DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

AUGUSTUS 1941

TERUG

 

00-08-1941:
- Partizanen veroveren gebieden in Kroatie en het westelijk en oostelijk gedeelte van Bosnie.
- Massa-arrestaties van pro-Bandera-partizanen in de westelijke Oekraine.
- Het Polizeihaftlager Compiegne (Frankrijk) geopend.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-08-1941:
Vrijdag
- (NL) J.N. Breunese treedt af als waarnemend commandant van de Nederlandsche Arbeidsdienst.
- (NL) Aan personen boven de 14 jaar mag alleen nog maar Ďtaptemelkí verstrekt worden.
- (NL) Joodse makelaars mogen niet langer voor niet-joodse klanten optreden.
- De Verenigde Staten stellen een olie-embargo in voor alle agressors, vooral Japan wordt hierdoor getroffen.
- Slag bij Roslawl tussen de Russen en de Duitse legergroep Midden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-08-1941:
Zaterdag
- Eerste Amerikaanse leveranties aan de Sovjetunie op basis van de Leen- en Pachtwet.
- Russische legereenheden omsingeld door de Duitsers bij Oeman.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-08-1941:
Zondag
- (NL) Mussert maakt bekend dat de NSB 100. 000 leden telt.
- Kleist en StŁlpnagel bezetten het gebied rond Uman.
- Onafhankelijk van de Duitse plannen zet Mannerheim de aanvallen voort ter verovering van de Karelische Landengte.
- De bisschop van Munster, Clemens von Galen, protesteert in een kanselreden tegen de massale euthanasie op geesteszieken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-08-1941:
Maandag
- Het plan om Hitler tijdens een bespreking in het hoofdkwartier van de legergroep Midden (Von Bock) uit de weg te ruimen wegens het grote aantal veiligheidsmaatregelen opgegeven.
- Hitler beveelt dat Leningrad het eerste en voornaamst aanvalsdoel moet zijn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-08-1941:
Dinsdag
- (BelgiŽ) Het eerste contingent van het Vlaamse Legioen vertrekt naar het Oostfront.
- Roemeense tanks beginnen het 73-daagse beleg van Odessa.
- De Russische tegenstand in het gebied rond Smolensk is door de legergroep Midden beŽindigd. De Duitsers maken 31.000 Russen krijgsgevangen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-08-1941:
Woensdag
- Luitenant-generaal Wladyslaw Anders wordt bevelhebber van de uit Poolse krijgsgevangenen gerekruteerde Poolse eenheden in Rusland.
- Het opperbevel van de Duitse Wehrmacht deelt mee dat de Stalinlinie op drie plaatsen doorbroken is. Ruim 900.000 Russen zijn krijgsgevangenen gemaakt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-08-1941:
Donderdag
- (NL) Tweede contingent van het Nederlands Vrijwilligerslegioen naar het Oostfront vertrokken. Toespraken van Mussert en Seyffart.
- (NL) De organisaties van werkgevers zeggen de samenwerking met de bezetter op.
- Stalin wordt opperbevelhebber der Russische strijdkrachten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-08-1941:
Vrijdag
- (NL) Verordening waarin bepaald werd dat "Volljuden" - met een vermogen boven de É 10.000 en bovendien in 1940 een inkomen van tenminste É 3000,- hadden - al hun contante geld en cheques, indien meer dan É 1000,-, dienden te storten op een rekening bij de bank Lippmann-Rosenthal (de Dienststelle Lippmann, Rosenthal & Co. Sarphatistraat Amsterdam).
- (BelgiŽ) Leon Degrelle vertrekt vanuit Brussel samen met het eerste contingent van het Waalse legioen naar het Oostfront.
- Odessa wordt afgesloten en belegerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-08-1941:
Zaterdag
- Duitse torpedobootjagers doen een uitval richting Kola Inlet (Alaska), bij de monding van Kola Inlet brengen zij het Russische patrouillevaartuig SKR-12 tot zinken.
- In de Noordzee wordt het Britse schip Cordene door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Konvooi WS 8C, met invasietroepen voor de Azoren, vertrekt van de Clyde (Engeland).
- Konvooi HG 70 vertrekt van Gibraltar naar Liverpool (Engeland).
- Op de Atlantische Oceaan brengt de U-206 het Britse schip Ocean Victor tot zinken.
- Churchill arriveert, aan boord van het Britse Slagschip Prince of Wales, in Placentia Bay (Newfoundland - Canada).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09/12-08-1941:
Zaterdag / Dinsdag
- President Roosevelt en de Engelse Eerste minister W.S. Churchill ontmoeten elkaar op de Amerikaanse kruiser Augusta en het Engelse slagschip Prince of Wales in de Argentiabbaai (New-Foundland). Bekend als de Atlantic-conferentie. Zij maken de Atlantic-Charta bekend.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-08-1941:
Zondag
- Slag bij Nowgorod.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-08-1941:
Maandag
- Stafchef Halder meldt dat reeds 360 Russische divisies zijn gesignaleerd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-08-1941:
Dinsdag
- (NL) Het leidersbeginsel in het bestuur der provincies en gemeenten ingevoerd.
- (NL) Het Vredegerecht wordt ingesteld. Deze instelling hield zich bezig met het berechten van overtredingen tegen NSB-ers en het nationaal-socialisme.
- Het Atlantisch Handvest wordt getekend door Churchill en Roosevelt.
- De beveiliging van de Sont en de escorte van snelle konvooien op de Atlantische Oceaan wordt van nu af door de Amerikaanse vloot waargenomen.
- Hitler's instructie 34, herziening van Operatie Barbarossa. De opmars naar Moskou wordt uitgesteld en die naar Leningrad wordt voortgezet. De zuidelijke moerassen en industrieŽn (OekraÔne) krijgen een hogere prioriteit dan Moskou.
- De USSR en Groot-Brittannie sluiten een handelsovereenkomst. 
- Op verzoek van de Australische regering verlaten de Australische troepen Tobroek, ze worden door 6.000 Polen vervangen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-08-1941:
Woensdag
- Het Russische "Rode Leger" evacueert Smolensk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-08-1941:
Donderdag
- (nacht) Meer dan 300 vliegtuigen van het RAF-bommenwerperscommando voeren een raid uit op Hannover, Brunswijk en Maagdenburg.
- Russisch-Pools militair verdrag: vrijlating van de Poolse krijgsgevangenen van 1939 en vorming van het Andersleger (zie 6 aug.) in de Sovjet-Unie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-08-1941:
Vrijdag
- (NL) Christiansen (assistent van Seyss-Inquart) maakt bekend dat 5 doodvonnissen zijn geveld voor hulp aan geallieerde piloten in Nederland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-08-1941:
Zaterdag
- (NL) Een verplichte aangifte van het Joodse grondbezit.
- Nowgorod door de Duitsers veroverd.
- De USSR en de VS sluiten, te Moskou, een handels- en kredietakkoord.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-08-1941:
Zondag
- (NL) Een Duitse raider valt het Nederlandse schip SS Kota Nopan aan.
- Het Amerikaanse schip Longtaker (voorheen het Deense schip Sessa) wordt op weg naar IJsland, waar het voorraden voor het Amerikaanse garnizoen gaat brengen, getorpedeerd. Dit was het eerste van een reeks incidenten die Roosevelt er toe brachten om de Amerikaanse marine feller te laten reageren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-08-1941:
Maandag
- (NL) Het concentratiekamp Amersfoort wordt geopend. De eerste 200 gevangenen komen aan in kamp Amersfoort. Het is een groep communisten die eerder was geÔnterneerd in kamp Schoorl.
- Zhukov waarschuwt Stalin dat het gevaar dreigt dat het hele Zuidwest Front wordt vernietigt omdat 44 Russische divisies ingesloten raken.
- In de OekraÔne trekken de Russische troepen zich terug over de Dnjepr en vormen noordelijker een verdedigingslinie, het Brjanskfront. Het 35e leger blijft in Kiew.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-08-1941:
Dinsdag
- Britse en Poolse troepen beginnen aan de bevrijding van de AustraliŽrs en IndiŽrs in Tobroek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-08-1941:
Woensdag
- Einde van de slag bij Gomel. De Duitsers hebben 84.000 Russen krijgsgevangen gemaakt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-08-1941:
Donderdag
- Duitse pantsertroepen zijn Leningrad tot op een afstand van 40 km. genaderd.
- De Duitsers bereiken Chudovo en snijden daardoor de voornaamste spoorverbinding tussen Moskou en Leningrad af.
- Tegen de adviezen in van het oppercommando van het leger, generaalveldmaarschalk Von Brauchitsch, en de chef van de generale staf van het leger generaalveldmaarschalk Hadler, beveelt Hitler de voortzetting van de Duitse aanval in het Oosten aan het Noordelijke en zuidelijke deel van het front; Moskou moet ongemoeid gelaten worden (verovering van de krim, Donetsjbekken, afsnijden van de Russische olietoevoer uit de Kaukasus, vooral de omsingeling van de Russische legergroep Budjenny, ten oosten van Kiew, in het noorden de afsluiting van Leningrad en de vereniging van de Finnen).
- Het eerste proefkonvooi van Groot-BrittanniŽ naar de Sovjet-Unie, 'het poolkonvooi', komt aan in Archangelsk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-08-1941:
Vrijdag
- Slag bij Welikije-Loeiki tussen Russische troepen en de Duitse legergroep Midden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-08-1941:
Zaterdag
- Generaal De Gaulle vormt een provisorisch comitť, dat een raadgevend nationale raad der zijde staat.
- Guaderian kan Hitler overtuigen dat zijn Panzergruppe niet gesplitst kan worden, het resultaat is dat eerst Oekraine moet verovert worden en dan pas Moskou.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-08-1941:
Zondag
- (NL) Protest tegen de gelijkschakeling van het CNV tijdens protestantse kerkdiensten.
- De Russen zetten bij Gomel een tegenaanval in; zware verliezen worden toegebracht aan de Roemenen bij Odessa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-08-1941:
Maandag
- De geallieerden landen, in een commandoraid op Spitsbergen en evacueren de Noorse en Russische bevolking.
- Engelse en Russische troepen rukken PerziŽ (Iran) binnen om een poging van de As-mogendheden om Iran onder controle te stellen te verijdelen.
- Mussolini brengt een bezoek aan Hitler. Samen bezoeken ze het Oostfront bij Oenan.
- Het 12de leger van generaal-kolonel Von Weich begint langs de Desna en Dnjepr naar beneden te trekken en in te lopen op het 5de leger van generaal-majoor Potapov die er niet in was geslaagd Tsernogow te verdedigen.
- In Wolhynie en Shitomir wordt een burgerbestuur opgericht o.l.v. Erich Koch.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-08-1941:
Dinsdag
- (NL) Katholiek mandement tegen de gelijkschakeling van het RKWV tijdens de missen voorgelezen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-08-1941:
Woensdag
- De Perzische regering treed af.
- Moordpoging op Laval.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-08-1941:
Donderdag
- De Baltische vloot evacueert uit Reval, zware verliezen door mijnversperringen in de Finse Golf.
- De tegenstand van de Perzische (Iraanse) troepen wordt gestaakt na de vorming van een nieuwe regering onder minister-president Mohammed Ali Furughi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-08-1941:
Vrijdag
- (NL) Joodse leerlingen worden van Nederlandse scholen verwijderd en op joodse scholen geplaatst.
- De Russen evacueren de Karelische Landengte.
- De Finnen veroveren Wiborg.
- Vorming van de Armee juive (het Joodse Leger) o.l.v. Abraham Polonski.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-08-1941:
Zaterdag
- De Duitsers veroveren Mga, deze spoorlijn was de laatste die spoorverbinding tot de buitenwereld gaf voor Leningrad.
- Het Russische leger moet de Dnjeperovergang bij Beris-Slawl aan de Duitse legergroep Zuid overgeven.
- Duits-Roemeens verdrag van Tighina, waardoor BessarabiŽ (het gebied tussen Bug en Dnjestr) onder Roemeens burgerlijk bestuur komt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-08-1941:
Zondag
- (NL) Demonstraties op koninginnedag.
- (NL) De RAF werpt oranje pakjes sigaretten uit ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina.
- Het eerste proefkonvooi van Groot-BrittanniŽ naar de Sovjet-Unie, 'het poolkonvooi', komt aan in Archangelsk.
- In PerziŽ (Iran) ontmoeten de voorhoedes van Engelse en Russische troepen elkaar in Kaswin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG