DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

APRIL 1941

TERUG

 

00-04-1941:
Begin April 1941
- (NL) Engelse V-actie begint zich op Nederland te richten.
- (NL) Start uitreiking Persoonsbewijzen.
- In april 1941 raakt de Balkan geheel in Duits/Italiaanse handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-04-1941:
Dinsdag
- (NL) General-Kommissar fŁr Finanz und Wirtschaft, Hans FischbŲck (belast met de leiding van het economisch leven in Nederland) heft de deviezengrens tussen Duitsland en Nederland op.
- (NL) Colportageverbod voor De Unie.
- (NL) In Nederlandse cafes etc. moeten de borden "Verboden voor Joden" worden aangebracht.
- In BelgiŽ wordt Gerard Romsee benoemd tot secretaris-generaal van binnenlandse zaken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-04-1941:
Woensdag
- (NL) De Padvinderij (scouting) verboden.
- (NL) MiddenOrganisaties van kunstenaars protesteren tegen de plannen voor een Kultuurkamer.
- Staf de Clercq wordt vanuit Leuvense Vlaamse kringen heftig bekritiseerd omdat het VNV zou rekruteren voor de Waffen-SS.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-04-1941:
Donderdag
- President Roosevelt beveelt de overplaatsing van tien kustwachtschepen naar Engeland.
- De Hongaarse minister-president graaf Teleki pleegt zelfmoord uit protest tegen de Duitse pressie op Hongarije om aan de strijd tegen Joegoslavie deel te nemen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-04-1941:
Vrijdag
- Duitse troepen veroveren Benghazi.
- De Verenigde Staten gaat Engelse oorlogsschepen op Amerikaanse werven repareren.
- Staatsgreep in Irak waardoor de anti-Engels en de As-gezinde generaal Raschjied Ali Gailani aan de macht komt.
- Bevrijding van Addis Abeba.
- Herovering van Cyrenaica door de Engelsen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-04-1941:
Zaterdag
- Addis Abeba wordt door de Zuid-Afrikaanse troepen op de Italianen veroverd.
- Ondertekening van een Russisch-Joegoslavisch non-agressiepact.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-04-1941:
Zondag
- Hr.Ms. Campbeltown is gereed voor dienst bij de 7th Escort Group met Liverpool als basis.
- Britse troepen bezetten Addis Abeba.
- AbessiniŽ bevrijd.
- Duitsland verklaart Joegoslavie de oorlog.
- Duitse invasie van JoegoslaviŽ (bombardement van Belgrado) en Griekenland.
- Gevechten aan de Metaxaslinie, verovering van Saloniki, de Joegoslavische grensversterkingen worden op talrijke plaatsen doorbroken, Duitse troepen stoten via Zuiden-Servie door tot aan de Albanese grens.
- Goebbels leest via de radio de oproep van Hitler aan het Duitse volk en aan het Duitse leger voor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-04-1941:
Maandag
- Duitse troepen trekken Skopje binnen.
- De Amerikanen nemen de bescherming van Groenland op zich.
- Rommel verovert Darna en neemt de Britse generaals Philip Neame en sir Richard O'Connor gevangen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-04-1941:
Dinsdag
- Gevechten om de linie Pirot-Nisj.
- Aanval op Belgrado door Duitse legereenheden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-04-1941:
Woensdag
- Het Duitse Afrika-korps (Rommel) verovert Bardia (Noord-Afrika).
- De geallieerden in Eritrea veroveren de haven Massawa, inclusief 17 handelsschepen en bijbehorende havenvoorzieningen van de asmogendheden.
- Duitse tanks bereiken Saloniki en Saloniki geeft zich over aan de Duitsers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-04-1941:
Donderdag
- Duitse troepen bezetten Zagreb, proclamatie van de onafhankelijke Utschastaat in KroatiŽ door de Ustachabeweging onder leiding van Ante Pavelic.
- Generaal Rommel valt met zijn Afrika-korps de Britten in Tobroek aan.
- Australische 9e divisie naar Tobroek.
- De VS bezetten Groenland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-04-1941:
Vrijdag
- (NL) Meldingsplicht van joodse kerkgenootschappen, verenigingen etc., waarna opheffing; de vermogens worden in beslaggenomen.
- (NL) Eerste nummer van het Joodsche Weekblad verschijnt.
- Blitz van de Luftwaffe op Coventry (GBR).
- Italiaanse en Hongaarse troepen ook in JoegoslaviŽ.
- Erwin Rommel omsingeld de zeehaven Tobroek, aan de Egyptische grens.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-04-1941:
Zaterdag
- Belgrado geeft zich over aan de Duitsers.
- Zagreb wordt ingenomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-04-1941:
Zondag
- (NL) Hr.Ms. Witte de With en Hr.Ms. Kortenaer houden in de Timorzee het Hongaarse s.s. "Niugat" (4.323 ton) aan en brengen het, samen met Hr.Ms. VALK III van de Gouvernementsmarine, op naar Soerabaja.
- Erwin Rommel krijgt de opdracht uit Berlijn om met z'n Afrikakorps eerst Tobroek in te nemen alvorens naar Egypte op te rukken.
- Rommel omsingelt Tobroek.
- Stalin sluit een niet-aanvalsverdrag (voor de duur van 5 jaar) met Japan.
- Malta wordt gebombardeerd.
- De val van Belgrado, achtervolgingsgevechten tot bij Sarajewo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-04-1941:
Maandag
- Bij een eerste massale razzia in Parijs voeren de Duitsers 3.600 Joden weg.
- Slag bij Olympus.
- De As-legers omsingelen de vesting Tobroek en veroveren Ras Mdaur.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-04-1941:
Dinsdag
- (NL) Afkondiging van het besluit dat joden hun radiotoestel moeten inleveren.
- Om het verzet te bundelen richt F.Demay in Belgie het Onafhankelijksfront op.
- Sarajevo valt in Duitse handen.
- Verovering van de eilanden in de Egeische Zee door Duitse legereenheden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-04-1941:
Woensdag
- De Japanse regering werkt een plan voor een Japans-Amerikaans vergelijk uit. Begin van de onderhandelingen met Amerika.
- De Duitse bergjagers hijsen op de top van de Olympus de hakenkruis-vlag.
- 460 Duitse bommenwerpers vallen Londen aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-04-1941:
Donderdag
- Capitulatie van JoegoslaviŽ.
- Bij William Denny & Bros te Dumbarton wordt HMS "Noble", de latere Hr.Ms. Van Galen, te water gelaten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-04-1941:
Vrijdag
- (NL) De Joden mogen niet uit Amsterdam verhuizen.
- Het Joegoslavische leger capituleert.
- Met de bezetting van zijn land in het vooruitzicht pleegt de Griekse premier Korysis zelfmoord.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-04-1941:
Zaterdag
- (NL) Melk op de bon.
- Bulgaarse troepen trekken MacedoniŽ binnen.
- Achtervolgingsgevechten door Thessalie.
- Hevige luchtaanvallen op Londen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-04-1941:
Zondag
- De Griekse troepen in Epirus en MacedoniŽ worden, door de Duitse opmars, van elkaar gescheiden.
- Het Griekse Epirus-leger (nieuwe bevelhebber generaal Zsolakoglu) geeft zich over aan de SS-eenheden, die tot de Metsovon-pas zijn doorgestoten en de Grieken de terugtocht hebben afgesneden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-04-1941:
Maandag
- (NL) Groot-BrittanniŽ, Amerika en Nederland houden in Singapore een conferentie over een gezamenlijke defensie van het Verre-Oosten.
- In de nacht wordt Plymouth (Engeland) met 120 vliegtuigen aangevallen.
- De Griekse minister-president Tsouderos vormt een nieuwe regering.
- Een Italiaans konvooi (vier schepen geŽscorteerd door de Italiaanse torpedobootjagers Folgore, Saetta, Strale en Turbine met 2 kruisers en 2 torpedojagers als scherm) vertrekt van Napels (ItaliŽ) naar Tripoli (LibiŽ).
- Konvooi MD 2, komende van AlexandriŽ, arriveert te Malta.
- De "As-Landen" doen een luchtaanval (met 24 bommenwerpers en 21 jachtvliegtuigen) op de haven van Tobruk (LibiŽ). De Britse schepen Urania en Bankura worden geraakt, waarbij de Bankura aan de grond gezet wordt.
- De Britse generaal Carton de Wiart, hoofd van de Britse missie naar JoegoslaviŽ, wordt door de Italianen gevangen genomen nadat zijn vliegtuig nabij Tobruk (LibiŽ) in zee gestort was.
- In de Atlantische Oceaan brengt de U-107 het Britse schip Calchas tot zinken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21/30-04-1941:
Maandag / Woensdag
- 640 Duitse bommenwerpers voeren 2 luchtaanvallen (21/22 en 29/30) uit op Plymouth (zuid-Engeland), deze aanvallen hebben 750 doden en 30.000 daklozen tot gevolg.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-04-1941:
Dinsdag
- Het Griekse leger in ThessaliŽ capituleert.
- Slag bij Thermopylae, Duitsers achtervolgen de Griekse troepen tot aan Athene.
- De Griekse regering van Koning George II wordt naar Kreta overgeplaatst samen met 5.000 Griekse en 20.000 Australische, Nieuw-Zeelandse en Britse soldaten.
- De Britse troepen beginnen de aftocht uit Griekenland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-04-1941:
Woensdag
- De Griekse koning en zijn ministers vluchten naar Kreta.
- Ondertekening van de (derde) capitulatie van het Griekse leger in Saloniki, nu in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Italiaanse oppercommando. Duitse vertegenwoordiger is generaal Jodl en voor Griekenland generaal Zsolakoglu.
- De Britten moeten evacueren uit Griekenland. Enkele dagen later wappert de hakenkruisvlag op de Acropolis.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-04-1941:
Donderdag
- Duitse doorbraak door de Engelsen verdedigde Thermopylae-stelling.
- Bespreking van Hitler en Von Ribbentrop met de Hongaarse regeringsleider, admiraal Horthy.
- Het patrouileringsgebied van de Amerikanen op de Atlantische Oceaan wordt uitgebreid.
- Operatie Demon: evacuatie van Engelse troepen uit Griekenland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-04-1941:
Vrijdag
- Hitler vaardigt Instructie 25 uit: Operatie Merkur, de verovering van Kreta met paratroepen.
- De Duitsers veroveren Halfaya Pas.
- De Duitsers trekken Lemnos binnen.
- De Britten worden teruggedrongen tot Mersa Matruh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-04-1941:
Zaterdag
- (NL) Aardappelen op de bon.
- Duitse parachutisten veroveren de Isthmus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-04-1941:
Zondag
- Duitse troepen trekken Athene (GRC) binnen.
- Capitulatie van Griekenland
- Oprichting van het Sloveense Bevrijdingsfront in Ljubljana.
- Afsluiting van een Amerikaans-Engels-Nederlandse conferentie in Singapore ter verdediging van de koloniale gebieden in de Pacific: Nederlands-Indie en de Filippijnen.
- Verovering van Peloponnesus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-04-1941:
Maandag
- De laatste Britse troepen verlaten het Griekse vasteland (Griekenland is volledig bezet).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-04-1941:
Dinsdag
- De Britten plaatsen 28.000 man op Kreta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-04-1941:
Woensdag
- (NL) Verjaardag van prinses Juliana, alle afbeeldingen van de levende leden van het koninklijk huis worden verboden.
- De Britten evacueren de laatste troepen uit Griekenland.
- De Duitse bezetting van het Griekse vasteland is een feit. In totaal zijn 223.000 Grieken en 21.900 Engelsen krijgsgevangenen gemaakt. Grieken worden vrijgelaten. Duitse verliezen in de Balkanveldtocht: 2.559 doden, 5.820 gewonden en 3.169 vermisten.
- Duitse infanteristen van het Afrikakorps veroveren de heuvel Ras-el-Medauar.
- Begin van anti-joodse acties in KroatiŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG