DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

MAART 1941

TERUG

 

00-03-1941:
- Eind maart 1941 pleegt, in Irak, de pro-Duitse generaal Rasjied Ali Kilani een staatsgreep, hij krijgt de steun van de grootmoefti van Jeruzalem, Amin el-Hoesseini.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01-03-1941:
Zaterdag
- (NL) Grote geldboetes voor Amsterdam, Hilversum en Zaandam i.v.m. de Februari-staking.
- De Bulgaarse premier Bogdan Filov ondertekent te Wenen het driemogendhedenpact, waardoor Bulgarije deel uitmaakt van de As-mogendheden.
- Himmler bezoekt (inspecteert) het concentratiekamp Auschwitz en beveelt de kampleider Hoss tot de aanleg van een bijkamp Birkenau zodat er 30.000 gevangenen in kunnen komen.
- In het zuidoosten van LibiŽ wordt de Italiaanse luchtmachtbasis, inclusief het garnizoen, in de Kufra-oasen, na een beleg van 22 dagen door de Vrije Fransen uit Tsjaad veroverd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-03-1941:
Zondag
- Duitse troepen trekken Bulgarije binnen en bereiken de Griekse grens.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-03-1941:
Maandag
- (NL) Het eerste doodvonnis in Nederland wordt uigevoerd. Ernst Kahn, een van de eigenaren van een Amsterdamse ijssalon waar op 19 feb. een knokpartij was tussen nazi's en een Joodse knokploeg, word om het leven gebracht.
- Japanse legereenheden landen op de Chinese kust in de provincie Gwangdong over een lengte van 390 km.
- De Turkse regering zegt het vriendschaps en niet-aanvalsverdrag met Bulgarije op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-03-1941:
Dinsdag
- (NL) De Nederlandse pro-Duitse zakenman E.J. Voute wordt benoemd tot regeringscommissaris van Amsterdam.
- (ZIE OOK 26/28-12-1941) Een Brits-Noorse commandoactie en marineaanval op de Lofoten, voor de Noorse kust, resulteert in de vernietiging van visoliefabrieken die gebruikt werden voor de productie van explosieven. Er worden 215 Duitsers gevangengenomen, 300 Noren gered en 10 schepen tot zinken gebracht.
- De eerste Britse strijdkrachten vertrekken vanuit Egypte naar Griekenland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-03-1941:
Woensdag
- (BelgiŽ) Oprichting van het illegale Vrijheidsfront, organisatie van een aantal Belgische verzetsgroepen.
- Hitler vaardigt de Weisung nr.24, over samenwerking met Japan uit. Het doel: de door het Pakt van Drie overeengekomen samenwerking aan te wenden om Japan zo gauw mogelijk tot activiteiten in het verre Oosten te brengen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-03-1941:
Donderdag
- (NL) 18 Nederlanders in Den Haag ter dood veroordeeld waaronder de eerste communist Leen Schijveschuurder wegens zijn verzetsactiviteit gedurende de staking (executie op 13-03-1941, Waalsdorpervlakte).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-03-1941:
Vrijdag
- In Griekeland nabij Piraeus en Volos komen 50.000 man Britse troepen (Australische, Britse en Nieuw-Zeelandse) aan land.
- Britse troepen voltooien de verovering van Italiaans Somalia.
- De U-47 wordt vermist en is vermoedelijk bij Rockall Banks in de Atlantische Oceaan verloren gegaan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-03-1941:
Zaterdag
- Duitsland en JoegoslaviŽ komen een niet-aanvalsverdrag overeen.
- De (Amerikaanse) Senaat neemt de Lend-Lease-wet aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-03-1941:
Zondag
- (NL) De bestaande omroepverenigingen krijgen geen zendtijd meer, hiervoor in de plaats komt de Nederlandse Omroep.
- Duits ultimatum aan JoegoslaviŽ.
- ItaliŽ begint in AlbaniŽ een nieuw offensief tegen Griekenland, dat op 16 maart vastloopt.
- Amerika besluit tot versterking der vlootbases in de Pacific.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-03-1941:
Maandag
- Nederland krijgt een extra heffing van 500 mln. Reichsmark opgelegd, waarvan 100 mln. in goudstaven moet worden voldaan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-03-1941:
Dinsdag
- In de Verenigde Staten wordt de Leen- en Pachtwet aangenomen door het huis van Afgevaardigden. President Roosevelt kreeg aldus de bevoegdheid om oorlogsgoederen te verkopen, over te dragen, te ruilen, te verpachten of te lenen aan ieder land, waarvan de verdediging - volgens inzichten van de president - van levensbelang was voor de veiligheid van de USA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-03-1941:
Woensdag
- (NL) Seyss-Inquart houdt een toespraak in het Amsterdamse Concertgebouw, waarin hij de Nederlanders oproept te kiezen voor het nationaal-socialisme.
- (NL) Oprichting van de Rijksradio-omroep "De Nederlandsche Omroep".
- (NL) Verordening waarin wordt bepaald dat in joodse bedrijven een Verwalter wordt aangesteld.
- De Duitse militaire regering stuurt alle ambtenaren ouder dan 40 met vervroegd pensioen.
- De Britse RAF bombardeert de Duitse steden Kiel, Berlijn en Mannheim.
- Roosevelt vraagt Lend-Lease 7 miljoen dollar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-03-1941:
Donderdag
- (NL) Executie (op de Waalsdorpervlakte te Den Haag) van vijftien leden van de verzetsgroep "De Geuzen" en drie Februaristakers (leden van de ondergrondse CPN, waaronder Leen Schijveschuurder); de zgn. achtien doden.
- (NL) De omroepverenigingen worden opgeheven.
- Hevige Duitse luchtaanvallen op Londen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-03-1941:
Vrijdag
- Joden mogen in Nederland niet langer deelnemen aan het bedrijfsleven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-03-1941:
Zaterdag
- (BelgiŽ) In Luik wordt een overkoepelende verzetsorganisatie Het Onafhankelijkheidsfront (OF), Front de L'Independance (FI) opgericht op initiatief van Fernand May. Oprichting van een Nationaal Comite. Binnen het FI ontstaan verschillende actiegroepen (o.a. de Solidarite voor hulp aan vervolgden) en wat later het L'Arme belge des Partisans (Partisans armes).
- De Turkse president Ismet InŲnŁ laat Hitler weten dat het land geen territoriale ambities heeft en vastbesloten is neutraal te blijven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-03-1941:
Zondag
- De Duitse slagschepen Scharnhorst en Gneisenau brengen 16 Geallieerde schepen tot zinken.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-03-1941:
Maandag
- Britse koloniale troepen veroveren Jijiga (EthipopiŽ) en heroveren de haven van Berbera (Brits Somalia) op de Italianen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-03-1941:
Dinsdag
- Japanse Bommenwerpers ondernemen voor het eerst weer sinds oktober aanvallen op de Chinese hoofdstad Tsjongtsjing.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-03-1941:
Woensdag
- Duitsland stelt JoegoslaviŽ een ultimatum.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-03-1941:
Donderdag
- In de nacht wordt de U-boot basis in Lorient (Frankrijk) gebombardeerd door 24 vliegtuigen van het RAF Bomber Command.
- In de Noordzee wordt de Duitse mijnenveger Sperrbrecher-12 door vliegtuigen van het RAF Coastal Command tot zinken gebracht.
- In de haven van Londen wordt het Britse schip Helvellyn door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.
- Konvooi OB 300 vertrekt van Liverpool (Engeland).
- In de nacht bombarderen de Duitsers, met 125 vliegtuigen, Plymouth (Engeland). Bij dit bombardement zinkt ook het Britse schip Sir Bevois.
- In de nacht worden er door het RAF Bomber Command met 42 vliegtuigen mijnen gelegd bij Brest, Lorient, and St Nazaire (allen in Frankrijk).
- Indiase troepen, die oprukken van Berbera, nemen Hargeisa (Italiaans Somaliland) in.
- Op de Atlantische Oceaan worden de Duitse slagkruisers Scharnhorst en Gneisenau door Britse vliegtuigen gespot, maar ze weten te ontsnappen aan de achtervolging van de Royal Navy.
- Op de Atlantische Oceaan worden de tankers San Casimiro en Bianca, die door de Duitse slagkruiser Gneisenau buitgemaakt waren, door de prijsbemanning tot zinken gebracht, nadat zij gespot waren door Britse vliegtuigen.
- Op De Atlantische Oceaan wordt het Britse slagschip Malaya door de U-105 beschadigd.
- Gebaseerd op uitlatingen van de Japanse ambassadeur in Berlijn (Duitsland), waarschuwt Sumner Welles de Russische ambassadeur voor een op handen zijnde Duitse invasie van Rusland.
- Konvooi SC 26 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Engeland).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-03-1941:
Vrijdag
- (NL) Bij een ruzie tussen NSB-ers en leden van De Nederlandsche Unie in Nieuwenhagen komen twee NSB-ers om het leven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-03-1941:
Zaterdag
- Bij P. Smit Jr. te Rotterdam wordt Hr.Ms. Van Speijk te water gelaten (zie 23-06-1939).
- In Nederland wordt het Economisch Front opgericht, een NSB organisatie van 'kameraden-leveranciers'.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-03-1941:
Zondag
- (NL) In de gereformeerde kerken wordt een Herdelijk schrijven voorgelezen. Hierin werd de totalitaire staat (ook de Duitse) afgewezen en opgeroepen tot barmhartigheid jegens alle rassen.
- Japanse legereenheden bezetten de Andamanen, ten zuidoosten van de golf van Bengalen.
- Het gehele proctoraat Brits Somalia is weer in Britse handen.
- De Royal Air Force voert een aanval op Berlijn (DEU) uit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-03-1941:
Maandag
- Op het eiland Hainan vinden zware gevechten plaats tussen Chinese en Japanse troepen.
- Duitse troepen onder generaal Erwin Rommel bezetten El Agheila (LibiŽ).
- De Britten veroveren Marda Pas.
- Alle Italianen zijn uit Brits-Somaliland verjaagd, Brits-Somaliland is weer in Engelse handen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-03-1941:
Dinsdag
- JoegoslaviŽ treedt toe tot het driemogenhedenpact (Japan-ItaliŽ-Duitsland) en sluit zich daarmee aan bij de As-landen. Hitler belooft de zelfstandigheid van JoegoslaviŽ te eerbiedigen.
- Hitler houdt besprekingen met vrienden en bondgenoten van de As, die hij aaneen wil smeden tot een anti-Russisch verbond.
- De Britten bereiken Harrar in AbessiniŽ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-03-1941:
Woensdag
- (NL) De NSB'er M.M. Rost van Tonningen wordt benoemd tot president van de Nederlandse Bank.
- Onder Duitse druk kiest de Italiaanse vloot zee, om onder beveiliging vanuit de lucht Engelse Griekenland-konvooien aan te vallen.
- Zeeslag bij Mapapan. De Engelsen brengen drie Italiaanse zware kruisers tot zinken en weten het slagschip Vittorio Veneto zwaar te beschadigen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-03-1941:
Donderdag
- De Japanse minister van Buitenlandse zaken Josuke Masuoka maakt een rondreis door Duitsland.
- In een coup wordt prins-regent Paul van Joegoslavie afgezet n.a.v. de toetreding tot het Pakt van drie, troonsbestijging van de meerderjarig verklaarde 17-jarige koning Peter II. Nieuwe regering onder leiding van de voormalige chef van de generale staven, generaal Dusan Simovic (Simowitsj).
- Fuhrerweisung nr.25 voor de aanval op Joegoslavie.
- De Engelsen veroveren de zwaar verdedigde stelling in de buurt van Keren (Abessinie).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-03-1941:
Vrijdag
- (NL) Organisatiebesluit Voedselvoorziening wordt afgekondigd.
- De slag bij Kaap Matapan. De Italiaanse vloot wordt nabij kaap Matapan (in het uiterste zuiden van Griekenland) uitgeschakeld. Drie Italiaanse zware kruisers: Pola, Fiume en Zara, benevens twee torpedobootjagers worden door de Engelsen tot zinken gebracht. De Italiaanse kruiser Bolzano wordt door torpedovliegtuigen aangevallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-03-1941:
Zaterdag
- Afronding van de inwerkperiode van Hr.Ms. Jacob van Heemskerck, na haar verbouwing tot luchtverdedigingskruiser, en begint met het verrichten van escortediensten op de Atlantische Oceaan, als onderdeel van de Irish Sea Escort.
- De Britse Marine behaalt een grote overwinning nabij Kaap Matapan en weet 3 Italiaanse kruisers te zinken een een slagschip te beschadigen, de rol van de Italiaanse Marine is hiermee uitgespeeld.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-03-1941:
Zondag
- Rommel begint een groot offensief in Cyrenaica (LibiŽ).
- Vermoedelijke datum van de beslissing van de nazi-leiders voor de uitvoering van de Endlosung.
- 65 Duitse en Italiaanse koopvaardijschepen in Amerikaanse havens worden in beslag genomen (beschermende bewaring).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-03-1941:
Maandag
- (NL) Oprichting van de Zentralstelle fŁr jŁdische Auswanderung (bureau voor emigratie van joden). Onder het voorwensel dat joden zouden mogen emigreren werd door dit bureau de deportatie voorbereid.
- In Noord-Afrika begint het Duits Italiaanse tegenoffensief in Cyrenaica onder leiding van genraal Rommel (De Slag om Tobroek gaat van start. Het Afrikakorps neemt het op tegen de geallieerden.).
- De Cubaanse regering neemt uit voorzorg een Italiaans vrachtschip in beslag.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG