DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

JULI 1939

TERUG

 

00-07-1939:
- (NL) Afkondiging van de distributiewet 1939.
- (NWI) In juli 1939 komt op Curaçao een lichter gereed, waarop twee oude 45 cm torpedokanonnen zijn geplaatst, die afkomstig zijn van torpedoboten van het type G (G 13 t/m G 16), zij is bestemd voor de verdediging van de haven van Curaçao. In augustus 1939 komt een tweede lichter gereed voor periodieke vervanging.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

03-07-1939:
Maandag
- (NL) Indienststelling van, het eerste van twee speciaal gebouwde onderzeebootmijnenleggers voor de Koninklijke Marine, Hr.Ms. O 19, gebouwd bij de N.V. Dok en Werf Mij. Wilton Feijenoord te Schiedam. Deze onderzeeboot, ontworpen door ir. G. de Rooy van het ministerie van Defensie, had een waterverplaatsing van 999 / 1.492 ton en was de eerste onderzeeboot die uitgerust was met een installatie voor 'getrimd dieselen' (later 'snuiver' genoemd).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04-07-1939:
Dinsdag
- Tiende verordening bij de Reichsburgergesetz maakt de Duitse Joden tot rechtlozen en paria's. Ze mogen zich niet meer op het voor Ariers geldende recht beroepen; hun vermogen wordt onteigend.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05-07-1939:
Woensdag
- (NL) Vijfde ministerie Colijn (tot 10-08-1939).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-07-1939:
Maandag
- Bij William Denny & Bros te Dumbarton wordt HMS "Noble", de latere Hr.Ms. Van Galen, op stapel gezet, (bouwnummer 1.345).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21-07-1939:
Vrijdag
- In een bespreking op de Berghof maakt Hitler zijn besluit bekend om Rusland aan te vallen.
- Slowakije krijgt een grondwet, welke het land tot een klerikaal-fascistische eenpartijstaat maakt; mgr. Tiso president.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-07-1939:
Maandag
- Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie beloven elkaar wederzijdse steun in het geval een van de drie wordt aangevallen. De overeenkomst zal pas van kracht zijn als een gelijkaardige militaire overeenstemming is bereikt.
- Een geheime vergadering tussen de Poolse, Britse en Franse cryptografen wordt georganiseerd te Pyry, nabij Warschau, Polen. De vergadering duurt tot 25 juli en de Fransen en Britten krijgen een replica van de Enigma codeermachine mee. De Polen verklaarden dat ze reeds vanaf december 1932 in staat waren de Duitse Enigma-berichten te ontcijferen maar dat sinds de recente Duitse aanpassingen aan dat Enigma-systeem (15 september 1938, 15 december 1938 en 1 januari 1939) ze dit niet meer konden. Daarna gaf de Poolse Generale Staf in januari 1939 Maksymilian Cięźki en Guido Langer toestemming om hun Enigma-geheimen door te geven aan de Franse en Britse collega's. De Fransen, die de Polen de Enigma-documenten hadden overhandigd wisten tot op de vergadering helemaal niets van het kraken van Enigma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25-07-1939:
Dinsdag
- (NL) De nieuwe onderzeeboot Hr.Ms. O 19 (Cdt. Ltz.1 K. van Dongen) vertrekt vanuit Den Helder naar Nederlands Indië.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26-07-1939:
Woensdag
- Amerika zegt het handelsakkoord met Japan op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG