DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

JULI 1941

TERUG

 

00-07-1941:
- Midden Juli 1941 - Intensieve V-campagne van de Engelsen.
- Eerste verschijnen van het illegale Land og Folk van de Deense communisten.
- De Indonesische partijen richten een Indonesische volksraad op.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-07-1941:
Dinsdag
- (NL) Mussert wijst het idee van Arnold Meijer - betreffende de vorming van een Nederlands legioen - af.
- (NL) Ministerie van Justitie krijgt een NSB-secretaris-generaal: mr. J.J. Schrieke.
- (NL) De Nederlandse Dr.H.Colijn moet zich op last van de Duitsers naar Valkenburg begeven. Later wordt hij vandaar naar Duitsland gevoerd, waar hij op 18/9/44 in Ilmenau overlijdt.
- (NL) Nederland wordt verplicht Duitsland maandelijks 50 miljoen Reichsmark te betalen.
- (BelgiŽ) Burgemeester van de Meulebroeck van Brussel legt gedwongen zijn ambt neer.
- Duitse en Roemeense troepen steken de rivier Prut over en driegen de Russen in de rug aan te vallen.
- De Duitsers nemen Riga in.
- Guderian's tanks (legergroep Midden) steken de Berezina over.
- Stalin roept in een radiotoespraak op tot de "tactiek van de verschroeide aarde".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-07-1941:
Woensdag
- Te Lemberg (USSR) plegen de Duitsers een massamoord, 7.000 joden komen om.
- Generaal Wavell tot opperbevelhebber in Indie benoemd.
- Duitse doorbraak in de richting van Kiew.
- Gevechten om de verovering van BessarabiŽ door de Duitse legergroep Zuid.
- Doorbraak door de Duna-stelling door de legergroep Midden.
- Regering van de OekraÔense nationalist Jaroslaw Stetsko in Lemberg.
- Duitse doorbraak door de Stalin-linie.
- Duitse doorbraak door de versterkingen aan de voormalige Lets-Russische grens door de Duitse legergroep Noord.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-07-1941:
Donderdag
- (NL) Driemanschap van De Nederlandsche Unie wijst deelneming aan de strijd in het Oosten af.
- (BelgiŽ) Nadat 7.000 Italianen zich aan de Belgen hebben overgegeven is de rol van ItaliŽ in Zuid-EhiopiŽ uitgespeeld.
- Radiorede van Stalin aan de bevolking in de gebieden achter het front: "In deze Vaderlandse volksoorlog zullen wij ieder gevaar bezweren en de onderdrukte volken helpen". Verder roept hij weer op tot de verschroeide-aarde-tactiek.
- De Vichy-troepen in Syrie worden nabij Palmyra verslagen door Britten en Vrije Fransen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-07-1941:
Vrijdag
- (BelgiŽ) (nacht) Michel (Mike) Donnet en Leon Divoy doen een spectaculaire ontsnapping. Na maandenlange voorbereidingen slaagden zij erin om met een klein vliegtuigje vanuit Jezus-eik (Overijse) op te stijgen en in Groot-Brittannie te landen.
- De Joegoslavische communistische partij besluit tot gewapende opstand tegen de fascistische bezetting van JoegoslaviŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-07-1941:
Zaterdag
- (NL) Algemeen Handelsblad wordt gelijkgeschakeld.
- (NL) Ontbinding van de traditionele politieke partijen. Seyss-Inquart ontbindt de volgende politieke partijen in Nederland: Vrijzinning Democratische Bond, Staatkundig Gereformeerde Partij, Christelijk Historische Unie, Antirevolutionaire Partij, Liberale Staatspartij en de SDAP.
- Hr.Ms. Isaac Sweers vertrekt van Greenock aan de Clyde naar Scapa Flow om "op te werken".
- De Duitsers staan ten westen van Smolensk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-07-1941:
Zondag
- Het Duitse "Berg Korps Noorwegen" valt aan over de rivier Letsa (Rusland), de Russische marine land een marine bataljon achter het "Berg Korps Noorwegen".
- De Finse 14e Infanterie Divisie neemt Repola (KareliŽ - Rusland) in.
- Het Duitse 18e Leger is in Parnu en Tartu (Estland)
- Het Roemeense 3e Leger gaat Chernovtsy (OekraÔne - Rusland) binnen.
- In de Baltische Zee loopt het Letse schip Everolanda op een mijn en zinkt.
- In de nacht worden door RAF Bomber Command, in Duitsland door RAF Bomber Command Munster (met 47 vliegtuigen) en Dortmund (met 46 vliegtuigen), en in Frankrijk Brest (met 109 vliegtuigen) aangevallen.
- Konvooi OB 343 vertrekt van Liverpool (Engeland).
- De Britten bombarderen Palerrmo (SiciliŽ - ItaliŽ).
- De Britse onderzeeboot HMS Triumph brengt, in de Middellandse Zee, het Italiaanse schip Ninfea en de Italiaanse kanonneerboot De Lutti tot zinken.
- Het, geÔsoleerde, Italiaanse garnizoen van Debra Tabor (EthiopiŽ) geeft zich over.
- De Amerikaanse transportschepen Munargo en Chateau Thierry arriveren, met personeel en materiaal om een Amerikaans vliegveld aan te leggen, in de Tunugdliarfik Fjord (Groenland).
- Konvooi HX 137 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-07-1941:
Maandag
- (NL) Ir. S.J. Louwes en Hirschfeld dringen aan op het sturen van landbouwers naar de bezette delen van de Sowjet Unie.
- Hr.Ms. Van Kinsbergen vertrekt van CuraÁao naar Engeland voor algeheel onderhoud. Zij komt op 24-07-1941 aan te Liverpool.
- De VS stationeren troepen op IJsland. Eerder zijn er al Britse troepen gestationeerd.
- Inname van Pleskau, vorming van bruggenhoofden over de Luga door de Duitse legergroep Noord.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-07-1941:
Dinsdag
- Von Leeb rijdt Pskow (Pleskau) binnen. Hitler kondigt zijn besluit af Moskou en Leningrad met de aarde gelijk te maken om te verhinderen, dat daar mensen blijven, die wij in de winter zullen moeten voeden.
- De joden in bezette Baltische gebieden verplicht tot het dragen van een ster.
- Inname van Witebsk door de Duitse legergroep Midden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-07-1941:
Woensdag
- De Duitsers bezetten het gebied rond Minsk en Vitebsk.
- Doorbraak door de Dnjepr-stelling door de legergroep Midden.
- De Rus Kirponos weet een nieuwe verdedigingslinie in te stellen.
- De Duitse en Italiaanse regering verklaren het staatsrechterlijke einde van JoegoslaviŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-07-1941:
Donderdag
- (NL) Oprichting van het Vrijwilligerslegioen Nederland.
- (BelgiŽ) Brussel, Luik en Verviers worden door de Engelsen gebombardeerd.
- Einde van de Slag bij Bialystok-Minst: 323. 898 Russische gevangenen, voorts verliezen de Russen 3. 332 tanks en 1. 809 stukken geschut.
- Duitse troepen rukken het brandende Witebsk binnen.
- Finse troepen trekken de Sovjetunie binnen.
- De Japanse minister van buitenlandse zaken Matusuoka beschouwt de eisen van Hull (van 12/6/41) als inmenging in de Japanse aangelegenheden en breekt verdere onderhandelingen af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-07-1941:
Vrijdag
- (BelgiŽ) Het Nationaal-Socialistische Jeugd in Vlaanderen (AVNJ) wordt opgericht hiervan maakten het AVJN, Jong Dinaso, het Diets Jeugdverbond een paar kleinere groepjes en de Vlaamse Jeugd deel uit.
- Maarschalk Kliment Worosjilow, maarschalk Timosjenko en maarschalk Semjon Boedenny worden aangesteld als bevelhebbers van het Noord-, Centraal- en Zuidfront van de U.S.S.R.
- Wapenstilstand in SyriŽ.
- De Finnen beginnen een offensief richting Leningrad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-07-1941:
Zaterdag
- In Moskou wordt een Brits-Russische overeenkomst van wederzijdse bijstand getekend en gemeenschappelijk optreden tegen Duitsland.
- De eerste luchtaanval op Moskou, deze wordt (in juli) gevolgd door drie grootschalige luchtaanvallen en tot het einde van het jaar volgen er nog 73 op kleinere schaal.
- Wapenstilstand in Syrie, nadat de tegenstand van de Franse Vichy-troepen, die geen bevoorrading hebben gekregen geroken is.
- Montenegro wordt uitgeroepen tot onafhankelijke staat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-07-1941:
Zondag
- Legergroep noord zet met 300.000 soldaten, 4.500 kanonnen en 200 tanks de aanval in op de Leningrad-streek. De sovjet gooien 375.000 man, 14.300 kanonnen en 1.200 tanks in de strijd. Hun materiaal was in vele gevallen verouderd of vertoonde ernstige gebreken.
- Opstand van de nationalistische Montenegrijnen tegen de Italiaanse bezettingsmacht.
- Engeland en Sovjet-Unie sluiten een verdrag waarbij bepaald wordt dat deze landen geen afzonderlijk vrede met Duitsland zullen sluiten.
- Von Leeb geeft het sein tot de beslissende opmars naar Leningrad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-07-1941:
Maandag
- Roosevelt beschouwt de ontruiming van Noord-Indochina door Japen en de neutralisering van het land als een eerste voorwaarde tot normalisering van de Amerikaans-Japnse betrekkingen.
- Ondertekening van een wapenstilstand in Syrie tussen generaal Wilson en generaal Henri Dentz: overgave van het gehele land aan de Engelsen en Vrije Fransen, vrije aftocht van de Vichy Fransen.
- Verovering van Smolensk door de Duitse legergroep Midden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-07-1941:
Dinsdag
- Smolensk ingenomen door legergroep 'Centrum'.
- De Japanse regering bespreekt een tweede plan voor een Japans-Amerikaanse overeenkomst, behelzende dat Japan niet aan de Duits-Russische oorlog zal deelnemen.
- De jood Meyer Blit uit het Poolse plaatsje Kowel weet met 15 anderen te ontsnappen en organiseert een eerste joodse partizanengroep.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-07-1941:
Woensdag
- Hitler maakt aan de vooraanstaande leden van de partij zijn oogmerken t.a.v. het oosten bekend: verdeling van het bezette gebied in de Sovjet-Unie. Hitler wijst Erich Koch, Gauleiter van Oost-Pruisen, aan als Reichskommissar fur die Ukraine, Erich Lohse als Reichskommissar fur das Ostland (Litouwen, Letland en Estland) en Wilhelm Kube als Rijkscommissaris van Wit-Rusland (Minsk).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-07-1941:
Donderdag
- Oprichting van Rijksministerie voor het bezette oosten onder leiding van Alfred Rosenberg met de Rijkscommissariaten Oekraine (Erich Koch) en Ostland (Lohse); Tot Ostland behoren de Baltische staten en Wit-Rusland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-07-1941:
Vrijdag
- (NL) Duitsers beantwoorden Engelse V-acie met een eigen V-campage: "V = victorie. Duitsland wint op alle Fronten".
- Eerste persoonlijke boodschap van Stalin aan Churchill; hij dringt voor het eerst aan op de vorming van een tweede front in het westen.
- De Sovjetunie en de Tsjechische regering van Dr. Edouard Benes sluiten te Londen een overeenkomst tot herstel van de diplomatieke betrekkingen, in de Sovjetunie zullen Tsjechische legereenheden geformeerd worden.
- Vorming van een nieuw Japans kabinet met Toyoda als minister van buitenlandse zaken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-07-1941:
Zaterdag
- De Amerikaanse Marine krijgt bevel, de konvooien van schepen van alle landen te escorteren, naar en van IJsland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-07-1941:
Zondag
- Bock geeft Guderian bevel het gebied rond Smolensk te bezetten. De Duitsers maken 290.000 krijgsgevangenen en veroveren 2.500 tanks en 1.400 kanonnen.
- Stalin bij volmacht als volkscommissaris voor defensie aangesteld, assistent-commissaris wordt maarschalk Timosjenko.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-07-1941:
Maandag
- (BelgiŽ) De Belgische Strijdkrachten defileren in Londen.
- Begin van "Operatie Substance", de Britse transporten van voorraden van Gibraltar naar Malta.
- Himmler geeft opdracht tot de bouw van het kamp Majdanek.
- Eerste, grootschalige, Duitse luchtaanval op Moskou met ongeveer 200 bommenwerpers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-07-1941:
Dinsdag
- De Duitse aanval wordt, ten zuiden van Leningrad, gestopt bij het Ilmenmeer.
- Partizanenafdelingen in SloveniŽ maken een begin met gewapend optreden.
- Arisering van joodse bedrijven in ServiŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-07-1941:
Woensdag
- (BelgiŽ) In BelgiŽ wordt de avondklok om 22 uur ingezet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-07-1941:
Donderdag
- Hr.Ms. Van Kinsbergen komt, voor algeheel onderhoud, aan te Liverpool (zie 07-07-1941).
- Vichy accepteert de Japanse bezetting van Franse bases in Indo-China.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-07-1941:
Vrijdag
- (NL) Het bestuur van Het Nederlandsche Roode Kruis besluit tot steun aan de ambulance voor het Vrijwilligerslegioen Nederland.
- (NL) RKWV en CNV onder Woudenberg geplaatst. M.J.Woudenberg word benoemd tot Commissaris van Confessionele Vakverenigingen.
- (NL) Gelijkschakeling van De Volkskrant mislukt.
- (NL) Herderlijke brief van het Nederlandse episcopaat met een protest tegen de gelijkschakeling van het R.K. Werkliedenverbond.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-07-1941:
Zaterdag
- (NL) Propaganda-materiaal (Uniespeldjes) en geschriften van De Nederlandsche Unie worden verboden.
- (NL) Een eerste groep van het Vrijwilligers Legioen Nederland gaat naar het Oostfront. Toespraken van Mussert en Seyffardt.
- Italiaanse raid op Malta mislukt.
- De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bevriezen alle Japanse tegoeden in hun landen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-07-1941:
Zondag
- Partizanenafdelingen beginnen door aanvallen op bezetting van de Ustacha in Lika de opstand van het Kroatische volk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-07-1941:
Maandag
- (NL) De Nederlandsche Volksdienst (NVD) wordt opgericht.
- Hong Kong en Nederlandse-Indie bevriezen alle Japanse tegoeden.
- BessarabiŽ wordt door Duitse en Roemeense troepen bezet.
- Bisschop Clemens von Galen van Munster dient een protest in tegen de moord op zogenaamde unproduktiven Volksgenossen in sanatoria en verpleeginrichtingen.
- Het Japanse leger begint met de legering van troepen in Zuid-Indochina.
- Hitler ontvangt de Slowaakse president Tito.
- Engeland verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Finland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-07-1941:
Dinsdag
- (NL) Secretaris-generaal jhr. mr. A.M. Snouck Hurgonje (Buitenlandse Zaken) treedt af.
- Nederlands-IndiŽ zegt de olie-overeenkomst met Japan op, blokkeert de Japanse saldi en staakt de scheepsvaart op Japan.
- De militaire noodtoestand wordt in Nederlands-IndiŽ afgekondigd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-07-1941:
Woensdag
- Hitlers Weisung nr.34 inhoudende, dat legergroep Midden tot het defensief moet overgaan.
- De Duitse legergroep Noord bereikt Pleskau.
- Aankomst van Harry Hopkins, speciale vertegenwoordiger van president Roosevelt, in Moskou. Hij bespreekt met Stalin de mogelijkheden tot het bieden van Amerikaanse hulp. Stalin verzoekt de toetreding van Amerika tot de oorlog.
- De Poolse regering Sikorsky sluit een verdrag met de Sovjetunie, de Duits-Russische overeenkomsten van 1939 met betrekking tot Polen worden nietig verklaard en in Rusland zal een Pools bevrijdingsleger gevormd worden, dat onder commando van generaal Anders zal staan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-07-1941:
Donderdag
- De Verenigde Staten erkent de Tsjechoslowaakse regering in Londen.
- Goring beveelt schriftelijk aan Heinrich Himmler om alle maatregelen te nemen voor de deportatie van Joden uit de bezette gebieden en de Gesamtlosing der Judenfrage (de uitroeiing van de Joden).
- Generaal Ludwich CrŁwell neemt het bevel over het Afrika Korps over en generaal Erwin Rommel wordt commandant van pantsergroep Afrika.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG