DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

DECEMBER 1939

TERUG

 

00-12-1939:
- Oprichting van het getto Lodz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

01-12-1939:
Vrijdag
- De Sovjet aanvallen op de Karelische landengte ondervinden veel tegenstand.
- Het Finse kabinet treedt af en wordt opgevolgd door een kabinet o.l.v. Risto Ryti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02-12-1939:
Zaterdag
- Het Duitse vestzakslagschip Graf Spee brengt het Britse schip Doric Star tot zinken.
- Finland vraagt de Volkenbond om te interveniŽren in het Russisch-Fins conflict. Uiteindelijk probeert de Volkenbond het, maar Rusland trekt er zich niets van aan en wordt op 14 december uit de bond gestoten.
- De Sovjetregering sluit met de in Terkoki opgerichte communistische Finse tegenregering een Pakt van Bijstand. Dit pakt blijft onbetekenend, omdat het Russische offensief geen succes heeft.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-12-1939:
Zondag
- Persberichten melden dat Duitse troepen worden samengetrokken langs de Hongaarse grens.
- Finse troepen trekken zich terug op de Mannerheimlinie (een 25 km lange verdedigingslinie over de Karelische landengte).
- Een Britse luchtaanval op Helgoland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-12-1939:
Maandag
- HMS Nelson wordt beschadigd door een magnetische mijn, het laatste slachtoffer van een magnetische mijn, daar de Britse wetenschappers een oplossing vonden tegen deze dreiging.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-12-1939:
Dinsdag
- Sovjet troepen bereiken de Mannerheimlinie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06-12-1939:
Woensdag
- Het vestzakslagschip Admiral Graf Spee ontmoet zijn bevoorradingsschip Altmark. Er wordt brandstof en voedsel ingenomen en 299 gevangen zeelui overgedragen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-12-1939:
Donderdag
- Een Sovjet eenheid bereikt het Kiantmeer in Midden-Finland.
- Denemarken, Zweden en Noorwegen verklaren strikt neutraal te zijn in de Finse-Russische winteroorlog.
- Zweden mobiliseert gedeeltelijk zijn leger en roept 15 lichtingen op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07/11-12-1939:
Donderdag/Maandag
- Slag om Suomussalmi (FIN). De Russische 163e divisie trekt in twee colonnes naar het dorp Suomussalmi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-12-1939:
Vrijdag
- De Sovjetmarine legt een blokkade voor de Finse kust.
- De Britse torpedobootjager Jersey wordt door een torpedo beschadigd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08/11-12-1939:
Vrijdag/Maandag
- Drie Duitse onderzeeŽrs worden tot zinken gebracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09-12-1939:
Zaterdag
- De raad van de volkenbond komt bijeen zonder de Sovjetunie inzake de Fins-Sovjet oorlog, de kwestie wordt doorgeschoven naar de vergadering van 11 december.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-12-1939:
Zondag
- De Finse regering vraagt de internationale gemeenschap om hulp.
- Het Russische 9e Leger neemt Salla (Finland) in.
- In de Baltische Zee wordt het Estse schip Kassari door de Russische onderzeeŽr SC-323 tot zinken gebracht.
- In de Baltische Zee wordt het Duitse schip Reinbek door de Russische onderzeeŽr SC-322 tot zinken gebracht.
- In de Baltische Zee wordt het Duitse schip Bolheim door de Russische onderzeeŽr S-1 tot zinken gebracht.
- In de Noordzee wordt het Noorse schip Foina door de U-20 tot zinken gebracht.
- In de Noordzee loopt het Britse schip Willowpool op een, door een U-boot gelegde, mijn en zinkt.
- In de Noordzee loopt het Britse schip Ray of Hope op een mijn en zinkt.
- Konvooi OA 50G vertrekt van Southend (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi OB 50 vertrekt van Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Vanuit Freetown (SiŽrra Leone) vertrekken de konvooien SL 12 en SL 12F naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi HXF 12, het eerste Canadese troepenkonvooi, vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- De Amerikaanse regering verleent Finland 10 miljoen dollar krediet.
- Het Chinese Winteroffensief: Het Chinese 2e Oorlogsfront, Chinese 2nd War Area, (Shansi en zuid Shensi met de 4e legergroep, 5e legergroep en de 14e legergroep) opent een offensief rond Henlingkuan, Chenfengta en Yenchangchen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-12-1939:
Maandag
- De volkenbondsvergadering wil binnen 24 uur weten of Finland en de Sovjetunie bereid zijn binnen 24 uur de vijandelijkheden te staken.
- De Noorse Fascistenleider Vidkun Quisling heeft een ontmoeting met Adolf Hitler.
- De Finse 9e divisie voert bij Suomussalmi een tegenaanval uit. Door toepassing van mottitaktiek (bosgevecht) vernietigde de 9de Finse divisie op de vlakte van Suomussalmi de 163 Russische jagersdevisie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-12-1939:
Dinsdag
- (BelgiŽ) De Belgische kamer verklaart zich bereid tot militaire steun aan Nederland en Luxembrug indien deze landen worden aangevallen.
- Frankrijk en Groot BrittaniŽ sturen wapens naar Finland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-12-1939:
Woensdag
- Het Duitse vestzakslagschip Graf Spee wordt voor de kust van Uruguay aangevallen en beschadigd door de Britse kruisers Exeter, Ajax en Achilles (De slag op de River Plate), de Duitser zoekt zwaar beschadigd dekking in de neutrale haven van Montevideo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14-12-1939:
Donderdag
- Hitler ontvangt de voormalige Noorse minister van oorlog Quisling, die voor een Engelse aanval via Noorwegen waarschuwt.
- Hitler geeft opdracht om plannen te maken voor een aanval op Noorwegen.
- Het Duitse schip Colombus wordt tot zinken gebracht door HMS Orion (Leander klasse kruiser).
- De Sovjetunie wordt uit de volkenbond gezet wegens zijn optreden in Finland.
- Ratificering van het Duits-Russische grens-en vriendschapsverdrag.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-12-1939:
Vrijdag
- In Finland valt het Russische 7e Leger, zonder succes, de Mannerheim Linie in de Taipale sector aan.
- Russische torpedobootjagers beschieten Finse kustbatterijen.
- In Frankrijk inspecteert Neville Chamberlain de "British Expeditionary Force".
- In de Atlantische Oceaan wordt het Griekse schip Germaine door de U-48 tot zinken gebracht.
- Het Chinese Winteroffensief:
- - Het Chinese 1e Oorlogsfront verovert het station van Lowang.
- - Japanse troepen voeren tegenaanvallen uit op het Chinese 2e Oorlogsfront
- - Japanse troepen voeren een tegenaanval uit op het Zuidelijke Honan Leger van het Chinese 5e Oorlogsfront en heroveren Yangliuho.
- - Nabij Chihchengshan wordt de linker flank van het Chinese 5e Oorlogsfront aangevallen en ze trekken terug op Chikutien en Sanchingkuan.
- - Omstreeks deze datum assisteert het Chinese 6e Oorlogsfront (southern Hupei and western Hunan), zonder succes, het Chinese 9e Oorlogsfront met aanvallen op Yuehyang en het station van Kaochiao. Hierna speelt het Chinese 6e Oorlogsfront geen rol meer spelen in het Winteroffensief.
- - Omstreeks deze datum begint het Chinese 9e Oorlogsfront (Kansu, Ninghsia, Tsinghai, and Suiyuan), met het 35e en 81e Leger, aan de verovering van Anpei.
- - De 19e Legergroep van het Chinese 9e Oorlogsfront vallen Hsintanpu, Tongyang, en Nanliqiao aan.
- - Onderdelen van de Japanse 33e Infanteriedivisie en de 40e Infanteriedivisie vallen het Chinese 9e Oorlogsfront, in de omgeving van Shihmen en Shihpihu, aan.
- - Chinese Oost Hupei guerrilla strijders beginnen aanvallen om overlast te veroorzaken, verwarring te stichten en schade aan de vijand toe te brengen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16-12-1939:
Zaterdag
- De bemanning brengt (in Motevideo) het vestzakslagschip Graf Spee tot zinken, vanwege het vermoeden van een grote overmacht die buiten de haven het schip zouden opwachten.
- Het 7e Sovjetleger rukt op naar de Mannerheimlinie en lanceert een offensief. Ter compensatie van het gebrek aan wapens en artillerie gebruiken de Finse ski-eenheden innovatieve sabotagetechnieken en geÔmproviseerde explosieven (molotovcocktails, genoemd naar de Russische minister van buitenlandse zaken) tegen vijandelijke tanks. De strijd duurt voort tot 11 februari 1940.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-12-1939:
Zondag
- De eerste Canadese troepen komen in Groot-BrittanniŽ aan.
- Het Britse rijk ondertekent in Ottawa een verdrag over de opleiding van piloten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-12-1939:
Maandag
- Het Russische 7e Leger valt de Mannerheim Linie (Finland) in de Summa sector aan.
- Het Russische slagschip Oktyabrskaya Revolutsiya en haar escorteurs bombarderen de Finse kustbatterij van Saarenpaa (ZIE OOK 30-12-1939).
- Het Russische 8e Leger probeert de linie ten noorden van het Ladogameer (Finland) te stabiliseren.
- In de Salla sector van de Mannerheim Linie (Finland) dwingen zware Finse tegenaanvallen het Russische 9e Leger tot terugtrekken.
- Russische luchtaanvallen op Helsinki (Finland)
- Hitler zegt Quisling te steunen als deze hem behulpzaam is in Noorwegen.
- Hitler ziet af van het plan om Koning Amanullah van Afghanistan weer terug op de troon te krijgen.
- RAF Bomber Command stuurt 24 vliegtuigen de lucht in om Duitse schepen in de Noordzee aan te vallen, deze aanval was geen succes want Duitse jagers schoten 12 bommenwerpers neer.
- Konvooi OA 55G vertrekt van Southend (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi SL 13 vertrekt van Freetown (Sierra Leone) naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Chinese Winter Offensive:
- - Het Chinese 2e Oorlogsfront neemt Lunghua Chen in.
- - Het Chinese 3e Oorlogsfront neemt Chasan, Wangchiatan, Tsenghsingshan, Paifangshan, Maotan, Puling, Hsiangshan, Tuanshan, Hanshan, Shihtzeshan, Huiluling, Kangyaoling, en delen van Chiangchiatashan in.
- - De Japanse 104e Ifanteriedivisie komt, bij Yinchanao, in contact met delen van het Chinese 4e Oorlogsfront.
- - Het Noordelijke Rivier Leger van het Chinese 5e Oorlogsfront valt het Japanse steunpunt in de omgeving van Wangwutai en Hanchingmiao aan.
- - Het Linker Flank Leger van het Chinese 5e Oorlogsfront neemt Tzepakang en Changkang in.
- - Het Chinese 8e Oorlogsfront doet diverse aanvallen om het spoorverkeer stil te leggen.
- Battle of South Kwangsi (China):
- - De Chinese 16e Legergroep (West Route Leger), 26e Legergroep (Oost Route Leger) en de 38e Legergroep (Noord Route Leger) vallen Japanse posities ten noorden van Nanning aan.
- - De 38e Legergroep (Noord Route Leger) neemt Kunlunkuan en Chiu-Tang in.
- - Delen van de Japanse 5e Infanteriedivisie worden nabij Kunlunkuan aangevallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-12-1939:
Dinsdag
- De geallieerden overwegen voor het eerst om eenheden naar Finland te sturen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-12-1939:
Woensdag
- Hans Langsdorff, de kapitein van het op 16 december tot zinken gebrachte slagschip Admiral Graf Spee pleegt zelfmoord.
- Frankrijk levert de eerste wapens aan Finland.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-12-1939:
Donderdag
- Sovjet troepen leiden een nederlaag nabij Salla (Finland).
- Frans-Duitse luchtgevechten boven de Maginotlinie.
- In Groot-BrittanniŽ wordt de rantsoenering voor benzine, ingevoerd op 22 september 1939, weer opgeheven maar de prijs stijgt tot 30 ct per liter.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-12-1939:
Vrijdag
- Bij nadering van een Britse kruiser brengt de bemanning van een groot Duitse passagiersschip het schip tot zinken voor de kust van de Verenigde Staten.
- Begin van het Finse tegenoffensief.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-12-1939:
Zaterdag
- De 'Rawalpindi' wordt door de slagkruisers 'Scharnhorst' en 'Gneisenau' tot zinken gebracht.
- De eerste Canadese troepen (7.500 man) komen in Groot-BrittanniŽ aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-12-1939:
Zondag
- Persberichten melden Chinese succes tegen Japanse troepen in het Noorden van Hoenan en in het zuidwesten van Hoebei.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-12-1939:
Maandag
- Sovjet aanvallen op de Finse Mannerheimlinie worden afgeslagen.
- De Russische 44e gemotoriseerde divisie probeert door te breken naar de 163e divisie bij Suomussalmi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-12-1939:
Dinsdag
- Het Russische 13e Leger valt de Mannerheimlinie (Finland) in de Taipale sector aan.
- De Britse onderzeeŽr Triumph wordt op de Noordzee beschadigd door een mijn.
- Konvooi OA 60G vertrekt van Southend (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi OB 60 vertrekt van Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi SL 14 vertrekt van Freetown (Sierra Leone) naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Opgejaagd door de Britse torpedobootjager Wishart loopt het Duitse schip Glucksburg, nabij Cadiz (Spanje), aan de grond.
- Chinese Winter Offensive:
- - Het Japanse 21e Leger steekt, met minimale weerstand van het Chinese 4e Oorlogsfront, de Noord Rivier over.
- - Het Chinese 5e Oorlogsfront gaat in de omgeving van Hsinyang in de aanval.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-12-1939:
Woensdag
- Het eerste militaire contingent uit India komt in Frankrijk aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27/30-12-1939:
Woensdag/Zaterdag
- De artillerie van de Finse 9e divisie arriveert en opent een totale aanval op de Russische 163e divisie bij Suomussalmi, die tot 30 december 1939 duurt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-12-1939:
Donderdag
- Sovjettroepen worden door de Finnen ten Noorden van het Ladogameer teruggedreven.
- In Groot-BrittanniŽ wordt een rantsoenering ingevoerd voor vleesproducten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-12-1939:
Vrijdag
- De Russische 163e Geweerdivisie van het 9e Leger wordt in de Suomussalmi sector (Finland) omsingeld.
- Konvooi HG 13F vertrekt van Gibraltar naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi HX 14 vertrekt van Halifax (Canada) naar Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-12-1939:
Zaterdag
- De Russische 163e Geweerdivisie van het 9e Leger wordt in de Suomussalmi sector (Finland) compleet vernietigd.
- Het Russische slagschip Oktyabrskaya Revolutsiya en haar escorteurs bombarderen de Finse kustbatterij van Saarenpaa (ZIE OOK 18-12-1939).
- In de Noordzee zinkt de Britse onderzeeŽr Seahorse door onbekende oorzaak.
- Konvooi OA 63GF vertrekt van Southend (Groot-BrittanniŽ).
- Konvooi OB 63 vertrekt van Liverpool (Groot-BrittanniŽ).
- Boven Liuchow (China) worden veertien Chinese jachtvliegtuigen neergehaald door Japanse vliegtuigen.
- Chinese Winter Offensive:
- - Het Japanse 21e Leger neemt Wongyuan, in de 4e Oorlogsfront zone, in.
- Battle of South Kwangsi (China):
- - In de nacht trekt de Japanse 5e Infanteriedivisie, onder voortdurende Chinese aanvallen, terug van Kunlunkuan.
- Wang Ching-Wei en Japanse officials tekenen een verdrag dat nieuwe relaties tussen Japan en China moet regelen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-12-1939:
Zondag
- Finse troepen behalen een overwinning op de Sovjettroepen bij Somussala (Finland).
- De kracht van het Engelse expeditieleger op het continent bedraagt nu 160.000 man.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG