DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

MAART 1942

TERUG

 

00-03-1942:
- In maart 1942 wordt Hr.Ms. Jacob van Heemskerck ingedeeld bij de Eastern Fleet.
- In Warschau, centrum van de Poolse zionistische jeugdbewegingen, wordt tot de oprichting van een gezamenlijke joodse strijdorganisatie besloten. Hieraan nemen ook de communisten deel.
- De inspectie van de concentratiekampen organisatorisch ingedeeld bij het Witschaftverwalungshauptamt, waarover Oswald Pohl de leiding had.
- Eerste malaria-experiment op gevangenen in het kamp Dachau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-03-1942:
Zondag
- Te Tandjong Priok wordt Hr.Ms. Poolster door de bemanning tot zinken gebracht. Het werd in september 1943 door de Japanners gelicht en verbouwd tot vrachtschip 'Horai Maru'. Het is vermoedelijk in Japanse dienst verloren gegaan.
- Te Soerabaja wordt Hr.Ms. Witte de With bij een Japanse luchtaanval beschadigd.
- Ongeveer 60.000 Japanse troepen landen op diverse plekken op Java.
- Japanners brengen de Britse schepen Exeter, Encounter en Pope tot zinken in de Javazee. De Amerikaanse kruiser Houston en de Australische kruiser Perth in de baai van Bantam.
- Nadat Duitse troepen de Kathedraal van Trondheim hebben betreden en alle kinderen van 10 tot 18 jaar wordt opgelegd om lid te worden van de Nationaal Socialistische jeugdbeweging treden alle 7 bisschoppen van de staatskerk af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-03-1942:
Maandag
- Hr.Ms. Witte de With wordt, op het Marine Etablissement te Soerabaja, door Marine- en werfpersoneel vernield.
- De, na twee dagen van luchtaanvallen, zwaar beschadigde Hr.Ms. Banckert wordt, op het Marine Etablissement in Soerabaja, door de bemanning vernield. Na de capitulatie van Japan werd zij in Soerabaja teruggevonden als "PATROLBOAT 106", doch bleek onherstelbaar beschadigd.
- Op weg naar Colombo krijgt Hr.Ms. Soemba opdracht om rendez-vous te maken met het m.s. 'Siberg' van de K.P.M. om deze naar de Emmahaven te begeleiden, en vervolgens door te stomen naar Colombo. De 'Siberg' kwam niet opdagen, het schip bleef in de Wijnkoopsbaai liggen en viel in Japanse handen, en Hr.Ms. Soemba zet de reis alleen voort.
- Op Java doen Amerikaanse, Britse en Nederlandse troepen een tegenaanval op 3 Japanse colonnes om hen te beletten verder landinwaarts te trekken.
- Berlijn erkent dat de Sovjetaanvallen in het Donetsbekken, op de Krim en in de streek van Koersk steeds heviger worden.
- Alle AustraliŽrs kunnen vanaf nu voor dienst opgeroepen worden.
- Japanse troepen landen op Zamboanga (Mindanao).
- Japanse troepen landen op het Filippijnse eiland Mindoro.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-03-1942:
Dinsdag
- Nederlandse troepen vernielen de eigen marine installaties te Surabaja (Nederlands IndiŽ).
- De eerste missie van een Lancaster bommenwerper. Een Lancaster bommenwerper legt mijnen bij Denemarken in de Bocht van Helgoland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-03-1942:
Woensdag
- Het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Tydeman, wordt te Tjilatjap door een Japanse luchtaanval tot zinken gebracht, door de Japanners gelicht en eind 1945 als wrak teruggevonden; op 24-04-1946 door Hr.Ms. Jacob van Heemskerck in Straat Soenda tijdens schietoefeningen tot zinken gebracht.
- De Nederlandse troepen in Nederlands IndiŽ vernietigen de eigen havenwerken van Tandjong Priok en de gouverneur-generaal draagt het opperbevel over.
- Geheim bevel van de Reichssicherheitshauptamt betreffende de toelating van de Noorse, Deense, Nederlandse en Belgische nazi- en fascistengroepen als enige bevoegde partijen in deze landen (Noorwegen Quisling; Denemarken: Clausen; Nederland:Mussert; Belgie:Leon De Grelle, Staf de Aerge).
- Amerikaanse troepen arriveren in Noord-Ierland.
- Aanvallen vanaf Amerikaanse vliegdekschepen op de Marcus Eilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-03-1942:
Donderdag
- (NL) De nikkelen stuivers worden uit de roulatie genomen.
- Japanse troepen rukken de stad Batavia in Nederlands IndiŽ binnen.
- Admiraal Sir Dudley Pound wordt opgevolgd door generaal Sir Alan Brooke als hoofd van het Comitť van Stafchefs verantwoordelijk voor de oorlogsvoering.
- Engeland verruimt de dienstplichtleeftijd tot 45 jaar.
- Het Russisch offensief in de Krim loopt vast.
- Bevel van de OKW ter verovering van het Russische schiereiland Kertsj en de vestiging Sebastopol op de Krim.
- Luitenant-generaal Sir Harold Alexander volgt luitenant-generaal Thomas Hutton op als de Britse bevelhebber in Birma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-03-1942:
Vrijdag
- (NL) In Nederland arresteren SD agenten, onder leiding van Schreieder, de 'gedropte' SOE agent H. Lauwers. Dit is het eerste resultaat van het door Duitsland opgezette Engelandspiel.
- Het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Willibrord Snellius, wordt als blokschip voor de ingang van het Marine Etablissement te Soerabaja tot zinken gebracht; de laatste resten van het schip zijn in 1956/1957 op de wal gezet en gesloopt.
- De Nederlandse troepen in Nederlands IndiŽ geven Jogjakarta op waardoor de marinebasis Surabaja op Oost Java geÔsoleerd raakt.
- Batavia wordt door de Japanners bezet.
- (BelgiŽ) In Belgie wordt de gedwongen tewerkstelling voor werklozen in Duitsland ingevoerd.
- Japanse troepen rukken de stad Rangoon in Birma binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-03-1942:
Zaterdag
- Japanse troepen bezetten de plaats Lembang op Java.
- Het 15de Japanse leger verovert, o.l.v. Loto, Rangoon, de hoofdstad van Birma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-03-1942:
Zondag
- Nadat de Japanners gedreigd hebben de stad Bandung in Nederlands IndiŽ te bombarderen wordt te Kalidjati (Java) besloten tot de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten.
- De Duitse veldmaarschalk Gerd von Rundstedt volgt Veldmaarschalk Erwin von Witzleben op als opperbevelhebber van het westen.
- RAF-bommenwerpers vallen Essen aan.
- Rangoon door Japanse eenheden bezet.
- Japanse bezetting van Lae en Salamanua aan de Huon Golf in Nieuw-Guinea.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-03-1942:
Maandag
- Officiele capitulatie van Nederlands Oost-IndiŽ aan Japan door Lt.Generaal H. ter Poorten te Kalidjati (Java), 93.000 man wordt krijgsgevangen gemaakt, de strijd op Sumatra, Timor en Midden-Celebes gaat nog door.
- De Amerikaanse marinecommandant in Europa, vice-admiraal Robert Ghormley, wordt vervangen door admiraal Harold Stark.
- In Londen wordt een Brits-Griekse overeenkomst getekend met betrekking tot de organisatie en inzet van Griekse gewapende legereenheden.
- Yamasjita wordt aangesteld als opperbevelhebber van de Filipijnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-03-1942:
Dinsdag
- Bandoeng valt in handen van de Japanners.
- (BelgiŽ) Het Waalse legioen defileert in de Brusselse straten.
- (BelgiŽ) Bomaanslag op het hoofdkwartier van de Rex-beweging in Brussel.
- (BelgiŽ) Aanmeldingsplicht van 24-jarige studenten, die niet in hun onderhoud kunnen voorzien, bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus.
- Aanvallen op Lae en Salamaua.
- De Hongaarse rijksbestuurder von Horthy benoemt Nikolaus Kallay tot Hongaars minister president en minister van buitenlandse zaken.
- De Amerikaanse generaal Joseph Warren Stilwell wordt benoemd tot opperbevelhebber in China. Stilwell krijgt het commando over de beide Chinese divisies die in Birma opereren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-03-1942:
Woensdag
- (NL) De Nederlandse regering stelt het Vaarplichtbesluit in, dat koopvaardijschepen verplicht in oorlogstijd te blijven varen.
- In Nederlands IndiŽ neemt de Japanse generaal Hitosji Imamoera, bevelhebber van het Japanse 16de leger de bevoegdheden van de gouverneur-generaal over.
- Mac Arthur vertrekt uit Corregidor en wordt opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in AustraliŽ.
- Generaal Joseph Stilwell wordt commandant van het 5e en 6e Chinese leger in het oostelijke gebied van de Sjan en de stad Mandalay.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-03-1942:
Donderdag
- (NL) De bronzen centen worden uit de roulatie genomen.
- Japanse troepen landen op Sabang en Oost-Sumatra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-03-1942:
Vrijdag
- (NL) Koffiesurrogaat op de bon.
- Duitsland beveelt de deportatie van 110.000 Roemeense Joden.
- In een massale aanval vanuit Kerch verliezen de Russen 130 tanks in drie dagen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-03-1942:
Zaterdag
- Sovjettroepen doen een aanval op Staraja Roessa, de omsingelde Duitse legerbasis aan het noordelijk front.
- De Nieuw-Zeelandse regering verhoogt de dienstplicht van 46 naar 50 jaar en mobiliseert vrouwen voor militaire dienst. Tevens wordt in de oorlogsindustrie een 54 urige werkweek ingesteld.
- Het eerste grote contingent Amerikanen komt in AustraliŽ aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-03-1942:
Zondag
- Omstreeks deze datum begint het ďEnglandspielĒ.
- Op deze datum wordt Hr.Ms. Isaac Sweers ingedeeld bij de Britse Eastern Fleet.
- Hr.Ms. Soemba komt aan in Colombo (zie 02-03-1942).
- Volgens radio Tokio zijn er op West-Java meer dan 50.000 Amerikaanse, Britse en Australische troepen krijgsgevangen gemaakt.
- Adolf Hitler houdt ter ere van de Heldengedenktag een rede waarin hij de vernietiging van het Rode Leger (in de zomer van 1942) voorspelt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-03-1942:
Maandag
- Groot Sovjetoffensief tegen de Duitse linies van Orjol door Koersk naar Charkov onder leiding van Timosjenko.
- De Duitse leider van het Ostministerium, Alfred Rosenberg, protesteert tegen de acties van Erich Koch die in de OekraÔne op grote schaal gevangenen zonder vorm van proces laat liquideren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-03-1942:
Dinsdag
- De Europeanen in Padang (Sumatra) krijgen allen huisarrest.
- De Duitsers open het vernietigingskamp Belzec (tot midden december 42 gebruikt).
- Deportaties vanuit het getto Lublin naar Belzec en andere vernietigingskampen.
- MacArthur komt in AustraliŽ aan, hij wordt geallieerd opperbevelhebber in het zuidwestelijk gebied van de Stille Oceaan (hoofdkwartier Sydney, AustraliŽ) generaal Wainwright blijft opperbevelhebber op de Filippijnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-03-1942:
Woensdag
- (NL) Tot deze datum zend de Nirom (Nederlands-Indische Radio Omroep) nog het Wilhelmus uit.
- De conclusie van een Duits onderzoek naar de oorzaken van de gezonken schepen Atlantis en Python (november 1941) meldt dat de Enigmacode van de Duitse marine niet is gecompromiteerd. De vrees van de Duitsers was dat hun marinecommunicatie door de geallieerden werd afgeluisterd.
- Duitsland sluit alle Noorse havens en legt mijnen van de Noordkaap tot Alesund.
- Memorandum van Schenckendorff over het gebruik van Russische vrijwilligers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-03-1942:
Donderdag
- (BelgiŽ) De waarde van de Belgische frank wordt losgekoppeld van het goud en gekoppeld aan de Duitse Reichsmark.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-03-1942:
Vrijdag
- (NL) Joden mogen hun meubels en huisraad niet meer verkopen.
- Manstein zet de nieuw aangekomen 22e pantserdivisie in bij een, vruchteloze, tegenaanval.
- Generaal Wainwright volgt generaal Douglas McArthur op als bevelhebber van de Filippijnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-03-1942:
Zaterdag
- SA-Obergruppenfuhrer und SS-Obergruppenfuhrer Fritz Sauckel (Reichsstatthalter van Thuringen) wordt bij Erlass van Hitler Generalbevollmachtigte fur den Arbeitseinsatz benoemd: inschakeling van in totaal 7,5 miljoen buitenlandse arbeiders (Fremareiter) en ongeveer 30 miljoen Duitse burgers in de Duitse fabrieken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-03-1942:
Zondag
- Tweede slag aan de Syrte tussen de Italiaanse en Britse marine.
- Sir Safford Crips arriveert in Karachi met het voorstel India na het einde van de oorlog de volledige Dominion-status met het recht van uittreding te verlenen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-03-1942:
Maandag
- Hr.Ms. Soemba vertrekt van Colombo naar Bombay, voor onderhoud.
- Japanse troepen bezetten de Andamanen in de golf van Bengalen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-03-1942:
Dinsdag
- Japan beschiet en bombardeerd het schiereiland Bataan ten westen van de Filippijnse hoofdstad Manila.
- Tijdens de zwaarste luchtaanvallen sinds 1941 vallen Duitse bommenwerpers de Britse steden Dover, Portland en Newhaven aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-03-1942:
Woensdag
- (NL) Verbod op huwelijken tussen joden en niet-joden. Buitenechtelijke relaties van joden worden aan strenge straffen onderworpen.
- Japanse troepen snijden de weg van Rangoon naar Mandalay (Birma) af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-03-1942:
Donderdag
- (NL) De Joden uit Beverwijk, Bloemendaal, Den Heler, Santpoort, Zandvoort, Alkmaar en IJmuiden in Nederland moeten zich naar Amsterdam begeven. Eveneens alle Joden uit Zeeland.
- De Russen doen een hernieuwde aanval in de Krim.
- In Duitsland wordt een bevel van kracht tot Kennzeichnung van Joodse woningen: op de voordeur moet een gele ster aangebracht worden.
- Eerste RSHA-transport afkomstig uit Slowakije komt in Bierkenau binnen. Aldus werden de transporten aangeduid die door Amt IV B 4 (Eichmann) van het Reichssicherheishaupamt naar Auschwitz en andere vernietigingskampen werden geleid.
- Uit de Engelse haven Fallmouth vertrekt een expiditiegroep voor de raid op St.Nazaire.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-03-1942:
Vrijdag
- (NL) De Duitse wetten die bepalen dat huwelijken en geslachtsverkeer tussen joden en niet-joden verbied (Neurenberger wetten) worden ook van toepassing voor Nederland.
- Een Britse commandogroep doet een overval op een Duits radarstation ten Noorden van Le Havre.
- Admiraal sir James Somerville wordt commandant van de Verre-Oostenvloot in Ceylon (het huidige Sri Lanka).
- Generaal sir Thomas Blamey wordt opperbevelhebber van de Australische troepen en, onder bevel van MacArthur, commandant van de geallieerde lanstrijdkrachten in AustraliŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-03-1942:
Zaterdag
- (NL) De Nederlandse troepencommandanten in midden en noord-Sumatra capituleren.
- Het eerste transport van Slowaakse Joden arriveert in Auschwitz om te worden vergast.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28/29-03-1942:
Zaterdag / Zondag
- (NL) Aanval op St. Nazaire door marine en commando's. HMS 'Campbeltown', ex Hr.Ms. Campbeltown, wordt in de nacht van 28 op 29 maart 1942, met het voorschip volgeladen met explosieven, ingezet om de sluisdeuren in St. Nazaire buiten werking te stellen tijdens de operatie 'Chariot'.
- Luchtaanval op LŁbeck door de Engelse luchtmacht. Dit is een ommekeer in de oorlog, vanaf nu is ook de burgerbevolking het doelwit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-03-1942:
Zondag
- Sovjettroepen behalen in de streek van Kalinin een overwinning op de Duitse troepen.
- Groot-BrittanniŽ belooft India, na de oorlog, onafhankelijkheid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-03-1942:
Maandag
- Aankomst van het eerste RSHA-transport uit Frankrijk in Birkenau.
- Nieuwe commando's door de Amerikaanse legerleiding ingesteld. MacArthur opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in het zuidwestelijk gebied van de Pacific (Australie, Filippijnen, Solomon Eilanden, Bismarck Archipel en Nederlands-IndiŽ zonder Sumatra). Admiraal C.W.Nimitz opperbevelhebber commando in overige Pacific-Ocean Area.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-03-1942:
Dinsdag
- De regering van Liberia staat Amerika voor de duur van de oorlog het recht toe om luchtmachtbases in haar land aan te leggen.
- Landing van Japanse troepen op Christmas-Island (ten Zuidwesten van Java)
- Japanse troepen veroveren Toungoo (Brima) en steken de rivier de Irrawaddy over.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG