DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

AUGUSTUS 1939

TERUG

 

00-08-1939:
- (NWI) Op CuraÁao komt in augustus 1939 een tweede lichter gereed, waarop twee oude 45 cm torpedokanonnen zijn geplaatst, die afkomstig zijn van torpedoboten van het type G (G 13 t/m G 16), zij is bestemd voor periodieke vervanging van de eerste lichter die in juli 1939 gereed was gekomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

02-08-1939:
Woensdag
- Einstein stelt Roosevelt in een brief voor de Duitsers een slag voor te zijn met de ontwikkeling van kernwapens.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03-08-1939:
Donderdag
- (NL) Bij P. Smit Jr. te Rotterdam wordt een kanonneerboot (Nederlandse naam onbekend, latere Duitse naam K1) op stapel gezet (bouwnummer onbekend), dit is een zusterschip van Hr.Ms. Van speyk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-08-1939:
Maandag
- De Nazi-Gauleiter van Danzig, Albert Forster, wordt door Hitler op de Berghof ontboden. De Fuhrer laat hem weten dat hij zijn geduld met Polen begint te verliezen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-08-1939:
Donderdag
- (NL) Aantreden van het kabinet De Geer. Voor het eerst maakt de SDAP deel uit van de regering. Zij levert twee ministers (ir. J.W. Albarda en dr. J. van den Tempel).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11-08-1939:
Vrijdag
- Hitler ontvang professor Burckhardt, de afgevaardigde van de Volkerenbond van Danzig, teneinde over de situatie in de stad van gedachten te wisselen. Burckhardt krijgt van een opgewonden Hitler te horen dat als Polen ook maar het geringste tegen Danzig zou ondernemen, Duitsland als een Blitz over Polen heen zou walsen, daarbij gebruikmakend van alle ter beschikking staande wapens.
- Ontmoeting van Adolf Hitler en Benito Mussolini te Salzburg (deze duurt tot 13 augustus).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-08-1939:
Zaterdag
- Graaf Ciano, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, op bezoek bij de Fuhrer. De Italiaan probeert Hitler van een aanval op Polen af te brengen en stelt voor de kwestie vreedzaam te regelen. ItaliŽ is nog niet gereed voor een oorlog aldus Ciano. Het mocht echter niet baten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-08-1939:
Zondag
- Einde van de ontmoeting van Hitler en Mussolini te Salzburg (deze begon op 11 augustus).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19-08-1939:
Zaterdag
- (NL) Hr.Ms. Tromp (Cdt. Ktz J.W. Termijtelen) vertrekt, met spoed, via het Suezkanaal naar Nederlands Oost-IndiŽ. In eerste instantie had dit een vlagvertoonreis, via West-IndiŽ en het Panamakanaal naar Nederlands Oost-IndiŽ, moeten worden maar door de toegenomen politieke spanningen kon deze vlagvertoonreis niet doorgaan. Zij komt op 10-09-1939 in Oost-IndiŽ aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20-08-1939:
Zondag
- Hitler stuurt een persoonlijk telegram aan Stalin, waarin het Moskou vraagt Von Ribbentrop te willen ontvangen om een non-agressie pact tussen beide landen af te sluiten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-08-1939:
Maandag
- (NL) Te Amsterdam wordt de nieuwe mijnenlegger Hr.Ms. Willem van der Zaan (1.400 ton), gebouwd bij de Nederlandse droogdok Maatschappij te Amsterdam, door Ltz.1 H.D. Lindner in dienst gesteld. Zij biedt plaats aan 120 mijnen. Op 24-08-1939 is zij te Den Helder oorlogsgereed gemaakt.
- Slagschip Admiral Graf Spee vertrekt samen met haar bevoorradingsschip Altmark uit de Duitse haven Wilhelmshaven op een missie naar de Atlantische Oceaan. De missie van de Admiral Graf Spee was om raids uit te voeren op Britse handelsschepen in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan om zo de aanvoerlijnen naar Groot-BrittanniŽ te ondermijnen.
- Het positieve antwoordt van Stalin (op het telegram van 20-08-1939) om een non-agressie pakt te ondertekenen bereikt 's avonds de Fuhrer.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22-08-1939:
Dinsdag
- Hitler roept zijn militaire opperbevelhebbers bijeen. Met het niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie op zak meent hij dat de Westerse mogendheden bij een Duitse aanval op Polen niets zullen ondernemen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-08-1939:
Woensdag
- De Sovjet-Unie en nazi-Duitsland (Hitler en Stalin) ondertekenen het Molotov-Ribbentroppact, een niet-aanvalsverdrag tussen beide landen. Het verdrag bevat eveneens een geheime clausule die de verdeling regelt van Polen, de Baltische staten (Estland, Litouwen, Letland) en de annexatie van delen van RoemeniŽ (BessarabiŽ en Noord-Boekovina) en Finland (KareliŽ).
- Hitler ontvangt de Britse ambassadeur Henderson, tegen wie hij ruim drie kwartier te keer gaat over de misstanden in Polen en Engeland daarvan de schuld geeft omdat het al twintig jaar lang zijn vriendschaptoenaderingen afketst en Polen de hand boven het hoofd houdt. Chamberlain had Hitler de dag tevoren in persoonlijk schrijven duidelijk gemaakt dat de Britten in geval van een Duitse aanval op Polen, hun verplichtingen jegens dat land zouden nakomen.
- Hitler herhaalt de Duitse eisen met betrekking tot Danzig en de Corridor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-08-1939:
Donderdag
- (NL) Te Den Helder wordt de nieuwe mijnenlegger Hr.Ms. Willem van der Zaan oorlogsgereed gemaakt. Zij opereerde tijdens de Tweede Wereldoorlog zowel in de wateren van Nederlands IndiŽ als vanuit Engeland en wordt na de Tweede Wereldoorlog als fregat geclassificeerd.
- (NL) Op de werf van de R.D.M. te Rotterdam wordt de kanonneerboot-artillerie-instructieschip Hr.Ms. Van Kinsbergen (1.760 ton) door Ltz.1 J.L.K. Hoeke in dienst gesteld.
- (NL) Afkondiging van de voormobilisatie (opkomst van reserve-officieren en -onderofficieren).
- Om 01.00 uur belt Von Ribbentrop naar Hitler dat het verdrag (het niet-aanvalsverdrag met Rusland) ondertekend is.
- In de morgen heeft Hitler een onderhoud met zijn staatssecretaris van Buitenlandse zaken, Von Weizsacker. Hij is er zo rotsvast van overtuigd Henderson goed te hebben bespeelt dat hij een snelle politieke ommezwaai in Londen verwacht, zodat hij Polen kan veroveren zonder dat de Britten het op een oorlog aansturen. De Engelsen zullen evenals bij Tsjecho-Slowakije, de Polen wel laten vallen, denkt de Fuhrer. Maar de door hem verwachte val van het kabinet Chamberlain vindt maar niet plaats en vol wantrouwen en zorgen begeeft Hitler zich naar Berlijn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-08-1939:
Vrijdag
- Groot-BrittanniŽ en Polen ondertekenen een wederzijds bijstandsverdrag. Hiermee verklaart Groot-BrittanniŽ openlijk zijn steun aan Polen in het geval Duitsland deze laatste zou binnenvallen. Dit is een tegenvaller voor de strategie van Hitler.
- Hitler stelt de aanval op Polen voor de volgende dag vast maar herroept het bevel als Benito Mussolini hem laat weten dat ItaliŽ niet bereid is oorlog te voeren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-08-1939:
Zaterdag
- (NL) De Nederlandse regering besluit tot algemene mobilisatie en laat het oproepingstelegram 'Algemene mobilisatie' uitgaan: eerste mobilisatiedag 29 augustus.
- (NL) Bij Koninklijk Besluit van deze datum no. S 185 wordt generaal I.H. Reynders benoemd tot Opperbevelhebber van Land- EN Zeemacht.
- (NOI) Door de Commandant der Zeemacht in Nederlands-IndiŽ, vice admiraal H. Ferwerd, wordt, in overleg met de directeur van economische zaken en de hoofdinspecteur van Scheepvaart te Batavia, een niet militair Bureau Zeeverkeer ingesteld.
- Duitsland garandeert de neutraliteit van BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Griekenland en Zwitserland.
- Onderhandelingen tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland over de kwestie Danzig en de Corridor (deze duren tot 31 augustus).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28-08-1939:
Maandag
- (NL) Afkondiging algemene mobilisatie. De lichtingen 1924 tot en met 1939 moeten allemaal opkomen.
- (NL) Generaal Reijnders wordt tot opperbevelhebber van Land- en Zeemacht benoemd.
- Eerste testvlucht van het eerste straalvliegtuig, de Heinkel 178.
- Hitler verbreekt het niet-agressiepact met Polen, dat dateert uit 1934.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29-08-1939:
Dinsdag
- (NL) Algemene mobilisatie van het Nederlandse Leger (zie ook 26 en 28-08-1939).
- (NL-BelgiŽ) Koningin Wilhelmina en Koning Leopold II van BelgiŽ bieden Hitler hun goede diensten aan in het conflict Duitsland-Polen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30-08-1939:
Woensdag
- (NL) Generaal I.H. Reijnders wordt benoemd tot opperbevelhebber van de strijdkrachten.
- (NOI) Het Marine-personeel, dat deelnam aan de wetenschappelijke expeditie naar Nederlands Nieuw-Guinea (het Zesde Escadrille bommenwerpers van de MLD, de T 21, T 22 en de T 23), wordt met spoed teruggeroepen naar Soerabaja in verband met de dreigende internationale toestand.
- Een algehele mobilisatie van het Poolse leger wordt van kracht.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31-08-1939:
Donderdag
- Einde van de onderhandelingen tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland over de kwestie Danzig en de Corridor (deze begonnen op 26 augustus).
- Mussolini stelt Engeland, Frankrijk en Duitsland voor een mogendhedenconferentie te houden.
- Hitlers Weisung Nr. 1 voor de oorlogvoering: "De Duitse oorlogsmarine voert een handelsoorlog die zich voornamelijk tegen Engeland richt" (23 U-Booten zijn in staat op de Atlantische Oceaan te opereren).
- Hitler geeft het bevel voor de inval in Polen die de volgende dag van start zal gaan.
- Operatie Himmler, een geheime militaire overval op een Duitse radiozender bij het Silezische grensplaatsje Gleiwitz wordt uitgevoerd door een SD-Sonderkommando, waarna de nazipropagandamachine de internationale opinie wil overtuigen dat Polen de agressor is en het Adolf Hitler toelaat met zijn divisies Polen binnen te vallen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG