DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

DECEMBER 1941

TERUG

 

00-12-1941:
Begin December 1941
- 70% van de artsen protesteert tegen de oprichting van de Nederlandsche Arstenkamer.
- Vanaf het uitbreken van de oorlog met Japan, in december 1941, wordt Hr.Ms. Soemba ingezet bij de bewaking van de Riouwarchipel.
- Hr.Ms. Isaac Sweers wordt, in de eerste twee weken van december 1941, in de zogenaamde Middellandsezee-kleuren geschilderd en krijgt een gewijzigde munitieverstrekking.
- Hr.Ms. Soerabaja neemt medio december 1941 deel aan de bezetting van Portugees Timor.
- Verschijning van het Deense illegale blad De Frie Danske.
- Verschijnen van het illegale blad Combat onder redactie van Georges Bidault.
- Stalin richt de Unie van Poolse patriotten op.
- Geparachuteerde Poolse communisten stichten in 1942 een illegale Poolse Volkspartij en een ondergronds Volksleger (Armia Ludowa).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-12-1941:
Maandag
- (NL) Begin van de gecoŲrdineerde Duitse aankopen op de zwarte markt (de geheime Blau-Aktion).
- Russische tegenaanval bij Toela.
- De Japanse kroonraad neemt de definitieve beslissing tot de oorlog tegen de USA.
- Ontmoeting tussen GŲring, maarschalk Petain en de nieuwe plaatsvervangende minister-president Darlan in Florentin-Vergigny.
- Van Bock telegrafeert aan Hitler "Kraft der Truppe (bald) vollig erschopft".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-12-1941:
Dinsdag
- Het Japanse keizerlijk oppercommando stelt de aanvalsdatum vast op 8 december.
- Duitse troepen bereiken de buitenwijken van Moskou.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-12-1941:
Woensdag
- Het beleg van Leningrad - Dag 87. In de nacht komt het evacuatie-konvooi van Hango in het Corbertha mijnenveld, in de Finse Golf, terecht, 1 mijnenveger zinkt en verschillende andere raken beschadigd. Het troepentransportschip Josif Stalin kan het nauwe kanaal, dat de overgebleven mijnenvegers hebben geveegd, niet volgen en raakt snel achterelkaar 4 mijnen. Veel troepen varlaten het schip terwijl de Josif Stalin nog steeds niet zinkt (4.000 man verdrinken of bevriezen en 1.830 man worden opgepikt door diverse kleine schepen in het konvooi). Het wrak van de Josif Stalin drijft zuidwaarts en is 2 dagen later (met nog 2.000 overlevenden aan boord) nabij de Estse kust door Duitse schepen buitgemaakt.
- Om 21.47 uur, 1.250 mijl ten westen van Zuid-Afrika) brengt de U-124 het neutrale Amerikaanse vrachtschip SS Sagadahoc, ondanks dat deze duidelijk zichtbaar een Amerikaanse vlag op haar zijden droeg, tot zinken (1 dode en 34 overlevenden). De overlevenden (in 2 reddingsboten) worden door de Duitsers ondervraagt en een week later door geallieerde vrachtschepen opgepikt. De SS Sagadahoc is het 4e, en laatste, Amerikaanse koopvaardijschip dat door Duitse U-boten tot zinken werd gebracht voor Amerika de oorlog aan "De As" verklaarde.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-12-1941:
Donderdag
- Vriendschaps- en bijstandspact tussen de Poolse regering in ballingschap (in Londen vertoevend) en Rusland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-12-1941:
Vrijdag
- (NL) Alle buitenlandse joden in Nederland moeten zich melden voor 'vrijwillige emigratie'.
- (NL) Brief van 3 artsen namens 4 500 collega's aan Seyss-Inquart waarin gewaarschuwd wordt tegen de voorgenomen oprichting van een Nederlandse Artsenkamer.
- De Duitsers dringen in Rusland door tot op 25 km van Moskou. Hitler stelt het offensief tegen Moskou uit.
- Russisch offensief ten westen van Moskou, de Duitsers worden over een breed front teruggedrongen.
- Duitsland sluit een geheim akkoord met Japan over gezamenlijk oorlog tegen de Verenigde Staten.
- Japanse troepen landen in Thailand.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-12-1941:
Zaterdag
- (NL) Nederland acht zich in staat van oorlog met Japan.
- Tegenoffensief van de Russen bij Moskou herovering van Kalinin en Toela op de Duitsers. Zjoekov had 100 ' verse' divisies uit het grensgebied met Japan weggehaald en zij proberen een schaaraanval.
- Lilian Baels de prinses van Retie is zwanger. Leopold en Lilian huwen voor de wet.
- Grote contingenten Japanse troepen worden in Indochina aan land gezet.
- Dringend beroep van Roosevelt op de Japanse keizer om de Japanse troepen uit Indochina terug te trekken.
- Groot-Brittannie verklaart Hongarije, Finland en Roemenie de oorlog.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-12-1941:
Zondag
- (BelgiŽ) Na de kerkelijke dienst lezen alle Belgische priesters een herderlijk brief van Kardinaal Van Roey voor waarin het huwelijk van Leopold en Lilian Baels wordt bekend gemaakt.
- Uitvaardiging door Generaal Keitel en Hitler van de Nacht und Nebelerlass-besluiten verzetslieden in bezette gebieden, vnl. in Frankrijk, Belgie en Nederland worden niet meer in hun eigen land berecht maar naar een concentratiekamp gevoerd. Nadere instructies van 12 december 1941 en 16 april 1942 regelen deze procedure. Veel verzetsstrijders komen zo als NN-gevangen in Gross Rosen en Natzweiler terecht. Niet- Duitse burgers uit de bezettingsgebieden kunnen in het geheim naar Duitsland worden gevoerd en daar verdwijnen.
- De Britse troepen in Tobroek worden definitief ontzet (Rommel geeft alle pogingen op om de Britten, die Tobroek hebben ontzet, ook in te sluiten).
- Japanse aanval op Pearl Harbor (de Amerikaanse "Grote Oceaan-vloot") (De Japanse luchtmacht valt de Amerikaanse marinebasis aan in Pearl Harbor. 8 Amerikaanse slagschepen, 3 kruisers en 3 torpedobootjagers zijn verwoest of vernietigd. De Amerikaanse verliezen zijn groot: gedood 2.344; gewond 876, vermist 966).
- De Japanners landen in Siam en MaleisiŽ.
- De Japanners voeren een aanval uit op Hongkong.
- De Japanners bombarderen Singapore.
- De Japanners bombarderen Guam.
- 1uur, Koeroesoe en Nomoera vragen een onderhoud bij Cordell Hull. Japan verklaart de oorlog aan de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ.

- Tijdstippen van de Japanse overval, herleid tot Middelbare Tijd Greenich:
17.46 - Jap. Landing op Kota Bharu (Oostkust Malakka).
18.30 - Jap luchtaanval op Pearl Harbor.
20.30 - Jap luchtaanval op Singapore.
24.00 - Jap luchtaanval op Hongkong.

- Oorlogsverklaring Verenigde Staten aan de Asmogendheden en Japan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07/09-12-1941:
Zondag / Dinsdag
- Het bloedbad van Riga. Einsatzgruppe A vermoordt in het getto van Riga op 7, 8 en 9 december 1941 27.800 Joden in het bos van Rumbala.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-12-1941:
Maandag
- (NL) De Geallieerden (waaronder ook Nederland) verklaren Japan de oorlog.
- Adolf Hitler kondigt een winterpauze aan voor het Oostfront, Duitse troepen in het defensief.
- 01.00 uur. De Japanners beginnen land- en luchtaanvallen en landingen vanuit zee op New Territory, Hong-Kong.
- De Japanners bombarderen Guam, Wake Island en de Filipijnen (de marinebasis Cavite bij Manilla op de Filippijnen door de Japanners gebombardeerd).
- Japanse troepen landen op Guam.
- Japan valt de vliegvelden van Luzon aan.
- Landing op Noord-Luzon.
- Japanse landingen op het eiland Bataan ten noorden van Luzon.
- Inval in Malakka.
- Oprichting van het vernietigingskamp Chelmno.
- China verklaart aan Duitsland, Italie en Japan de oorlog.
- (nacht) Jean Cassaert en Henri Verhaegen zouden worden opgehaald door een Brits vliegtuig maar ze worden verraden, ze kunnen beiden nipt ontsnappen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-12-1941:
Dinsdag
- Russische eenheden heroveren Tichwin, Leningrad blijft hierdoor behouden.
- De laatste Australische soldaten verlaten Noord-Afrika. Zij zijn vervangen door Britten en Polen.
- Japanse troepen landen op de Gilbert Eilanden.
- President Roosevelt roept via de radio het Amerikaanse volk op tot de oorlog tegen Japan, Duitsland en ItaliŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-12-1941:
Woensdag
- Tobroek ontzet.
- De Japanners landen op Luzon.
- Japan bezet de Filippijnen.
- Landing van Japanse troepen op Guam.
- In Tokio wordt de strijd uitgeroepen tot de Groot-Aziatische oorlog.
- Het Britse slagschip Prince of Wales en de slagkruiser Repulse worden door de Japanners (door Japanse vliegtuigen) voor de oostkust van Malakka tot zinken gebracht.
- De Japanners landen op Kedah (westkust van Malakka).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-12-1941:
Donderdag
- (NL) De Nederlandse regering in Londen verklaart Italie de oorlog.
- Hr.Ms. Isaac Sweers vertrekt samen met de Britse torpedobootjagers HMS "Sikh", HMS "Legion" en HMS "Maori" naar Valetta.
- ItaliŽ en Duitsland verklaren de Verenigde Staten de oorlog.
- Verdrag tussen Japan en Duitsland.
- Japanse strijdkrachten landen op Zuid-Luzon.
- Japanse eenheden trekken de Siamees-Birmaanse grens over, zij rukken zonder tegenstand een deel van Tenasserim binnen.
- Australische vliegtuigen uit Ambon bombarderen het eiland Tobi (NW. van Nieuw Guinea ).
- De olie-installaties te Miri (Brits Noord Serawak) door eigen petsoneel vernield. Het Britse garnizoen evacueert om de zuid naar Kunching (Serawak).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-12-1941:
Vrijdag
- (NL) Tweede bezoek van ir. A.A. Mussert aan Hitler, hij legt de eed van trouw af aan Hitler als Germaans Fuhrer.
- (NL) De Nederlandse marine en het KNIL versterken de Britse luchtmacht op Malakka met 22 bommenwerpe s, 9 jachtvliegtuigen en 3 Catalina-vliegboten.
- (NL) Hr.Ms. O 16 brengt in de Golf van Siam, nabij Soengei Patani, vier Japanse transportschepen tot zinken.
- (NL) Hr.Ms. K 12 brengt, nabij Kota Bharu (oostkust van Malakka), een vijandelijke vrachtboot tot zinken.
- Franse joden voor het eerst geconcentreerd in het doorgangskamp Compiegne.
- Roemenie, Hongarije en Bulgarije verklaren Amerika de oorlog.
- Japan bezet Bangkok.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12/13-12-1941:
Vrijdag / Zaterdag
- Hr.Ms. Isaac Sweers en de Britse torpedobootjagers HMS "Sikh", HMS "Legion" en HMS "Maori" raken in de nacht van 12 op 13 december 1941, bij Kaap Bon, in gevecht met twee Italiaanse kruisers, die tot zinken worden gebracht, terwijl Hr.Ms. Isaac Sweers de torpedoboot "Cigno" (652 ton) zwaar beschadigde. Deze actie duurde slechts vijf minuten. Bij aankomst in Valetta werden de jagers op grootse wijze onthaald.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-12-1941:
Zaterdag
- (NL) Nationaal Front, NSNAP en Nederlandsche Unie ontbonden.
- (NL) Hr.Ms. K 12 brengt, nabij Kota Bharu, een vijandelijke tanker tot zinken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-12-1941:
Zondag
- (NL) Hitler wijst de NSB aan als enige politieke partij in Nederland (Hiermee zijn de andere politieke organisaties opgeheven.( zoals de Nederlanssche Unie, het Nationaal Front en de NSNAP)). Alle andere politieke partijen zijn opgeheven. De Leider der NSB legt in Berlijn aan Hitler de eed van trouw af. Mussert: "Ik zweer u, Adolf Hitler, als Germaans Leider, trouw tot in de dood." Alle NSB-ers hebben daaraan deel gekregen door hun vrijwillige eed op de leider.
- (NL) Viering in Utrecht van het tienjarig bestaan van de NSB.
- (NL) Oprichting van de Nederlandse Artsenkamer. Alle artsen zijn automatisch lid.
- (NL) Hitler verklaart dat Nederland in het Nieuwe Europa is toegelaten.
- Hitler geeft het Oberkommando der Wehrmacht opdracht plannen voor de bouw van een nieuwe Westwall te ontwerpen ter beveiliging van het kustgebied langs de Atlantische Oceaan en Noordzee tot het noorden van Noorwegen tegen een geallieerde invasie.
- Begin van de Japanse aanval op Hongkong.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-12-1941:
Maandag
- Defensieve gevechten van legergroep Midden voor Moskou.
- De Russen heroveren Kalinin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-12-1941:
Dinsdag
- De Duitse troepen bij El Gazala worden met omsingeling bedreigd, Rommel trekt zijn troepen terug.
- Landing van Japanse troepen op Serawak, Brits-Borneo (aan de noodkust van Miri-Sarawak en Seria-Brunei).
- Conferentie van Moskou. Stalin en Eden. Stalin ontwikkelt een omvangrijk programma voor de reorganisatie van Europa. Politieke verdeling van Duitsland, verzwakking van Midden-Europa, erkenning van de Oost-Europese annexaties van de Sovjet-Unie door de Westerse mogendheden (de Curzonlinie wordt nieuwe westelijke grens van de Sovjet-Unie).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-12-1941:
Woensdag
- (NL) Dilly (Portugees Timor) wordt bezet door Nederlandse en Australische troepen.
- (NL) De Japanners bezetten de Miri-olievelden (Serawak). Hun landingsvloot wordt aangevallen door Nederlandse bommenwerpers van marine en leger (2 voltreffers op kruiser, 4 "near misses" op andere schepen.
- Het opperbevel van de Duitse Wehrmacht maakt bekend dat Duitsland in de periode van 22 juni tot 1 oktober in de Heldenkampf heeft verloren: 162. 313 doden, 581. 767 gewonden en 33. 334 vermisten. Het aantal krijgsgevangenen bedraagt volgens dit bericht tot nu toe 3. 806. 860.
- De Japanners landen op Noord-Borneo.
- Admiraal H.E. Kimmel als Amerikaans opperbevelhebber over de Pacificvloot door admiraal Chester W. Nimitz vervangen.
- Tarempah (Anambas-eilanden) wordt door Japanse vliegtuigen onder vuur genomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-12-1941:
Donderdag
- (NL) Nederlandse luchtstrijdkrachten vallen de Japanse landingsvloot voor Miri (Serawak) aan.
- Ternate, Sorong (n. Nieuw-Guinea) en Tarempah (Anambas Eilanden) worden door Japanse vliegtuigen gebombardeerd.
- Landing van Japanse troepen op Hong-Kong Eiland en op Malakka bij Kota Baroe.
- De Duitsers worden bij Cyrenaica (Noord-Afrika) in het defensief gedrongen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-12-1941:
Vrijdag
- (NL) De zinken stuiver komt in roulatie.
- (NL) Nederlandse luchtstrijdkrachten vallen, opnieuw, de Japanse landingsvloot voor Miri (Serawak) aan, zij plaatsen 2 voltreffers en enige "near misses".
- Hitler neemt het opperbevel van het leger over; hij is ontevreden over de krijgsverrichtingen aan het Oostfront en ontslaat de generaals von Brauchitsch en Von Bock.
- De 'Queen Elizabeth' en de 'Valiant' worden uitgeschakeld.
- Pontianak (West Borneo) wordt door Japanse vliegtuigen gebombardeerd.
- Japan bezet Hongkong.
- De Japanners bezetten Penang (Str. Malakka).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-12-1941 / 04-06-1942:
Vrijdag / Donderdag
- Chennault vernietigt met zijn Flying Tigers in deze periode 247 Japanse vliegtuigen, 300 worden beschadigd en 1.500 Japanners worden gedood.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-12-1941:
Zaterdag
- (NL) Oprichting van de Nederlandsche Artsenkamer.
- De Belgische regering in Londen verbreekt de diplomatieke banden met alle mogendheden die verbonden zijn met Nazi-Duitsland. Op hetzelfde moment verklaart Paul-Henri Spaak dat Belgie in oorlog is met Italie.
- Churchill spreekt zich uit tegen de erkenning van de Russische grenzen van 1941.
- Landing van Japanse troepen op Mindanao in de Filippijnen.
- Kuching (Serawak) wordt door Japanse vliegtuigen beschoten en gebombardeerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-12-1941:
Zondag
- Landing van nieuwe Japanse strijdkrachten op Luzon.
- De regering van Siam sluit een verdrag met Japan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-12-1941:
Maandag
- De Japanners landen in Broenei (Brits n.w. Borneo).
- De Japanners landen in de Golf van Lingayen.
- Japanse troepen landen op het eiland Wake.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 12 1941 / tot 14 januari 1942:
Maandag / Woensdag
- (eerste) Conferentie van Washington (Arcadia) met Churchill, Roosevelt en de verenigde chefs van staven. Besluit: defensief tegen Japan op te treden en aan de strijd in Europa voorrang verlenen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-12-1941:
Dinsdag
- (NL) De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. K14 brengt nabij Kuching (Serawak) drie Japanse transportschepen en een tanker tot zinken.
- (NL) Nederlandse marine-vliegtuigen doen een (succesvolle) aanval op Davao (z. Mindanao, Philippijnen).
- De Japanners bombarderen Rangoon.
- De Japanners bombarderen Sorong (Nieuw-Guinea) en de Natoena-eilanden.
- Generaal Douglas MacArthur trekt zich met zijn troepen van Manilla terug op het schiereiland Bataan, Manilla blijft zo onverdedigd achter.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-12-1941:
Woensdag
- (NL) De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. K16 brengt op de westkust van Borneo een grote Japanse torpedobootjager tot zinken.
- Britse eenheden trekken Benghazi binnen en Rommel trekt zich terug op de stellingen bij El Agheila.
- De Japanners veroveren Wake Island.
- Japanse troepen gaan in het gebied van Kuching op Sarawak aan land.
- Britse-Amerikaanse conferentie 'Arcadia) te Washington geopend. Overleg van Churchill en Roosevelt met de Britse en Amerikaanse staf over de gezamenlijke strategie.
- De Franse eilanden St.-Piere en Miquelon worden door marine eenheden van de Vrij Fransen bezet.
- Britse eenheden rukken Benghazi binnen. Rommel trekt zich terug op de stellingen bij El Agheila.
- Het vliegveld van Tarakan (oliehaven op oost Borneo) wordt door Japanse vliegtuigen aangevallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-12-1941:
Donderdag
- De Britten trekken Benghazi binnen.
- Hong-Kong capituleert.
- Het vliegveld van Sinkawang (west Borneo) wordt door Japanse bommenwerpers aangevallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-12-1941:
Vrijdag
- (NL) Het steunpunt voor de (Nederlandse) Marine Luchtvaart Dienst te Tondano (noord Celebes) wordt door Japanse vliegtuigen aangevallen.
- (NL) Vliegtuigen van het KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) voeren een bomaanval uit op een Japanse scheepsmacht voor Kunching (Serawak).
- Russische eenheden landen op het Kerch-schiereiland.
- De Japanners rukken op naar Ipoh.
- MacArthur laat Manilla evacueren.
- Militaire verbond tussen de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ en Chang-Kai-sjek afgesloten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-12-1941:
Zaterdag
- (NL) Vliegtuigen van de Nederlandse- en Amerikaanse Marine vallen een Japans steunpunt op Jolo (Soeloe eilanden).
- De Britse Kroonkolonie Hong Kong capituleert voor Japan.
- De Japanners landen op de Tambelaneilanden ten noordwesten van Borneo en op de Minahasa op Celebes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-12-1941:
Zondag
- In de nacht valt de U-75, nabij Mersa Matruh (Egypte), konvooi ME-8 (van Tobroek naar AlexandriŽ) aan en brengt het Britse schip SS Volvo tot zinken (De Britse torpedobootjager HMS Kipling gaat in de tegenaanval en brengt de U-75 met dieptebommen tot zinken (14 doden en 30 overlevenden). 
- De Japanners bombarderen bombarderen Manilla (Filippijnen), waarbij ook 4 vrachtschepen, in de Baai van Manilla, tot zinken worden gebracht.
- De Japanse 16e Infanterie Divisie neemt Luisiana (15 mijl landinwaarts van Lamon Bay, Filippijnen) in.
- Japanse luchtaanvallen op het vliegveld van Medan (oost Sumatra), op de Minahassa (noord Celebes) en op Sorong (noord Nieuw-Guinea).
- De Amerikaanse torpedobootjager USS Peary, onderweg van de Filippijnen naar AustraliŽ, wordt om 14.40 uur door 4 Japanse vliegtuigen aangevallen met bommen (500 ponders) en torpedo's, maar loopt geen schade op. Om 18.00 uur wordt zij, nabij Menado (op het Indonesische eiland Celebes) met bommen aangevallen door 3 Britse Hudsons die USS Peary per abuis aanzien voor een Japans schip. USS Peary wordt beschadigd door enkele "near misses" (1 dode en 2 gewonden door bomsplinters).
- Operatie Drumbeat, nu Duitsland in  oorlog is met Amerika zijn er geen restricties meer voor de U-boten ten aanzien van het tot zinken brengen van Amerikaanse koopvaardijschepen. De U-66, U-109, U-123, U-125 en U-130 zijn in het midden van de Atlantische Oceaan, op wegnaar de Amerikaanse oostkust om daar de Amerikaanse scheepvaart aan te vallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-12-1941:
Maandag
- Einde van de besprekingen van de Britse minister Eden te Moskou over de gezamenlijke oorlogvoering en de naoorlogse samenwerking.
- De Russen heroveren Kerch en Feodosiya.
- De Japanners landen op de Tambelan eilanden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-12-1941:
Dinsdag
- De Russen heroveren Kaloega op de Duitsers.
- Het Congres van India gaat akkoord met het verlenen van steun aan Engeland in de oorlog tegen Japan. Ghandi legt de leiding van de Congrespartij neer, Nehroe neemt haar over.
- Japanse luchtaanvallen op Babo (Nieuw-Guinea), Tarakan (oost Borneo) en Tg. Balai (oost Sumatra).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-12-1941:
Woensdag
- Zuidafrikanen vallen Bardia aan.
- Japanse luchtaanvallen op Tarakan (oost Borneo).
- Menado (noord Celebes) wordt door Japanse torpedobootjagers beschoten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG