DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

JUNI 1941

TERUG

 

00-06-1941:
Midden Juni 1941 - Joodse advocaten mogen geen niet-joodse klanten meer hebben.
- Himmler geeft aan R. Hoss, kampcommandant van Auschwitz, opdracht het kamp in te richten tot een vernietigingskamp.
- Ontstaan van de illegale communistische organisatie BOPA (Borgerlige Partisaner) in Denemarken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-06-1941:
Zondag
- Hr.Ms. Van Kinsbergen houdt het Franse s.s. "Arica" (5.390 ton) aan en brengt het schip over naar Port of Spain in Trinidad, alwaar het onder Britse vlag in de vaart komt. Dit schip is het twaalfde schip dat Hr.Ms. Van Kinsbergen heeft buitgemaakt (een totaal van 49.486 ton).
- De laatste verdedigers op het eiland Kreta geven zich over. De Landing op Kreta is beslecht in het voordeel van Nazi-Duitsland met een Pyrrusoverwinning.
- (BelgiŽ) In BelgiŽ worden de lonen met 8% verhoogd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-06-1941:
Maandag
- (BelgiŽ) In BelgiŽ worden honderd mannen gegijzeld in Laken i.v.m. de moord op een Duitse soldaat aldaar.
- De Duitsers bezitten meer dan 129 divisies aan het Oostfront.
- Hitler en Mussolini ontmoeten elkaar weer op de Brennerpas, waarbij Hitler niets zegt over zijn plannen t.a.v. Rusland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-06-1941:
Dinsdag
- Toevoeging van 12 tankdivisies en 12 gemotoriseerde divisies aan het Duitse leger in het oosten. Samen met de op 2 juni reeds aanwezige divisies maakt dit 75% van het Duitse leger uit. De verdeling van de overige Duitse divisies aan de andere fronten is als volgt. Noorwegen 8 div., Westfront 38 div., Balkan 7 div., Afrika 2 div., Duitsland 1div. in totaal 209 divisies.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-06-1941:
Woensdag
- (NL) Keizer Wilhelm II sterft in Doorn (Nederland) waar hij sedert 1918 in ballingschap verlijft. Hitler stuurt een condoleantie-telegram naar de weduwe en de kroonprins.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-06-1941:
Donderdag
- Hitler keurt de laatste plannen voor de aanval op Rusland (operatie Barbarossa) goed.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-06-1941:
Vrijdag
- Kommissar-Befehl door de Duitse OKW uitgevaardigd: politieke commissarissen van het Rode Leger moeten na hun gevangenneming onmiddellijk worden geliquideerd.
- De leger-en marinestaven van het keizerlijk oppercommando stellen de hoofdlijnen voor een voorgenomen operatie in de Zuid-Pacific vast.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-06-1941:
Zaterdag
- De Amerikanen nemen de bescherming van IJsland op zich.
- Hitler ontvangt in tegenwoordigheid van Von Ribbentrop de Bulgaarse Koning Boris, die hij in zijn front tegen Rusland poogt te betrekken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-06-1941:
Zondag
- De troepen van het Britse gemenebest, onder bevel van generaal sir Henry M. Wilson, en zwakke eenheden van de Vrij Fransen (o.l.v. generaal Maitland, Wilson en Catroux) rukken het Frans mandaatgebied SyriŽ (Vichy-SyriŽ) binnen. Duitsland biedt Vichy-Frankrijk de steun van zijn Luftwaffe aan. Vichy aarzelt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-06-1941:
Maandag
- In Het Engels Kanaal wordt het Britse schip Dagmar door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Aan de Libanese kust beschieten de Vichy-Franse torpedobootjagers Guepard en Valmy de 21e Australische Brigade en de Britse torpedobootjagers HMS Janus en Jackal, die hierbij beschadigd raken.
- Het Britse No. 11 Commando maakt een amfibische landing in de monding van de rivier Litani in Libanon.
- Op de Atlantische Oceaan worden 3 Britse schepen tot zinken gebracht. a) Diana door Duitse vliegtuigen, b) Phidias door de U-46, c) Silverpalm door de U-101.
- De Amerikaanse president Roosevelt stopt de voorbereidingen voor de bezetting van de Azoren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-06-1941:
Dinsdag
- In Nederland wordt Max Blokzijl hoofd van de afdeling perswezen van het departement van volksvoorlichting en kunst.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-06-1941:
Woensdag
- (NL) In Amsterdam en Den Haag worden razzia's gehouden op Joden. Van allen die gevangen worden genomen komen later de doodsberichten (Mauthausen).
- In Belgie moeten op Joodse winkels en ondernemingen worden vermeld Joodse Onderneming.
- Fuhrerweisung nr.32: ontwerp voor de Duitse strategie na de beeindiging van Barbarossa.
- Generaal Rommel behaalt in Noord-Afrika een grote pantseroverwinning op de Britten.
- Handelsovereenkomst tussen Rusland en Japan afgesloten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-06-1941:
Donderdag
- Verklaring van St.James te Londen. Vertegenwoordigers van de met Engeland verbonden naties verklaren elkaar wederzijdse bijstand te verlenen tot de overwinning is behaald.
- Engelse luchtaanvallen op het Ruhrgebied.
-Hitler en maarschalk Antonescu ontmoeten elkaar in Munchen. De Roemeense regeringsleider wordt in de plannen van de operatie Barbarossa ingewijd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-06-1941:
Vrijdag
- De Vichy-regering gebiedt alle (niet-Franse) joodse burgers in het niet-bezette deel van Frankrijk te interneren. De anti-joodse maatregel zou een eigen initiatief zijn van de Vichy-regering. 12.000 joden worden in cocentratiekampen opgesloten op beschuldiging van het verstoren van de relaties tussen Vichy-Frankrijk en Duitsland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-06-1941:
Zaterdag
- President Roosevelt vaardigt een verordening uit over het bevriezen van Duitse en Italiaanse tegoeden in de Verenigde Staten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-06-1941:
Zondag
- Begin van Operatie 'Battleaxe' (Strijdbijl), het ontzetten van Tobroek.
- Slag bij Solloem.
- Kroatie treedt toe tot het Driemogendhedenpact.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-06-1941:
Maandag
- President Roosevelt beveelt de sluiting van de Duitse consulaten in de Verenigde Staten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-06-1941:
Dinsdag
- De onderhandelingen tussen Japan en Nederland worden afgebroken.
- Het begin van operatie Barbarossa wordt door Hitler vastgesteld op 22 juni om 03.00 uur.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-06-1941:
Woensdag
- (NL) Metaalvordering afgekondigd. Verplichting tot inleveren van koperen, loden, tinnen en nikkelen voorwerpen.
- Sluiting van het Duits-Turks vriendschapsverdrag van 10 jaar tussen de Turkse minister van buitenlandse zaken Saracogki en de Duitse ambassadeur von Papen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-06-1941:
Donderdag
- President Roosevelt ondertekent de Two-Ocean Navy Expansion Act (uitbreiding van de US Navy met 70 procent).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-06-1941:
Vrijdag
- Een Sovjet agent uit BulgarijŽ laat Stalin weten dat de Duitse invasie op 21 of 22 juni plaats zal vinden.
- Het Finse leger mobiliseert.
- In de nacht leggen Duitse schepen, ter voorbereiding op Operatie Barbarossa, mijnen in de Baltische Zee.
- In de nacht valt RAF Bomber Command, met 115 vliegtuigen, Kiel (Duitsland) aan.
- Petain stuurt in het geheim een afgezant naar Londen om een samenwerking in het Midden-Oosten te bespreken.
- De Britse mijnenveegtrawler HMT Resmilo wordt, in de Noordzee, door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Konvooi OB 337 vertrekt van Liverpool (Engeland).
- In de Middellandse Zee wordt het Tunesische schip Refah door de Italiaanse onderzeeboot Ondina tot zinken gebracht.
- Op de Atlantische Oceaan wordt het Portugese schip Ganda door de U-123 tot zinken gebracht.
- Nabij New Hampshire (Amerika) zinkt, tijdens oefeningen, de Amerikaanse onderzeeboot USS O-9 (met de gehele bemanning).
- Het Amerikaanse vliegdekschip USS Wasp vertrekt, met een "task force", van Hampton Roads (Amerika) op een neutraliteitspatrouille.
- Generaal Henry H. Arnold wordt benoemd tot hoofd van de Amerikaanse "Army Air Force".
- Konvooi HX 134 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-06-1941:
Zaterdag
- Hitler brengt Mussolini per koerier op de hoogte van de aanval op Rusland.
- Damascus wordt bezet door troepen van de Vrije Fransen.
- Sir Caude Auchinleck vervangt generaal sir Archibald Wavell als opperbevelhebber in het Midden-Oosten.
- Amerikaanse tegenvoorstellen voor een Amerikaans-Japanse overeenkomst (zie onder 16/4/41) in Tokio overhandigd; Uittreding uit het Pakt van Drie, vredesonderhandelingen met China, vriendschappelijke onderhandelingen over Mansjoerije. Oplossing van alle problemen van de handel op China.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-06-1941:
Zondag
- (BelgiŽ) Operatie Sonnewende, in BelgiŽ worden 337 communisten door de Gestapo aangehouden.
- Om 03.00 uur openen 3 miljoen Duitse en As-manschappen een verrassingsaanval op Rusland langs een front van 3.000 kilometer (Operatie Barbarossa). De operatie is genoemd naar de Duitse Keizer Frederik II Barbarossa en diens kruistocht naar het Heilige Land, dit gaf Hitler ook een ideologische inhoud aan de operatie: de bescherming van de Europese beschaving door een kruistocht tegen het barbaarse en goddeloze communisme. De Duitse propaganda zou dit thema op grote schaal uitbuiten.
- Churchill verklaart in een radiotoespraak voor de BBC dat 'iedere staat die tegen het nationaal-socialisme vecht, op onze steun kan rekenen. Wij zullen alle mogelijke hulp aan Rusland bieden.'
- Italie en Roemenie verklaren de oorlog aan de Sovjet-Unie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-06-1941:
Maandag
- Hongarije en Slowakije verklaren Rusland de oorlog.
- Slowakije neemt met twee divisies aan de zijde van Duitsland aan de strijd mee.
- Hitler verklaar dat zijn legers nog dit jaar tot aan de Wolga en de Kaukasus zullen oprukken.
- Slag bij Grodno. Gevechten in het Pripjet-gebied ten oosten van Brest.
- Gevechten tussen de Styr en de Stalin-linie tussen het Russische leger en de Duitse legergroep Zuid.
- Rommel valt Egypte binnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-06-1941:
Dinsdag
- Hr.Ms. Isaac Sweers is voor de eerste maal operationeel en vertrekt van Southampton naar Greenock aan de Clyde, waar "volle-kracht" proeven zullen worden gehouden (zij haalde daar 36,7 knoop), de reis ging via Plymouth en het Kanaal van Bristol.
- De Duitsers veroveren Vilnyus en Kaunas.
- Verovering van Libau door de legergroep Noord.
- Achtervolgingsgevechten tot aan de Duna door de legergroep Midden, slag van Bialystok-Slonim.
- De Serven beginnen in het oostelijk deel van Herzegovina de algemene opstand tegen de Ustacharegering.
- Tankslag aan de Duby-sa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24/25-06-1941:
Dinsdag / Woensdag
- (NL) Arrestatie van bijna 400 communisten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-06-1941:
Woensdag
- Bij William Denny & Bros te Dumbarton wordt HMS "Non Pareil", later Hr.Ms. Tjerk Hiddes, te water gelaten.
- Finland wordt aangevallen door de Russische luchtmacht.
- Door Duitse Einsatz-groepen worden in Kauen (Litauen) 1.500 joden vermoord. De volgende nacht worden er nog eens 2.600 vermoord.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25/26-06-1941:
Woensdag / Donderdag
- (NL) Eerste gijzelaarsactie van de Duitsers tegen CPN-functionarissen en CPN-leden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-06-1941:
Donderdag
- (NL) Verbod om winkels op zondag open te hebben. Dit treft met name de joodse winkeliers.
- Finland verklaart Rusland de oorlog. De motivering van de oorlogsverklaring van Finland aan Rusland was, dat door Russische luchtaanvallen op Finse steden de oorlogstoestand feitelijk al ingetreden was (tweede verdedigingsoorlog), Duitsland; de Finnen zijn onze wapenbroeders, geen bondgenoten. De Finnen scharen zich met 18 divisies aan de zijde van Duitsland in de strijd tegen Rusland. De Finnen vallen en oosten en ten westen van het Ladogameer Rusland aan.
- Minsk door de Duitsers veroverd.
- De Legergroep Noord dringt de Sovjetstrijdkrachten over de Dwina terug.
- De Duitsers nemen Daugawpils in en steken de rivier de Dwina over.
- Inname van Dunaburg en vorming van een bruggenhoofd over de Duna door de legergroep Noord.
- Brest-Litowsk valt na een beleg van een week.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-06-1941:
Vrijdag
- (NL) Mussert's plechtige belofte aan Hitler: "Dien wij, Nederlandsche Nationaal-Socialisten, erkennen als den God gegeven Germaanschen leider".
- (NL) Seyss-Inquart houdt grote redevoering in Amsterdam naar aanleiding van de Duitse invasie in de Sowjet Unie.
- Sir Stafford Cripps en een Britse militaire missie arriveren in Moskou.
- De Joegoslavische Communistische Partij organiseert de Partizanenstrijd, stuwende kracht wordt Josip Broze (Tito).
- De Duitse legergroep Midden neemt Grodno in.
- Oorlogsverklaring van Hongarije aan Rusland op grond van luchtaanvallen op Kasjau en Munkacs (herkomst van de vliegtuigen is tot heden omstreden).
- Gevechten in het oosten van Litauen en Letland door legergroep Noord.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-06-1941:
Zaterdag
- (NL) Arnold Meijer, leider van Zwart Front, roept op tot vorming van een Nederlandse legioen voor de strijd met de Duitsers tegen de Sowjet Unie.
- Albanie en de Sovjet-Unie met elkaar in staat van oorlog.
- Slag om Lemberg tussen het Russische leger en de Duitse legergroep Zuid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-06-1941:
Zondag
- (BelgiŽ) Burgemeester Van De Meulebroeck van Brussel laat protest plakkaten aanbrengen tegen zijn ontslag.
- Stalin, Malenkow, Worosjilow en Beria vormen het, Russische, Defensie Comitť.
- Het Centrale Comite van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie verklaart de definitieve strijd tegen de binnengedrongen Duitsers tot een vaderlandse oorlog.
- In een geheim decreet benoemt Hitler rijksmaarschalk Herman GŲring tot zijn opvolger in geval van zijn dood.
- Minsk capituleert voor de Duitsers.
- Verovering van Riga en gevechten tussen de Duna en Welikaja door de legergroep Noord.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-06-1941:
Maandag
- (NL) Benoeming van een "Gemachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie".
- (NL) Arrestaties van A.R.-leden (o.a. wegvoering van Colijn). Verbod van de traditionele politieke partijen.
- (NL) Honderden leidende communisten worden in Nederland in Schoorl gegijzeld.
- (NL) Vermindering rantsoenen gas en elektriciteit.
- Duitse troepen in Lwow (Lemberg).
- De Vichy-regering verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Rusland.
- Vorming van een Oekrainse regering onder leiding van de nationalistenleider Steeko.
- Vorming van het verdedigings-comite in de Sovjet-Unie. Hiertoe behoren: Boelganin, Worosjilow, Wosnensky, Mikojan, Molotow en Stalin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG