luchtaanval op de Japanse steden Tokio, Jokohoma, Kobe en Nagoja (de "Doolittle-aanval" vanaf de 'Hornet'). Alle zestien toestellen gaan bij de landing in China door slecht weer verloren. Het bombardement was gepland op 19 april maar doordat de vliegdekschepen, waaronder de Hornet van waar de B-25's moesten opstijgen, werden ontdekt door de Japanse radar moesten ze vroeger starten. De president verklaarde in een toespraak dat de toestellen op gestegen waren van de basis Sangri La.
- De Cubaanse president Fulgenico Batista tekent een decreet waardoor alle onderdanen van de As-mogendheden verplicht het land moeten verlaten.
- Pierre Laval wordt hoofd van de Vichy-regering.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-04-1942:
Zondag
- In de Nederlandse r.k.- en protestantse kerkdiensten wordt een getuigenis voorgelezen, waarin grote bezorgdheid over de gang van zaken en het beleid van de Duitse bezetter wordt uitgesproken.
- Chinese troepen komen de Britse troepen in Birma te hulp aan het front bij de Irrawaddy.
- Een Duitse U-boot beschiet de raffinaderijen van Shell in de Bullenbaai te CuraÁao.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-04-1942:
Maandag
- (NL) Het Noordzee strand voor iedereen gesloten.
- Een eenheid van 47 spirtfires wordt door de Amerikaanse vliegdekschip Wasp naar Malta gebracht. Aangekomen vernietigde de Luftwaffe de eenheid volledig. Doordat de radar op Sicilie het onderschept had was de Luftwaffe gealarmeerd.
- Het oppercommando van de Wehrmacht staat de vorming en opstelling aan het front van Kaukasische en Rukmeense vrijwilligerslegioenen toe.
- Een gecombineerde Brits-Chinese strijdmacht herovert de oliestad Yenangyaung te Brima en bevrijd daarbij enige duizenden Britten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-04-1942:
Dinsdag
- Hr.Ms. Soemba arriveert in de Golf van Oman (zie 17-04-1942) en de commandant wordt belast met het commando van de Anti-Submarine-Patrouille- en Escortedienst.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-04-1942:
Woensdag
- Op Oost- en Midden-Java worden de meeste ambtenaren gearresteerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-04-1942:
Donderdag
- In Noorwegen worden 1.100 leerkrachten naar Werkkampen gestuurd omdat ze niet lid wilden worden van de door Quisling opgerichte onderwijzersbond.
- Voor het eerst voorziet een Duitse "melkkoe"-onderzeeŽr (U-459) Duitse U-boten van brandstof en voorraden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-04-1942:
Vrijdag
- (NL) Meeste joodse slagerijen gesloten.
- Hevige Engelse bombardementen op Rostock.
- Duits bombardement op Exeter, dit bombardement was een vergelding voor het Britse bombardement op LŁbeck. Hitler beveelt aanvallen op alle Britse steden die voorkomen in de beroemde Baedeker-reisgids. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-04-1942:
Zaterdag
- Hevige luchtaanvallen op Bath, Norwich en York door de Duitse luchtmacht.
- De Franse legercommandant Henri Honorť Giraud die in mei 1940 gevangen genomen was weet te ontsnappen uit een Duitse burcht nabij KŲnigstein.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-04-1942:
Zondag
- Hr.Ms. Van Kinsbergen verleent assistentie aan de laketanker "Rebeca" (Shell), die in de Anuraybaai, bij het eiland Paraquana, aan de grond is gelopen, zij wist het schip weer vlot te krijgen. In de voorgaande week had zij tevens meegewerkt aan de opsporingsacties naar de Duitse onderzeeboot "U 130", die op 19-04-1942 de Bullenbaai had beschoten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-04-1942:
Maandag
- Bij een Canadees referendum stemt 65% van de bevolking voor het zenden van militairen overzee.
- Gandhi wijst de eventuele komst van Amerikaanse militairen naar Brits IndiŽ af vanwege de Amerikaanse invloed op de bevolking.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-04-1942:
Dinsdag
- De Britse RAF voert een zwaar bombardement uit op de Noorse marinebasis Trondheim.
- Roosevelt kondigt de economische maatregelen aan. (1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-04-1942:
Woensdag
- (NL) Bekendmaking dat alle joden in Nederland vanaf 2 mei verplicht zijn tot het dragen van de jodenster.
- (NL) In Nederland wordt, ter vervanging van de vakbonden, het Nederlands Arbeidsfront opgericht (o.l.v. H.J.Woudenberg), deze staat geheel onder invloed van de NSB en moet allen die door arbeid in eigen levensbehoeften voorzien verenigen.
- Ontvangst van Mussolini en Ciano in kasteel Klesshein bij Salzburg. Thema is het verloop van de strijd in de Sovjet-Unie. Ciano schrijft in zijn dagboek: De Russische koude is door Hitlers genie overwonnen... Ze komen in het Berghof dan overeen tijdens besprekingen, om eind mei in Noord-Afrika tot de aanval over te gaan op Tobroek in te nemen. Daarna zal in juli, voordat de Duits-Italiaanse troepen naar Egypte opdringen, het eiland Malta door paratroepen worden veroverd (operatie Herkules).
- Pierre Laval brengt een bezoek aan Hitler.
- De Britten in Brima ontruimen de stad Mandalay.
- Japanse troepen bezetten Lashio in Birma en snijden daarmee de Birmaweg, de enige landverbinding met China, definitief af.
- Begin van een geallieerde luchtbrug van Assam naar China.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-04-1942:
Donderdag
- Bij George Lawley & Sons te Neposet, Massachusetts (USA) wordt Hr.Ms. Queen Wilhelmina, als PC 468, te water gelaten.
- Hitler en Mussolini besluiten een tweedaagse conferentie nabij Salzburg.
- Stalin verklaart dat hij geen territoriale ambities heeft behalve het heroveren van eigen land op de nazi's.
- Hongarije en RoemeniŽ zullen voedsel leveren t.b.v. de Winterhulp en het Rode Kruis Voorjaar.
- De Japanners voltooien de verovering van Centraal-Birma (de verovering van het eindpunt van de Birmaweg, Lashio en ook het spoorwegknooppunt Hsipaw).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG