DE TIJDLIJN DER
TWEEDE WERELDOORLOG

FEBRUARI 1939

TERUG

 

03-02-1939:
Vrijdag
- (NOI) Bij de Droogdok Maatschappij Tandjong Priok te Tandjong Priok wordt het motorbebakeningsvaartuig Poolster (1.565 ton waterverplaatsing) te water gelaten, het is bestemd voor de Gouvernementsmarine. Het was het grootste schip dat ooit in Nederlands-Indië was gebouwd. Op 24-10-1939 werd het bij de Gouvernementsmarine in dienst gesteld. Het schip werd op 01-03-1942 te Tandjong Priok door de bemanning tot zinken gebracht. Het werd in september 1943 door de Japanners gelicht en verbouwd tot vrachtschip 'Horai Maru'.
Het schip is vermoedelijk in Japanse dienst verloren gegaan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08-02-1939:
Woensdag
- (NWI) De kanonneerboot Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, die op 12-01-1939 uit Den Helder vertrok, komt te Willemstad (Curaçao) aan.
Het schip zal eind 1939 naar Nederland terugkeren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-02-1939:
Vrijdag
- Het eiland Hainan word door Japan bezet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13-02-1939:
Maandag
- Uitbreiding van de Dienstverpflichtung-bepalingen; zij kan voor onbepaalde tijd opgelegd worden. De Dienstverpflichtung werd op 01-07-1938 ingevoerd en hield in dat elke inwoner van Duitsland voor een bepaalde tijd verplicht te werk kon worden gesteld op de hem daartoe van hoger hand aangewezen plaats.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-02-1939:
Woensdag
- Verordening, in Duitsland, over de inzet van de vrouwelijke arbeidskrachten in het landbouwbedrijf en de huishouding.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27-02-1939:
Maandag
- Frankrijk en Engeland erkennen Fraco's regering.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

TERUG